fredag 31 augusti 2012

Frimurarnas bygge i Sydamerika: UNASUR.Det ni ser ovan är en av många hyllningar av Simon Bolivar utförd av den kommunistiske presidenten i Venezuela, Hugo Chavez. Faktumet är att Chavez är fullständig besatt av Simon Bolivar, en av de främsta generaler som var med om att befria latinamerika från det stora spanska imperiet. I och med att Bolivars hem var det som idag är Venezuela kan man se det som en patriotisk gest. Men även andra sydamerikanska länder fick sin självständighet från Spanien mycket tack vare Simon Bolivar. Så ledare från övriga sydamerikanska länder hyllar vanligtvis Bolivar precis som i Venezuela. Men just Chavez drivs av någon slags omåttlig besatthet av just Simon Boliver, som inte återfinns hos tidigare ledare i samma land, eller i de andra länderna som har Simon Bolivar som landsfader.

Fundera en stund vad denna besatthet från Hugo Chavez sida kan bero på. Under tiden föreslår jag att ni tar en titt på följande video, som kan förklara varför Chavez är som han är.Jepp, Chavez är en frimurare precis som sin "broder" Obama tillhörande Prince Hall Lodge. Och varför denne kommunist dyrkar Simon Bolivar blir tydligt. Men först krävs det en genomgång i historia och i viktiga element ur den sydamerikanska revolutionära bolivarianismen , och vad det som politisk ideologi innebär för frimurarnas bygge i Sydamerika. Chavez ser det dessutom som en socialistisk revolution, där de bolivarianska missionerna , innebär en utvidgning av välfärdstaten.

Libertadores

I Sydamerika har libertadorerna (befriarna), som kämpade för självständigheten mot spanska kungahuset, en viktig roll för de inblandade länderna på kontinenten. Geografiskt utfördes revolutionen från främst två håll. Bolivar från norr (Venezuela) och San Matin från söder (Argentina). O´Higgins i Chile skulle även haka på tillsammans med övriga libertadores mot den spanska kronan. Den främsta basen för lojalisterna (till spanska kronan) blev Lima (Peru). Ett tvåfrontskrig blev då för mycket för spanska kungen som i moderlandet fick försvara sig från en invasion från Napoleons revolutionära Frankrike.

Så till att börja med förstår vi att den Sydamerikanska självständighetskampen skulle nog ha varit omöjlig utan hjälp från illuministerna. Det är viktigt att först förstå att Spanien hade från början stenhård koll på vilka som tog sig över till Amerika. Till skillnad från England, så lät de i stort sätt den som ville lämna landet ta sig till Amerika, Australien eller Indien utan några större begränsningar. Spaniens främsta angelägenhet var ett de som skulle över till andra sidan skulle vara katoliker.

Jesuiten, Juan Pablo Vizcardo y Guzman. 
Jesuiterna kunde på det här sättet lätt lägga beslag på latinamerika, utan större motstånd. Något som skulle prägla latinamerka långt efter kolonialtiden. Det är här som jesuiten Juan Pablo Vizcardo y Guzman  kommer att spela en betydande roll för Sydamerikas framtid. Han skulle bli den förste att förespråka en kreol revolution för att befria Sydamerika från Spanien. Anledningen till detta var att Kung Karl III (Borbon) av Spanien valde 1767 att utvisa jesuiterna från hela riket, efter en serie av intriger. Vizcardo y Guzman och hans jesuituska bröder omplacerades från dagens Peru, till Italien. Detta kan så klart inte jämföras med Knight of Maltas nuvarande spanske kung, Juan Carlos (Farnese), vars lojalitet är trogen jesuiterna.

Hur som helst ledde Vizcardo y Guzman då jesuiternas vendetta mot hela spanska riket. Länge skulle han med sina skrifter och aktioner agitera för kreolerna att revoltera sig från Spanien. 1781 tog han sig till det då redan illuminist erövrade London (a.k.a. New Jerusalem), för att be om hjälp för finansieringen till sydamerikanernas rebeller i de spanska kolonierna. Vizcardo y Guzman skulle till slut få stort inflyrande över Francisco de Miranda efter den jakobin ledda franska revolutionen. Den illuministiska franska revolutionen skulle även sätta sin prägel över Stor Mästaren Francisco de Miranda.

Stor Mästaren, Francisco de Miranda. 
Jo, ty Francisco de Miranda var en mycket intressant frimurare, då han deltog i inte mindre än tre revolutioner. USA:s självständighetskrig, den franska revolutionen och Sydamerikas självständighetskrig. Med Napoleons intensiva attacker mot Spanien skulle fältet vara öppen så småningom för det sistnämnda av revolutionerna. De sydamerikanska frimurarna ser Miranda som deras anfader, då han blev den förste frimuraren som var en Stor Mästare i Sydamerika. Miranda grundade frimurarlogen "la Logia de la Gran Reunion Americana" baserad i London.  De frimurare som Miranda hade lyckats rekrytera, blev just de libertadores av betydelse för sydamerikanernas kamp mot den spanska kronan. En skara med generaler som skulle leda denna frihetskamp mot kungarna, så som i USA och Frankrike. Simon Bolivar, José de San Martin och Bernardo O`Higgins blev några av dessa sydamerikanska frimurare. Man kan titta vidare på dessa karaktärer och se andra kopplingar till jesuiterna. José de San Martin växte själv upp kring dessa, och Bernardo O`Higgins far (också han frimurare) missgynnades av jesuiternas försvagade ställning på Irland efter beslag från den engelske protestantiske puritanen Oliver Cromwell.

Frimuraren, Simon Bolivar. 
Men just Simon Bolivar blev Mirandas främsta agent på plats i Sydamerika. Simon Boliver hade sen tidigare varit en frimurare tillhörande Logen i Cadiz, Spanien. Hans eget engagemang kom senare efter att inför de hedniska gudarna i Rom ha svurit ed om att befria Sydamerika (efter att ha bestigit bergen Monte Sacro "helig berg"). Detta sägs ha skett efter ett besök hos Påven år 1809. Sannolikheten är nog större att han svurit ed till Påven, (eller den Svarta Påven, eller åtminstone båda). Och det är ifrån dessa libertadores (frimurare) som det pan-amerikanska bolivarianska idéerna kommer ifrån. I synnerhet om man låter Huga Chavez få tolka libertadorerna. Men i Simon Bolivars texter som "Discurso de Angostura" och "Carta de Jamaica", förespråkar faktiskt han detta.

Man finner att den franska revolutionen präglat sydamerikanerna betydligt mer än den nordamerikanska. Nyckeln till detta är Spaniens stränga policy över invandringen till kolonierna. I Nordamerika kunde de kristna protestantiska puritanerna som flydde de europeiska kungamakterna, jesuiterna och övriga förtryckare, sätta sin prägel över den amerikanska konstitutionen. Efter revolutionen i USA var debatten och diskurserna kring illuministerna, jesuiternas och konungarnas inflytande över världen och USA, och deras luciferianska agenda, något som diskuterades öppet! George Washington kunde tillslut avvärja försöken till infiltration, vilket ledde till det friaste landet som någonsin existerat. Men det fanns agenter som sympatiserade dels med den brittiska kronan å ena sidan, och de franska revolutionärerna å andra sidan.

Så långt kom inte frimurarna i Sydamerika. De var helt och hållet operatörer åt illuministernas agenda. Där fördes istället diskussionen om att kröna nya kungar i de olika koloniala delstaterna. Visst fanns det mycket fina idéer som kom från den franska revolutionen om yttrandefrihet och så vidare. Men det fanns inte samma diskussion om att erkänna Gud i konstitutionen. Frimurarnas sekularism hade satt sin prägel. (Därav namnet Novus Ordo Seclorum). Det är mycket tack vare denna konsept som USA kunnat hålla sig relativt fri från socialism i jämförelse med både Europa och Sydamerika.

Efter att det stora spanska riket krossades, blev det istället inre stridigheter mellan de nya herrarna bland kreolerna. Den bolivarianska drömmen om en enad amerikansk kontinent, föll i spillror. Men idag kanske den kan bli verklighet.

 UNASURAlvaro Garcia Linera. 
Den främsta figuren som 2008 höll tal efter skapandet av UNASUR (Sydamerikanska Unionen) i videon ovan heter Alvaro Garcia Linera. Linera höll då det man kan kalla för ett NWO-tal. Där han berättade för alla att detta var en naturlig utveckling. Och att i framtiden, så kommer nationalstaten att vara ett minne blott, och att världen skulle bestå av kontinentala regeringar (regionalism). Som några exempel har vi EU (Europeiska Unionen), UNASUR (Sydamerikanska Unionen), NAU (Nordamerikanska Unionen, AU (Afrikanska Unionen) och så vidare.

Linera är själv en intressant figur. Han tillhör den vita minoriteten i Bolivia, är en hägiven socialist, terrorist, feminist, men han är kanske mest känd för att vara en miljömuppe. Om ni hörde talas om några dårar i Sydamerika som ville utvidga "mänskliga rättigheter" till att inkluera växter (Moder Jord), så var det Linera som var bakom det hela. Självklart är han en anhängare av globalisternas CO2-skatt, och även en kämpe emot "rasism". Faktumet är att han kom till makten genom Evo Morales indianrevolt i Bolivia. Linera blev då vicepresident och fördömde de vita (rasitiska) kapitalisterna i södra Bolivia. Morales förstatligade många företag, vilket inte gillades av invånarna i södra delen av landet, som 2008 krävde självständighet. Sedan dess har det varit de som hindrat Morales och Linera från att utföra en fullständig kommunistisk revolution i landet.

Hugo Chavez, Alan Garcia, Evo Morales och Rafael Correa är alla dessutom starka anhängare av en gemensam valuta för UNASUR. Något som de redan har klart som back up ifall dollarn kollapsar. Det är viktigt även i sammanhanget att påpeka att hela UNASUR projektet, baserar sig på sydamerikanernas fientliga inställning emot USA, mycket på grund av CIA:s absurda operationer på kontinenten. Något som inleddes under Monroedoktrinen för att få bort Europas inflytande, omvandlades sedan med CIA till ett förtryck av länderna till söder. Men i slutändan kommer denna hat mot USA att bli sydamerikanernas fall in i den internationella träldomen vilket UNASUR är.

Alan Garcia med kopplingar till franska socialisterna och DGSE. Rafael Correa som utbildades i samma universitet som vår egen president Herman van Rompuy, vid den jesuit kontrollerade katolska universitetet vid Leuven. Lula, socilist presidenten i Brazilien, som tog initiativen tillsammans med Argentinas Duhalde, för hela UNASUR projektet skulle dra igång. Det finns annars en ytlig kamp mellan hårdnackade kommunister och mer pragmatiska socialister. Men alla är ganska överens om att UNASUR är det bästa för Sydamerika.

Ockultism, feminism och homosexualitet 
Chavez är precis lika sjuk som många andra diktator. Han är precis som Hitler väldigt mycket inblandad i det ockulta. Spår av detta fann man ganska snabbt efter det att Venezuelas medborgare fick se på de nya sedlarna. Och det är betydligt mer uppenbart än med de den amerikanska dollarn. Men det inget sammanträffande. Chavez brukar oftast åka till Kuba, inte främst för att besöka sin kära jesuit kontrollerade kommunistiske vän, Fidel Castro, utan istället för att fira den afro-karibiska ockulta religionen santeria. Många ockulta ceremonier från santeria har tillägnats Chavez och han har i flera år varit inblandad i denna afro-hedniska sekt. Rykten finns om att lejon hade blivit offrade i Chavez källare så att han skulle få bada sig i bestens blod för att få dennes styrka. Forskare kring santeria, menar att detta kan förklara Chavez besatthet kring Bolivar, då han till och med har en ledig plats för den forna hjälten vid matbordet.Ett annat faktum som jag själv anser är galet underhållande är att de socialistiska ledarna i Sydamerika ser sig själva som ledande feminister. Både Chavez och Correa är hängivna familjefientliga feminister. Något som kan låta lite förvirrande för oss här hemma i Sverige då vi gärna tror att Ecuadors ledare ska vara av en mer konservativ uppfattning vad gäller familjepolitiken, efter hela Assange debaklet och synen på våldtäkt. Men sanningen är att Correa har mer gemensamt med Sjöstedt än med någon värdekonservativ i Europa, lika fejk är hans motstånd mot eliten, då han helt är en produkt av dem och stödjer deras projekt i Sydamerika. Det här "motståndet" är så klart ett spel för gallerierna.Det finns även gott om rykten kring homosexuella aktiviteter kring ledare som Linera, Chavez, Lula och Morales med flera. Något som varit en röd tråd kring socialistiska ledare. Linera, till exempel, som hade hamnat i fängelse efter terroraktioner, blev känd som homosexuell i fängelset. Sedan kallades Morales och Linera kampanjen för "Coca-Cola", då Morales (som tjänar pengar på knark) kallades för Coca, och Linera (som var bög) kallades för Cola (svans).

P2 frimurarna vs Jesuiterna

Jag har tidigare skrivit om rivaliserandet mellan P2 (Propaganda Due) frimurarna baserade i Italien och de övriga frimurarna lojala till jesuiterna. Några av frimurarna med lojalitet till P2 är Chavez, Khadaffi, Berlusconi och Dame of Malta Cristina Kirchner. Dessa har varit i konflikt med de frimurare lojala till jesuiterna en tid nu. Berlusconi och Khadaffi har redan plockats bort. Men denna strid, är egentligen av mindre betydelse, när man inser att agendan fortsätter oavsett vem som får leda den.

I följande video ser vi hur en frimurare ger en frimurare, en replika av en annan frimurares (Simon Bolivars) svärd. Ett möte mellan två anhängare av frimurarlogen Propaganda Due (P2).


onsdag 29 augusti 2012

Dagerlind förutspår programmering av svenskarna via massmedians propaganda.

Mats Dagerlind. 
Mats Dagerlind är krönikör på Avpixlat. Det är egentligen sällan jag uppmärksammar krönikor men, den som han publicerade hos Avpixlat igår var så pass bra att jag tyckte det var värt att kommentera.

Det handlade om yttrandefriheten, och de senaste turerna kring  Forserum. Just nu lanserar massmedia en kraftfull propaganda kampanj riktad mot det de hävdar är "rasism". Trots att lokala politiker menade att man helst inte ska ta sådanna förhastade slutsatser, så hade Stockholm redan bestämt sig. Ullenhag var tidigt ute för att börja raspimpa, de som tjänar pengar på skattebetalarnas bekostnad ju fler somalier det finns i Forserum annordnade en manifestation mot rasism, och nu sist var det dags för FN-agenten, tillika mangina och ledare för kommunisterna att vara på plats för att raspimpa han med. SVT tyckte det var så hemskt att knappt 10% av Forserum röstade på SD i valet 2010.

Nåväl mitt i alla propaganda dimma, vet vi dessutom att vi står inför en anstormning av somaliska hedningar och media vill göra det tydligt, att vi inte ska få kritisera nykomlingarnas närvaro.

"Det är en mediedramaturgi som tonar fram där Forserums rykte offras för det övergripande målet att skapa en landsomfattande mobilisering mot “rasism och främlingsfientlighet” och för “våra somaliska vänner”. Det är naturligtvis ingen slump att detta sker just nu när Sverige efter en prejudicerande som i Migrationsöverdomstolen står inför det största anstormningen av somaliska anhöriginvandrare någonsin, samtidigt som antalet somalier ute i flertalet kommuner redan innan är fler än vad man har resurser att hantera praktiskt och ekonomiskt. Avsikten är att skam- och skuldbelägga och därmed tysta ett legitimt och växande missnöje bland såväl kommuninvånare som lokalpolitiker med den förda migrationspolitiken genom att etablera en bild av kritiken som uttryck för rasism." 

 Jag håller helt med Dagerlind. Senast inatt fick vi höra helt bissara historier om att man hällde mjölk på somaliskor så att de skulle bli vita. Antingen är dessa ungdommar psykiskt störda och därför haft problem i samhället långt innan somalierna kom. Då kan man undra varför de lokala ansvriga som kände till detta inte gjorde något då. Eller så är det här en ren påhitt från somaliernas sida ( förmodligen inte somalierna själva, men de intresseorganisationer som gärna vill hjälpa etablissemanget och gynna sig själva genom att hjälpa till i deras raspimpande ).

Ytterliggare en dimention finns som även Dagerlind påpekar. Det är att vi inte fått höra något från dessa ungdommar. Vilka är de? Frågan är om de ens är svenska ungdommar. Svensk media brukar vara rätt så duktiga på att hänga ut svenskar. Och eftersom det handlar om ganska allvarliga anklagelser, så borde dessa ungdommar åtminstone få träda fram och förklara sin sida av historien. Kanske någon på FlashBack hinner reda ut hur det egentligen ligger till, innan media kommer undan med ytterliggare en programmering av de svenskarna via massmedia.

CIA kontrollerade Anonymous vill att fler ska uppmärksamma ett CIA psyop.Det CIA kontrollerade hacktivisterna i Anonymous vill att fler ska uppmärksamma en utav CIA:s många psyops för att göra Obama lite mer populär. Klicka gärna på taggen "Anonymous" nedan, för att läsa äldre artiklar jag skrivit om Anonymous. Ni som redan granskat Anonymous vet att de är CIA.

5:07 i foljande video från Infowars.


måndag 27 augusti 2012

Omfattande valfusk krävdes för att få bort Ron Paul!

Den sista patrioten, Ron Paul. 
Den nivå av öppen fusk och korruption inom det republikanska partiet och hur hela den amerikanska etablissemanget har behandlat den konservative Ron Paul, var inte oväntat, men ändå tragiskt som att se en frontalkrock i slowmotion. Från vänstern kom det mest de vanliga anklagelserna från media om rasism, medans GOP-etablissemanget tyckte att Ron Paul var för extrem i i stort sätt alla frågor.

Det enda positiva är väl att etablissemanget har nu avslöjats och att Ron Paul tillsammans med sina Paulistas anhängare lyckats flytta fram sina positioner inom partiet under hela mandatperioden.

Ron Paul har i alla fall gjort allt han kunnat göra för att varna folket om de stora farorna. Han är 77 år gammal nu och kommer att gå i pension den kommande vintern. Sedan 80-talet har han försökt och försökt. Och en eloge ska han ha för det. Förhoppningsvis kan Ron Pauls anhängare ta över det republikanska partiet framöver.

Jag ville ta en stund för att uppmärksamma den omfattande valfusk mot Ron Paul i år. Det startade redan i Iowa den 3:e januari. CNN valde att censurera att militärer höll med Ron Paul gällande utrikespolitiken. Och, ja, mycket mer behöver man egentligen inte lägga till.

Kolla noga i nästa video vid 1:17, i bakgrunden.Majoriteten av militären håller med Ron Paul.Till och med Israel håller med Ron Paul.

Den 10:e januari var det dags för New Hampshire. Och där kunde tydligen de döda rösta och se till att Ron Paul inte vann.Och så går vi vidare in i februari och till Maine, och här började det bara bli löjligt. GOP försökte inte ens dölja det uppenbara valfusket.I Nevada blev det till och rapporter om slagsmål.Sen var det bara nedförsbacka hela vägen fram tills RNC i veckan.Om inte det var nog så var det som skedde i Missouri i mars, så pass illa att till och med en av Mitt Romneys anhängare tyckte att behandlingen av Ron Pauls delegater var förkastlig.

Inför RNC fanns det bara fyra kandidater som hade hunnit samla delegationer inför konventet. Men Newt Gingrich hade inte tillräkligt mycket proportionalitet. Från början var det fem delstater som krävdes. Denna spärr klarade Ron Paul med god marginal. Så de valde GOP-etablissemanget att ändra reglerna så att det skulle krävas proportionalitet ifrån minst tio delstater. Men eftersom Ron Paul fortsatte att samla in delegater in i det sista, bestämde GOP sig för att helt enkelt inte räkna delegaterna i de områden där Ron Paul hade tillräcklig stor proportionalitet. Därmed är det endast Rick Santorum som har möjlighet att utmana Mitt Romney i veckan. Men som vi vet har GOP redan gjort det klart att det blir Romney som blir republikanernas slutliga kandidat.Så när det inte kunde bli värre så blev det alltid så. Ron Paul skulle helt enkelt inte få bli republikanernas kandidat. Han höl dock själv tal på sitt eget konvent i helgen precis som för fyra år sen.Ska försöka "pinga" till så många MSM-svenska artiklar som möjligt för att se om jag kan få lite traffik i det här inlägget. Så jag kommer att utöka länkarna under hela RNC.

SvD1, SvD2, DN1, DN2, DN3, Exp1, SR1.

SvD3, SvD4, SvD5.

söndag 26 augusti 2012

FN:s Agenda 21: målet är internationell kommunism!

FN:s miljöfascistiska fördrag, Agenda 21, har som målsättning global kollektivisering med "hållbarhet utveckling" som ursäkt. Deras utgångspunkt är den kommunistiska visionen om "social rättvisa". För er som bor ute på landet kommer det att bli svårare och svårare att leva där, och du kommer på sikt att tvingas till att flytta in till storstaden. Det handlar om:

* kontroll av energi

* kontroll av transportation

* kontroll av industri

* kontroll av produktion

* kontroll av utveckling

* kontroll av tillgången till vatten

* kontroll av befolkningsantalet mm.

Det är den globalistiska kommunitarianska samhället som skall då växa fram, när privat ägandet helt har avskaffats av FN över hela världen under Agenda 21.

Här följer Tom DeWeeses föreläsning om Agenda 21, det största hotet mot äganderätten!Läs även:

Hur FN:s Agenda 21 kommer att påverka dig personligen, och de förrädiska agenterna som kommer att förgöra svensk tillväxt.


lördag 25 augusti 2012

Civila används som mänskliga sköldar av de syriska al-Qaida "rebellerna" i kriget mot Assads regering.

De NATO finansierade och beväpnade rebellerna i Syrien, som i själva verket är al-Qaida och tillhör även andra islamistiska grupperingar, använder sig av mänskliga sköldar, av de civila i områden de erövrat.Det här kommer du inte att få höra från västerländsk media, inklusiva våra prostituerade medier här hemma i Sverige som just nu hejar på islamisterna. Om du som läser det här är ny kan det vara intressant för er att läsa mina äldre inlägg gällande den "arabiska våren" i Syrien.

Lögn, lögn, lögn och åter lögn från slaskmedia gällande den "arabiska våren" aka "al-Qaida våren"!

Sida måste läggas ner! Gör ordentliga nedskärningar i "bistånd"!

De blodtörstiga turkarna!

Medialögnerna för att rättfärdiga en "humanitär insats" i Syrien.

Siktet inställt mot Syrien.

Var Gilles Jaquires död en "False Flag Operation" mot den Syriska regeringen?

Oh "Danny" Boy, vill att vi bombar ihjäl sitt kära Syrien.

CNN, Al-Jazeera, BBC, 24France och "Danny Boy"; alla avslöjade som lögnare på bar gärning!

Västerländsk media ljuger återigen om Syrien.

FN:s "observatörer" hjälper Al-Qaida terrorister!

Tyska BND sabbar NATO:s propagandakrig mot Syrien.

Som ni ser har jag skrivit en hel del om ämnet. Så vid det här lagret borde ni ha övertygats om att den så kallade "arabiska våren" är ett bedrägeri från NATO. Fråga er nu varför inte svensk media skriver något om detta, trots att det finns gott om info och källor gällande just det här. Fråga er även varför vänstern som länge varit emot imperialistiska krig, numera är positiva till dem. Det är exakt samma sorts krigsföring som förr, men den här gången kallas den för "humanitär", och den använder sig av al-Qaida som hjältar istället för bovar.

The FED förbereder QE3!

Nu varnar Peter Schiff för att QE3 (kvantitativa lättnader) kan komma redan till hösten, innan valet! Vad innebär detta? The FED, alltså USA:s centralbank, kommer att dra igång sedelpressarna på ett grovt obehagligt sätt, vilket på kort sikt kommer att ge Obama möjligheter att investera i ekonomin, men som på längre sikt kommer att skapa inflation och även en devalvering av den amerikanska dollarn. Risken finns även att USA:s dollar hamnar i hyperinflation om The FED fortsätter med sina keynesianska lösningar.Köp Guld hos:

Guldcentralen.

Köp Silver hos:

LibertySilver.

fredag 24 augusti 2012

"Svenskarna ska tvångsintegreras in i den Nya Världsordningen."

Ihsan Kellecioglu är en turkisk ungdomsarbetare. Alltså har han arbetat med ungdommar, enligt uppgift ideelt. Men man kan ju fråga sig vilket intryck denne Kellecioglu har gett med tanke på att han varit med på panelen för en EU-mässa. Hursomhelst har denne haft kontakt med eurokraterna. Och det är uppenbart att de gillar varandra. Om inte det gällde då, så gäller det definitivt nu.

Nu när Kellecioglu publicerat en artikel i SvD där han klargör att svenskarna skall tvångsintegreras i de Fabianska Socialisternas dystopisk mångkultur, och i och med detta även in i den Nya Världsordningen på sikt.

I mångkulturen kan olika grupper kämpa mot varandra och staten spela domare. Det blir så hur man än vrider och vänder på saken. Det är just det som är så förödande med det mångkulturella projektet som först var lancerad av den brittiske homosexuelle socialisten Lord Roy Jenkins (mångkulturens fader). Så nästa gång vi ska diskutera mångkulturen, denna Babels torns skapelse, låt oss åtminstone sätta det hela i dess historiska perspektiv, så vi vet vart denna samhällsexperiment kommer ifrån, vem/vilka som velat ha den och varför.

SvD, AvP, FT.

Ryssland att evakuera ryska basen i Tartus, Syrien.

Tidigare varnade jag för att Ryssland började fega ur i frågan om Syrien. Nu verkar de ha tagit det hela ett steg längre. Ryssarna tänker nu lämna över deras bas i Tartus över till Syrien. De ryska trupperna ska nu helt ha evakuerats från ryska basen över till skeppen. Dock står skeppen kvar vid hamnen i Tartus, detta enligt uppgifter från tidningen "Izvestia". Nu förbereds basen för överlämnandet till den syriska militären.

Ifall den ryska militära närvaron vid den syriska kusten helt kommer att försvinna är fortfarande oklart. Men det står klart att Ryssland agerar annorlunda än retoriken som de annars fört, när de försvarat Assads regering. Nu kanske man ska fråga sig ifall Ryssland på något sätt kommit överens med NATO, om att släppa taget på Syrien helt.

onsdag 22 augusti 2012

Chemtrails från en meteorologs perspektiv.

Scott Stevens är en meteorolog som först hörde talas om chemtrails (kemiska-spår) av överstelöjtnanten Tom Bearden, som menade att det fanns ett hemligt program över hela världen där man medvetet besprutade vår luft med skadliga kemikalier (som barium och aluminium som några exempel). Dessa ämnen kontaminerar naturen när den väl kommit ner och många menar att de även kan leda till infertilitet. Alltså ytterliggare ett vapen i globalisternas Agenda 21 för att reducera världens befolkning.

Efter att ha studerat chemtrails i 10 år kom han fram till ett antal slutsatser som han presenterade häromdagen i en föreläsning i en konferens om just chemtrails.

Han jobbade som väderpresentatör för en regional kanal, då han tyckte det var konstigt att han ständigt fick fel. Men tillslut upptäckte han varför prognoserna blev så fel så pass ofta, varje gång de kemiska besprutningarna kom igång. Han fick egentligen inte nämna chemtrails på hans kanal, så hans arbetsgivare såg sig tvungen att "låta honom gå".


söndag 19 augusti 2012

Peter Schiff totalsågar Paul Ryan!

Den patetiske Paul Ryan. 
Jag har tidigare skrivit om den patetiske Paul Ryan. Alltså, Romneys vicepresidentkandidat. Nu totalsågar Peter Schiff Romneys val. Medans MSM fortsätter att hylla denne korporativist, så avslöjar Peter Schiff att denne kommer att fortsätta höja utgifterna i flera decenier framåt! Visst kan det ekonomiskt vara värre med Obama. Men förvänta er inte särskilld mycket bättring om Romney vinner, menar Peter Schiff.

Värst av allt, menar Peter Schiff, är att Paul Ryan lyckats dra debatten på demokraternas planhalva, där nu både demokrater och republikaner slåss om vem som bäst kan behålla massiva utgifter för äldres sjukvård med en expansiv ekonomisk politik. Där låter demokraterna så klar mer trovärdiga då de alltid älskat att ge mer makt till staten jämfört med republikanerna vars retorik åtminstone alltid varit att förespråka mindre makt till stat.

Peter Schiff nämner också tal om ett eventuellt QE3 (kvantitativa lättnader) till hösten, för att på kort sikt rädda Obama inför valet 2012, och även George Soros bedrägeri då han fördömt och attackerat guld som en stor bubbla, samtidigt som lögnhalsen själv köper guld, bland annat.


New Madrid, Denver och NAU.Om ni inte hört talas om New Madrid i NWO-sammanhang kan jag rekommendera en tidigare special jag skrev om gällande vad som skulle kunna ske den 21 december i år, som en del av det andliga 2012 bedrägeriet. Videon ovan spekulerar om någonting nu äntligen är på gång, då det på ett mystiskt sätt skett väldigt många sänkningar av mark. Som sagt läs om det jag tidigare skrivit om, annars kan det vara svårt att följa med.

Det är tänkt att enorma naturkatastrofer (HAARP?) kommer att trigga New Madrid händelsen då mellersta delarna av den nordamerikanska kontitnenten hamnar under vatten. Miljöfascisterna kommer då att hävda att det är människans påverkan av klimatförändringarna som ligger bakom detta och att man nu ska ta in med hårdhandskarna (järnhandsken) och äntligen genomföra det miljöfascistiska/kommunistiska/eugenistiska Agenda 21.

Många menar att det är efter någon slags katastrof (som till exempel New Madrid) som kommer att få USA att deklarera undantagstillstånd (Martial Law) och att den amerikanska konstitutionen kommer då att avskaffas. Ett eventuellt attack mot Washington har man även nämnt i samband med detta. Och att då hela det politiska maskineriet skulle flytta över till Denver i Colorado. Just Denver pekas ut av en del som NAU:s (Den Nordamerikanska Unionen) huvudstad. Infödda indianer talade även om en stor huvudstad mitt på den röda platån (Colorado betyder färgad på spanska).

Detta var till en början endast en teori som först kom med Jon Roy Carlson. Jon Roy Carlson var en armenier från Grekland som hette Arthur Derounian, innan han invandrade till USA, bytte namn och blev kär med det nya landet och allt som den stod för.

Han upptäckte efter en tid hur det han kallade fascister skulle propagera med anti-semitiska budskap och på ett försiktigt sätt kontrollera retoriken hos olika extrema grupper. Detta var så klart den nya världsordningens "högerextrema" falang (på låg nivå). Men endast detta skulle bli en början på en längre upptäcktsresa, då han skulle bli den förste att upptäcka den nya världsordningens mål, och exakt hur de planerade att förstöra och avskaffa USA och den amerikanska konstitutionen. År 1943 kom hans bok "Under Cover". Det är här som förflyttningen av huvudstaden från Washington till Denver nämns för första gången.

"We'll have a second Declaration of Independence, elect a brand-new Congress and move the capital from Washington to Denver. We'll reshape our Republic and start from the beginning.'

Efter en attack mot Washington, eller en enorm katastrof skulle ett undantagstillstånd (Martial Law) deklareras, innan huvudstaden flyttas till Denver i Colorado. Fast då skulle så klart USA och dess konstitution egentligen avskaffas och på ett politiskt/parlamentariskt sätt helt bindas till NAU. USA skulle alltså inte längre existera som självständig nation. Nu gick inte Carlson så långt som att börja tala om NAU i boken. Men det fanns gått om ledtrådar, och idag menar många att detta var poängen för att få USA att till slut underkasta sig NAU.

Bakom kullisserna kommer dock Montreal att styra NAU. En viktig bas för de fransktalande jesuiter och inte minst en dominant arm av den Svarta Adligheten i London (aka New Jerusalem). Jag rekommenderar er att kolla upp Kanadas roll bakom 11/9.

Länge var flyttet till Denver endast en teori. Carlsons bok avfärdades till en början som endast en teori. Men nu verkar Carlson snarare ha haft helt rätt. Sanningen är att många byråer och myndigheter håller redan på att flytta från Washington till Denver i smyg. Till och med CIA håller på att helt flytta sin verksamhet över till Denver. Så nu verkar det som att eliten börjar planera inför den kommande katastrofen genom att redan flytta huvudstaden över till Denver, utan att någon inom mainstream egentligen uppmärksammat en ganska anmärkningsvärd händelse.

Det finns ytterliggare ett element till detta i samband med indianernas uppenbarelser om en mäktig huvudstad i Colorado. Och det har att göra med aztekindianernas pyramider. Berättelser kunde lätt nå Colorado från Mexiko på den tiden, så det finns ett samband menar vissa. Illuminatis pyramidsymbol också idag känd som USA:s sigill visar som ni vet en egyptisk pyramid med Horus/Lucifers öga på toppen. Pyramiden är dock inte hel än.

När Atlantis härskade världen var Mexiko bunden till Egypten. Detta har ett hedniskt/luciferianskt symboliskt värde. Inte bara för att dessa hedningar styrde under hednisk tro, men ty de då enligt Illuministerna var en och samma. Amerika blir inte "hel" förens den Nord Amerikanska Unionen, NAU, blir verklighet. Det är först då pyramiden på USA:s sigill blir hel. Precis så som EU:s gundande har en hednisk/illuministisk gurnd för sin existens, gäller det samma för NAU.

Både EU och NAU kommer att spela var sin roll i förspelet fram tills då luciferianernas Nya Världsordning blir verklighet.


lördag 18 augusti 2012

Piratpartiet stödjer Bilderberg psyop.Ja, Piratpartiet har tidigare hävdat sammarbete med Wikileaks och fått stöd av Anonymous. Två CIA skapelser. Sedan PP kommit in i EU-parlamentet har de bara gjort bort sig och med deras stöd av De Gröna inom EU har de gått med på CO2-skatter och orimliga miljöregleringar. Och inte har det blivit bättre på integritetsfronten heller. Så vad har de egentligen åstadkommet efter tre år i EU-parlamentet? Inte särskillt mycket. De har knappast heller fungerat som en kritisk röst i EU. Dom är antigen helt osynliga, eller gör helt bort sig, som i det här fallet.

Kollar men på deras Twitter ser man hur de går fullt ut med sitt stöd för Bilderbergarnas psyop mot Ryssland. De skäms inte ens över att de stödjer en Bilderbergare. Det är faktiskt pinsamt.

Som ni ser använder de hashtagen #freepussyriot ganska flitigt.
fredag 17 augusti 2012

Bilderbergare stödjer Pussy Riot!

Garry Kasparov som gatuaktivist. 
Tidigare skrev jag om den satanistiska skökan Madonna som gick ut med sitt stöd för Pussy Riot i Ryssland. Nu när domen kom hamnade just Pussy Riot mitt i centrumet av det intenationella politiska samtalet. Massvis med protester orkestrerades av globalisternas agenter, men tråkigt nog fanns det gott om nyttiga idioter som frivilligt deltog och anordnade sina egna manifestationer till fördel för denna globala psyop.

Bland alla de som protesterade i Ryssland fanns även topp Bilderbergaren Garry Kasparov. Som tidigare denna sommar deltog i årets Bilderbergmöte i USA. EU:s Baroness Catherine Ashton, som tidigare haft täta kontakter med brittiska kommunister, och vår egen utrikesminister tillika Bilderbergare Carl Bildt har ställt sig på samma sida som den kristofobiska-genusfascistiska-kommunistiska-vänstern för att fördömma domen mot Pussy Riot.

Så ytterliggare en psyop som Bilderberg lyckades med. Det här blev första sidans nyhet i stort sätt hela världen idag. Oavsett om man kollar på nyhetssidor från Australien, Japan, Kina, England, Sverige, USA. Nyheten finns överallt. Det roligaste i det här är att tokvänstern fortfarande inte fattat hur de agerar nyttiga idioter för den globala eliten. Det är lika skrattretande som alltid att se dessa dårar i sin idiotiska upptåg.

Hursomhelst grattis till Bilderberg och övriga globala elit för en väl genomförd PR-kupp mot Ryssland.


Garry Kasparov var på plats i årets Bilderbergmöte. 

Några vettiga YouTube-kommentarer om turerna kring Julian Assange.Mycket riktigt! Wikileaks är en CIA/Cass Sunstein skapelse. Julian Assange har sedan länge finansierats av George Soros och haft tydliga kopplingar till MOSSAD.

Skulle eliten verkligen vilja ha Assange skulle de redan ha plockat honom för länge sen och media skulle aldrig ha uppmärksammat fallet. Istället så har det hela blivit till ett enda stort media-jippo.

Nåväl, låt oss tillåta dårarna fortsätta jaga en enorm distraktion, medans vi engagerar oss i de riktiga nyheterna. De som massmedia gärna mörkar eller förvränger.

Dalarna har massvis med olja och gas. Men elitens Peak Oil-myt sätter käppar i hjulen.

Siljansringen. 
Häromdagen tittade jag på en av SVT:s många propaganda "hit piece" och sorgliga ursäkt för dokumentär. Den handlade i stort sätt om att demonisera oljan och sprida globalisternas myt om "Peak Oil". Om ni vill veta mer om Peak Oil-mytens bakgrund. Och varför den globala eliten skapade den, kan ni läsa mitt förra inlägg om ämnet.

I Dalarna har vi något vi kallar för Siljansringen. Det var en krater som en gång i tiden skall ha skapat sjön som vi idag kallar för Siljan. Den australiensiska forskaren Thomas Gold var den förste som på 90-talet påpekade att vi i Dalarna har massviss med olja och naturgaser. Dalarna skulle kunna bli ett nytt Norge. I moderaternas Sverige på 90-talet såg man först positivt till detta. Men samtidigt hade Sverige genom den internationella socialistiska organen FN anslutit sig till det globala kommunistiska kontraktet Agenda 21.

Låt oss vara tydliga med att Carl Bildt länge arbetat för Bilderbergarnas intressen och inte för svenskarnas intressen. Ett sabotage av denna projekt är då en självklar utgångspunkt, trots det att skulle gått emot partiets egna intressen i frågan.

Thomas Gold och nu även den ryske professorn Vladimir Kutcherov, verksam i KTH, menar att det finns massvis med olja och naturgaser under Siljan, bara man borrar på rätt sätt. Vilket man tydligen inte gjorde på 90-talet. Men alla "peaknicks", "miljöaktivister" och övriga agenter åt Rockefeller Fondation, Club of Rome (Romklubben) och övriga globala eliten vill inte röra vid ämnet. De vill fortsätta pressa fram den felaktiga teorin som kallas "Peak Oil". Detta ty, om man skulle låta allmänheten veta sanningen om råoljans icke-biologiska ursprung, så skulle en viktig pelare i deras miljöfascistiska bedrägeri i Agenda 21 falla i sönder i bitar.

Det är dags för Sverige och kanske framför allt Dalarna att säga ifrån sin förrädiska socialistiska elit som endast tjänar de kommunistiska miljöfascisterna som vill försätta foket i evig träldom och beroende.

torsdag 16 augusti 2012

Nigel Farage: Regleringar och skatter skickar europeiska jobben till Kina och Indien.

Nyligen gjorde Fox News en intervju med UKIP-ledaren Nigel Farage. Nigel pratade en del om EU, klimatalarmism och om hur regleringar och skattetrycket skickar jobben bort från Europa till Kina och Indien.


onsdag 15 augusti 2012

Annie Lööf vågar utmana IMF?

Annie Lööf på tvärs mot eliten? 
Underskatta inte Centerpartiet. Underskatta inte Annie Lööf. Hon ligger allt för långt ner i "matkedjan" och är fortfarande ganska fräsh och ny. Så hon är lite av en "loose cannon". Hon har till skillnad från sin företrädare varit mycket tydligt emot Euron. Och profilerat sig för en avreglering av den svenska arbetsmarknaden. Något som många unga efterfrågar. Sättet hon går till väga kan dock kännas lite klantigt.

Jag vänder mig trots det mot de som menar att Centerpartiet är körd. Det tror jag inte. Spelar de sina kort rätt kan de göra en väl genomförd valrörelse som lär främst få resultat bland en del unga libertarianer. Unga vill faktiskt ha jobb och få bort trösklarna. Det är bra att få en början för att sedan arbeta sig upp. Men de kraftiga regleringarna här i Sverige tillåter inte detta. Trots att vi egentligen inte har råd med alla dessa förmåner just nu. LO och fackfascisterna behåller dock sina positioner trots snart sex år av så kallad "högerstyre".

Annie Lööf blickar söderut, mot det tyska undret. Skatterna i Tyskland är relativt höga trots att det är ett land styrt av Merkels så kallad "höger". Men det är inte därför Tyskland har en god ekonomi. Se på hur alla länder har enorma problem. Från balter, till greker, till spanjorer.

I Frankrike har en mobilisering funnits, men det beror mest på att frimurarna drog igång en hetskampanj mot den kriminella knarkhandlande Sarkozy, för att bana vägen för frimuraren Hollande som styrs direkt ifrån GODF loget i Paris. Men dessa socialister kommer att inse hur de blev blåsta nu när Hollande höjer skattetrycket. Många företagare tänker nu ta sitt pick och pack och ta sig över kanalen till City of London (aka New Jerusalem). När alla dessa jobb försvinner kommer fransmännen först att inse vilket misstag de gjort.

Låg arbetslöshet i Tyskland. 
Under tiden är Tyskland det enda landet i eurozonen som spelar alla kort helt rätt. Den viktigaste faktorn till att de fortfarande dominerar i Europa är just för att de lyckats behålla jobben kvar i landet. Men fruktade förut att jobben skulle fly, med tanke på att låglöneländer fanns lite överallt inom EU-marknaden. Så åtgärden som socialistregeringen under Schröder genomförde 2003 har varit av stor betydelse för det tyska underet.

Avregleringen innebar att arbetarna i Tyskland blev inte lika dyra att anställa jämfört med arbetare i till exempel Spanien och Grekland. Därmed flydde inga företagare landet. Under Merkel kom även skattelättnader som bara förstärkte Tyskland. Och Tyskland har ensamt kunnat bli centrum för en framgångsrik ekonomisk utveckling trots koaset omkring sig med eurokrisen. Tyskland och Danmark lyckas behålla en låg arbetslöshet. Men i Sverige vågar man inte. Men det gör tydligen Annie Lööf.

Det vänstern vägrar förstå är det utmärkta ordspråket, "the more expensive you are to fire, the more expensive you are to hire". Så vi skulle inte tro att en feminist-socialistisk vänsterjournalist, till frilansare som Elin Fritiofsson, skulle egentligen vara anorlunda. Detta gjorde hon tydligt för oss i sin artikel i rödgardisternas vänstertidning, Expressen. När man läser artikeln framgår det tydligt att vänstern har inga problem med att stå på samma sida som IMF, FN och ILO så klart. Sjöstedt har ju tidigare uppvisat denna inställning, så det är egentligen inget som förvånar nu när Fritiofsson gör det samma. Men det säger istället mer om eliten inom IMF, FN, ILO ect. Eliten är kommunistisk och fram för allt kollektivistisk. Har man läst deras egna skrifter förstår man att de avskyr den fria marknaden. John D. Rockefeller sa en gång att "competition is a sin". Alltså att konkurrens är en synd, enligt eliten. Det säger en del om deras inställning till kapitalism. Och hur rädda de egentligen är för att utsättas till en frimarknadskonkurrens.

Elin Fritiofsson som är bosatt i Tyskland har nog följt den tyska debatten om minimilön. I Tyskland har vänsterpressen utfört ett propagandakrig mot avregleringen. Och den har lyckats med tanke på att de fått stöd från IMF, FN och ILO. Man menar att Tyskland blir fattigt och menar att det har med avregleringen att göra. Självklart kan eliten och vänstern säga så. De vill att man helt ska bortse från ECB:s sedeltryckande och låga ränta som skapar inflation. En dold skatt som försätter befolkningen i fattigdomen de inte klarar av att ta sig ur. Inte heller de höga skatterna vill man röra på.

Men Merkel blir påverkad. Hon lyder under Deutsche Verteidigungs Dienst (DVD). Det är bankkartellen som styr kontinentala Europa. De har stark inflytande över CIA genom Dulles familjen, Bush familjen, Perci Familjen och andra familjer med kopplingar till CIA och Nazityskland. Ja det är samma bankkartell som styrde Hitler ekonomiskt. Studera gärna USA:s Directorate for Intelligence division och förbindelserna till DVD-basen i Dachau.

Så nu vänder Merkel alltså inställning i frågan. Hon vill införa regleringarna som IMF begär som kommer att förgöra det tyska undret. Till slut står Annie Lööf som ensam utmanare till IMF för en fri marknad i Europa. Men det finns säkerligen en logisk anledning till varför Merkel ändrat inställning och gått med på vänsterns propagandakrig.

Jag har tidigare skrivit om DVD:s inre diskussioner om en planerad bankhelg någon gång i början av 2013. Och spekulationerna har flödat på nätet. Detta skulle tydligen ha att göra med Samaras seger i valet i Grekland. De hade tänkt ha krashen redan 2012, och skulle göra det om inte Grekland fick en regering efter omvalet. Nu fick de det, vilket resulterade i att de skjöt upp det hela till 2013.

Jag lyssnade på Infowars i söndags. Dagens gäst var Max Keiser från The Keiser Report. Jag brukar inte hålla med honom. Men jag tyckte att han ändå sa en hel del intressanta saker i intervjun. Han menar att en eventuell krash skulle komma i april 2013, alltså lite senare. Alltså tänker de krasha euron, MEN, Euron kommer att åter resa sig som fågel fenix, och kommer att bli mycket starkare än förr. Max Keiser sa, glöm Kina, de kommer att falla och slå sig hårt. Och jag har också tidigare skrivit om Kinas ekonomiska svårigheter. Så nej, glöm Kina, Kina blir inte världens nästa stora ekonomiska supermakt. Nej, världens nästa stora ekonomiska supermakt blir inget mindre än Tyskland!

Det stämmer precis med den bedömning som Paul Nuttall, politiker från engelska UKIP i EFD-gruppen i EU-parlamentet, sa för något år sen. Tyskland kommer att dominera EU som aldrig förr, och kommer att omvandla EU till elitens Fjärde Rike! Jag vet så klart inte, ifall det nu blir så. Men mycket pekar på att eliten kommer i alla fall att försöka göra så. Det är tydligen även så de kommer till slut att övertyga alla oss euroskeptiker att gå med på att ge upp vår egen valuta för euron.

Annie Lööfs inställning är egentligen inte kontrovertiell. Hon försöker skydda svenska jobb från att fly landet. Kritiken mot henne gällande "glitter festerna" känns mer som ett slag under bältet, för att se till att hon skärper sig. Kanske hon blir lite skärrad. Men jag tycker egentligen inte att hon direkt varit ansvarig, snarare verkar det handla om dem under henne. Och även om man tycker att hon är ansvarig för det hela så kommer väljarna ha glömt det inför nästa val. En sak är i alla fall säkert. IMF gillar inte Annie Lööf.

PS: Nej, jag kommer inte att rösta på Centerpartiet i valet 2014. Men jag tycker vi bör erkänna när folk kommer på bra förslag. Miljöpartiet kan ibland glensa genom att ta upp problematiken med hormonstörande ämnen vardagsmiljön i Riksdagen. Ibland så har sjuklövern faktiskt något bra att komma med. Men i dessa fall handlar det oftast om politiker som ligger väldigt långt nere i "matkedjan". 

tisdag 14 augusti 2012

Patetiskt val av Romney.Paul Ryan heter Romneys vicepresidentkandidat. Så det verkar som att många spekulanter om att Mitch Daniels skulle bli Romneys VP var helt fel ute, trots hans närvaro vid årets Bilderbergmöte. Även spekulationerna kring Marc Rubio var helt fel ute, även där med hänvisning till Bilderberg.

Nej, Romneys kampanj hamnade tillslut med någon som de tänkte skulle kunna förknippas med Tea Party-rörelsen. Och så vill de kanske själva beskriva det som. Fox News gör det med. MSNBC och de andra vänstermedierna i USA använder honom som ett spöke mot Obamas kärnväljare. Svenska medierna beskriver honom på liknande sätt.

Men tar vi en titt hos de riktiga Tea Party-webbsidorna, så är retoriken anorlunda. De konservativa gräsrötterna i USA varnar för Paul Ryan. Han är ingen riktig konservativ. Han beskrivs snarare som en tredje våg av Bush. Han är bara ytterliggare en neocon. Han är för alla krig, han är för alla hugg mot den amerikanska konstitutionen och allt annat som kan förknippas med George Bush och alla andra neocons.

Vi kan faktiskt för en gångs skull vara överens med den amerikanska vänsterns beskrivning av någon i Paul Ryan. Ty han är nämligen en korporativist. Han vill mycket riktigt få bort all form av socialism. Det är egentligen här som han får mest stöd av konservativa väljare. Men detta gäller endast för de fattiga. Han tror istället på socialism för de rika. I videon ovan ser ni hur han med näbbar och klor ber kongressledamöterna att rösta igenom TARP som innebär ökade utgifter för att "rädda" ekonomin som det oftast heter.

Vänsterns beskrivning av honom är mycket riktigt när de säger att han är de rikas Robin Hood. Och även Tea Party-rörelsens gräsrötter håller med denna beskrivning. I stort sätt oavsett vilken falang av gräsrötterna det är man pratar om.

Rubriken hos värdekonservativa World Net Daily är "Ryan is a RINO".

Rubriken hos marknadsliberala Lew Rockwell(dot)com är "Paul Ryan is not Ron Paul".

Och hos anti-kommunistiska The New American är rubriken "Veep Pick Paul Ryan Is Not A Conservative".

Intressant är även tajmingen av nyheten. Romney valde att släppa detta mitt under pågående OS och veckor innan han ens blivit officielt vald av den Republikanska partiledningen i Tampa. Något som vissa tyckte var anmärkningvärd.

Hursomhelst är de konservativa gräsrötterna inte särskillt imponerade med valet av Paul Ryan. Många marknadsliberala väljare verkar dras till det Libertarianska partiet. Många unga över huvud taget ogillar Romney. Och kristna kommer helt enkelt inte att rösta på en mormon. Punkt slut. Grattis Brzezinski, eliten kommer säkerligen att ge dig fyra år till.

Våra böner går till Janne.

Jan Milld. 
Häromdagen fick Lena Hölfve (tidigare krönikör på PI) från Rädda Sverige reda på att Jan Milld är svårt sjuk. Han har inte gjort ett inlägg på sin blogg sedan den 21 juni.

Jag trodde själv att han hade tagit ledigt under sommaren, som många andra. Men tyvärr var det inte så. Sedan 2009 har Jan Milld haft allvarliga hälsobesvär. Och nu i juni hamnade han i Mora lasarett på grund av allvarliga hjärnblödningar. Mora lasarett är för övrigt ökänd för sina långa köer. Jag har själv varit där ett antal gånger. Det är ytterliggare ett bevis på hur illa Inga-Lill Perssons socialdemokrater vansköter Dalarna starkt påhejad av kommunisten Göran Greider på DD.

Jag vet själv inte om Milld hamnade direkt i akuten eller om han fick vänta en evighet. Men den sjukvård som socialisterna erbjuder i Dalarna är inget de kan skryta om.

Hursomhelst hamnade Jan Milld tillslut i Uppsala. Närmare bestämt på intensiven på Akademiska i Uppsala, innan han fick tillsist återvända till Mora där han ska befinna sig i skrivande stund på rehab. Han är förlamad på vänstersida och prognosen är osäker. Han vet inte själv om han överlever till imorgon eller inte.

Lena Hölfve erbjöd sig att uppdatera hans blogg för att informera läsare om varför den inte uppdaterades, men vänner bad henne först att inte säga något. Men efter ett telefonsamtal gav Jan Milld henne tillstånd att skriva om händelsen. Lena Hölfve berättar om när han ringde att han låter som vanligt och att hjärnan är intakt.

Jan Milld har länge varit aktiv inom den Sverigevänliga rörelsen, åtminstone sedan 1990-talet. Han har på senare tider kritiserat utomparlamentariska nationella rörelser på grund av sina dubiösa sammarbeten med nationalsocialister.

Jag håller själv inte med Jan Millds syn på energipolitik och ekonomisk- och penningpolitik. Men Jan Milld har ändå varit en inspirationskälla för många informationskrigare då han slog igenom på YouTube. Hans genomslag på nätet har gjort honom till någon som många konservativa nätaktivister ser upp till.

Våra böner går till Janne, i denna svåra stund. Krya på dig Janne!

FT, SweCon, Rädda-Sverige.