fredag 31 augusti 2012

Frimurarnas bygge i Sydamerika: UNASUR.Det ni ser ovan är en av många hyllningar av Simon Bolivar utförd av den kommunistiske presidenten i Venezuela, Hugo Chavez. Faktumet är att Chavez är fullständig besatt av Simon Bolivar, en av de främsta generaler som var med om att befria latinamerika från det stora spanska imperiet. I och med att Bolivars hem var det som idag är Venezuela kan man se det som en patriotisk gest. Men även andra sydamerikanska länder fick sin självständighet från Spanien mycket tack vare Simon Bolivar. Så ledare från övriga sydamerikanska länder hyllar vanligtvis Bolivar precis som i Venezuela. Men just Chavez drivs av någon slags omåttlig besatthet av just Simon Boliver, som inte återfinns hos tidigare ledare i samma land, eller i de andra länderna som har Simon Bolivar som landsfader.

Fundera en stund vad denna besatthet från Hugo Chavez sida kan bero på. Under tiden föreslår jag att ni tar en titt på följande video, som kan förklara varför Chavez är som han är.Jepp, Chavez är en frimurare precis som sin "broder" Obama tillhörande Prince Hall Lodge. Och varför denne kommunist dyrkar Simon Bolivar blir tydligt. Men först krävs det en genomgång i historia och i viktiga element ur den sydamerikanska revolutionära bolivarianismen , och vad det som politisk ideologi innebär för frimurarnas bygge i Sydamerika. Chavez ser det dessutom som en socialistisk revolution, där de bolivarianska missionerna , innebär en utvidgning av välfärdstaten.

Libertadores

I Sydamerika har libertadorerna (befriarna), som kämpade för självständigheten mot spanska kungahuset, en viktig roll för de inblandade länderna på kontinenten. Geografiskt utfördes revolutionen från främst två håll. Bolivar från norr (Venezuela) och San Matin från söder (Argentina). O´Higgins i Chile skulle även haka på tillsammans med övriga libertadores mot den spanska kronan. Den främsta basen för lojalisterna (till spanska kronan) blev Lima (Peru). Ett tvåfrontskrig blev då för mycket för spanska kungen som i moderlandet fick försvara sig från en invasion från Napoleons revolutionära Frankrike.

Så till att börja med förstår vi att den Sydamerikanska självständighetskampen skulle nog ha varit omöjlig utan hjälp från illuministerna. Det är viktigt att först förstå att Spanien hade från början stenhård koll på vilka som tog sig över till Amerika. Till skillnad från England, så lät de i stort sätt den som ville lämna landet ta sig till Amerika, Australien eller Indien utan några större begränsningar. Spaniens främsta angelägenhet var ett de som skulle över till andra sidan skulle vara katoliker.

Jesuiten, Juan Pablo Vizcardo y Guzman. 
Jesuiterna kunde på det här sättet lätt lägga beslag på latinamerika, utan större motstånd. Något som skulle prägla latinamerka långt efter kolonialtiden. Det är här som jesuiten Juan Pablo Vizcardo y Guzman  kommer att spela en betydande roll för Sydamerikas framtid. Han skulle bli den förste att förespråka en kreol revolution för att befria Sydamerika från Spanien. Anledningen till detta var att Kung Karl III (Borbon) av Spanien valde 1767 att utvisa jesuiterna från hela riket, efter en serie av intriger. Vizcardo y Guzman och hans jesuituska bröder omplacerades från dagens Peru, till Italien. Detta kan så klart inte jämföras med Knight of Maltas nuvarande spanske kung, Juan Carlos (Farnese), vars lojalitet är trogen jesuiterna.

Hur som helst ledde Vizcardo y Guzman då jesuiternas vendetta mot hela spanska riket. Länge skulle han med sina skrifter och aktioner agitera för kreolerna att revoltera sig från Spanien. 1781 tog han sig till det då redan illuminist erövrade London (a.k.a. New Jerusalem), för att be om hjälp för finansieringen till sydamerikanernas rebeller i de spanska kolonierna. Vizcardo y Guzman skulle till slut få stort inflyrande över Francisco de Miranda efter den jakobin ledda franska revolutionen. Den illuministiska franska revolutionen skulle även sätta sin prägel över Stor Mästaren Francisco de Miranda.

Stor Mästaren, Francisco de Miranda. 
Jo, ty Francisco de Miranda var en mycket intressant frimurare, då han deltog i inte mindre än tre revolutioner. USA:s självständighetskrig, den franska revolutionen och Sydamerikas självständighetskrig. Med Napoleons intensiva attacker mot Spanien skulle fältet vara öppen så småningom för det sistnämnda av revolutionerna. De sydamerikanska frimurarna ser Miranda som deras anfader, då han blev den förste frimuraren som var en Stor Mästare i Sydamerika. Miranda grundade frimurarlogen "la Logia de la Gran Reunion Americana" baserad i London.  De frimurare som Miranda hade lyckats rekrytera, blev just de libertadores av betydelse för sydamerikanernas kamp mot den spanska kronan. En skara med generaler som skulle leda denna frihetskamp mot kungarna, så som i USA och Frankrike. Simon Bolivar, José de San Martin och Bernardo O`Higgins blev några av dessa sydamerikanska frimurare. Man kan titta vidare på dessa karaktärer och se andra kopplingar till jesuiterna. José de San Martin växte själv upp kring dessa, och Bernardo O`Higgins far (också han frimurare) missgynnades av jesuiternas försvagade ställning på Irland efter beslag från den engelske protestantiske puritanen Oliver Cromwell.

Frimuraren, Simon Bolivar. 
Men just Simon Bolivar blev Mirandas främsta agent på plats i Sydamerika. Simon Boliver hade sen tidigare varit en frimurare tillhörande Logen i Cadiz, Spanien. Hans eget engagemang kom senare efter att inför de hedniska gudarna i Rom ha svurit ed om att befria Sydamerika (efter att ha bestigit bergen Monte Sacro "helig berg"). Detta sägs ha skett efter ett besök hos Påven år 1809. Sannolikheten är nog större att han svurit ed till Påven, (eller den Svarta Påven, eller åtminstone båda). Och det är ifrån dessa libertadores (frimurare) som det pan-amerikanska bolivarianska idéerna kommer ifrån. I synnerhet om man låter Huga Chavez få tolka libertadorerna. Men i Simon Bolivars texter som "Discurso de Angostura" och "Carta de Jamaica", förespråkar faktiskt han detta.

Man finner att den franska revolutionen präglat sydamerikanerna betydligt mer än den nordamerikanska. Nyckeln till detta är Spaniens stränga policy över invandringen till kolonierna. I Nordamerika kunde de kristna protestantiska puritanerna som flydde de europeiska kungamakterna, jesuiterna och övriga förtryckare, sätta sin prägel över den amerikanska konstitutionen. Efter revolutionen i USA var debatten och diskurserna kring illuministerna, jesuiternas och konungarnas inflytande över världen och USA, och deras luciferianska agenda, något som diskuterades öppet! George Washington kunde tillslut avvärja försöken till infiltration, vilket ledde till det friaste landet som någonsin existerat. Men det fanns agenter som sympatiserade dels med den brittiska kronan å ena sidan, och de franska revolutionärerna å andra sidan.

Så långt kom inte frimurarna i Sydamerika. De var helt och hållet operatörer åt illuministernas agenda. Där fördes istället diskussionen om att kröna nya kungar i de olika koloniala delstaterna. Visst fanns det mycket fina idéer som kom från den franska revolutionen om yttrandefrihet och så vidare. Men det fanns inte samma diskussion om att erkänna Gud i konstitutionen. Frimurarnas sekularism hade satt sin prägel. (Därav namnet Novus Ordo Seclorum). Det är mycket tack vare denna konsept som USA kunnat hålla sig relativt fri från socialism i jämförelse med både Europa och Sydamerika.

Efter att det stora spanska riket krossades, blev det istället inre stridigheter mellan de nya herrarna bland kreolerna. Den bolivarianska drömmen om en enad amerikansk kontinent, föll i spillror. Men idag kanske den kan bli verklighet.

 UNASURAlvaro Garcia Linera. 
Den främsta figuren som 2008 höll tal efter skapandet av UNASUR (Sydamerikanska Unionen) i videon ovan heter Alvaro Garcia Linera. Linera höll då det man kan kalla för ett NWO-tal. Där han berättade för alla att detta var en naturlig utveckling. Och att i framtiden, så kommer nationalstaten att vara ett minne blott, och att världen skulle bestå av kontinentala regeringar (regionalism). Som några exempel har vi EU (Europeiska Unionen), UNASUR (Sydamerikanska Unionen), NAU (Nordamerikanska Unionen, AU (Afrikanska Unionen) och så vidare.

Linera är själv en intressant figur. Han tillhör den vita minoriteten i Bolivia, är en hägiven socialist, terrorist, feminist, men han är kanske mest känd för att vara en miljömuppe. Om ni hörde talas om några dårar i Sydamerika som ville utvidga "mänskliga rättigheter" till att inkluera växter (Moder Jord), så var det Linera som var bakom det hela. Självklart är han en anhängare av globalisternas CO2-skatt, och även en kämpe emot "rasism". Faktumet är att han kom till makten genom Evo Morales indianrevolt i Bolivia. Linera blev då vicepresident och fördömde de vita (rasitiska) kapitalisterna i södra Bolivia. Morales förstatligade många företag, vilket inte gillades av invånarna i södra delen av landet, som 2008 krävde självständighet. Sedan dess har det varit de som hindrat Morales och Linera från att utföra en fullständig kommunistisk revolution i landet.

Hugo Chavez, Alan Garcia, Evo Morales och Rafael Correa är alla dessutom starka anhängare av en gemensam valuta för UNASUR. Något som de redan har klart som back up ifall dollarn kollapsar. Det är viktigt även i sammanhanget att påpeka att hela UNASUR projektet, baserar sig på sydamerikanernas fientliga inställning emot USA, mycket på grund av CIA:s absurda operationer på kontinenten. Något som inleddes under Monroedoktrinen för att få bort Europas inflytande, omvandlades sedan med CIA till ett förtryck av länderna till söder. Men i slutändan kommer denna hat mot USA att bli sydamerikanernas fall in i den internationella träldomen vilket UNASUR är.

Alan Garcia med kopplingar till franska socialisterna och DGSE. Rafael Correa som utbildades i samma universitet som vår egen president Herman van Rompuy, vid den jesuit kontrollerade katolska universitetet vid Leuven. Lula, socilist presidenten i Brazilien, som tog initiativen tillsammans med Argentinas Duhalde, för hela UNASUR projektet skulle dra igång. Det finns annars en ytlig kamp mellan hårdnackade kommunister och mer pragmatiska socialister. Men alla är ganska överens om att UNASUR är det bästa för Sydamerika.

Ockultism, feminism och homosexualitet 
Chavez är precis lika sjuk som många andra diktator. Han är precis som Hitler väldigt mycket inblandad i det ockulta. Spår av detta fann man ganska snabbt efter det att Venezuelas medborgare fick se på de nya sedlarna. Och det är betydligt mer uppenbart än med de den amerikanska dollarn. Men det inget sammanträffande. Chavez brukar oftast åka till Kuba, inte främst för att besöka sin kära jesuit kontrollerade kommunistiske vän, Fidel Castro, utan istället för att fira den afro-karibiska ockulta religionen santeria. Många ockulta ceremonier från santeria har tillägnats Chavez och han har i flera år varit inblandad i denna afro-hedniska sekt. Rykten finns om att lejon hade blivit offrade i Chavez källare så att han skulle få bada sig i bestens blod för att få dennes styrka. Forskare kring santeria, menar att detta kan förklara Chavez besatthet kring Bolivar, då han till och med har en ledig plats för den forna hjälten vid matbordet.Ett annat faktum som jag själv anser är galet underhållande är att de socialistiska ledarna i Sydamerika ser sig själva som ledande feminister. Både Chavez och Correa är hängivna familjefientliga feminister. Något som kan låta lite förvirrande för oss här hemma i Sverige då vi gärna tror att Ecuadors ledare ska vara av en mer konservativ uppfattning vad gäller familjepolitiken, efter hela Assange debaklet och synen på våldtäkt. Men sanningen är att Correa har mer gemensamt med Sjöstedt än med någon värdekonservativ i Europa, lika fejk är hans motstånd mot eliten, då han helt är en produkt av dem och stödjer deras projekt i Sydamerika. Det här "motståndet" är så klart ett spel för gallerierna.Det finns även gott om rykten kring homosexuella aktiviteter kring ledare som Linera, Chavez, Lula och Morales med flera. Något som varit en röd tråd kring socialistiska ledare. Linera, till exempel, som hade hamnat i fängelse efter terroraktioner, blev känd som homosexuell i fängelset. Sedan kallades Morales och Linera kampanjen för "Coca-Cola", då Morales (som tjänar pengar på knark) kallades för Coca, och Linera (som var bög) kallades för Cola (svans).

P2 frimurarna vs Jesuiterna

Jag har tidigare skrivit om rivaliserandet mellan P2 (Propaganda Due) frimurarna baserade i Italien och de övriga frimurarna lojala till jesuiterna. Några av frimurarna med lojalitet till P2 är Chavez, Khadaffi, Berlusconi och Dame of Malta Cristina Kirchner. Dessa har varit i konflikt med de frimurare lojala till jesuiterna en tid nu. Berlusconi och Khadaffi har redan plockats bort. Men denna strid, är egentligen av mindre betydelse, när man inser att agendan fortsätter oavsett vem som får leda den.

I följande video ser vi hur en frimurare ger en frimurare, en replika av en annan frimurares (Simon Bolivars) svärd. Ett möte mellan två anhängare av frimurarlogen Propaganda Due (P2).


4 kommentarer:

 1. Och som alla ockultister så gillar de även droger, att öppna upp sig helt för de spirituella krafterna är ju en del av drogernas effekt.

  Bara titta på alla musiker som måste köra droger för att få sin hitlåtar.

  Intressant exposé, bra jobbat.

  SvaraRadera
 2. Av någon anledning så kom inte länkarna med vid första publicering. Men nui ska det vara fixat. Addarade även lite extra info dessutom.

  SvaraRadera
 3. Om du tänker skriva något om nyss hädangångne Moon så har du mycket kul här:
  http://www.retakingamerica.com/sun_myung_moon_001.html

  Det är nu Moon upptäckte att han in var den gud han trodde han var, riktigt varmt där han är.

  SvaraRadera
 4. Det finns också Disqus på Blogger:

  http://disqus.com/admin/blogger/

  SvaraRadera