lördag 11 augusti 2012

Världshandelsorganisationens verkliga mål - internationell kommunism.

WTO:s mål är att belasta världen med massregleringar och att på lång sikt att helt avveckla alla former av frimarknads kapitalism i världen. Detta kommer i slutändan att underlätta för det globalisterna kallar "den globala revolutionen". Då kommer internationell kommunism att helt ersätta alla former av tidigare ekonomiska friheter, helt kontrollerad av en global socialistisk världsregering. Följande föreläsning förklarar, världhandelsorganisationens verkliga dolda agenda.

Dump The World Trade Organization - William Norman Grigg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar