onsdag 28 november 2012

En ny tyrann kopierar en gammal. Och så lite mer om USA:s historia.

Konstitutionsförbrytaren Abe Lincoln. 
Det finns många som redan dragit paralellerna mellan muslimen Obama och ateisten Lincoln. Meningen är att hänvisa till Lincolns "goda" inställning mot svarta i USA, då han är känd för att ha varit slavarnas "befriare". Obama som landets "första" svarta president (Obama är landets andra mullate president efter Warren G. Harding) blev resultatet av 1900-talets "medborgarrättsrörelse", som i sin tur ska ha varit en följd av "slutet" av slaveriet på 1800-talet. Det är i första hand till denna relation som de flesta anhängare av Obama, och den extremt ensidiga historiska bilden av Lincoln, håller fast vid inom etablissemanget så väl i USA som internationellt.

Men det finns en tydligare samband mellan Lincoln och Obama. Men den förstår man endast om man känner till sanningen till varför den amerikanska inbördeskriget drog igång. Tvärtom från de ni må ha läst i skolböckerna inom fördumningsindustrin (de offentligt finansierade skolorna), så hade faktiskt kriget mellan nord och syd i USA egentligen inget med slaveri att göra. Detta blev snarare en konstruktion som kom i efterhand då makteliten kunde flytta fram sina positioner så väl under och efter den amerikanska inbördeskriget.

En kopia. 
Det som sker idag i USA, som en motreaktion efter Obamas seger i valet, är att många nu begär utträde ur de förenade amerikanska staterna (USA). Tyvärr så sviker återigen de republikanska partiets etablissemang sina egna gräsrötter genom att gå emot strömmen. Många av dem har själva uttalat sig positivt till ett eventuellt utträde ur unionen. Men just nu när flera hundratusentals medborgare i samtliga delstater kräver ett utträde ur den marxistiska unionen, så säger de republikanska guvernörerna emot den här gången. Rick Perry den mest kända bland dessa, då Texas lyckades samla ihop flest signaturer under kortast tid.

Många amerikaner vill inte längre tillhöra den numera marxistiska unionen ledd av Obama. Enligt 10th amendment, har de egentligen helt självständiga delstater rätt att träda ur unionen om de så önskar. De är en del av den förenade amerikanska unionen av egen fri vilja.

USA:s självständighetskrig resulterade i ett utträde från den engelska kronan och London korporationen (aka New Jerusalem). 13 delstater var egentligen helt självständiga, men valde frivilligt att ingå i en union, där de kunde utträda så fort de väl kände för det. Idag har samma London korporation kontroll över Washington DC via the Federal Reserve. Nu vill medborgare i samtliga delstater att dessa bryter sig ur den numera utrikeskontrollerade unionen. Det hela handlar om att ta sin självständighet tillbaka.

Lincoln lärde amerikaner att frukta staten. 
Med Abe Lincoln, som år 1860 valdes till president, kom en mer progressiv politik med kraftigt höjda skatter och regleringar, med korporativa profitörer som gärna vill få subventioneringar och investeringar från staten. Det var den industriella utvecklingen i norra delstaterna som gärna ville se till att Abe Lincoln finansierade det hela. Mycket av det som finansierade det hela var skatteintäkterna som kom från tullarna vid hamnen. Södern hade överlägset fler hamnar, något som intresserade både industrialisterna och Lincoln. Inte bara för intäkternas skull, men även för att hålla undan utländska konkurrenter från den växande amerikanska industrins monopol över konsumenterna, så väl i söder som i norr.

Observera fascistklubbarna under Lincolns händer
i den berömda statyn av Abe Lincoln. 
Delstaterna i södern hade redan hunnit betala av alla sina skulder, medans delstaterna i norr var tungt skuldsatta efter massiva investeringar. Lincoln valde då att socialisera skulderna. Därmed blev skuldbörden fördelat över hela landet. De skuldfria delstaterna i södern var nu tvugna att betala av skulderna för delstaterna i norr. Efter det att delstaterna i söderna känt sig missgynnade av relationen med den federala statens progressiva politik, vill de utnyttja sin 10th amendment, alltså att lämna unionen, någet de enligt konstitutionen hade rätt till.

Lincoln och delstaterna i norr ville inte bära hela skuldbördan själva och dessutom förlora de oerhört viktiga hamnarna i söder som gjorde subventionerna till fabriksägarna i norr möjligt. Därmed blev det faktiskt nord som deklarerade krig mot syd. Södens mål var att värja sig från attackerna i norr, medans det federala norra USA:s mål var att erövra områden som följt den amerikanska konstitutionen. Därmed bröt Abe Lincoln mot den konstitution han hade fått i uppdrag att försvara. Med kriget skulle de mest brutala attackerna komma från nordens trupper, som hänsynslöst attackerade män, kvinnor och barn och brände, våldtog, kidnappade och bombade tidigare blomstrande städer i den amerikanska södern. Så här sa Generalen, William T. Sherman, en av Lincolns närmaste män under kriget:

"There is a class of people (in the South), men, women and children, who must be killed or banished before you can hope for peace and order." 

Sydstaternas flagga. 
Innan Lincoln, var det för amerikaner helt ointressant vem som egentligen var USA:s president. Presidenten var egentligen ganska maktlös. Men med Lincolns progressiva politik hade presidentposten samlat på sig betydligt mer makt än vad som var syftet från allra början, då USA:s grundare skrev den amerikanska konstitutionen. Inte nog med det faktum att Lincoln medvetet utförde folkmord på den amerikanska södern. Det fanns även många i norra USA som var kritiska till Lincolns agerande. Många regimkritiska röster både från pressen och från allmänheten fängslades direkt, många kritiska tidningar stängdes ner helt. Lincoln bröt därmed även mot the 1st amendment (yttrandefriheten).

Sanningen om Lincoln. 
Och inte nog med detta. För första gången i USA:s historia kommenderade staten sina medborgare att delta i en militär konflikt. Det vill säga att många amerikanska medborgare i norr tvingades till att delta i kriget mot sin egen vilja. Endast de förmögna männen kunde köpa sig undan denna "draft". Svarta soldater i norra armén användes oftast som kanonmat. Lincoln gick även emot konstitutionen då han helt sonika avskaffade habeas corpus.

Lincoln innebar andra försöket att skapa en central bank för hela USA. Den som patrioten Andrew Jackson hade kämpat för att besegra. det spöket var nu tillbaka. Idéen om en central bank är något som anti-NWO vänstern i USA (LaRoucherörelsen) än idag är starka anhängare av. Detta trots eliten alltid velat ha ett centralbankssystem i USA, och redan försökte tidigare med den brittiska agenten Alexander Hamilton (Det som Clay kallar för "The American System"). Detta går i stark kontrost från det både Jefferson och Washington med fler förespråkade, ty de kände igen systemet och hur lätt centralisering kunde utnyttjas av en maktelit. Här krockade det jeffersonianska systemet mot det hamiltonianska systemet. En kamp som fortsätter än idag. Ty bakom den etablerade högern och vänstern i USA, finns kampen mellan federalister till vänster (som Webster Tarpley och Lyndon LaRaouch) och konstitutionalister till höger (som Ron Paul, Tom Woods, Peter Schiff och Lew Rockwell). Vänstern ser staten som en positiv kraft i samhället, högern ser den som en negativ kraft i samhället. Och vi bör även lägga märke till att även den alternativa vänstern har använt sig av etablissemangets retorik för att anklaga libertarianer och konstitutionalister för rasism och en massa annat som påminner om Frankfurtskolans retorik.

Som alla vet, misslyckades andra försöket till en central bank. Det blev istället tredje försöket som lyckades då the Federal Reserve blev till år 1913. Idag, i och med den nya utbrytarrörelsen som nu växer efter Obamas seger uppstår en gammal konflikt på nytt. Även södern fick finansiell hjälp från Europa för kriget. Så även om Södern försvarade konstitutionen, så betyder det ändå inte att deras opposition även var helt omanipulerad.

I hela denna diskussion glömmer man dessutom att det knappast var en bråkdel av den amerikanska söderns befolkning som faktiskt ägde slavar vid tiden för krigets startskott. Man bör ha klart för sig att den amerikanska inbördeskriget hade inget med slaveriet att göra, och allt med den federala statens maktställning att göra. Kriget var egentligen helt onödig, om inte det hade varot för en maktelit i Washington som velat koncentrera mer makt i unionens huvudstad.Judge Napolitano förklarar.Ron Paul förklarar.Mordet på Lincoln och 14th amendment. 


Men tyrannin till trots, var Lincoln, precis som JFK, inte helt kontrollerbar, skulle makteliten snabbt upptäcka. Inbördeskriget hade uppmuntrats från båda sidor för att försvaga USA. Man lyckades med en del för att få USA nere i och med kriget. Men det fanns ett antal saker från Lincoln som eliten inte tyckte om. Dels att han genom sina greenbacks hotade att göra sig helt självständig som president från makteliten. Men framför allt för att han efter kriget var kritisk till rekonstruktionen. Officiellt skulle den så kallade rekonstruktionen finnas till för att försäkra situationen för de svarta slavarna. Men i själva verket innebar detta en olaglig rekonstruktion av den amerikanska konstitutionen. Lincolns motstånd till denna ändring ledde till slut till hans död, då han blev skjuten år 1865.

Mannen som skjöt honom var frimuraren John Wilkes Booth. Må jag påminna er här och nu att Booth tillhörande Boothsläkten, är släkt med Knight of Malta Tony Blairs fru (detta är ingen slump). Efter mordet på Lincoln, kunde den olagliga rekonstruktionen av konstitutionen gå vidare, något som till slut skulle resultera i the 14th amendment.

14th amendment, som trädde i kraft år 1868, skulle innebära en hel omkullkastande av den amerikanska konstitutionen. Ursprungligen, var det meningen att delstaterna skulle alla vara enskilda länder. En medborgare var alltså medborgare i sin delstat, inte en medborgare av själva unionen. 14th amendment förändrade detta, då man gjorde samtliga medborgare, till medborgare av unionen i första hand, och endast i andra hand medborgare av sin delstat.

En annan effekt av 14th amendment var att man, istället för att avskaffa slaveriet, expanderar den till samtliga annars frifödda medborgare. Medborgare är inte längre medborgare, men snarare undersåtar till unionen, som numera omvandlades till korporationen i Washington DC, som i sin tur numera är underordnad London Korporationen (aka New Jerusalem). Numera står det alltså skrivet att varken slaveri eller ofrivillig träldom skulle få tillåtas existera inom USA. Man var noga med att skriva just ofrivillig träldom. Ty frivillig träldom skulle alltså tillåtas under 14th amendment. Frivillig träldom är kan man säga nära besläktad med den form av träldom som råder i Europa och som historiskt varit den vanligaste varianten av träldom genom historien. Följande video förklarar.
Mannen som utformade 14th amendment var ingen mindre än jesuiten Jean-Pierre de Smet. Samma man som kontrollerade den tidiga mormonkyrkan och frimuraren Albert Pike. Sedan är det inget konstigt att Charles Chiniquy avslöjar i sin bok "Fifty years in the Church of Rome" at jesuiterna låg bakom mordet på Lincoln.

"After twenty years of constant and most difficult research, I come fearlessly today before the American people, to say and prove that the president, Abraham Lincoln, was assassinated by the priests and the jesuits of Rome" 

tisdag 27 november 2012

Rebellisk Knight of Malta ställer provokativ fråga.Må jag påminna er om att Rupert Murdoch är själv en Knight of Malta, precis som alla dessa högtuppsatta hofjuden som Rothschilds, Soros, Foxman, Kissinger, Silverstein med fler. Murdoch vet mycket väl vad svaret till frågan är. Nu ska han leka retsticka, det har han ju alltid gjort genom att tillåta konservativa synpunkter via Fox News och Sky News. Och det funkar så länge större delen av befolkningen (även inom alternativ media) redan blivit så pass hjärntvättade in i NWO propagandans "group-think". Som till exempel de som tror att det är "sionisterna som styr världen".

måndag 26 november 2012

Marc Faber: Håll inte i sedlar när systemet väl imploderar.

Peter Schiff hade nyligen en intressant diskussion med Marc Faber om ekonomin. Allt mer tyder på att något lika stort som hände hösten 2008 (eller värre) kan hända igen redan år 2013. Faber menar att du vill inte sitta där och hålla i värdelösa sedlar när det väl händer. Kom ihåg att det är bara papper och centralbankerna kan och kommer att trycka på sedlar så länge de har den möjligheten.

Ett tydligt exempel som togs upp av Schiff var den Schweiziska Centralbanken som då de fick tryck från sina eliter, kände sig tvugna att börja trycka sedlar och till och med knyta sin valuta till Euron. Detta för att hindra den schweiziska franc från att bli "allt för stark". Detta trots att en starkare valuta gör råvaror mycket billigare och levnadsstandarden bättre för medborgarna.

Hur som helst. En intressant diskussion mellan Schiff och Faber.


I England betraktas libertarianer som rasister.

Motiveringen som socialtjänsten i England använder sig av för att avlägsna några fosterbarn från sina nya föräldrar är att de är medlemmar i UKIP. Ett parti som är emot mångkultur. Detta betyder per definition att UKIP måste vara rasister enligt dårarna som jobbar inom socialtjänsten. Chaplins Inferno berättar mer om denna tokiga händelse.Även Avpixlat skrev om fallet.

Lögnen om antika utomjordingar avslöjade.

Bland många inom "sanningsrörelsen" och konspirationsvärlden är det populärt att tro att utomjordingar kom för länge sedan och idag styr världen. Man kan se det som en kombination av New Age religionens nonsens och David Ickes lögner. Annunaki och andra figurer nämns, och dessa teorier har blivit så populära att History Channel har börjat ta upp dessa lögner som gångbara teorier. History Channel har annars haft en del intressant info som de delat med sig. Men i det här fallet har de helt gått med på en tydlig NWO-agenda, att försöka få folk att tro på vantolkningar av olika antikbefolkningars gamla konstverk.

Som tur är så har kristna anti-NWO-forskare nu gjort en film som avsöljar en lång rad med felaktiga påståenden och även rena lögnar och myter som förstärkts tack vare den spridning som kabel-TV gett dessa falska teorier om utomjordingars inflytande över urgamla byggnader och konstverk från antiken.

Ancient Aliens Debunked.


Piratpartist är avundsjuk på SD:s framgångar.

Lite David Icke propaganda på Kristoffer Hells gamla blogg. Annunaki och annat New Age NWO-trams. 
Kristoffer Hell är en bloggare som är ganska poppis inom den så kallade "sanningsrörelsen". Precis som "nationella", även vissa grupper av muslimer, så väl som vänsterkollektivister (LaRoucherörelsen), säger sig denna sanningsrörelse försöka bekämpa den Nya Världsordningen, alltså precis som vi kristna i vårat fall. Vi är dock alla oense om vem den stora boven är och varför.

Efter SD:s senaste uppryckning i mätningarna och efter att ha följt SD:s landsdagar förra månaden kände Piratpartisten med pseudonymen "Kristoffer Hell" att det gick för bra för dessa värdekonservativa Sverigedemokrater. Det blev ett sorgligt blogginlägg från piratpartisten. Bissarra och felaktiga påståenden kombinerade med gammalt skåpmat och så lite halmgubbar. Så kan man sammanfatta Hells kritik mot SD som parti. Alltså, allt mer likt det vanliga Megablaskorna brukar skriva.

Låt mig dock förtydliga med att det finns legitimt kritik som man kan framföra mot SD, och att även jag gjort det tidigare. Men då var det snarare frågan om konstruktiv kritik. SD är långtifrån perfekta. Men om man ändå väljer att delta i den svenska debatten så ser man tydligt att SD behövs och bör helst få mer inflytande över svensk politik.

Hell kallar SD för "paranoid islamofobiskt". Självklart har Hell ingen koll alls hur Islam spelar en viktig roll för hela NWO-bygget. Det var från allra början meningen att Islam skulle vara en politisk ideologi som kräver en stark stat som styr alla aspekterna av medborgarnas liv. Islam sticker ut på det sättet från även andra hedniska religioner som kan relateras till nazism och kommunism. Det är alltså ingen slump att frimurarna stödjer denna våldsideologi just nu via den så kallade "arabiska våren".

Sedan kommer Hell med kanske tidernas sämsta halmgubbe. Hell pekar på det faktum att SD i sitt senaste valmanifest lyfter upp mitten på 1970-talet som ett exempel på hur Sverige var bättre då. Jag vet varför SD gör det, då vi hade ett mer sammanhållet land då. Innan pedofilen Olof Palme såg till att göra om Sverige till ett mångkulturellt land. Hell väljer dock att bortse från integrationsdebatten och väljer istället att relatera detta till kriminalpolitiken, och menar att de minsan var mycket brottslighet år 1975. Skrattretande, men kanske framför allt en väldigt ohederlig halmgubbe.

Men det blir bara värre. Enligt piratpartisten Hell så kräver SD "total kulturell underkastelse". Hell menar att vi hade inte ens vetat vad "pizza" är för något om SD hade kommit till makten år 1968. Hahahahaha! Tillåt mig att kalla Kristoffer Hell för en idiot i klass med Åsa Linderborg och övriga renrasiga Aftonbladet-redaktionen.

För det första så har SD aldrig hävdat att de vill ha total kurturell underkastelse. Det visar bara hur illa påläst Hell egentligen är. Om någon ska komma hit och så att säga bli "svensk" så att personen uppfattas som en del av samhället, så krävs det att denna individ följer landets seder och bruk inklusive kulturella koder. Svenskar ska alltså inte behöva anpassa sig till invandraren. Detta betyder inte att SD vill styra över villken tro man har eller vad det är för kulturell bakgrund man värnar om i sitt hem. Därmed behöver inte den nyanlende som vill bli en del av samhället helt överge sina kulturella, historiska och språkliga rötter.

Sedan bör vi även påpeka att SD:s assimileringspolitik gäller de invandrare som faktiskt vill bli "svenskar", inte några som är bara här för att jobba eller som turist. Ändå försöker Hell få SD:s assimileringspolitik att framstå som något extremt, även om vanliga libertarianer (inom piratpartiet) skulle vanligtvist stödja den, så länge de inte är produkter av Frankfurtskolan.

Men Hells ogenomtänkta utfall mot SD skulle inte bli hel utan lite gammalt skåpmat om nazism och sionism (det stavas med "S" på svenska). Det är Kent Ekeroth (med en pursvensk pappa och en judisk mamma) som just nu riskerar att bli utesluten som tydligen styr SD i hemlighet enligt Hell. Precis som Leif GW Persson kan varken Hell eller andra med liknande anklagelser komma med konkret substans kring sina egna teorier. Ted Ekeroth (Kents lillebror) har fått ett sionistpris. Okej, men hur styr då han de fyras gäng?

Det finns många som är kritiska mot Islam, det behöver inte ha med sionismen i sig att göra, även om sionister och islamister brukar ogilla varandra. Det finns även många nationalister som är pro-Israeliska. Det Hell och en del andra här gör, är att plocka fram de bitar som passar deras egna konspirationsteori.

I Kristoffer Hells föreställningsvärld är det tydligen sionisterna som är antingen på topp, eller åtminstone väldigt högt uppe på pyramiden. Hell har en sökmotor på sin blogg. Så jag tänkte jag skulle söka lite.

Jesuit = 0 träffar.

Jesuiter = 0 träffar.

Påven = 1 träff.

Katolska kyrkan = 1 träff.

För sionism (eller zionism som han skriver), så har han en hel kategori som man kan klicka sig in på till höger. Hell verkar även vara en stor anhängare av mannen som jagar de judiska rymdödlorna, David Icke. Inget fel med att följa honom. Han kan ha en del intressant information. Men du kommer inte att få hela storyn från Icke. Och det märks tydligt. Hell precis som Icke, verkar tro att det är Rothschilds familjen som styr världen. Detta är självklart en lögn. Rothschild är inte ens en medelstor haj, han (dom) är en liten fisk.

Inte konstigt att han fått NWO-planen helt om bakfoten. Han blandar ihop Romklubbens "Clash of Civilizations" där väst och Islam skall medvetet tvingas fram till en kulturell krock med Albert Pikes Illuminati-brev, om att Islam och sionism kommer att drabbas samman i det kommande 3VK. Låt oss då förtydliga för Hell att "Clash of Civilizations" skulle aldrig ha varit möjlig om Europa inte hade infört mångkultur på 1960-1970-talen.

Annars vill jag rekommendera Hell att studera hur Vatikanen faktiskt är Babylon idag och hur de kontrollerar sina hofjuden (court jews), det vill säga de egentligen maktlösa sionisterna.

PS: Jag mins förövrigt att Hell länkade till en film om Titanic på sin blogg (då det var hundraårs jubileum sedan Titanic sjönk). Där nämndes JP Morgan och någon ekonomisk härva. Inget med NWO att göra. Men mina läsare fick då läsa om hur jesuiterna var inblandade, och den verkliga anledningen till att Titanic fick sjunka i Atlanten. 

torsdag 22 november 2012

En äkta feg hycklare skyddar Olof Palmes pedofili.Det här inlägget kommer att handla om en feg hycklare. En individ som valde att vika sig i en känslig fråga bara för att det inte riktigt passar i hans egna konspirationsteorier. Den fega individen är journalisten tillika kriminologen Leif GW Persson. Jag kan säga att jag själv uppskattat det faktum att han tidigare talat klarspråk i andra ämnen rörande kriminalitet. Men att gå så långt att man med näbbar och klor gör allt för att det inte riktigt passar en själv, och dessutom för att skydda en pedofil, då har man gått för långt!

Så här sa Leif GW Persson år 2007 om Bordellaffären.Thorbjörn Fälldin var tydligen den enda oskyldige då. Persson förundrades över hur Palme kunde ljuga på det viset han gjorde då på 70-talet och ändå komma undan med det han hade gjort. Idag är det en annan historia. Han är idag den enda figuren med pondus, som till varje pris skyddar Bilderbergaren Olof Palme.

Varför? Jag vet inte riktigt, men han har också haft en tendens att spridda konspirationsteorier om Palmemordet, utan att över huvud taget ge någon som helst substans till teorin. Hans teorier brukar fastna hos polisen, som enligt honom skulle ogillat Palme. Han kan därmed inte föreställa sig att högtuppsatta inom polisen skulle skyddat Palme om han då varit pedofil. Men det var precis det som hände! Och det händer än idag!

Eva Bengtsson, från Nyköping, som då bara var 14 år gammal och som då knappt ens hade utvecklats (till en kvinnokropp), håller än idag fast vid att hon utnyttjades sexuellt av och pekar specifikt ut Olof Palme. Så här beskrev Deanne Rauscher i en intervju år 2006 med Världen Idag, det som hände Eva Bengtsson.

"Det var Eva som blev skickad ut till Olof Palme, slog då Deanne Rauscher fast, och förklarade att Eva Bengtsson i detalj beskrev för henne hur det bostadsområde såg ut där Palme bodde. Efter att chauffören hade hämtat henne åkte de gemensamt ut till bostadsområdet, där statsministern plockades upp för vidare transport." 

 Rauscher fortsätter:

"När jag själv åkte till det aktuella bostadsområdet stämde varenda detalj i Evas beskrivning." 

 Rauscher berättar att hon suttit otaliga gånger med journalister som berättat att de har hur många vittnen som helst som kan verifiera hennes uppgifter.

"De kan bekräfta på varenda punkt. Ändå avslutar de: "Vi skulle aldrig kunna publicera detta, vi får inte för våra chefer"..." 

Visst säger det en del om hur svensk media agerat i decennier? Klart med tydliga mörkläggningar för att skydda eliten, samtidigt som eliten fortsätter att parasitera och utnyttja sin egen befolkning (undersåtarna).

Ove Sjöstrand var en polis som utredde händelserna då det väl kom ut.

"Flickorna har uppgivit de här namnen för mig. Det handlar bland annat om Olof Palme..." 

Sjöstrand fortsätter senare.

 "Politikernas namn fick inte nämnas i polisutredningen. I stället kallades de kund 1, kund 2, kund 3 och så vidare. Det var hela tiden uttalat att det skulle klarläggas vad som skett, medan kunderna inte skulle namnges." 

 Detta kan förklara varför Leif GW Persson "inte kan hitta" Palmes namn i utredningen. Sjöstrand fick aldrig själv tala med de utpekade politikerna. Det var istället förhörsledare Morgan Svensson med Hans Holmén som övervakare som fick göra det istället. Och det var tydligt att deras uppdrag inom polisen var att skydda den politiska adeln.

"Hans Holmér kom med jämna mellanrum till Morgan Svensson, de stängde dörren och pratade. Jag fick aldrig reda på vad som sades." 

Vi bör även minnas att Morgan Svensson var samme man som skällde ut och förolämpade Eva Bengtsson under förhören.

 "Håll käften ungdjävel! Sitt inte och ljug och prata en massa skit." 

Även den lesbiska bordellmamman Doris Hopps halvsystrar bekräftar det faktum att hon umgicks med Sveriges politiska adel. Telefonavlyssningarna bekräftar än snuskigare detaljer. Där framgår det tydligt att sånna som Palme gillade tösar som ej hade utvecklats till att bli kvinnor ännu. Lite senare fick även Säpochefen Olof Frånstedt krypa fram och bekräfta namnen, då inkluerade man Olof Palme. Ändå har svensk MSM, så som SVT och SR insisterat på att det inte skulle finnas bevis för att Palme skulle varit med, trots att alla uppgifter går emot alla dessa påståenden. Där svensk media inte kunde ljuga, valde de alltid att lämna ute Olof Palmes namn. Av någon anledning har Leif GW Persson hoppat på denna PK-tåg för att skydda en pedofil.

När skandalen först kom ut, krävde Eva Bengtssons åklagare 1 miljon kronor och en offentlig ursäkt från staten. Bengtsson fick varken det ena eller det andra. Och media såg till att svenska folket skulle få tro att landets politiska adel var hyggliga män som aldrig skulle besökt en bordell. Fallet uppdagades dock efter Rauschers bok Makten, Männen, Mörkläggningarna från 2004. Detta ledde till ytterliggare avslöjanden år 2006. Något som i sin tur gav Eva Bengtsson och hennes kusin mod att komma fram och tala ut offentligt om vad som hade hänt. 2008 bekräftade både SÄPO, polisen och JK, att tjejernas uppgifter stämde mycket riktigt. Men att då hade fallet redan preskriberats. Därmed fick Eva Bengtsson och sin kusin återigen ett slag i ansiktet.

Daniel Hammarbergs utmärkta dokumentär The Socialist Utopia på YouTube tar upp detta i följande klipp från 3:07.Eva Bengtsson var 14 år gammal. Hon berättar att hon blev sexuellt utnyttjad av Olof Palme själv. Deanna Rauscher kunde sedan bekräfta att Evas beskrivning av bostadsområdet stämde in i detaljerna. Från avlyssningarna bekräftades även vissa sjukligt snuskiga detaljer. Eva Bengtssons kropp hade inte ens utvecklats till en riktig kvinnokropp. Men det var just det som kunderna tydligt efterfrågade. En av dessa kunder var Olof Palme. 


Här ser ni trailern till den verklighetsbaserade filmen om Bordellaffären, Call Girl.


onsdag 21 november 2012

Jag gillar er, Centerpartiet, men jag kan inte rösta på er.Jag lever i en del av landet som domineras av C-anhängare. Och jag känner en del medlemmar i partiet. Och jag måste säga att jag känner inte samma antipati mot Centerpartiet, som många andra SD-anhängare gör. Det finns mycket i partiets budskap som är bra, och vore bra för Sveriges ekonomi. Det har i synnerhet blivit bättre med Annie Lööf. Det här partiet har egentligen två stora problem.

1. De är inte konsekventa. Trotts deras libertarianska drag, kritik mot regleringar och kritik mot en allt för stor stat, som alla riktiga och viktiga frågor som man kan stödja. Så har de vid flera tillfällen visat en inkonsekvens i sina egna kärnfrågor.

2. De är moderatledningens gisslan. Och så länge de förblir en del av Alliansen, kan de liksom inte riktigt utföra de positiva förändringar som de egentligen vill.

Jag följde mediadrevet mot Annie Lööf tidigare i år. Och märkte tydligt att det handlade om ett drev. En som inte riktigt funkade så som media hade velat. Även socialdemokratiska bloggare spekulerade vad detta skulle kunna handla om. Några skulle kanske till och med hålla med mig. Reinfeldt och den moderata ledningen gillade inte Annies libertarianska utspel. Mediadrevet var något som Reinfeldt hade bestället för att visa henne vart skåpet skall stå. Inte ska man komma in i Alliansen och tro att man ska kunna leka libertarian.

Annie Lööfs kritik mot LO-maffian är faktiskt helt riktig. Annie Lööfs kritik mot regleringar som gör det svårt om inte omöjligt för små- och medelstora företagare att anställa folk är helt utmärkta. Men av någon anledning, verkar M ha en tyst överenskommelse med LO om att se till att unga hålls utanför arbetsmarknaden. För att det är moderaterna som saboterat varje försök från Centern att rucka på LAS.

I Centerpartiets senaste projekt om ungdomsarbetslöshet, Ett Hållbart Val, försöker Annie Lööf och Centern återigen driva den här frågan. Titta på siffrorna, titta på orsakerna till problemen, och titta även på de lösningar som man presenterar i rapporten. LAS måste omprövas, det måste bli enklare och billigare för företagen att kunna anställa folk, och förenkla även rekryteringsprocessen för dem. Helt riktiga lösningar och en helt legitim kritik mot LO:s heligaste ko och hur den drabbar den svenska arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsregleringarna är illa i Sverige. Men nu kommer de tyvärr inte bara ifrån LO. De kommer även ifrån EU. Annie Lööf ska få en eloge för sin kritik mot Euron, och att partiet numera är kritisk till att bli en del av Euro-vansinnet. Men en småföretagare så väl som medelstora företagare är kanske dom som drabbats värst av EU-regleringar på arbetsmarknaden. I synnerhet de helt orimliga miljöregleringar. Storföretagen är de enda som klarar sig undan detta. EU håller på att omvandlas till en oligopol där endast ett antal storföretag och megastora-multinationella företag har råd att konkurrera. Sanningen är att denna oligopol, inte tillåter någon konkurrens. Ty det är endast ett antal storföretag som kommer undan och klarar sig efter att EU-regleringarna redan röjt undan alla andra konkurrenter (eventuella uppstickare är chanslösa).

Så det skulle alltså kanske krävas en omprövning av Centerpartiets syn på EU? Nej, faktiskt mer än så. Centern är bra på att angripa de orimliga arbetsmarknadsregleringar som företagare måste stå ut med. De är däremot betydligt sämre på att bekämpa de orimliga miljöreglraingarna som företagare måste stå ut med.

Vi har framför allt Lena Ek som verkar jobba dag och natt, på att försöka göra det omöjligt för småföretagare och bönder (Många som numera blivit EU:s gisslan via subventioner). Samtidigt som vi har miljöpartiet som vill göra det omöjligt för företagare ute på landet, så gör Centern i stort sätt det samma i sin iver för "gröna frågor" och en ny "grön ekonomi" (som betyder Agenda 21, alltså en avindustrialisering av väst kombinerat med en avbefolkning av landsbyggden bland annat).

Centerns iver för värdeliberalism drabbar även deras annars vettiga libertarianska drag. Mycket på grund av detta har Centern faktiskt svårt att atrahera konservativa väljare. Ett arv från Olof Johansson som dessvärre fortfarande ekar inom Centerpartiet.

Så här ser vi att Centerpartiet inte klarar av att stå för sin egen filisofi, som många väljare (enligt mig) skulle stödja. Men även om de nu vågade göra det, skulle de få moderatledningen på sig. Mediadrevet mot Annie Lööf var bara en varning. Det enda rimliga valet som Centern då har, är att lämna Alliansen. Men då offrar de den position de redan har. Och suget efter makt kan ibland bli större än viljan att förändra landet på allvar.

måndag 19 november 2012

Den globala eliten vill avskaffa Israel! - Rapport: förbereder sig för en "post-israelisk" mellanöstern!!!Jag har varnat för detta sedan länge! Den globala eliten, den Nya Världsordning, kommer inte att bli till utan att förgöra Israel och inleda ett folkmord på judar! Alla ni som sprider den falska teorin om att "judar styr världen" har gått rakt in i Illuministernas fälla! Så väl "anti-sionister" som "sionister" har gjort samma misstag, ty de inte läst sionismens faderns memoarer (Theodor Herzl). Ni har inte heller läst, frimuraren och KKK-medlemmen, Albert Pikes illuministiska skrifter i Morals & Dogma. Här klargörs mycket tydligt att syftet är att förinta den judiska nationen, Israel.

Fram för allt så har alla ni fejk "nationalister" och så kallade aktivister inom "sanningsrörelsen" uppenbarligen aldrig rört en Bibeln. Åtminstone inte KJV, eller Genéve Bibeln (1560). Alla ni som sprider lögnen om att judarnas makt hjälper den globala eliten. Kom ihåg att judar som Abe Foxman, Larry Silverstein, Henry Kissinger med många fler, är alla så kallade hovjuder (hofjuden eller court jews). Dessa judar är alla Knights of Malta. Det judiska Wall Street-gänget är alla underordnade kardinal Egan. (Studera även kardinal Egans inblandning i 11 september attackerna år 2001).

Jag har tidigare skrivit om att Knight of Matla Henry Kissinger talat om att Israel skulle inte finnas kvar om tio år. Och under hösten kom det en rapport som bekräftar detta. Detta var något som jag varnade för länge. Det finns en anledning till varför den judiska eliten (sionisterna) tänker medvetet sjäva förgöra sitt land och folk. De är inte bara undersåtar till Knights of Malta via judisk frimureri (B`nai Brith), utan de lyder även under City of London (aka New Jerusalem). Varför tror ni att London OS hade mycket symbolik om Zion? Ni som undrar detta måste studera Brittisk-Israelism. Då inser ni plötsligt varför London korporationen styr både Israel och USA, och varför de plockar fram hovjudar som frontfigurer för deras projekt.

Detta är något som NWO-forskaren William Cooper varnat för sedan decenier tillbaka. Men ni lyssnade inte. Även efter det att FBI sköt ner honom, så vägrade ni lyssna. Den luciferianska elitens spelplan har redan avslöjats. Men ni var aldrig intresserade av sanningen. Ni prioriterade eran hat mot judar.


söndag 18 november 2012

Är det värt att slösa sin tid på att plugga vid universitetet? - Svar: NEJ!


Efter Obamas seger i valet - Svart Pastor: Svarta hade det bättre under segregationen.Det här är ett ämne som dyker upp med jämna mellanrum. Tidigare har många svarta sydafrikaner sagt att de hade det bättre under apharteit. De hade ett arbete, de kunde bygga upp landet och städerna och försörja sin familj. Detta tycker vänsterliberaler är förfärligt att höra. Och de fattar verkligen inte hur svarta kan tycka så.

Samma sak säger många svarta nu i USA. En av dessa är den svarta Pastorn James David Manning. Efter valet 2012 förklarade pastorn detta i grunden, med utgångspunkt från valresultatet år 2012. Pastor Manning förklarar att sedan segregationen avskaffades i USA på 60-talet, så har situationen för svarta bara förvärrats.

Innan den så kallade "medborgarrättsrörelsen", så hade svarta ett hederligt arbete, barn visste vem deras far var, både kvinnor och män var moraliska och uppförde sig respektfulla mot alla. De svarta bostadsområden hölls rena, kriminaliteten var låg och de var även emot aborter på den tiden, gick till kyrkan och hade till och med sina egna företag.

Nu är läget omvänt. Många svarta barn har ingen far, kvinnorna styr hemmen, arbetslösheten är hög bland svarta, kriminaliteten är skyhög, svarta områden har blivit farliga områden för alla. Aborterna har stigit något enormt. Det är numera en ghettokultur som är glorifierat av många svarta arbetslösa, faderlösa, kriminella barn. En fullständig förfall.

Den förändringen som kom på 60-talet har omvandlats till det sämre för hela landet oavsett ras. Och det hela speglar sig i årets valrörelse. Manning menar att svarta förr i tiden lärde sig om diciplin från de vita. De lärde sig om värderingar och moral och att komma till jobbat. Men sedan "medborgarrättsrörelsen" har man bara lutat sig bakåt och bara klagat på den vita mannen. Man kunde inte sköta saker och ting själv. Istället för att försöka lyckas med att själv ta ansvar, började man gnälla på den vita mannen och på rasism.

Manning menar att svarta i USA hatar USA. De hatar amerika. De vet att Obama inte är en särskild god människa. Men de kommer att rösta på honom för att ge igen mot de vita. De köar till valurnorna bara för att de hatar amerika. De vita gillar inte Romney, men de älskar amerika, de älskar USA och är beredda att lägga sin röst på en mormon som de inte litar på, bara för att få bort Obama och kanske på något sätt rädda det USA som de älskar.

Men det hela kan egentligen förklaras Bibliskt. Och även om du inte är kristen så finns det faktiskt inge religiös bok som säger att alla är lika. Inte en endaste religiös text hävdar detta. Det är snarare en påhitt från sekulära humanister. I Bibeln förklaras det tydligt något som bekräftas i mänsklighetens historia. Hams sönner har nämligen alltid haft problem med att på egen hand klara sig. Där de haft samhällen som funkat, har det varit tack vare kristen moral och hjälp från solidariska vita kristna i separatism, inte under "mångfald".


Ian Wachtmeister KROSSAR Thomas Mattson (Expressen) Skoningslöst!


lördag 17 november 2012

Bonniers storoffensiv mot Sverigedemokraterna.Det går inte så bra för etablissemanget. Vad göra då? Bonniers tvingas agera. Dag 1. 


Dag 2. 


Dag 3. Och det kommer fler, men inte längre kring de hårt redigerade klippen. 


Först vill jag be om ursäkt för mina läsare för att jag dröjt så länge sen senaste inlägget. Men jag ville gärna följa Bonniers storoffensiv mot SD och hinna gå igenom alla detaljerna. Och jag är säker på att mina läsare knappast missat händelseförloppet.

Bonniers har varit måna om att hålla ett intensivt takt i sin offensiv mot SD under en lång period nu, med utgångspunkt från några filmsnuttar från 2,5 år sedan. I skrivande stund har de forfarande inte upphört med sina intensiva angrepp mot SD. (Och då gäller det inte enbart Bonnierskartellen).

Som intressant bakgrund till det hela så har Reinfeldt tidigare haft möte med mediaetablissemanget för att tala om presstituternas överlevnad, nu när allt fler väljer alternativa medier. Bengt Westerberg förde fram sin Orwelliansk rapport kring det han kallade för "främlingsfientlighet" och "rasism". Och så hade SD slagit tidigare rekord i opinionsmätningar, och numera utmanar MP på allvar om att bli Sveriges tredje största parti. Detta oroade så klart etablissemanget. Det är långt kvar till valet. Och om man bara låter SD segla upp är risken stor att SD redan till valet 2018 kan lansera en statsministerkandidat.

Intensiva attacker från Bonnierskartellen mot SD. 


Jag är nästan säker på att Bonniers hållit i dessa klipp en längre period. Och att det egentligen var meningen att publicera detta år 2014 mitt under brinnande valrörelse. Men SD:s snabba ökning fick Bonniers att mobilisera mot SD och såg sig tvungen att publicera klippen.

Det finns mycket som tyder på detta, och även Ian Wachtmeister, som varit med om det samma med Ny Demokrati, har kommit fram till samma slutsats. NyD attackerades intensivt av medierna när de seglade upp och nådde 13%. Detta bevisar dessutom en annan tes som framförts av Stefan Torssell (från DSM, men idag mer känd för sina krönikor hos Avpixlat). Torssell menar att det finns en osynlig 15%:s spärr. Det är spärren som avgör ifall ett parti är regeringsduglig enligt svenska folket.

När NyD började närma sig den här spärren fick etablissemanget panik och var tvungen att mobilisera ett storoffensiv mot utmanarna av status quo. Som vi vet idag så blev det början till partiets fall. Och etablissemanget lyckades behålla sin status quo för några decenier till.

Nu, nästan tjugo år senare är det SD som spökar. Med näbbar och klor för etablissemanget ett intensivt kampanj för att sänka SD. Presstituterna har dock ett problem den här gången. Till skillnad från i början på 1990-talet, kan även vi föra ett intensivt informationskrig. För samtidigt som SD och Jimmie Åkesson försöker värja sig från alla attacker sker det även mobiliseringar på nätet, för att sprida information, avslöja förvrängningar och lögner och utföra intensiva debatter mot meningsmotståndare i bloggar, trådar och kommentarsfält. Expressens attacker må rå SD och dess framgångar, men endast marginellt. SD:s anhängare kan, till skillnad från NyD:s anhängare, slå tillbaka och avslöja presstituterna för vilka de verkligen är. Etablissemangets vapen har nu blivit trubbiga. De gör inte lika mycket skada som de hade hoppats.

Expressen har i tre dagar släppt fram information från filmsnuttarna istället för att släppa fram det hela på en gång. En medveten taktik för att behålla ett intensivt tryck på SD och för att avskräcka eventuella SD-anhängare då det enligt deras beskrivning skulle pågå en fullständig kaos under ytan. Oberörda är så klart inte SD. Men inte till den överdrivna grad som presstituterna gärna vill att svenska folket ska tro.

Under den intensiva pågående informationskriget, slås jag av hur Expressen medvetet kan bara ljuga rakt in i svenska folkets ansikten. (Egentligen inte något förvånande, men... ). Jag menar att de beter sig som att folk inte lyssnar, läser, tittar och tar reda på fakta själva. De behandlar sina egna läsar som barn. Med en sån förakt som får mig att må illa.

Men de gör det för att de vet att det är en taktik som funkar. De allra flesta som följer det presstituterna skriver läser rubriken och ingressen, sedan går de vidare till nästa nyhet om någon Sport/Hollywood/MTV (Illiminatistjärna). Det spelar ingen roll om de ljuger. Det hela handlar om att plantera lögnen i hjärnan hos de som inte är särskillt uppmärksamma och kritiska när de läser eller rent av skummar igenom "nyheterna". Detta är en medveten metod. Ingen snack om den saken. Det är i allra högsta grad även en psykologisk krigsföring som pågår.

Vad gäller filmerna. 


Sättet som de tre riksdagskandidaterna uppträdde i filmen var så klart förkastligt. Lika förkastligt som när Gudrun Schyman pissade ner biografen. Lika förkastlig som när Per Svedberg (sosse) utan byxor och förmodligen med vrålstånd som skrek "kn*lla, kn*lla för f*n!!!" till en vettskrämd kvinnlig partikamrat. Lika förkastligt som de flesta politiker från samtliga partier uppträder sig när det bli mörkt under Almedalsveckan. Det är självklart förkastligt för någon som vill ha folkets förtroende. Men att peka ut SD som ett parti som utmärker sig i detta tyder mest på en ingrod hyckleri hos presstituterna.

Presstituterna frågar sig om SD:are kan tänka sig Anders Borg bete sig så. Jag kan säga att folk i Heimdal har berättat ett och annat. Så ja, jag kan faktiskt föreställa mig Anders Borg bete sig olämpligt när han är full, provocerad och hotad. Dessa idiotfrågor är egentligen ett sätt att attackera förtroendet för SD. Därför är presstituterna måna om att försöka få fram föreställningen att det skulle vara någon skillnad mellan SD:are och sjuklövare i samma situation.

Det finns ett antal saker som man måste ha i beräkning när man ska gå igenom de hårt redigerade filmsnutterna som Expressen driver med. Framför allt sammanhanget! Hotbilden mot SD:are är något som finns på riktigt och som måste tas in i beräkningen här. I synnerhet under den senaste smutsiga valrörelsen. Många av oss minns hur Issa Issa blev svårt misshandlat för sin politiska aktivism. Under en längre period har SD:are hotats och misshandlats av kommunister så väl som kriminella gäng.

Något som Expressen "glömmer" att nämna för sina läsare är att killen som sa sig tillhöra det kriminella nätverket Original Gangsters (OG) i filmerna, faktiskt tillhör OG! Och är dessutom tidigare dömd! Men nej, de nämner honom som "fyllot", eller "en kraftigt berusad man". Som om det där bara är ett helt ofarligt fyllo. Att när läget väl lugnat sig, killarna kaxar sig i fyllan, spelar ingen roll. Snubben tillhörde fortfarande ett kriminellt nätverk, oavsett hur mycket de tre SD:arna kan "skoja bort" det i fyllan.

Vem begick brottet egentligen? 


Något som skrämmer mig är hur megablaskornas redaktioner, den socialistiske knarkaren Thomas Bodström och så kallade "experter", inklusive en polisman som var inblandad är på väg att avskaffa nödvärnsrätten! Eller åtminstone undanta nödvärnsrätten från SD:are. På fullaste allvar försöker de spekulera kring ifall SD:arna begått ett brott när de kände sig hotade av en kriminell OG:are som kanske var på väg att hämta sina vänner.

För Guds skull lyssna igenom Expressens egna klipp igen och lyssna på Ekeroths egna röst när han säger "Vi vill bara försvara oss!". Låter det som förberedelse till misshandel? Lyssna noga på hans röst! För mig låter Ekeroth som att han faktiskt är skrämd ur vettet! Och om jag var i samma läge och såg en AK5:a på marken så ser jag det som en självklarhet att jag skulle ta tag i den. Vi har omistliga rättigheter som Gud gav oss och som endast Gud kan ta ifrån oss, och dessa är rätten till liv, frihet och egendom. Du som läser detta har faktiskt rätt att skydda ditt liv och egendom oavsett vad självutnämnda auktoriteter må säga!

Presstituterna beter sig nu som om något brottsligt hade skett. Nej, nej, nej, de ska ha klart för sig att Mona Sahlins fiffel, Olof Palmes pedofili och Göran Perssons knarkhandel med NATO i Afghanistan är betydligt värre än tre SD:are som tar tag i vad de hittar när de ska försöka försvara sig från ett kriminellt gäng!

Något som däremot faktiskt är brottsligt är det faktum att Expressen bryter mot svensk lagstiftning ner de publicerar Kent Ekeroths filmer. Enligt upphovsrättslagen är det Kent Ekeroth som är upphovsmannen och om han väljer att stämma Expressen kan det resultera i allt mellan böter enda upp till två års fängelse.

Svensk media "goes bananas" med lögner, förvrängningar och mörkläggningar. 


Utöver allt annat dynga som presstituterna sprider och antyder, så har de magen att försöka utgå från att Almqvist, Ekeroth och Westling är fullt nyktra och helt oprovocerade. Det syns ju helt uppenbart i filmerna att grabbarna inte är särskillt nyktra. Ändå ställer idiotjournalisten frågor om "varför gjorde ni inte si eller så? Varför gjorde ni så här?" Och försöker antydda för lyssnaren, tittaren, läsaren som om killarna var vid sina sinnes fulla bruk. Man ser även i de filmsnuttarna som Bonniers driver med att SD:arna är mer eller mindre omringade och när en full och provocerad Kent Ekeroth håller på och filmar försöker en kvinna sno hans mobil. Det är ingen i media som frågar varför kvinnan försöker sno hans mobil.

Christian Westling menar att det finns filmmaterial som visar hotbilden mot SD:arna, men som Expressen inte vill publicera. En teori som verkar stämma, i synnerhet om man följer hela Expressens medvetna strategi. Det skulle i alla fall inte förvåna mig ett dugg.

Sen vad gäller ordväxlingarna så vill jag hänvisa till de tidigare filmerna som publicerades i september 2010 av både den kurdiske komikern Soran Ismail och Erik Almqvist. Almqvist berättar att Ismail fick en "poker face" så fort Ekeroth plockade fram kameran. Så vi kan endast föreställa oss vilka provokationer som kan ha skett innan Ekeroth plockade fram kameran. Men Almqvist i sitt berusade tillstånd hade redan känt sig provocerad av Ismails tidiga attacker mot SD på nätet. Nu ville han i fyllan liksom "ge igen". Ett läge som han aldrig skulle ha försatt sig i. Vi vet inte hur det hela utvecklade sig. Filmmaterialet ska vara drygt 20 minuter, och vi har knappt ens sett en bråkdel av materialet.

Hur som helst, så kaller inte Almqvist Ismail för "babbe" (ett ord som kan betyda babian, eller liten gosse och inget annat), utan han säger att Ismail beter sig som en "babbe". Detta i samband med diskussioner kring svensk identitet i fyllan. Något som många inte klarar av vid nyktert tillstånd. Erik Almqvist gick aldrig ifrån sitt partis linje i frågan. Man diskuterade om att ta till sig av kulturen, och assimileras in i samhället. Detta förklarade Almqvist i presskonerensen. Alla detaljer kring ordväxlingen känner vi dock inte till. Eftersom Ismail rimligen inte tagit till sig en svensk identitet så var han inte svensk.

Sedan kommer insidenten med kvinnan som av någon anledning lägger sig i tjafset. Där kallas hon för "h*ra". Ett språkbruk som våra presstituter tydligen aldrig använt sig av och inte verkar känna igen från pubrundor i Stockholm. Och till sist kallade Almqvist den kriminelle OG-medlemmen för "blatte-lover". Allt detta är så klart fruktansvärt olämpliga uttalanden för någon som aspirerar till att bli en Riksdagsledamot. Att han var full, provocerad och befann sig i ett trängt läge spelar ingen roll. Men av någon anledning anser media att Erik Almqvist inte är som alla oss andra. Almqvist ska tydligen vara en felfri människa, han är tydligen inte "en fallen människa" som alla oss andra. Personligen tycker jag någonstans att det är skönt, att även politiker kan vara människor. Självklart ska dom granskas, grillas och ställas mot väggen. Men Almqvist bad om ursäkt för sitt väldigt omogna beteende. Så länge man inte gör något kriminellt så är vi faktiskt alla människor. Det samma gäller Gudrun Schyman och Per Svedberg. Så länge man inte begått en brottslig handling så går det bra enligt mig. För min del får Åkesson gärna fortsätta kalla journalister för "rövskallar".

Medierna vinklar så klart allt så hårt de bara kan. De upprepar lögnen från september 2010 där man hävdar att Almqvist sparkar på OG-medlemmen. Detta trots att SD redan avslöjat denna falska påstående. På torsdagens klipp där man tydligt hör Westling säga vad bra det var att polisen kom, dämpades detta ner igår. Ty i gårdagens klipp hör man inte Westling längre. Man hör bara när de småskrattar en stund senare. Så det är upprepade lögner blandat med förvrängningar vi får från slaskmedia. De utgår dessutom från att vi inte lyssnat på presskonferenserna med Åkesson & Almqvist, och de utgår även från att vi inte ens kollar på deras egna intervjuer.

Olika filer. 


I Expressens Ekeroth-intervju framgår det tydligt att filmmaterialet är uppdelat i olika filer. Vi snackar om en fyllekväll för 2,5 år sedan. Jag kommer inte ihåg sånna detaljer! Inga av de tre inblandade SD:are har kollat igenom hela filmmaterialet. Och därmed är det bara korkat att anta att Åkesson själv gått igenom hela filmmaterialet.

När anklagelserna om att Almqvist skulle ha sparkat OG-medlemmen kom fram i september 2010. Så ville Åkesson ta reda på vad det var frågan om. Ekeroth skickade då en fil till Åkesson. Det var den sekvensen som sedan avslöjade att Almqvist inte sparkade en OG-medlem, utan försökte sparka bort en burk. En tredje part var med och redigerade materialet.

Filmmaterialet och "källan". 


I Almqvists presskonferens framgår det att endast tre personer hade gått igenom filen som skulle avslöja mediernas lögner från september 2010 om att Almqvist skulle ha sparkat på OG-medlemmen. Almqvist, Ekeroth och en tredje individ, alltså den som hjälpte till med att redigera filen. Almqvist hade inte filmat och har inte gått igenom hela filmmaterialet. Han kunde alltså bara utgå ifrån vad han minns. Lika så med Westling. Då fanns det alltså bara två personer som hade tillgång till hela filmmaterialet, nämligen filmaren, Kent Ekeroth och så den här tredje parten som var med och hjälpte redigera det tidigare nämnda filen. Kent Ekeroth och den här tredje parten hade alltså tillgång till hela filmmaterialet med samtliga filer. Ekeroth menar att han inte gått igenom hela filmmaterialet. Ekeroth förstörde hela filmmaterialet senare. Då blir det eventuellt endast den här tredje parten som kan ha sparat hela filmmaterialet med samtliga filer, samtidigt som Ekeroth förstörde materialet han hade och utgick från att den episoden var över.

Vem är då denna tredje part? Som antagligen är då Bonniers "källa".

Bild från bloggen Dissidenten Stenkvist. 
Än så länge har vi inget namn. Men SD:are vet redan vem det är. Dissidenten Stenkvist pekar ut quislingen och sin kumpan. Två SD:are som är besvikna över att deras politiska karriär stagnerat och inte blivit så som de hade hoppats på, och att de inte får ta den plats de anser de borde ha inom partiet. Tyvärr är det ett stort problem med ett snabbt växande parti, då många dras till ett parti som spås en stor framtid, då blir det oftast så att det dyker upp folk som är mer intresserade av att göra karriär än att försöka hjälpa vår rörelse.

Stenkvist vägrar dock hänga ut någon. Men han hälsar att några SD:are redan planerat att hänga ut dem på FlashBack. Så om folk är nyfikna kan man hålla ett utkik hos FlashBack för eller senare lär dessa två hängas ut.

Efterspelet. 
Nu verkar det som att Expressen är klar med sina hårda redigeringar av filmmaterialet. En diskussion uppstod kring Åkessons hantering av krisen inom partiet. Detta utnyttjar nu Bonniers med flera för att antyda att det finns en enorm "spricka" som tär sönder partiet. Ute bland distrikterna verkar man dock inte känna av detta. Men presstituterna vill gärna ge sken av att SD är ett instabillt alternativ som nu är helt ur balans och som snart kommer att slitas isär av inre motsättningar och en maktkamp inom partiet.

Detta blev en "talking point" ganska snabbt bland svenska medier och debattörer. Något de satsar på stenhårt. De antyder att det skulle vara en organiserad falang inom partiet som medvetet försöker försvaga Åkesson. En intressant teori. Men med facit i hand framkommer det snarare så att det handlar om två quislingar, och inte om en organiserad falang inom partiet.

Det spelar ingen roll om det inte stämmer så klart. Bonniers och Co. menar att SD slits av en "spricka". Och nu är det den lögnen de satsar på.

Det vi måste försöka göra nu är att hålla ihop. Precis som Ian Wachtmeister påpekade. De försöker krossa Åkesson, SD och hela vår rörelse, och därmed sista chansen för oss att på ett fredligt sätt rädda Sverige. Nu är det vår förbannade plikt att hålla ihop under denna prövning. Då gäller det inte bara aktiva SD:are, utan även alla oss som är engegerade inom den Sverigevänliga folkrörelsen och informationskriget. Bonniers har deklarerat krig emot oss. Nu ska vi hålla ihop och slå tillbaka!

Den här "krisen" är dock inte det värsta vi varit med om. Bonniers har satsat på ett karkatärsmord på tre unga SD:are. Om ett år har folk redan glömt detta helt. Och det kommer helt enkelt inte att spela någon roll. Breivik-anklagelserna som haglade förra året efter terrorattentatet i Norge förra året var betydligt värre, då de faktiskt attackerade en hel folkrörelse, inte bara tre medlemmar från ett politiskt parti.

Håller vi ihop kommer vi alla att gå stärkta ur den här blitzkrig från Bonnierskartellen. I skrivande stund mobiliserar vi för att koordinera mejlbomber mot specifika företag för att avassociera sig från kommunistblaskorna och se till att de drar sin reklam undan dessa blaskor. Något som skulle drabba presstituterna ekonomiskt i deras redan utsatta läge. Låt om oss slå dem där det gör ont!

måndag 12 november 2012

Omfattande valfusk i Ohio till Obamas fördel.Helt otroligt. Obama fick 108% av rösterna i Wood County i Ohio. Demokraterna i Ohio säger sig vara stolta över Obamas fina siffror. Betydligt mindre uppmärksamhet ger man till det faktum att Obama fick 106,258 av 98,213 röstberättigade. Hmm.... siffrorna blir lite svåra här. I många kommuner (Counties) i Ohio kan man gå igenom en massa vallokaler där Obama får 99% av rösterna. Märkligt kan man ändå tycka. Opinionssiffrorna var visst till Obamas fördel, men Ohio var ändå en "swingstate" som lika gärna kunde ha gått till Romney. Inte ens i diktaturer får de 99%. Men i Ohio kunde Obama lyckas med det som inte ens Saddam Hussein lyckades med.

Valfusket är ett faktum. Och inte bara i Ohio. I Boston blev det 129% av de annars 100% röstberättigade som deltog! Där röstade dock inte hela 129% på Obama. Obama var dock klar favorit att vinna i Boston. Däremot spekulerar många kring kandidaterna till Senaten. Och allt mer tyder på att demokraterna fuskade till sig för att säkra Senaten i ett antal städer och kommuner över hela landet.

Romney-lägret blev chockade efter beskedet från Ohio. Och det förklarar varför det dröjde så länge innan Romney dök upp för att erkänna sig besegrad. Därför blev hans tal också så pass kort. Republikanska ledningen verkar dock slänga Romney under bussen nu. De är helt ointresserade av att kräva en granskning av vad som hände.

Det var som sagt meningen att Obama skulle vinna. Tiden då presidenter endast får en mandatperiod är över. Det borde folk ha insett då Bill Clinton vann 1996. Den här gången hade just Clinton flörtat med Kung Juan Carlos som kontrollerar SCYTL, som är det spanska företaget som räknar rösterna, som dessutom fick omfattande ekonomiska bidrag från George Soros. Och det är väl inget mer med det. Det är den som räknar rösterna som bestämmer vem som får bli president, inte de som faktiskt röstar. Sak samma om de gör lite misstag här och där. (Se bilden ovan).

söndag 11 november 2012

Sveriges delaktighet i opiumkriget kommer att fortsätta.

Carl Bildt (M), Bodil Ceballos (MP) och Urban Ahlin (S) skall ändra skepnaden av Sveriges delaktighet i opiumkriget från en militärfråga till en biståndsfråga. 


Jag tror de flesta av mina läsare känner redan till Sveriges delaktighet i NATO:s opiumkrig i Afghanistan. Det kan vara värt att friska upp minnet för vissa. Som ni vet så har vi svenska trupper på plats i Afghanistan idag. Osama bin Laden har varit död sedan länge. Omar Sheikh, en pakistansk MI6-agent mördade Osama bin Laden några månader efter den 11 september år 2001. Detta avslöjade Benazir Bhutto i en intervju med al Jazeera den 2 november 2007. Drygt en månad senare blev hon mördad, skjuten i huvudet på öppen gata.

Intressant i sammanhanget är även det att Omar Sheikh även skickade 100, 000 dollar till Mohammed Atta innan den 11 september i Förenade Arabeiraterna. Men nog om 11 september.

Det spelar ingen roll om statsministern heter Göran Persson, Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfvén. Sverige ska på ett eller ett annat sätt delta i NATO:s opiumkrig i Afghanistan. Officiellt dog Osama bin Laden i maj 2011. Så varför är vi kvar i Afghanistan? Ska vi fortsätta jaga talibaner i afghanska grottor i all evighet? Har vi egentligen ett mandat för att återuppbygga landet? Tror du på dessa sagor, så kanske du är helt hopplös, och kan med det samma sluta läsa den här bloggen och söka dig till Aftonbladet.

Nej, vi är i Afghanistan för att NATO vill kontrollera opiumflödet. I filmen ser ni nedan vad västmakternas militärers egentliga syfte är. Och varför vi än idag är kvar i Afghanistan.Det största knarkbaronerna i Afghanistan är de som våra svenska trupper skyddar i Afghanistan. Karzais bror har till exempel pekats ut som en utav de främsta knarkkungarna. Faktumet är att han jobbar åt CIA som vill gärna styra opiumkriget, därav västmakternas militära närvaro i Afghanistan. Alla delaktiga parter tjänar stora pengar på knarkmarknaden. Och Sverige vill inte vara utanför.

Iran som idag pekas ut som en stor fiende till väst var NATO:s bästa vän när de skulle attackera Afghanistan. Iran gick faktiskt in med trupper i Afghanistan och utförde operationer medans USA bombade sönder Afghanistan. Anledningen var att Iran ville också tjäna massiva pengar på den nya knarkhandelsmarknaden. Knarket i västerled går från talibanerna som tjänar massiva pengar för att köpa vapen till Iran. Ungdomen i Iran har stora problem med beroendet till knark. Men deras regenter tjänar massvis med pengar så som våra. Mycket av våra ekonomier baserar sig på dessa pengar.Från Iran går knarket vidare in till Turkiet via PKK och övriga marxistiska kurdiska maffior. Turkiet verkar vara centrumet för den illegala knarkhandeln i hela östra halvan av jordklotet. I Turkiet finner vi allt från kurdiska, till turkiska, till ukrainska, till albanska maffior som alla är delaktiga i knarkhandlen och tjänar massivt med pengar.

För vår del är det den albanska maffian som är de intressanta. UCK som idag styr Kosovo är inte bara massmördare, de sysslar med allt från knarkhandel till illegal vapenhandel och trafficking. De är bland de absolut värsta man kan tänka sig. Från Kosovo befinner man sig redan på fastlandet i Europa. Och det är inte längre så svårt att därifrån se till att knarket tar sig över gränsen in till EU där man tjänar pengar och där ungdomen förfaller i beroendet. Dessa kriminella har inga problem med att röva bort knarkande pojkar och flickor och sälja dem till shejkar i arabien. Och dessa brukar vanligtvis hamna i moderna harem.Så, ja Sverige är och förblir delaktig i NATO:s knarkkrig. Det är helt enkelt för bra för att välja att inte delta i NATO:s knarkkrig. Men lägg inte all skuld på Fredrik Reinfeldt. Det var trots allt Göran Persson som initierade det hela. Och än idag aktiv stödjer Sveriges insats för NATO. Persson var tidigt ute med krav för ett självständigt Kososvo. Regeringen Persson var även aktivt för få in Turkiet in i EU för att underlätta knarkhandeln. År 2004 åkte Persson personligen ner till Turkiet för att inleda samtal kring detta. Det samma gjorde han så tidigt som under Sveriges EU-ordförandeskap år 2001. 2008 var Sverige tidiga med att erkänna Kosovos självständighet. Och 2009 under Sveriges EU-ordförandeskap var Turkiets inträde i EU återigen en prioriterad fråga, den här gången under Fredrik Reinfeldt. För Reinfeldt blev det oerhört problematiskt när frågan om folkmordet på kristna armenier i Turkiet under 1VK dök upp. Reinfeldt var först för ett erkännande av folkmordet utfört av Turkiet. Men så fort han blev statsminister tvärvände han och moderaterna i frågan, och både Bildt och Reinfeldt beklagade beslutet om att erkänna folkmordet våren 2010 i Sveriges Riksdag.

Poängen är att det spelar ingen roll om det blir socialdemokrater eller moderater som styr. Det spelar ingen roll om statsministern heter Persson, Reinfeldt eller Löfvén. Sveriges delaktighet i opiumkriget kommer att fortsätta oavsett vad som sker.

Däremot verkar det som att det nu kan ändra form eller skepnad. Nyligen kom regeringen överens med socialdemokraterna och miljöpartiet om att man skulle trappa ner antalet trupper till sommaren 2013. Samtidigt försäkrade utrikesministern Carl Bildt att biståndet till Afghanistan skulle öka. "Afghanistan ska bli största biståndslandet" lyder rubriken på R&Ds hemsida.

Som väntat kommer militärens närvaro att spela betydligt mindre roll. Det blir istället biståndspolitiken som kommer helt att ta över det dolda knarkhandelsindustrin. Inte så konstigt att Carl Bildt inte är lika delaktig i Bilderbergmöten längre. Nu är det istället biståndsministern Gunilla Carlsson som är en mer aktiv agent åt den internationalistiska maffian.

I helgen åkte tre riksdagsledamöter till Prag för att delta i höstens stora NATO-möte. Ja vi är i stort sätt redan med i NATO. Och vi har varit delaktiga i dessa möten sedan Göran Perssons tid. Närmare bestämt år 2003. Sverige skickar en "ordförande för Riksdagens NATO-delegation" Cecilia Widegren (M), en representant för regeringen Anders Hansson (M), och en representant för oppositionen Clas-Göran Carlsson (S). I mötet denna helg diskuteras frågor kring Afghanistan, Syrien och den globala finansiella krisen. Detta avslöjade Riksdagens egna hemsida.

Sverige blir i högsta grad delaktig i den kommande Nya Världsordningens planer för de kommande åren. Men ibland önskar man att de kunde åtminstone vara lite mer ärliga och tala om för folk att vi varit medlemmar i NATO sedan Göran Persson bestämde detta redan år 2003. Även om det inte på något sätt är officiellt.