lördag 30 juni 2012

Sannfinländarna avslöjar sanningen om det Sovjetiska EU.

EFD-gruppen i EU-parlamentet har gjort en utmärkt video om hur EU verkligen fungerar, hur lite makt medborgarna egentligen har inom EU och hur det är de som väljs i hemlighet, i själva verket är de som får vara med i de slutna möten där man tar besluten. EU-parlamentet är egentligen ceremoniell, då även den (som åtminstone är folkvald) har en kraftigt begränsad makt.

Den som leder oss igenom sanningen om hur EU fungerar är Sannfinländaren Sampo Terho. Han förklarar alla bedrägerier som egentligen pågår, hur man i Bryssel lyckats bygga upp en sofistikerad byråkratisk maskineri för att styra en agenda för mer maktcentralisering och hur eurokraterna själva kan bortse från sin egen EU-konstitution (Lisabonfördraget) när de väl passar och tillämpa de regler de vill när det är till elitens fördel.

Några fler av de som medverkar i filmen är Morten Messerschmidt från Danske Folkeparti och Nigel Farage från UKIP. Det är en dokumentär jag rekommenderar varmt, som sammanfattar det viktigaste punkter på mindre än 20 minuter.


fredag 29 juni 2012

Hur FN:s Agenda 21 kommer att påverka dig personligen, och de förrädiska agenterna som kommer att förgöra svensk tillväxt.

Förra veckan hölls Club of Romes miljöfascistiska Rio+20 möte, i Rio de Janeiro, Brasilien. Det är samma ställe där det första klimatmötet hölls år 1992, alltså för 20 år sedan. Därav namnet. Mötet där man först introducerade FN projektet Agenda 21 med dess vision om noll-tillväxt.

Initiativet för det första klimatmötet kom från medlemmar ur Club of Rome (Romklubben). FN lämnade då över uppdraget till Världskommissionen för miljö och utveckling. Som idag är mer känd som Brundtlandkommissionen, då denna kommission leddes av Gro Harlem Brundtland (Norsk Statsminister, ledare för norska Arbeiderpartiet, ökänd statsfeminist, ordförande för WHO och vice ordförand för socialist internationalen. Och ja, det var hon som lämnade Utöya bara minuter innan Breivik slog till.).

Förutom det att Agenda 21 helt eliminerar vår nationella suveränitet, har de stora inverkningar i alla aspekter av våra liv. Några exempel är:

* Införandet av globala skatter.

* Regleringar på avfall.

* Kontroll/Reglering av transportationsmedel.

* Restriktioner mot användandet av vatten.

* Höjda bensinpriser.

* Tvångskvotering av jordbruksproduktionen.

* Engagemangstvång (i klimatfrågan).

* Beslagtagning av privat ägd mark.

* Förbud mot människors tillträde till "naturreservat".

* Förflyttning av befolkning från landsbygden till storstäder.

För att kunna implementera detta har FN varit tvugna att utföra diversa projekt som förespråkat begränsningar av köttkonsumtion, begränsningar av privat transport och implementering av speciala utbildningar för att dressera ungdomarna om klimatmålen osv.

FN kommer genom Agenda 21 inte bara att helt avskaffa nationell suveränitet, utan även all privat egendom. Vi kommer de facto att leva under global kommunism, precis så som Gorbatjev (ytterliggare en medlem i Club of Rome) tydligt påpekade efter Sovjet Unionens fall. Det är precis det här de menar när de talar om en "hållbar utveckling".

Ett utdrag ur Agenda 21:

"Effective execution of Agenda 21 will require a profound reorientation of all human society, unlike anything the world has ever experienced... a major shift in the priorities of both governments and individuals and an unprecedented redeployment of human and financial resources. This shift will demand that a concern for the environmental consequences of every human action  be integrated into individual and collective decision-making at every level." 

Det Hitler misslyckades med gällande eugenik, tänkte FN och Club of Rome lyckas med genom Agenda 21. Om ni inte känner till något av detta. Så är det dags att vakna! Medlemmarna i Club of Rome har hyllat Kinas ettbarnspolitik. Där krävs det att föräldrarna får licens innan de får tillåtelse att skaffa barn. FN och Club of Rome har länge tittat in på hur detta skulle kunna genomföras för att "rädda klimatet" från "överbefolkningen".

Hur FN:s Agenda 21 kommer att påverka dig personligen: Jag kollade upp vilka aktuella svenska grupper arbetade under ICLEI (International Council for Local Enviromental Initiatives). ICLEI är det främsta propaganda maskineriet för FN på lokal nivå globalt. Bland svenska grupper fann jag:

* City of Göteborg
* City of Malmö
* City of Stockholm
* City of Sundsvall
* Haninge
* Helsingborgs Stad
* Laholms kommun
* Linköpings kommun
* Miljöstyrningsrådet (Associate Member)
* Municipality of Vaxjö
* Örebro kommun
* TCO Development (Associate Member)
* Ystad

Om du bor i dessa orter eller arbetar under dessa fackföreningar/organisationer, föreslår jag att ni ber dem omedelbart lämna och helt avstå från att sammarbeta med ICLEI under Agenda 21.

Till Rio+20-mötet kom en bred svensk delegation med fackföreningsledare, representanter för svensk näringsliv, representanter från regeringen och väldresserade ungdomar som då representerade en del av civilsamhället.

Bland regeringens representanter var det främst Bilderbergaren tillika Sveriges nuvarande biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och miljöministern tillika EUrofilen Lena Ek (C) som tog stor plats. Biståndet från Gunilla Carlsson ska tydligen även användas till för den gröna fascismens regleringar i fattiga länder. Lena Ek å sin sida sa något som borde fått betydligt mer uppmärksamhet:

"De här mötena sätter stora avtryck i världen. Förra Rio-konferensen för 20 år sedan har betytt mycket. Ett exempel är Agenda 21 som varje svensk kommun har engagerat sig i och gjort till en del av sin dagliga verksamhet. Tack vare att vår egen konferens Stockholm+40 blev så lyckad har Sverige varit instrumentellt i att lägga grunden för ett framgångsrikt Rio+20." 

Alltså har Sverige tagit några steg längre än vad ICLEI begärt. Sådanna duktiga undersåtar till den globala eliten är våra folkvalda. Detta förklarar varför reduktionen av den svenska befolkningen har gått så effektivt medans bensinpriserna har succesivt kunnat pressas upp, och befolkningen enkelt kunnat förflyttas från landsbyggd till storstäderna.

Avslutningsvis vill jag återigen ta upp Anders Wijkman, en utav de idag främsta medlemmarna i Club of Rome. Han skriver oftast gnälliga artiklar på newsmill. Förra året var han med i en intervju på UR utfört av en ut av hans beundrare, förre detta miljöpartiledaren, Birger Schlaug. Samme Schlaug som blev Fridolins stora inspirationskälla.

Kommer ni förresten ihåg hur Schlaug för något år sen råkade säga att kommunistiska Kina hade lyckats bättre med sina klimatmål än väst? Jag minns det. Han sa det på morgonsoffan i SVT. Minns inte det exakta datumet, men jag minns att han fick mothugg av Peter Wolodarski. Så han fick backa från sitt hyllande av det kommunistiska Kina. Något han slapp göra i interjun med Wijkman då han tog upp Kinas ettbarnspolitik. Om någon hittar det inslaget från SVT, får de gärna lämna mig länken.

Club of Rome verkar just nu ha tre propaganda projekt på gång: Peak Oil, överbefolkningen och klimathotet. Samtliga är lögner för att få till en reduktion av världens befolkning under en världsregering.
PS: Jag rekommenderar er att följa TCS som har bra information gällande klimatalarmismen.

tisdag 26 juni 2012

Sammanslagning av opinionsmätningar för Maj 2012.Ovan är sammanslagningen av åtta mätningar. Den enda mätningen som saknas är SKOP-mätningen, som förövrigt hamnade i något av en skandal nyligen. Det kan möjligtvis bero på just detta.

Resultat:

S 35,8%
M 29,1%
MP 8,6%
SD 6,2%
FP 5,7%
V 5,6%
C 4,4%
KD 3,6%
Övr. 0,9%

Analys:

S verkar nu stagnera kring Göran Perssons sista valresultat. M har i sin tur tappat något men ingen anmärkningsvärd förändring jämfört med förra månaden. Tillsammans har de mer än hälften av Sveriges sympatier.

SD verkar ha etablerat sig på fjärde platsen på allvar nu. Sammtidigt har MP fortsatt med sin försvagning. Det är dock fortfarande en bit kvar innan SD når upp till det första delmålet, att bli Sveriges tredje största parti, och andra delmålet att bli ett tvåsiffrigt parti. Men det är gott om tid, med mer än två år fram tills nästa val.

De verkar nu kunna dra ifrån och lämna FP och V nere i 5%s-träsket, med C ytterliggare en bit efter. Och trots en marginell ökning ligger KD fortfarande en bit under 4%-spärren. De är nog glada att det är långt kvar till valet.

Källa: Status.st

måndag 25 juni 2012

Kommunister sätter Sverige på världskartan när det gäller korkade förslag.

Minns ni Viggo "sittkiss" Hansen, kommunisten från Sörmland som spenderar skattebetalares pengar och tid på att utreda och begära en reglering som innebar att det skulle vara ett krav för män att sittkissa. Detta hör så klart till många utav globalisternas agendor, då man dels trycker fram den uraniska agendan med könsneutralitet, ger mer makt till staten över individer och även lämnar en lucka för att i framtiden införa kameraövervakning inne på toaltter för att kontrollera att individer följer statens begär.

Denna sjukt konstiga nyheten togs upp av den svenskbaserade engelskspråkiga The Local för att sedan explodera bland de etablerade internationella medier. HuffPuff bland andra tog upp den sensationella nyheten. Läser man kommentarerna gör de flesta narr av Sverige. Och vissa bekräftar vilket feministisk helvete Sverige egentligen är.  Det är då ingen överraskning att nyheten kom ifrån en utav globalisternas favoritländer, nämligen det extremt progressiva Sverige.

Här har ni kommunisten Viggo "sittkiss" Hansen själv i ett nyhetsinslag.Vloggaren HowTheWorldWorks tog upp detta.Även Infowars tog upp nyheten.PS: Vill bara tillägga att jag lägger ingen värdering i hur människor väljer att urinera. Att vissa forskare menar att det är bättre för hälsan är också irrelevant. Här handlar det om en fråga som politiker inte ska ha att göra med. 

söndag 24 juni 2012

Fler som bekräftar rykten om bankhelg i början av 2013.

Jag skrev för några dagar sedan i samband med grekiska valet om en planerad bankhelg som må ske i början av 2013 över hela EU. Nu finns det fler som bekräftar dessa spekulationer. Den här gången inom amerikansk alternativ radio.


onsdag 20 juni 2012

Frimurare säger ifrån jesuiterna? Kampen om Argentina mellan P2 och Jesuiterna.Jag fick nyligen ett tips om en intressant artikel. Den är skriven av en Broder Maxi på den spanskspråkiga kristna sidan Espada del Espiritu Santo. Broder Maxi tar upp en intressant teori om vad som nu sker internationellt bakom kullisserna mellan olika mäktiga och hemliga sällskapsorden, som dessutom skulle förklara vad som sker i Argentina just nu. Jag fann den intressant och alla ni som har kvar lite skolspanska bör klara er med lite hjälp från översättningsprogram, om ni vill läsa originalet.

Broder Maxi menar att en tyst strid har pågått de senaste åren bakom kullisserna, och att Argentina nu hamnat i fokus för detta. En efter en har jesuiterna plockat undan P2 (Propaganda Due) frimurarna i land efter land. P2 är den stora italienska frimurarlogen under stormästaren Lucio Gelli, vars inflytande sträcker sig över en massa olika länder. Det är viktigt i sammanhanget att tänka på att Argentina har en ganska stark italiensk prägel av sig. Något som skiljer ut landet kulturellt från övriga latinamerikanska länder. Och det är genom detta inflytande som frimurarna från P2 tog över makten i Argentina efter Knight of Malta-klanen Peron förlorade helt makten på 70-talet.

YPF-Repsol kontroversen som nu blommar är något som härstammar från Menem-regeringens försäljning till Knight of Malta Kungen, Juan Carlos av Spanien. (Något jag skrev om tidigare). Kung Juan Carlos är en tillhörande blodlinjerna under jesuiterna. Nu vill P2 använda sitt inflytande för att få bort YPF-Repsol från Kung Juan Carlos genom att använda sig av en annan Dame of Malta, Cristina Kirchner.

Detta är inget annat än en hämd aktion mot att jesuiterna plockat bort sina lojala ledare i både Italien och Lybien.

Khaddafi har sedan länge varit en erkänd frimurare. Och han har under en lång tid tillbaka i tiden haft en stark lojalitet till P2-logen. I slutändan plockades han bort under jesuiternas NATO-aktion och blev avrättad av franska DGSE-agenter på plats. (Jo, "franska" islamister var på plats för att se till att det hela gick till så som DGSE ville).

I Italien bearbetades den lojale P2-medlemen Berlusconi under en längre period fram tills att han avsattes av EU, och ersattes med den jesuittränade Mario Monti. Det var alltså ingen tillfällighet att en av jesuiternas undersåtar fick ersätta en frimurare från P2-logen.

Med jesuittränade spanske presidenten Rajoy har nu även han satt press på Kirchners Argentina gällande YPF-Repsol-fallet.

I land efter land plockar jesuiterna bort P2:s inflytelserika element. Det har skett i Spanien, Lybien, Italien och nu är det bara Argentina och Brasilien kvar. Återstår att se hur fortsättningen följer.

tisdag 19 juni 2012

Bankmaffian skjuter upp planer på bankhelg efter Samaras seger i Grekland.

Samaras köper tid. 
Insider info. Växlade nyligen mejl med en källa i England som menade att bankmaffian i DVD (Deutsches Verteidiguns Dienst, Tyskland) planerade en bankhelg för bankerna i hela EU(!). Han menade att om inte Grekland kunde ta tag i saken och genomföra den initiala överenskommelsen skulle det hela kräva mer tid och längre förhandlingar för att få igenom kraven. De hade tydligen inte tid med detta och övervägde då att släppa Grekland ur Euron och låta dominoeffekten slå till.

Därför diskuterade EU att införa diversa begränsningar "ifall" det skulle bli så att Euron skulle falla. Detta så klart för att "upprätthålla ordningen". Bryssel fruktade alla sortens våldsamma kravaller över hela EU. Man ville även hindra EU-medborgarna (undersåtarna) från att lämna EU. Och dessutom begränsa hur mycket pengar medborgarna skulle kunna få ta ut ur bankomaten och även diversa regleringar för transaktioner skulle läggas till. Man fruktade en flykt av medborgare till länder utanför EU. Och nej, massinvandringen av MENA skulle inte stoppas. Däremot skulle man hindra folk att ta sig ut ur EU.

Orsaken till detta skulle då ha varit den planerade bankhelgen som var tänkt att bli av om man bestämde sig att Grekland inte kunde komma fram till en kompromiss eller försökte skjuta upp förhandlingarna ytterliggare. Men nu blir det ingen bankhelg den här sommaren, eftersom Samaras vann valet i Grekland, så kommer man att gå vidare med den tidigare överenskommelsen.

Så man kan säga att Samaras räddade oss, men ändå inte. Planen om en bankhelg över hela EU finns kvar. det enda Samaras seger har gjort är att köpa oss lite mer tid. Enligt källan 6 månader. Så kring nyår kan de ge sig på ett nytt försök att få till sin bankhelg och släppa loss den ekonomiska terrorn över hela EU. Vi kan förvänta oss intensiv propaganda om att allt är lungt under hösten i Europa för att sedan plötsligt överraska med den planerade bankhelgen den kommande vintern.

Ett tips är att observera EU under hösten ifall de ger sig in på liknande diskussioner kring regleringar på EU-medborgare och transaktioner.

måndag 18 juni 2012

Begick Ryssland massmord på den polska regeringen efter flygkraschen 2010?

Polen anklagar nu inblandning av ryska auktoriteter i en massaker av den polska regeringen efter flygkraschen i Smolensk 2010. Polen har nu förberett för en granskning av vad som hände efter kraschen.

En rysk journalist, Andrei Mendeij, filmade vad som hade hänt direkt efter kraschen. Och la videon snabbt upp på nätet. Mendeij dog bara någon dag efter att ha lagt upp klippet på nätet. Videon visar hur ryska soldater är på plats och skjuter ner överlevande efter flygkraschen.De som dog tillhörde Kaczynski-regeringen. En utav Kaczynski-tvillingarna dog vid det här tillfället. Tvillingarna har haft en mycket god relation till Brzezinski som själv har polska rötter. Deras gemensamma grund har alltid varit deras avsky mot Ryssland.

Om Polens misstankar stämmer, visar det bara på hur långt ryssarna är beredda att gå för att röja undan sina motståndare. Återstår att se vad granskningen kommer fram till och om vi får uppleva mer kontrovers i relationen mellan Polen och Ryssland.

Turerna kring Paul Inc.Paranoia och olika konspirationsteorier om vad som låg bakom Rand Pauls stöd till partikamraten Mitt Romney har blåsat upp ordentligt den senaste veckan. Om ni frågar mig, så är det helt orimligt, i synnerhet med tanke på att Paul-klanen alltid varit öppen med vad de hade för syften. För att förstå detta måste man ta sig en tur genom historien.

Drama Drottningen Alex Jones klarar inte av att hålla hästarna kvar i stallet. Han känner sig sviken. Och menar att Ron Pauls renhet nu blivit befläckad. Detta är så klart helt felaktigt. Han målar upp en ideal bild av Ron Paul som kompromisslös politiker. Detta är helt enkelt inte sant! Men av någon anledning håller han fast vid detta och får med sig sina anhängare och även en del gäster med på detta.

Ron Paul som i delstatsnivå var mer av en konservativ republikan, förespråkade libertarianism främst på nationell nivå. Det var relevant för att driva fram en diskussion om statens roll i samhället. Reagan hade god retorik och fick därmed Ron Pauls fulla stöd. Men den republikanska konventionen tvingade Reagan att ta Bush d ä till vice president. Ron Paul stödde Reagan och därmed en marionett till Knights of Malta som öppnade upp för massinvandringen och gick även emot att sänka utgifterna, som han hade förespråkat under valrörelsen. Vi fick även lite Blue Beam Project propaganda när Reagan talade om hur världen skulle enas om utomjordingar skulle komma.

Ron Paul fick stånga sig mot den republikanska eliten tills han fick nog. Han lämnade partiet och blev en libertarian. Ni kanske har sett de gamla videor där han talar om centralbankssystemet som presidentkandidat för libertarianerna. Ron Paul insåg snabbt att man måste vara lika rik som Ross Perot och sedan undvika att bli mordhotad för att kandidera genom ett tredje parti.

Han fick återvända till GOP med svansen mellan benen. Och han fick arbeta sin väg upp. Han stödde New Age utopiske socialisten Gingrich till talarstolen (Ron Paul stödde Gingrich även när många republikaner ville få bort honom!), han stödde krigshöken Bonner, han stödde även Bush d ys retorik 2000 då han talade om att USA inte skulle hålla på med att lägga sig i andra länders ärenden så som Clinton gjort i Yugoslavien. (Och ja Bush d y lät även mycket mer väl artikulerad när han var yngre jämfört med hur han lät och agerade som president, något som fått många att misstänka att Bushs idiotiska beteende var ett spel för gallerierna. En sak är klar Bush är inte en idiot så som han framstår hos många komiker). Men min poäng är att Ron Paul aldrig varit "felfri". Detta om något är en myt, och något vi egentligen inte kan förvänta oss från en människa.

Men trots att Ron Paul gav sitt stöd till neocons till olika poster kunde han ändå rösta emot alla möjliga förslag från både höger och vänster. Och han la fram även sina egna förslag. Det är så han blev känd som Dr. No! Han röstade nej till i stort sätt allt. Under tiden kunde han fortsätta informera folk genom tal och olika mediakanaler.

Först 2007 kunde han börja bygga en bas. Och tack vare den tidiga Tea Party-rörelsen lyckades han bygga en liten falang inom det republikanska partiet. Ron Paul är gammal och visste att GOP aldrig skulle släppa in honom i värmen. Och han viste att ett tredje parti var inget alternativ. Och det här är saker som man talat öppet om. Sanningen är att de som drömmer om ett tredje parti inte lever i verkligheten. De som är oberoende är dessutom ideologisk helt heterogena. De är därmed helt oförmögna att skapa ett tredje alternativ. Mer realistiskt vore om det blev fyra partier så att falangerna i båda partierna bröt ut.

Paul Inc:s idé var istället att erövra det republikanska partiet. Detta har aldrig varit någon hemlighet. Om någon är förvånad över detta så har de helt enkelt inte varit uppmärksamma. En stor del av Ron Pauls anhängare insisterade även att han inte skulle ställa upp med ett tredje parti efter att ha förlorat konventionen. Det är det som varit syftet. Pauls rörelse handlade inte om Ron Paul. Det har det aldrig gjort. Det handlar om något mycket större än en individ. The SouthernAvenger förklarar det uppenbara:Även Fria Tiders Widar Nord uppmärksammar detta.

De senaste åren har Pauls falang vuxit något enormt inom det republikanska partiet. Till den grad att man fick ta till fusk för att reducera Ron Pauls chanser till expansion. Men folk borde förstå, att Ron Pauls syfte var aldrig att vinna. Hans syfte både 2008 och 2012 var att väcka amerikanska folket och avslöja bedrägeriet. Pauls rörelse dör inte efter valet 2012. Det är meningen att rörelsen ska ta över GOP, på samma sätt som neocons tog över GOP några decenier tidigare. Nu är det dags att ta tillbaka partiet.

Rand Pauls stöd till sin partikamrat förklaras med detta. Han har varit tydlig med det och sedan flera år tillbaka sagt att han skulle stödja den kandidat som fick nominationen för att representera det republikanska partiet. Den som inte förväntade sig detta har helt enkelt inte varit uppmärksam. Återigen The SouthernAvenger:TokenLibertarianGirl säger samma sak:Det är även viktigt att påpeka att Rand Paul attackerades av den republikanska etablissemanget just på grund av att hans far inte stöttat McCain 2008. Sedan dess bestämde Rand Paul sig för att vara mer pragmatisk. Han stödjer nu Romney för att hjälpa falangen växa inom det republikanska partiet. Och bygga en bro upp till att bli etablissemanget. Och som vi sett tidigare har Ron Paul kompromissat och stött Gingrich, Bush och Bonner trots att han inte håller med dem i allting. Han stödde även många av de svarta rörelser när det gällde civila frågor, även om han inte höll med dem gällande ekonomiska frågor.

Rand Paul kan precis som sin far fortsätta arbeta för det man tidigare gjort. Det enda som detta egentligen ändrar är att man skapar två läger. De som vill inte känna sig vid med det republikanska partiet och de som är mer pragmatiska. Att komma till makten är och har alltid varit relevant för att överhuvudtaget åstadkomma någon som helst förändring. I det här fallet vill man påverka det republikanska partiet som tidigare beskrivits. Det handlar om att få monopol över att definera vad det är att vara en konservativ republikan.söndag 17 juni 2012

Bob Chapman död (1935-2012).
Det är med mycket stor sorg jag tvingas meddela att Bob Chapman är död. Visst det hände för lite drygt en vecka sedan. Men som vissa kanske mäsrkt så hade jag inte tillgång till nätet på nästan två veckor. Trots det så anser jag att Bob Chapman är ändå värd en stund. På 60-talet gick han runt och frågade folk om de var intresserade av att läsa tophemliga CIA-dokument. Det är så informationskriget funkade i det tidiga stadiet. Sedan blev han allt mer populär genom olika radiointervjuer. Tills han tvingades fly till Kanada och leva i exil. Han har under flera decenier ägnat sig åt att bekämpa globalisterna. Mina böner gick till honom när jag fick reda på att han mådde illa och att han kanske skulle dö i en snar framtid.

Men han har nu lämnat oss och jag tror att han befinner sig någonstans bättre, med tanke på hans gärningar under sitt liv. De sista dagarna hann han åka tillbaka till Florida för att träffa och spendera sina sista dagar hos sina nära och kära. Och precis så fick han avsluta sitt liv.

Tack för ditt hårda arbete för att avslöja globalisterna Herr Bob Chapman!

Sammanfattning av Bilderberg 2012.

Innan jag ger mig in på en analys så ville jag ta upp några intressanta detaljer kring hur ett Bilderbergmöte går till. Jag tyckte det var intressant. Enligt källorna som jobbade inne på hotellet så hade de flera möten på gång samtidigt.

Så det är alltså inte en stor konferens, utan istället flera mindre konferenser som pågår samtidigt. Vissa av deltagarna går runt från möte till möte medans resten av agenterna stannar kvar. Varje konferens verkar avhandla ett eget ämne. Till exempel en om Syrien, i nästa rum var kanske ämnet om "klimatförnekarna" och i nästa skulle man ha kineserna osv osv.

Så mycket tyder på att många av deltagarna kanske aldrig riktigt hinner ens träffas. Det verkar dock som att de ledande figurerna agerar mer som övervakare eller handledare. Meningen är att skapa en konsensus som sedan kan lanseras för respektive ämne i alla olika områden.

Jag tyckte att det var ändå intressant att nämna för att förstå hur det hela går till. Vi minns förra året hur vissa deltagare var på väg in och ut under hela helgen. Det var alltså aldrig ett statiskt möte. Det är tror jag en viktig detalj för att få lite insyn i hur det hela går till.

Utöver det verkar det som att de fått lite underhållning. Källor talade även om bandutrustning på plats, så det skulle även tyda på en kvälls underhållning. Så lite intressanta detaljer här och var, men nu vidare till det vi fick fram.

Det fanns massor med ämnen som togs upp. Ni kan läsa lite kring dem i mina tidigare inlägg som ni kan se här (1, 2, 3, 4).

Men de tre största "snackisarna" verkar vara Syrien, Agenda 21 och Kina.

Syrien.

Syrien knyts ihop med hela CIA:s arabiska vår eller som jag föredrar att kalla det al-Qaida våren. Elitens mål är faktiskt att ta makten ifrån de sekulära socialisterna i MENA och överlåta makten till de muslimska frimurarfalangen med Muslimska Brödarskapet i främsta ledet. På det här sättet kommer man att kunna dra fram den clash of civilizations scenario mellan Islam och väst, man jobbat på sedan länge. Jag uppmanar läsarna att ta sin tid för att läsa The First Global Revolution, en bok publicerad av Club of Rome så tidigt som 1993. Redan här planerade man den arabiska våren, los indignados (i Spanien) och OWS-rörelsen. Och nu är det verkligen dags för alla ni socialister att vakna!!! Eran hat mot "bankerna" är något som utnyttjas av den globala eliten för att föra fram globalisternas mål för just internationell socialism!

Men tillbaka till Syrien. Bassma Kodmanis deltagande fick mycket uppmärksamhet. Och det har att göra med just ämnet Syrien. Kodmani som var född i Syrien men uppvuxen i Frankrike, visar vart Syrien är på väg. Islamisterna ska ta över landet kosta vad det må kosta, och nu verkar FN vilja vända sig till NATO. Även Sverige spelar en oerhört viktig roll när det gäller Syrien, främst genom biståndspolitiken. Utan den skulle "rebellerna" inte ha de kommunikationsmöjligheter och teknologi som de nu har tillgängligt. Och medierna arbetar stenhårt på att sälja krigspropaganda och vänsterimperialism till svenska folket. Det är egentligen helt otroligt, med tanke på hur anti-Bush och anti-krig svensk media tidigare varit. Detta förklarar även Bonniers närvaro i årets möte.

Sedan verkar det även som att man försöker övertyga Ryssland om att släppa taget på Syrien. Just detta är lite oklart. Men vi kan inte lita på en Vladimir Putin som bjuder in NATO på rysk mark sammtidigt som man utför militära övningar i USA. Det är något mycket märkligt som pågår. Men de enda stora förlorarna verkar bli folket i Syrien.

Agenda 21.

Mycket handlade också om allt inför Club of Romes miljöfascistiska mötet i Rio senare i år. Ledande miljöpartister från Tyskland och EU var inblandade i diskussioner kring att kriminalisra klimatskeptiker inom EU. Om det här blir verklighet kan det bli riktigt illa. Och det är kanske den värsta nyheten vi kunde fått ut från mötet. Vänta på att få höra mer om detta. Mötet i Rio blir även intressant i sammanhanget. Kom ihåg att de kommer att arbeta för denna konsensus under en period innan de vågar lansera idén i verkligheten. Men så länge fördummningen och indoktrineringen genom de statligt finasierade skolsystemet fortsätter, så kan vi räkna med att det här blir lag inom EU i en framtid inte allt för långt borta.

Vi har redan märkt tendenserna i befolkningen. Och jag fruktar att eliten verkligen kan lyckats med detta. Det är därför vi måste exponera Club of Rome. Jag skulle till och med säga att det är viktigare att exponera Club of Rome än Bilderberg. Men helst ska allt exponeras så klart.

Kina.

Allt fler kineser börjar dyka upp på Bilderbergmöten. Detta är en oerhört oroande utveckling och visar tydligt att vi inte är delad i en kamp mellan väst och öst, utan att samtliga grupper är överens om en och samma agenda. Jag skulle gå så långt som att hävda att de österländska element är än mer extrema än de västliga som åtminstone kan visa upp en fasad med sina fina ord kring yttrandefrihet och äganderätt osv. Detta är givetvist ett spel för gallerierna. Men det vore mycket läskigare om de faktiskt kom ut och erkände vad de verkligen ansåg.

Hur som helst, så är det tänkt att Kina ska få större kulturellt inflytande över väst och främst USA. Så håll ett öga på Hollywood. Ekonomiskt har Kina redan ett stort inflytande över USA. Kom ihåg att Obamas cash for clunkers var ett kinesiskt projekt för att helt förgöra amerikansk konkurrenskraft inom bilmarknaden. Det är tack vare det Kina lyckades komma ikapp USA på så kort tid som producent. Och snart är Kina på väg att helt dra ifrån.

Och alla korkade vänsternissar som alltid hatat USA kommer att ångra sig när kommunistiska Kina tar över som envåldshärskare. Även om jag gärna vill se vänstern ågra sig och få ångest. Så tycker jag inte det är värt att ge kommunistiska Kina komandot över världen. Kan ni tänka er Kina som världspolis under några decenier innan eliten tillslut sänker dem?

PS: Bill Gates och Mitt Romney var med på mötet i år enligt källorna trots att de inte fanns med på listan. Ifall fler svenskar än de som nämns på listan fanns på plats har jag inte fått någon info om. Men om läsare upptäckt något får de gärna lämna ett tips.

måndag 4 juni 2012

Senaste anteckningar från Bilderberg 2012 (från 2 juni).

* Böter på "klimatförnekare". 


Bilderbergare vill uppmuntra till de drakoniska lagarna som nyligen blivit verklighet i Australien. Att det blir brottsligt att ifrågasätta IPCC:s dogmer och lögner. Detta kan bli en verklighet även här i EU inom en snar framtid. De tyskas parlamentariske ledare för miljöpartiet (Bündnis 90/Die Grünen) Jürgen Trittin var på plats för att diskutera sakfrågan. Kanske något Åsa Romson och Gustav Fridolin kommer att ta upp inom en snar framtid.

* Ökad kinesiskt inflytande över USA. 


Inte bara ekonomiskt, men även kulturellt kommer vi att få se Kina ta över mer och mer i USA. Ying Fu från ChiComs utrikesministeriet var på plats, så väl som ekonomiprofessorn, Yiping Huang, för att diskutera denna utveckling. Det hela lär ske i faser under en längre period, men vi lär börja märka lite drag redan det här kommande året. Som många tidigare befarat verkar Bilderbergarna vilja ge bort USA till kommunisterna.

* Mitch Daniels favorit att bli Romneys vicepresidentkandidat. 


Mitch Daniels, guvernör i Indiana, är enligt källorna Bilderbergarnas favorit för att bli Romneys vicepresidentkandidat.

* Svinet Kissinger lämnar Bilderbergmötet (bild från 3 juni). 


Jag kommer att skriva en sammanfattning av mötet senare. Men jag tänkte vänta några dagar till, det brukar alltid droppa in lite extra info dagarna efter själva Bilderberghelgen. 

lördag 2 juni 2012

Anteckningar, uppdaring och info från Bilderberg 2012. (från 1 juni)

* Bilderbergare diskuterar mord på Ron Paul. 


Ron Paul. 
Tidigt på morgonen får Jim Tucker reda via sina källor inuti Bilderberg att några av deltagarna diskuterade om hur de önskade ett JFK-mord på Ron Paul. Samtalet skulle ha skett på lobbyn. De önskade Ron Paul död, då han varit så pass aktiv att de varit tvugna att skjuta upp datumen för sina planer. Intressant var dock att det inte var amerikanska Bilderbergare som önskade Ron Pauls död, utan nordeuropeiska (tyskar) enligt källan. Jim Tucker nämner det lite kort innan han tar sig lite frukost.

* Samtliga EU-medborgare skall chippas (666 Bestens Märke). 


Neelie Kroes (VVD). 
Ett utav namnen på årets tidiga lista var EU-kommissionären Neelie Kroes tillhörande de liberala holländska partiet VVD. Hon har tidigare uttryckt önskemål om att se till att samtliga laglydiga EU-medborgare får ett chip (666 Bestens Märke) på sig. Det blir på det sättet enklare för Bryssel att kontrollera sina medborgare (läs undersåtar). Nu har det kommit fram att detta har diskuterats under första dagen. Så alla vi som bor i ett EU-land har något att se fram emot.
* Planer på störtandet av Al-Assad. 


Bassma Kodmani. 
Ytterliggare ett ämne som diskuterats under första dagen var störtandet av Syriens nuvarande regim. Man vill få bort Assad och överlåta landet till de islamistiska rebellerna. Den främsta deltagaren i det här ämnet verkar vara en kvinna från Syrien vid namn, Bassma Kodmani. Hon har tidigare figurerat en hel del i de etablerade medierna, är en stark anhängare av den "arabiska våren" och är talespersonen för SNC (Syrien National Council) som sammarbetar med rebellerna och oppositionen till Syriens regim. De är för närvarande baserade i Istanbul. Så allt mer tyder på ytterliggare en aktion från NATO, kanske redan under sommaren. Efter massakern i Houla förra helgen, har massmediarna utnyttjat detta till NATO:s fördel för att fördömma Assad. Detta trots att vittnen på plats tydligt kunde beskriva händelsen och säkerställa att de som begick massakern var rebellerna och inte Syriens militär(!), så som massmedia beskriver det.

* Drottningens vakt. 


Drottning Beatrix från Holland. 
Häxan tillika Drottningen Beatrix från Holland (tillhörande Den svarta adligheten) är tydligen på plats. Och det är tydligen hennes vakt som fått befälet över säkerheten för Bilderberg. Vakten är enligt beskrivningarna är en storväxt snygg blondin vid namn "Sheera", som går runt och skäller ut hotellets anställda och delat ut order åt de amerikanska vakterna. Något som retat upp både anställda och motdemonstratörer på plats, alltså att en utländsk kvinna dirigerar amerikanska säkerhetsvakter.

* Alternativ media arresterades utanför. 


Minst en medlem från AFP (American Free Press) har arresterats utanför hotellet. Ljud och bild finns hos TheIntelHub.

* Svinet Kissinger anländer till Bilderberg 2012 (den 31 maj). 
* Inuti lyxhotellet. 


Det är det här biståndsminister Gunilla Carlsson och Co kommer att få se när de kommer in till hotellet.* Locket på gäller fortfarande för de flesta inom MSM.

Den amerikanska vänsterns Lawrence O`Donnell från MSNBC, hävdar att han är helt ignorant gällande Bilderberg. Hans arrogans och hyckleri är både vidrig och skrattretande.* Övrigt.

Det har även spekulerats kring val av vicepresidentkandidat åt Romney, och även andra figurer som ska aktivt stödja Obama, dock inget man har fått bekräftat från källorna inuti Bilderberg.

Jag återkommer med mer info, fler anteckningar och uppdateringar senare!

fredag 1 juni 2012

Tre landsförrädare identifierade i årets Bilderbergmöte! (från 31 maj)

Tre landsförrädare har nu avslöjats i och med att Bilderbergs ehum... "officiella" hemsida valt att publicera en lista på alla som kommer att närvara. Trots detta saknas en hel del givna namn, som tidigare källor menade skulle vara där. Den här listan är så klart inte den slutliga! Även om webbsidan säger så. Det dröjer några dagar till efter Bilderbergmötet innan vi får den fullständiga listan.

Men ni som är intresserade kan se hela listan här. Några korta kommentarer är att vi märker direkt att det blir allt fler kineser som dyker upp på Bilderberg. Nu har vi även en del ryssar. Men som sagt återstår att se innan vi får en mer 100%-ig lista av alla deltagare.

Men nu till de tre svenska landsförrädarna!:

Jonas Bonnier. 
Jonas Bonnier: VD för Bonnier AB. Tillhörande mediemogulfamiljen Bonnier, så klart. Den starkaste media ägaren bland svenska korporativa ägare.

Räkna med att DN, Expressen och TV4 ska få särskillda uppdrag, enligt spekulationerna bundna till andra svenska politiska figurer närvarande i årets Bilderbergmöte.Jacob Wallenberg
Jacob Wallenberg: Ordförande för Investor AB. Tillhörande Sveriges härskande familj, Wallenbergklanen, med tentakler långt in i svensk bankväsende, företagande och bolagsverksamhet.

Jacob Wallenberg har fått serafimordens jesuitiska medalj av frimurar konungen Carl Gastav Bernadotte. Jacob Wallenberg är en reguljär deltagare hos Bilderberg och anses vara gruppens mest aktive agent inom Sverige.

Bonniersklanen är underordnad Wallenbergklanen.


Gunilla Carlsson (M). 
Gunilla Carlsson (M): Nuvarande Biståndsminister och politiker åt Moderaterna. Extremt underskattad som landsförrädare även bland alternativa medier. Hon verkar dock vara nyckeln för Sveriges del i frågan om vilken roll Sverige ska spela för Bilderberg. I höstas skröt den Bonniers ägda tidningen, DN, om vilken roll svensk bistånd spelade för den "arabiska våren". Utan Sveriges insats via "bistånd" genom högteknologi till "hacktivister" i Nordafrika och Mellanöstern, så är det frågan om den "arabiska våren" någonsin kunnat vara möjlig. Den snabbaste växande utgiftsposten inom svensk bistånd går till just den här typen av projekt för att skapa "Twitter- och FaceBook-revolutioner". Detta förklarar även hur Bilderberg allt mer satsat på just unga IT-människor på senare år istället för de vanliga finansgubbar.

Som Gunilla Carlsson själv uttryckte det "Världens diktatorerska ska frukta svensk bistånd." Och det är precis så Bilderberg håller på just nu i Syrien. Sverige har satsat stort i teknologiskt stöd åt "hacktivisterna" i Syrien. Biståndsministern har på senare dagar kritiserat SIDA, syftet är dock inte att skrota den, utan att omforma den eller ersätta den med den typen av bistånd som Bilderberg vill se från Sveriges del.

Mer info kommer sen! Något säger mig att det kanske droppar in lite fler svenskar. Och så kommer jag så klart att uppdatera med fler anteckningar.

PS: Ser även att FT valt att anstränga sig något. 

Anteckningar inför Bilderberg 2012 (från 30 maj).

* Ska diskutera hur ekonomin (euron) ska räddas (om/ifall den ska räddas).

* Utvecklingen i Syrien (kanske även Iran).

* Obama är förstahandsvalet inför valet 2012 (de är mycket nöjde med honom, han har åstadkommit mer än vad de först förväntade sig).

* Agenda 21 skall diskuteras (riktlinjer inför klimatmötet i Rio, för avbefolkning av jorden och mer propaganda om "överbefolkning"). Alltså flera "gröna" satsningar.

* PIIGS: Stryk Italien! PIGS. Italien kommer att klara sig, om något i alla fall bättre än övriga PIGS.

Källor: Jim Tucker, Daniel Estulin, Mark Anderson.

PS: Angela Merkel och Herman van Rumpuy bör dyka upp enligt Jim Tuckers källa inne i själva hotellet.