söndag 26 februari 2012

Några begrepp som globalisterna använder sig av.

Thinking outside the box.
För det här inlägget ska jag be läsare att "tänka utanför lådan". Ty det kommer att vara nödvändigt för att hänga med artikelns ämne.

Det jag vill ta upp är vissa centrala begrepp som globalisterna använder sig av för att nå sina mål. Men den största anledningen till att de kan introducera dessa begrepp för oss är att dessa begrepp har redan funnits i våra samhällen sedan flera generationer tillbaka. Innan eliten (bankmaffian) kunde erövra mediavärlden och informationsflödet, var de först tvungna att erövra utbildningsväsendet.

Genom att ta över högskolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner kunde man då föra fram sina värderingar och idéer på befolkningen. Faktum är att den dominerande filosofiska styrningen tillhör eliten. Vi måste inse att mycket, om inte allt, vi har lärt oss sen vi var små, och även sedan våra förfäder några generationer tillbaka, har varit kontrollerad. Man kan säga att befolkningen har varit manipulerad in till dagens världsuppfattning. Det är mycket på grund av detta som elitens agenda kan fortsätta trotts dess avslöjanden i många områden. För att bryta igenom den intelektuella barriären måste man därför tänka utanför den berömda lådan och sluta se på verkligheten genom ett sugrör som de allra flesta gör idag.

De flesta av de filosofiska idealen som är dominerande idag kom från 1700-talets upplysningstiden. Upplysningen var ett fenomen kunde lanseras mycket tack vare upplysningsfilosoferna. Och upplysningsfilosoferna var till en överväldigande del (näst intill alla) FRIMURARE. (I framtiden kanske jag kan gå in på hur de flesta "revolutioner" har varit kontrollerade sådanna sedan långt tillbaka). Genom att inse vilket inflytande frimurare har haft i modern filosofi, inser man först varför det är oerhört relevant att förstå hur de tänker, vad de tror på och vad deras Nya Världsordning kommer att innebära. (Låt oss inte glömma att Illuminati betyder de upplysta, det kanske kan ge er nya läsare en liten fingervisning om vad det hela handlar om).

Ett antal begrepp som idag är självklara och som därför kan utnyttjas av den globala eliten till max är följande: Fred, Demokrati och Mänskliga Rättigheter är de exempel jag tänkte gå igenom i denna artikel.

De är alla begrepp som de allra flesta skulle ställa sig bakom, utan att inse att det är genom dessa fenomen som den globala eliten kan förstärka sin makt över småfolket. Jag vill återigen påminna er om att man bör tänka "outside the box" för att hänga med. Släng bort sugröret du tvingas se världen igenom och öppna ögonen som bredt det bara går.

Mänskliga Rättigheter: 


FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är i grunden ett fenomen med rötter i upplysningsfilosofin. Därför har jag vid tidigare tillfällen formulerat att den globala elitens plan är att införa internationell socialistisk demokrati. Vi känner igen det från Håkan Juholts, Stefan Lövens och kanske framför allt Jonas Sjöstedts syn på världen. Andra "fina ord" som kan användas i samma sammanhang är "social rättvisa" "jämlikhet" och "jämnställdhet".

Idag har vi diskussionen kring de illegala invandrares "rätt" till sjukvård, jobb och skola. Även FN klankar på länder om att de "inte följer" FN:s deklarationer om männskliga rättigheter. Vi måste först förstå att det finns en tydlig skillnad mellan "männskliga rättigheter" och de "oinskränkbara rättigheter".

Det mänskliga rättigheter säger är att jobb, mat, tak över huvudet, skola, vård och omsorg är alla mänskliga rättigheter. För den som har blivit fördummad för att tänka känslomässigt kan detta kännas självklart. Medans den som klarar av att tänka själv inser direkt att detta kan bli extremt kostsamt. tänker man ytterliggare några varv inser man att i ett sådant samhälle som strävar efter "jämställdhet" (alltså ett egalitärt samhälle) gör det genom statens förtjänst. Alltså måste staten ha mer makt. Staten måste ha makten att ta från en för att ge till en annan. Eliten kan då bestämma vilka de vill fria och vilka de vill fälla. Något som sker idag i Sverige då invandrare får gratis körkort medans svenskar får jobba och spara tills de har råd.

Som Mona Sahlin sa under valrörelsen så vill hon också ha frihet, dock genom jämnställdhet. Alltså det direkt motsatta till det frihetliga. Alltså det FN driver. Männskliga rättigheter innebär att du låter staten ge dig dina rättigheter. Alltså är det eliten som ger dig dina rättigheter, de kan då även ta ifrån dig dina rättigheter.

Jämför detta med de oinskränkbara rättigheter som vi finner i den amerikanska konstitutionen. Där får du dina rättigheter direkt ifrån Gud. Och endast Han kan ta dem ifrån dig. Medans i fallet "männskliga rättigheter" så överlämnar du dig själv till den sekulära ateistiska staten. FN tror på ingen Gud så som den amerikanska konstitutionen på pappret, därmed är de rättigheter du har ett privilegie som eliten gett dig.

Skola, vård, omsorg, sjukvård, jobb, mat, tak över huvudet är "mänskliga rättigheter". Men för att kunna erbjuda det till befolkningen måste du först kunna ta det ifrån någon annan. I den processen blir eliten allt mäktigare. Och det är därför de allra mäktigaste förespråkar socialism, för att konsolidera makt hos de få mäktiga.

De "oinskränkta rättigheter" innebär endast att du har rätt till dit liv, egendom och strävan efter lycka. Det är allt. Du har inte rätt till någon annans egendom. Du har inte rätt till någon annans pengar.

I följande video tas ämnet upp. Där tar man även upp övriga planer från UNESCO, ett utav FN:s viktigaste organ för att med sin starka inflytande över universiteten kunna hjärntvätta alla världens folk för att kunna förbereda dem för en internationaliserad mångkulturell global världsregering.I följande video förklaras hur den amerikanska konstitutionens "oinskränkta rättigheter" motarbetas starkt av FN som i längden vill kunna ersätta den med sin "egen deklaration" för "männskliga rättigheter".Demokrati: 


"Democracy is two wolves and a sheep voting on what to have for dinner."

Ja, vad menas med citatet ovan? Vad är demokrati egentligen? Sanningen är att den autonoma vänstern är faktiskt helt korrekt i sin beskrivning av vad demokrati egentligen är. Det innebär i stort sätt "pöbelstyre".

Thomas Jefferson om "demokrati".
När vi går till skolan får vi alltid lära oss att "demokrati" innebär folkstyre. Men folkstyre innebär i själva verket majoritetsstyre. Det är vad det egentligen är. Demokrati innebär att om 51% av befolkningen anser att de har rätt att ta ifrån dig din privata egendom så kan de göra det. 51% kan bestämma sig för att ta ifrån dig dina barn. Det är mycket tack vare denna system som en tyrannsik form av osund populism är möjlig. Ett exempel här ifrån Sverige är slagorden i gruppen "Allt åt alla".

Man ger i och med detta staten makten att med "folket" (pöbelns) hjälp ta ifrån en grupp för att ge till en annan. Det räcker bara med att man övertygar majoriteten av befolkningen att det är helt okej att ta ifrån vissa deras egendom, som ett exempel. Oftast leder detta till en välfärdsstat där folket i längden kräver mer "bröd och cirkus". Staten omvandlas från att bli en kraft som delar ut "negativa friheter" till en kraft som delar ut "positisva friheter", det vill säga istället för att låta medborgarna vara i fred, ger man sig in för att dela ut friheter (eller rättigheter). Det har hänt förut.

Vi bör bli påminda om att det inte någonstans i den amerikanska konstitutionen står att landet är en demokrati. Det var först under presidenten och globalisternas marionett Woodrow Willson som man först började kalla USA för en demokrati. Medans USA varit baserad på en konstitutionell republik har Europa varit baserad på parlamentariska demokratier med rötter i den franska revolutionen. En helt annan inspirationskälla.

"... democracies have ever been spectacles of turbulence and contention; have ever been found incompatible with personal security or the rights of property, and have in general been as short in their lives as they have been violent in their deaths." 
-- James Madison

"We are a republican government, real liberty is never found in despotism or in the extremes of democracy." 
-- Alexander Hamilton

"Democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts and murders itself."
-- Samuel Adams

Följande fantastiska dokumentär är en som egentligen borde visas i samtliga skolor runt om i världen. Jag lägger upp denna korta dokumentär i sin helhet. Men det är främst den politiska beskrivningen av det verkliga vänster-högerskalan som är det intressanta i sammanhanget. Där vänster innebär total kontroll av staten (kommunism) och där högern innebär ingen kontroll av staten (anarkism). Låt mig då påminna er om att både anarkism och kommunism är idéer lanserade av frimurare.Även Milton Friedman förklarar varför "demokrati" i själva verket skulle kunna vara ett allvarligt hot mot frihet och västerländsk konstitutionalism.Fred: 


Fred är i själva verket en omöjlighet. I alla fall om man tror på frihet. Faktum är att det enda sättet som vi skulle kunna garantera fred på vår jord är genom att ta ifrån människor sina friheter, inklusive samvetsfriheten.

Vid det här läget lär de flesta läsare förstå den hegelianska dialektiken som den globala eliten använder sig av för att nå sina mål. De skapar krig och samtidigt har de sina finansierade "fredsrörelser" (hippierörelser). Målet är så klart "fred på jorden", och som FN ser det bör då nationalstaterna upphöra att existera och vi bör därmed bli en del i en världsregering. Det är enda sättet att sätta stop för krig mellan länder, säger de. Dessutom skulle det krävas omfattande avväpnande av den civila befolkningen för att undvika revolter eller konfrontationer och krig. Staten (FN) skulle den ha envåldshärskande makt över världens alla folk. Återigen samma konsept som förr.

Följande video tror jag förklarar mycket väl det jag menar och att de dessutom faktiskt har som mål att vi inte bara förlorar våra rättigheter i juridisk mening, utan även i andlig mening, alltså att vi även förlorar vår fysiska möjlighet till samvetsfrihet. Detta tillhör illuministernas progressiva mål om en framtida värld där våra tankar inte är våra egna.

tisdag 21 februari 2012

Kommande konkurs i det Förenade Arabemiraterna?

Emiraterna vägrar släppa iväg en räddnings packet för Dubai Holdings, som kontrolleras av Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, en hästuppfödare och "absolut monark" i Emiraterna.

Redan 2009 fick Dubai Holdings stora problem vilket ledde till en massiv omstruktureringsprocess. Men sedan augusti 2010 har de inte kunnat betala av intresset till sina investerare. I ett brev förklarar Dubai Holdings för sina investerare att de kommer inte att få någon räddningspacket från staten. Därmed riskerar hela Dubai Holdings att gå i konkurs.

Detta kan innebära en katastrof för de 44 europeiska banker som investerat i Dubai Holdings. Bland de främsta som krävt pengarna finner vi Royal Bank of Scotland (RBS) och franska Natixis banken. I slutet av månaden kommer holdingsbolaget att föra fram sina egna förslag till hur detta kommer att kunna lösas.

RBS har även investerat i Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) som också deklarerat att de inte kan betala tillbaka. Något pågår i alla fall i de Förenade Arabemiraterna. Frågan är hur det kommer att påverka både de europeiska bankerna och ekonomin i mellanöstern. Även The International Forcasters utgivare har sina funderingar på vad som sker.

SVD1, SVD2, SVD3, DN1, DN2, DN3, Exp, FT.

måndag 20 februari 2012

Soros till attack mot Murdoch.

George Soros.
Jag tänkte jag skulle gå in på det som endast kan beskrivas som mediamogulernas stora inbördeskrig.

På ena sidan har vi George Soros, Public Service, Ted Turner och övriga socialistiska grupperingar i väst som hoppar och hejar på sommarens stora skandal, nämligen buggningsskandalen kring Murdochs medie imperium Newscore.

På andra sidan har vi Rupert Murdoch och alla andra alternativa medier till höger som på ett eller annat sätt är bundna till Murdochs imperium.

Låt oss vara tydliga om varför detta sker. Och varför det sker nu. Både Soros och Murdoch sysslar med i stort sätt samma sak. Och de är båda medlemmar i CFR. Skillnaden är att man inriktar sig på olika grupper i samhället. George Soros är mer bundna till vänsteretablissemanget och förespråkar öppet för det världseliten vill, nämligen en Ny Världsordning, dvs världssocialism med massiva regleringar och kraftigt höjda skatter. Murdochs uppdrag är helt annorlunda och även unik. Han gjorde stor succé med att lansera sitt media imperium då hans media agerade mer som ett motstånd mot det etablerade politiskt korrekta. Man fick även en betydligt mer familjevänlig syn som plötsligt fick större utrymme hos den västerländska publiken, i synnerhet i anglo-saxiska länder. Helt plötsligt hade vänstern en motståndare på planen, som dessutom gjorde stor succé. Många mer traditionella, kapitalistiska, familjevänliga, patriotiska röster fick komma till tals än hos Public Service. Vänsterns propaganda hade ett motstånd.
Rupert Murdoch.

Men Murdochs roll var mer komplicerat än så. Han skulle agera "GateKeeper". Under Bush-åren gav han den förra presidenten "right-cover". Dvs Bush kom undan med extrem vänsterpolitik genom öppna gränser ökad förlust av nationell suveränitet till NAU, massivt ökade utgifter för krig och räddningspacket och så vidare. Inget som borde stämma överens med klassisk högerpolitik.

När nu Obama tagit över Vita Huset fick Murdoch imperiet spela motståndaren. Det motsatta skedde i Storbritannien. Senast var det Gordon Brown och hans Labour Party som var vid makten. När Murdochs tidning The SUN gick ut för att stödja Tory Partiet inför senaste valet fick Murdoch ett personligt hot från självaste Gordon Brown.

"You are trying to destroy me and my party. I will destroy you and your company."

 Men det skulle först dröja ett år efter valet i Storbritannien som Labour Partiet skulle få sin chans att hugga ner självaste Murdoch.

I USA kom många högljudda kritiker mot Obamaregimen att komma till tals i främst Fox News. Bland annat Glenn Beck och Judge Napolitano. Trycket från dessa högljudda kritiker blev för mycket för George Soros. För många attacker mot Obama. Judge Napolitano och hans Freedom Watch fick läggas ner nyligen. Och du kan lägga din sista guldmynt på att George Soros hade ett finger med i spelet.

När det gäller Glenn Beck var det en mycket mer personlig kamp för George Soros. Glenn Beck gick inte bara hänsynslöst till attack mot Barack Obama, utan pekade ut George Soros som operatören bakom nästan all form av vänster aktivism ute på gatorna. Intressant är också att eliten var tvungna att se till att Glenn Beck inte kunde nå ut till massorna genom rutan innan de vågade lansera OWS-rörelsen. De skulle annars ha avslöjats direkt i direkt sänt TV.

Glenn Beck pekade också ut George Soros för hans enorma hyckleri och för alla bedrägerier han hade gjort sedan han var tonåring. Tillslut skulle Soros lyckas få bort Glenn Beck efter alvarliga hot mot Becks personal. Det är tydligt när man informerar sig om vad som sker mellan mediemogulerna att Murdoch ligger längre ner i matkedjan jämfört med George Soros. Därför är det inte helt omöjligt att Murdochs imperium faller sönder i bitar.

Här berättar Glenn Beck om en konfrontation mellan hans och George Soros mannar.George Soros ljuger rakt ut på CNN utan att skämmas. De flesta som är informerade vet att denne Soros är en sinnessjuk lögnare och till hans förtret är han avslöjad. Nu sätter han press på att Murdoch ska skärpa sig om han vill behålla sitt imperium.

söndag 19 februari 2012

Oh "Danny" Boy, vill att vi bombar ihjäl sitt kära Syrien.

Ytterliggare en "aktivist" i Syrien kräver att väst bombar sönder Syrien. Jag har tidigare skrivit om dessa så kallade "aktivister". Den här gången handlar det om Danny Abdul Dayem. Danny gör det tydligt att Assad måste bort och att "folket" inte är beredd att kompromissa. Det enda vägen ut ur denna kris enligt honom är att vi börjar bomba sönder Syrien.Allt pekar på att det hela är en MI6-stunt. Faktumet är att det var BBC som introducerade honom för oss i höstas. "Danny" är nämligen en brittisk medborgare som bifinner sig på plats i Syrien.I hela väst, inklusive här hemma i Sverige, trycker etablissemanget för denna militära insats för att störta Assad. Hemma i Sverige är det de rödgröna med Urban Ahlin (S), Gustav Fridolin (MP) och Hans Linde (VPK) i spetsen för att bomba sönder Syrien tills al-Qaida fått full kontroll för att kunna inleda det tysta folkmordet på kristna.

Skam över bombvänstern!

lördag 18 februari 2012

Monetära massförstörelsevapen.

Bank of England.
Det som sker i Grekland är verkligen tragiskt. Euron skulle egentligen ha avskaffats helt för flera år sedan. Även om man hade köpt dess "goda" intetioner. Sedan 2009, ja tre år nu, har jag fått höra att Euron kommer att kollapsa. Men det har inte hänt ännu. Vi vet att det borde ske. Men det gör det inte. Istället får vi den här förlängda smärtan, det här eviga blödande. Och de som befinner sig i botten av tunneln just nu är grekerna.

Det kanske är meningen att man ska blåsa upp euron så länge det bara går, dels för att EU ska passa på och ta tillfället i akt att samla på sig mer makt, men också kanske för att mörka problemen utanför Euron. 

Jag vänder mig då mot England, och det som många menar är bankmaffians ekonomiska huvudkvarter, nämligen det suveräna, City of London. Man kan fråga sig om eliten är beredd att ofra denna ekonomiska supermakt för att Euron ska förstärkas och i längden kanske överleva. Blir det så lär många pro-EU federalister helt plötsligt få vind i segeln igen.

Varför spekulera kring detta? Cameron har trots allt, enligt vad MSM gärna vill att vi ska tro, gjort starkt och kanske till och med orättfärdigt motstånd mot eurokraterna. Detta är givetvist endast ett spel för gallerierna. Och är även anledningen till varför motståndet mot EU i England växer sig allt starkare just nu. Frågan är om inte eurokrater har, just nu sina agenter inom den brittiska regeringen och landets centralbank, Bank of England, som gör det snuskiga jobbet.

För lite drygt en vecka sen bestämde Bank of England att dra till med rejäla "kvantitativa lättnader" (QE). 325 miljarder pund pumpas nu in i den brittiska ekonomin. En siffra den brittiska ekonomin alldrig varit med om att ha på det sättet. Sedelpressen är något som skader landet något fruktansvärt. Normen har varit att vänsterregeringar varit mästare på att trycka sedlar och "investera sig ur krisen", medans högerregeringar länge velat bekämpa inflation. Vi vet vad inflation gör mot valutan, mot ekonomin, och i längden skulle jag även lägga till moralen. Inflation är kanske den globala eltitens absolut farligaste monetära massförstörelsevapen, som i stort sätt drabbar hela samhället.

Precis som med Riksbanken i Sverige håller Bank of England räntorna rekordlåga. Syftet är också att tvinga kommersiella banker att också ha lägre räntor. Vilket i sin tur gör pengar billigt och så kommer skuldfesten så klart. Om någon bank ens försöker hålla räntorna "för höga" så skickar eliten sina presstituter för att visa upp bankdirektörer som "tjänar för mycket" på människor ränta. (Jag varnar er läsare att vara kritiska när MSM försöker få dig att känna avundsjuka mot bankdirektörer, fråga istället vad syftet med rapporteringen är. Oftast handlar det om att man vill få folk att kräva lägre räntor för att skuldsätta fler medborgare med billiga pengar).

Men för att återgå till England. Jag vill att ni ska observera noggrant hur Torypolitikern Matthew Hancock beter sig när han får frågor om Bank of Englands QE.Värdelöst papper.
Det är verkligen skrämmande det som sker. Men i England kan man åtminstone diskutera dom här frågorna. Mitt önskemål vore att även vi här hemma i Sverige diskuterade dessa viktiga frågor. Skulle folk i Sverige vara lite bättre informerade skulle samtliga av de rödgröna partiernas förslag betraktas som ekonomisk självmord. Det skulle även tvinga den borgerliga regeringen att ta en mer ansvarstagande roll i frågan och faktiskt uppmuntra till sparande istället för skuldsättning. Men tyvärr verkar det som att svenskarna kommer inte att vakna tills dess att vi får känna på hu det är att hålla i fullständigt värdelösa sedlar.


onsdag 15 februari 2012

Sammanslagning av opinionsmätningar för janrari 2012.Detta är sammanslagningen av opinionsmätningarna för januari 2012. Detta efter 7 mätningar då Sentio-mätningen saknas. De hade antagligen nyårsledigt. Sammanslagningen är fortfarande intressant i sig.

Resultat:

M 34,40%
S 24,10%
MP 12,00%
V 7,50%
SD 6,50%
FP 5,90%
C 5,20%
KD 3,40%
Övr. 1,00%

Analys:

Socialdemokraternas turbulens kulminerade under januari med Håkan Juholts avgång. Ett unikum för partiets historia. Inte ens jag som en av socialismens starkaste kritiker skulle förväntat mig detta. Men hans avgång väcker fler frågor än svar. Vem var det som gav honom denna position? Vad var hans syfte? Vi vet inte vad denna episod riktigt var, det vet inte heller deras fåraktiga (dåraktiga) väljare heller. Men det är klart att de skäms bort från partiet.

Tajmingen för Juholts avgång är däremot perfekt tajmat för FN-lakejen Sjöstedt som nu tar över VPK. Nu vet fåren vart de ska, och vallhundarna, dvs media, vet precis hur de ska fösa dem in hos den globalistiska agenten som med största säkerhet kommer att dra sin politiska utgångspunkt från FN:s grundare och övriga eugenistiska bankmaffia som så klart vill se en "humanitär insatts" i Syrien.

Wallenberg ungarna i MP har även lyckats samla på sig lite mer stöd. Samtliga av de borgerliga verkar ha tappat ett litet snäpp. De flesta av mätningarna gjordes före Odells-alliansens slutliga battalj mot Hägglundarna.

Å andra sidan lyckas SD höja sin lägsta nivå som väntat, men inga av mätningarna gav dem sitt högsta nivå. Utan nu fick de nöja sig med mätningar som håller sig närmast medianvärdet. Även om en ökning sker, så sker den väldigt långsamt hos SD.

De verkar ändå ha de mest lojala väljare jämfört med de som slänger sig efter den kandidat som media gärna hyllar. Och i år är det nog Sjöstedt som media gärna vill visa upp. Dock har vi gott om tid att avslöja hans hyckleri. Jag vet att jag lär gå runt med utdrag ur hans röstnignsresultat för att avslöja denne kimatalarmistiska, al-Qaida-stödjande, bankmaffia-insidervänliga FN-lakej. Ser faktiskt fram emot det.

Källa: status.st

Riksdagen har en ny hemsida.

Riksdagen har nu uppdaterat sin hemsida och förhoppningen är att det blir bättre och enklare för besökare att finna uppgifter om motioner, propositioner, debatter, beslut och vart någonstans i beslutsprocessen en särskilld fråga befinner sig i. Hemsdan skriver:

"På nya riksdagen.se är det nu enklare att följa, bevaka och dela med sig av riksdagens arbete och beslut. Det är också lättare att förstå var ett ärende befinner sig i beslutsprocessen och följa debatten om ärendet via webb-tv. Sökmotorn är förbättrad och ger nya möjligheter att filtrera träffar och få förslag på sökord. Det finns också en särskild avdelning med ett samlat guidande innehåll med ett bättre stöd för olika lärstilar. Precis som tidigare är kraven på tillgänglighet höga." 

 "Vi kommer under året att slutföra ett antal planerade aktiviteter och utvecklingen fortsätter. Vi välkomnar fortfarande synpunkter."

Jag har själv tidigare klagat på att det var väldigt svårt att hitta beslut och i synnerhet voteringar som jag anser kommer att vara viktigast att lyfta fram inför valet 2014. Har själv dock inte haft tid att studera sidan ordentligt, men rent spontant har jag hittills fått goda intryck av den nya hemsidan. Hoppas att det blir det bästa det kan bli. Det är synnerligen viktigt för transparens och för att medborgare ska själva kunna göra jobbet när medierna inte vill avslöja sina bästisar från någon efterfest på Almedalen.

onsdag 8 februari 2012

Illuminatislottet i Belgien: Chateaux des Amerois (Mother of Darkness Castle)

Chateaux des Amerois
Det ni ser till vänster är det mystiska Illuminatislottet "Chateaux des Amerois" eller "Mother of Darkness Castle" i Belgien.

Slottet är mystisk på så många sätt. Det är var byggd år 1877 för Prins Philip tillhörande Illuminati-blodlinjen Saxe-Coburg och Gotha klanen. Men idag ägs den av Solvay familjen, kraftigt investerad i plast- och medicinindustrin för globalisternas eugenikprogram.

Utöver det är det väldigt svårt att hitta information om slottet. Men på 90-talet bröt det ut en skandal, Dutroux affären. För de som inte vet så har Belgien en lång historia av pedofili-skandaler. Men med Dutrouxaffären skulle detta nå en klimax. Mycket tydde på att denna skandal gick längre och längre upp i systemet och ända upp till den Belgiska politiska eliten, Kungafamijen och EU-kommissionärer.

Samtidigt så var det upp till 20 vittnen som "begick självmord". Trotts att många av vittnen gav information som sedan kunde verifieras valde HD att lägga ner fallet och deklarera vittnen som mentala fall. Detta ledde i sin tur till massprotester av upp till 300 000 människor samlades för att demonstrera mot hur domstolen agerade i fallet. Bland demonstratörerna fanns minst tre familjer som hade drabbats som var övertygade om att HD försökte täcka upp för många bland landets politiska och kungliga elit.

I rapporterna som kallas "X-files" i Belgien, då många vittnen valde att vara anonyma framkommer det mycket om omfattande pedofilligor, sexuellaorgier, och diversa perversiteter med barn som torerades och dödades i det som beskrevs som satanistiska ritualer. Ett ställe som nämns och som sticker ut i historien är det mystiska slottet Chateaux des Amerois. Det är tydligen där som eliten hade sina homosexuella-pedofil-satanistiska-orgier med bortrövade barn.

Slottet är bortsuddat även i Googlemap och det är extremt svårt att ta sig in till området där slottet ligger i. Nedan ser ni hur två män försökte ta sig in och fick med sig lite videoinspelningar från Mother of Darkness slottet.

Hur man behandlar en insider.

propagandanisse
Det är väldigt mycket tjat nu med drag hjälp av CIA-agenturen Anonymous tillsammans med diverse vänsterbloggare och MSM kring vad som sker med Assange-cirkusen. Även högerbloggare verkar gå på denna CIA-bluff.

Vi vet ytterst lite om vad som hände och det som vi fått rapporterat kan vi inte heller framhålla som sanning. Men det finns en skillnad i hur vissa behandlas jämfört med vissa andra. Vi måste först förstå hur Wikileaks introducerades till oss av Pentagon genom den nuvarande vetenskaps Tzaren i Obama administrationen Cass Sunstein. Detta gjorde han 2007 hos Washington Post. Han förklarade även hur CIA, Pentagon, den amerikanska militärindustriellakomplexet (tja vad man nu vill kalla det) skulle föra sitt framtida informationskrig. Wikileaks är med andra ord deras operatör. Kan man Assanges bakgrund förstår man varför Wikileaks har starka band till eliten och varför även CIA-agenturen Anonymous gör vad de kan för att dra uppmärksamhet kring Assange.

Konst av David Dees.
Men låt oss jämföra honom med till exempel David Dess. En konstnär som gör konst som verkligen kan kallas som kontrovesiellt för eliten och som pekar på massvis med problem med till exempel vaccinindustrin, eugenic, öppna gränser, EU och NAU -regionalism, klimatbluffen, centralbankernas massinflation och låga räntor, massmedias hjärntvätt av allmänheten, ja, lista blir väldigt lång om man ska gå igenom allt. Men faktum är att David Dees befann sig i Sverige för inte så länge sen. Sedan han hade börjat med sin kontroversiella konst har han i stort sätt levt på flykt, vilket ledda till att han flyttade till Europa. Först i Sverige kunde han leva i lugn och ro för ett antal år. Ända fram till 2010, då han fick uppleva hot och varningar.

Efter att ha levt sju år i Sverige fick han höra från vänner att det kanske var bäst för sin säkerhet att han lämnade landet för hans säkerhet. Tydligen så hade SÄPO varit på besök hos honom medans han var ute. Han märkte det då de lämnade saker ändrade. Förmodligen medvetet för att låta honom veta att någon hade varit där. De lämnade till och med dörren öppen, trots att han viste att han hade stängt och låst den. En massa sådana märkliga fall där han fick höra märkliga ljud osv. Misstankar finns att även MOSSAD skulle ha varit på plats.

Om ni vill läsas mer om varför David Dees lämnade Sverige kan ni läsa det här. Poängen med det här inlägget är att jämföra med fallet Assange och hur fake det hela är med tanke på hans starka band till eliten. Och egentligen hur okontroversiell figuren egentligen är. Ändå får denna figur spaltmeter bland massmedia på internationell nivå. Något att ha i åtanke. Assange är själv en insider. Det var inte Dees.

tisdag 7 februari 2012

Arthur Koeslers teori avslöjad som lögn.

Myten om att östeuropeiska judar (aka Ashkenazi judar) skulle vara Khazarer och inte riktiga judar, var en myt som jag själv trodde på. Men allt mer har visat att detta inte stämmer. Följande video slår sista spiken i kistan för teorin som läge spridits på nätet som bevis för att judarna inte skulle ha rätt till landet Israel. Nu visar det sig att teorin är felaktigt så väl historiskt, antropologiskt som vetenskapligt.

Vänsterbloggare vill se en "humanitär insats" i Syrien!

Bombvänstern är på gång igen och vill se en "humanitär insatts" mot Syrien. Denna vänsterbloggare twittrade ut sin avsky mot att Kina och Ryssland hindrar EU/USA från att bomba sönder Damaskus och fler städer i landet för att hjälpa till i den "arabiska våren" (läs al-Qaida våren). Jaja, fy skam för att ryssarna och kineserna är vettiga nog att lägga upp ett hinder mot det som kommer att resultera i ett massmord av kristna och övriga grupper som inte råkar vara al-Qaidas fränder. Och självklart kom det RT på denna inlägg från andra dårar.

Jag förmodar att något kommer att ge västmakterna ytterliggare fler chanser att ta sig in. Kom ihåg att mars är krigsmånaden döpt efter den romerska krigarguden. Och ja då kommer vi i första hand att höra FP:are och sossar pressa tveksamma och försiktiga moderater fram till om omröstning om att bomba sönder Syrien i syfte att störta Assad regeringen. Precis som det var med fallet Lybien.

Och jag slår vad om att FN-lakejen Sjöstedt kommer att se till att sitt parti röstar med ett rungande JA! Ty de är Bombvänstern. Och frugan Ann Måwe lär se till att Sjöstedt röstar som FN vill vad gäller både "al-Qaida våren", klimatalarmism och fler regleringar i marknaden så klart.

"Varför har vi vänt BRIKS-länderna ryggen?"

Danniel Hannan som representerar Torypartiet ifrån England i EU-parlamentet och därmed tillhör ECR-gruppen i parlamentet, ställer en viktig fråga som avslöjar hur EU motarbetar frihandeln och därmed även en fredlig utveckling mellan väst och BRIKS-länderna. Istället har vi formationer idag som allt mer börjar likna allianserna från innan första världskriget. En liten fingervisning om hur EU allt mer avslöjar sig själv som ett i grunden kollektivistiskt-socialistisk projekt.Hannan påpekar även hur EU tvingar länder att skapa samma typ av unioner för att överhuvudtaget kunna "effektivisera" förhandlingar. Därför har vi nu växande unioner som UNASUR (Sydamerika) AU (Afrika) och NAU (Nordamerika). Byggstenarna för den kommande Nya Världsordningen. Bit för bit.

Är ett Israel vs Iran "Showdown" ett bedrägeri i sig?Det ni ser ovan är något man kan kalla en propaganda video från Sunni-muslimer mot Shia-muslimer. Jag har redan i ett antal artiklar täckt hur västmakterna (därmed inklusive Israel) sammarbetar med sunni-muslimer under genomförandet av "arabiska våren" (dvs al-Qaida våren). Ni kan läsa bland mina tidigare inlägg, bland annat dessa 1, 2, 3, 4, artiklar hur om EU/USA:s sammarbete med Sunni-muslimernas övertagande av länder i Mellanöstern genom statskupp.

Iranska PressTV jobbar dag in och dag ut för att avslöja Al-Jazeera som lakejer åt västmakterna. Och de är angelägna om att påpeka att det är "sionisterna" som vill attckera dem osv. Och som ni kanske läst i tidigare inlägg, så tyder mycket på att det de hävdar faktiskt är sanningen. Det är tydligt att Al-Jazeera arbetar för västmaktens mål, detta märktes tydligt i Lybien men även nu mot Syrien. Man kan säga att PressTV är Shia-muslimernas främsta försvarare i informationskriget på nätet.

Med detta sagt så kan vi inte heller säga att Iran är helt oskyldiga eller "rena" när det gäller sådant. Ty den informationskrig som Sunni-muslimer för på nätet är kanske till och med mer sofistikerad än Shia-muslimernas PressTV. Dels så slår de tillbaka betydligt hårdare ur ett religöst perspektiv, då kopplingen om de statligt sanktionerade symboler som Iran använder sig av kommer direkt ur illuministisk symbolik, men även att Shia-muslimer egentligen inte är Koraniska. De följer alltså inte Koranen och kan därmed inte vara verkliga muslimer. Och jag kan bara hålla med när det gäller en hel del konstiga märkliga riter och ritualer som Shia-muslimer utför som inte har sin grund i Koranen. De har deras "piskefestival", blodsriter (där de skär på små barns pannor bl a) och begår extensiva självmisshandel, vilket Sunniter menar är att de är besatta av Dijal (eller Djävulen). Faktum är att de flesta av dessa ritualer kan man finna hos mindre österländska religioner och mystik i regionens antika historia.

Men långt utöver det religösa finns det politiska aspektet. De menar till exempel att den iranska staten styrs direkt från MOSSAD. Den som är väl bekant med ämnet känner till att Shin Bet var instrumental i skapandet av Hamas. Nu menar Sunniter att Hezbollah skapades av MOSSAD det finns ett antal MSM artiklar (1, 2) om detta, dock är det inte lika välkänt som i fallet Hamas.

Och utöver allt detta så går det inte att undvika relationen Israel-Iran före det senaste Irakkriget. I Iran-Contra affären avslöjas att USA:s transporter av vapen till Iran underlättades av Israel. Faktum är att Israel stöttade Iran i kriget mot Irak. Iran var det andra landet efter Turkiet som erkände Israel vid skapandet av staten. Dessa länder ingick i "periferi alliansen" mot arabländer i regionen.

Att detta skulle inte gälla är det den nuvarande Shialedningen i Iran menar, i alla fall under Khomeni. Men Sunni-muslimernas svar till det är att Khomeni skulle vara en DGSE-agent sedan sin tid i Frankrike tills då han kunde återvända till Persien.

Ytterliggare ett element i detta är hur Iran hjälpte USA under Bush invadera både Afghanistan och Irak.Invasionen av Afghanistan var något som gynnade Iran då även de ville gynnas av opiumhandeln. I Irak ville de bli av med sina gamla rivaler i Irak och få ett större inflytande i grannlandet och därmed få utveckla sig geopolitiskt. I följande video ser vi en utav de galna irakiska Shia imamer som pekas ut av Sunniter för att ha hjälpt USA ta sig in i landet.I sammanhanget känns en konfrontation mellan USA och Iran märklig. Även en konfrontation mellan Israel och Iran känns lika märklig. En sådan konfrontation skulle leda till att bensinpriserna skulle slå rekord. Att USA skulle ge sig in till Iran är inte ett dugg klokt. Deras militär är redan överallt och att tunna ut den ytterliggare skulle ge ryssarna och kineserna slagläge, utan tvekan. Skulle Israel ge sig in på egen hand skulle landet fortsätta tappa sympatier och förstärka de som redan ser dem som ondskans huvudsäte. Iran gynnas inte heller av en konfrontation. Att stänga ner Hormuzsundet drabbar främst deras egen ekonomi.

Vi bör även tänka på att 2012 är ett rekordstort valår. Vi har val i Ryssland, Frankrike och USA bl a. Blir det ett krig får det vänta tills nästa år. Om inte det är meningen att man vill uppfylla ett "jordens undergång" scenario för 2012. Men det är inte en stor sannolikhet.

Men blir det verkligen ens ett krig? Eller har man gått på en massa falskspel från makteliten som tydligen kontrollerar såväl västmakterna som Iran? Är den här "Showdown" scenariot en stor distraktion? Nu har det gått flera år sedan första gången man fick höra om en konfrontation mellan väst och Iran. Och det har inte hänt något. Och som sagt, det lär förmodligen inte hända något än, i alla fall.

Avslutningsvis är det intressant att påpeka att Sunni-muslimer verkar stödja den "arabiska våren" då makten förs över till islamister samtidigt som man pekar på Iran som lakejer åt Israel och väst. Samtidigt pekar Iran på hur smärtsamt tydligt Sunni-muslimer sammarbetar med väst och Israel medans de själva förnekar sina egna "synder". Sunni-Shia konfrontationen på nätet verkar i alla fall vara ett getingbo i sig.

Personligen tycker jag vi ska hålla oss till Syrien. Där verkar MSM ha lagt ett enormt tryck nu. Det kanske bara tar några veckor till innan vi har en statskupp där. Keep your eyes on the ball.