fredag 25 december 2015

Konceptet Brittisk-Israelism och dess makt.

Karta på de förlorade stammarna från Israel enligt Brittisk-Israelism.

I följande reklamvideo för turism i England inför Rugby VM sjunger man Rosenkreuzaren William Blakes sång "And did those feet in ancient time". En sång vars vikt jag också nämner i mitt blogginlägg från 2013 om City of London Korporationen.För att förstå Brittisk-Israelism (Identitetskristna) måste man långt tillbaka i tiden. Och det är viktigt för att förstå den moderna Arbetar-Sionismen och varför frimurarna valde att grunda dagens Israel och hur de tänker begå ett folkmord på judarna, då de ser dem som impostörer, bedragare, och anser att de själva är de verkliga israeliterna. Det är vad Israelism i grunden är. Man ställer sin egen grupp som den överordnade rasen eller folket, där man anser sig vara det "förlovade folket", istället för judarna.

Vi ser exempel på detta bland de så kallade Svarta Hebréerna (Black Hebrew Israelites). De anser att den svarta rasen härstammar direkt från Jacob, medan att den vita rasen härstammar från Esau. Isaac och Rebeccas tvillingsöner. De menar även att ondska kommer direkt från den vita mannens pungkulor. Att komma från den "vita säden" anser man innebär att individen har en inneboende ondska. Deras teori om Jacob och Esau är dock felaktig då tvillingbröderna är av Shems härkomst, de är alltså asiater (shemiter). Delningen mellan Jacob och Esau bör snarare ses som delningen mellan araber och judiska hebréer.

De Svarta Hebréerna är dock intressanta då de oftast är mycket mer kunniga om Bibelöversättningarna än många andra sekter. I Norden har vi också Nordisk-Israelism, eller Nordisism. Olof Rudbeck den yngre, var en framstående figur i Sverige inom denna sekt. Han menade på att Svenskarna var de förlovade folket, de riktiga israelerna. Och han menade även att Jerusalem log i Uppsala. Han var så besatt av sina idéer att han avslöjades en gång med att ha suttit och suddat i Bibeln. Andra nordisister menade att inte bara svenskarna utan samtliga av vikinga-ätt tillhörde alla de förlorade stammar från Israel, och att de alltså var de verkliga israelerna, istället för judarna. På FlashBack kan man läsa att en del ledande svenska så kallade "nationalister" (tänkte inte nämna några namn) stödjer denna teori.

Det finns många varianter av Israelism, en del som anlände i Amerika ansåg att de amerikanska indianerna kanske var de riktiga israeliterna som hade gått vilse och blivit de förlorade stammarna. Men de vi ska avhandla här är Brittisk-Israelism, av det enkla skälet att det är just den här gruppen som är den absolut mäktigaste och som lyckats sprida sitt inflytande inom säkerhetstjänsterna på internationell nivå, och även infiltrerat många kristna grupperingar, och inte minst har den nästlat sig mycket starkt bland de som anser sig bekämpa den Nya Världsordningen och "Sionisterna" genom att anklaga dem för i stort sätt allt som har med konspirationen att göra.

Den Britiska-Israelismens anhängare (Identitetskristna) hänvisar lite diffust om att Adams namn kan översättas till adamiter, ett folk i "Guds avbild" som skulle ha fått namnet adamiter som på hebréiska ska alltså betyda "röda kinder", vilket ska enligt dem innebära att de var vita nordeuropéer. I praktiken menar de att Adam och Eva var de första vita människorna på jorden och att det innan endast fanns människor av andra raser. Vem som helst som ens rört vid en Bibel förstår att detta är ren rappakalja. Men nåväl. Vi fortsätter.

Hela teorin bland de som tror på olika teorier om Israelism går ut på att 10 stammar från Israel gick vilsna. Detta har dock inget som helst Bibliskt stöd någonstans alls! Dessa stammar ska då ha förflyttat sig norrut via Kaukasus till Europa, och till slut etablerat sig i norra Europa (kartan överst är ett exempel), enligt anhängare av Brittisk-Israelism. Dessa stammar skulle så småningom krossa det Romerska riket och dominera Europa under Medeltiden. Och det är dessa man anser är de verkliga israeliterna. Vissa Identitetskristna hävdar även att Jesus inte skulle ha varit jude. Det finns liksom inga spärrar på hur långt ifrån verkligheten dessa dårar kan teoretisera för att få igenom sin vilja och ideologi.

Boken: Heligt blod, helig gral.
Ytterligare en viktig element här är teorin som stöds av boken Heligt blod, helig gral. Den sprider teorin om att Jesus skulle inte ha varit en helig man, utan istället ha gift sig med Maria Magdalena och haft barn med henne. I en liten fransk by i Frankrikes sydkust firar man faktiskt att Maria Magdalena anländer i en båt från det heliga landet med ett barn, Sara, som man menar skulle vara Jesus dotter. Det är det här som skulle alltså vara det "heliga blodet" som även Merovingerna i Frankrike ska ha härstammat ifrån. Och ni som har studerat Illuminatis Blodlinjer vet att större delen av dagens världsledare säger sig härstamma från Merovingerna, och främst då den Kungliga familjen i England. Enligt teorin anser man alltså att Drottning Elisabeth härstammar direkt från Israels Kung David. Därför anser även de Brittiska-Israeliterna att de är alltså de verkliga israeliterna och att även deras Kungafamilj kan dra en rak linje via blod från Kung David till Drottning Elisabeth. Så galet är alltså detta.

Och därför kallas även City of London Korporationen för New Jerusalem. Detta förklarar även William Blakes sång. Men varifrån kom den Brittiska-Israelismen ifrån och varför har den blivit så pass etablerad bland de brittiska oligarkerna och även bland oligarker utanför de anglosaxiska länderna?

William Blake var som sagt en Rosenkreuzare. Och det är här rötterna till Brittisk-Israelism finns. För att förstå detta måste vi tillbaka till renässanstiden och reformationen.

Johannes Valentinius Andreae.
Grundarna av Rosenkreuzarna var en tysk teolog och mystiker född 1586, vid namn Johannes Valentinius Andreae. Till en början skrev han anonymt och höll en låg profil. Men han skulle så småningom komma ut som den anonyma författaren till en, och kanske två, av Rosenkreuzarnas stora manifest. Det tredje tillskrivs oftast engelsmannen, Francis Bacon, som också var en Rosenkreuzare. (Detta skrev jag också om i min artikel om feminismens hedniska rötter, också från 2013).

Rosenkreuzarna är i grunden en neotemplaristisk rörelse, precis som jesuiterna och frimurarna har de sina rötter bland tempelriddarna. Detta märks tydligt i Andreaes skrifter med all alkemi, esoterism och gnosticism som kom till Europa då Tempelriddarna återkom från det Heliga Landet med ockultisk kunskap de fått från de måndyrkande saracenerna (muhammedanerna).

Vi bör komma ihåg att Tempelriddarna var de första som upprättade de moderna formerna av bankväsende åt pilgrimerna. När Tempelriddarna återvände hem till Europa med rikedom via den moderna bankväsendet de sysslade med och den ockultiska kunskap som de bar med sig, blev de ett hot mot den Babylonska Katolska Kyrkan. Därför skulle Påven till slut bannlysa Tempelriddarna och Fredagen den 13:e skulle den franska kungen arrestera Tempelriddarna. Strax efteråt skulle deras ledare, Jaques de Moley brännas på bål. De Moley insisterade att få vara vänd mot Notre Dame Katedralen, som Tempelriddarna hade byggt. Bland alla groteska vattenkastare (Gargoyles) fanns Baphomet, som de Moley skulle be till under tiden han brändes upp.

Denna ockultiska kunskap skulle dock inte dö med de Moley. En del skulle fly enda bort till Skottland och så småningom inleda Den Skottska Riten av frimurarna. Andra skulle söka beskydd under den Svarta Adligheten i Spanien. Dessa skulle så småningom bilda Jesuiterna och bli Påvens mäktigaste underrättelsetjänst. Rosenkreuzarna skulle alltså bli ytterligare en neotemplarisk gruppering, vars syfte skulle vara att medvetet provocera fram en konflikt med den Katolska Kyrkan.

Vi bör komma ihåg att redan under medeltiden fanns det redan Bibliska kristna grupper som Albigenser och Waldenser som förtrycktes, jagades och belägrades av Påven (även om deras teologi inte var felfri pga brist på översättningar från grekiskan av Bibeln under Medeltiden, så erbjöd de ändå en form av proto-protestantism och motstånd mot katolicismen). Men när översättningarna väl blev mer tillgängliga efter Konstantinopels fall (1453), så var det bara en tidsfråga innan katolicismen skulle avslöjas och ett kristet pånyttfödelse skulle påbörja i Europa.

Rosenkreuzarna skulle se till att mobilisera och hålla i kontakterna mellan olika protestantiska grupper, så väl teologer som furstar, från Polen och Tjeckien till England och Frankrike. Det 30-åriga kriget är sedan historia.

Även här i Skandinavien var Rosenkreuzarna mycket aktiva då. Många av våra adelsmän, präster och till och med Konungar tillhörde denna relativt hemliga sekt. Men detta blev också ett hinder för de protestantiska länderna att utvecklas i en Biblisk riktning. Den Engelska Kyrkan, den Svenska Kyrkan och den tyska lutheranska kyrkan är exempel på kyrkor som växte sig samman med Konungamakten/Furstarna och därmed Staten. Vilket inte var meningen ur teologisk synpunkt. Man avsatte en Stor-Påves makt för att istället ersätta den med en mindre Påve i ens egna hemland. Enda undantaget blev i England under en kortare period då puritanen Oliver Cromwell avsatte Konungamakten och bannlyste kyrkans alla hedniska och esoteriska riter. Men så fort Cromwell bortmanövrerades kom Kungamakten tillbaka. Den Engelska Kyrkan skulle dessutom spela en särskild roll för att underlätta för Brittiska-Israelismens kommande framväxt, då den skulle bli mycket nära förknippad med Konungamakten av förklarliga skäl. Konungamakten skulle även utnyttja dess tidiga säkerhetstjänster och det brittiska ostindiska kompaniet för att sprida Brittisk-Israelism över världen.

General Charles Cornwallis.
Puritanerna skulle så småningom fly England och Konungamakten för att vara med och grunda USA. Det religiösa förtrycket från Europa skulle aldrig mer tillåtas. Kristna skulle bli fria att tro och be till Gud. Men efter den amerikanska segern i den amerikanska revolutionen avslöjar den brittiske Generalen Charles Cornwallis något chockerande för George Washington. Något som Överste Jonathan Williams skrev ner i sin bok från 1781, Legions of Satan.

Enligt Williams säger Cornwallis följande till Washington. Och läs mycket noga:

"A Holy War will now begin on America. And when it is ended America will supposedly be the citadel of Freedom, but her millions will unknowingly be the loyal subjects of The Crown... Your churches will be used to teach the jews religion. And in less than two hundred years the whole nation will be working for devine world government. That government that they belive to be devine will be The British Empire. All religions will be permeated with judaism without even being noticed by the masses. And they will all be under the invisible all seeing eye of the Grand arcitect of Freemasonry." 

Vid första anblick verkar citatet motsägelsefull. Varför skulle en judisk tro eller religion få folk att följa och stödja Det Brittiska Imperiet? 

Men när man inser att Cornwallis inte talade om judarna, så börjar alla pusselbitarna falla på plats. "Judarna" enligt Cornwallis referens (som alltså själv är engelsman) är alltså de som härstammar från Kung David enligt myten. Alltså britterna och den brittiska Kungakronan. Cornwallis menar på att Brittisk-Israelism skulle sprida sig i USA och med tiden återerövra kolonierna tillbaka till New Jerusalem, City of London Corporation

Och visst blev det så att Brittisk-Israelism skulle spridas i USA under 1800-talet via främst Identitetskristna. Sedan skulle Det Brittiska Imperiet stödja båda sidorna av det amerikanska inbördeskriget. Främst aktiv via Albert Pike och andra frimurare i södern, men också lite mer i skymundan med etablerandet av Washington Korporationen i norr. För Lincoln skulle reformen vara temporär tills kriget tog slut. Men John Wilkes Booth hann mörda honom innan han kunde avveckla Korporationen. Och sedan dess har Washington varit politiskt sätt direkt underordnad New Jerusalem (City of London Korporationen). Alltså styrs USA än idag av Det Brittiska Imperiet och Konungakronan, alltså israeliterna, de "verkliga" judarna. Så Cornwallis hade helt rätt nu med facit i hand. 

Bland oligarkerna i väst skulle konceptet om Brittisk-Israelism bli en allt mer etablerad teori under 1800-talet och med tiden föda fram den judiska Arbetar-Sionismen som grundades av Theodor Herzl. I själva verket en frontfigur åt Brittisk-Israelism. Och låt oss även komma ihåg att frimurarna var "arkitekterna" bakom kulisserna precis som Cornwallis sagt. 

Med tanke på att det var de neotemplariska bankmännen, den katolska Malteserorden och den Svarta Adligheten som plockade fram den judiska mystiker-familjen Bauer och släppte in dem i värmen som hovjudar och gav dem Titeln "Rothschild" (Röd Sköld), så ser vi nu Balfourdeklarationen (1917) ur ett annat perspektiv. Frimuraren Arthur Balfour skriver till Arbetar-Sionisten Rothschild om att en judisk Stat skulle bli till. Men det var inte Arbetar-Sionisterna som tryckte för detta allra mest, utan det var anhängarna av Brittisk-Israelism som nu hade format egna kongresser och lobbat för detta. Arbetar-Sionisterna kom senare för att försöka övertyga själva judarna till samma ändamål. 

Frimuraren och Generalen Edmund Allenby intar Jerusalem.
Under 1VK skulle engelsmännen erövra den palestinska provinsen från Det Osmanska Riket. Generalen Edmund Allenby var den som ledde erövringståget. Han var den första militära ledaren från ett kristet land att erövra Jerusalem år 1917 sedan Tempelriddarnas tid. Allenby klev av sin häst innan han inträdde staden av respekt till Stadens betydelse. Han ville på något sätt härma Godfrey of Bouillon som vid erövringen av Jerusalem 1099 sägs ha tagit sig enda in till kyrkan och inte bara gått till fots man gått in i kyrkan barfota och fallit på knä framme vid altaret. Men Allenby var en frimurare och på det sättet en arkitekt till något större. Det Heliga Landet skulle förbli en Brittisk koloni fram tills efter 2VK då den moderna Staten Israel grundas. Och de som skulle jubla allra mest för detta är anhängarna till Brittisk-Israelism. Arbetar-Sionisterna skulle öppet uppmuntra till antisemitism så som Herzl själv uttryckte det i sina memoarer, för att få judar att flytta från Europa till Israel.

Varför skulle anhängare till Brittisk-Israelism jubla när en Stat för judar grundas? Det är trots allt de "falska" judarna enligt deras egna teori. 

Sanningen är den att kolonialmakter sällan eller aldrig förlorar sin makt över en koloni. I Latinamerika dominerar fortfarande spanska företag, även företag starkt förknippade med den spanska kronan. I Afrika och Asian finns fortfarande den brittiska och franska säkerhetstjänstens starka inflytande mycket närvarande. Sedan Washington Korporationens etablerande domineras USA från Cityn och Kanada får egentligen inte göra sitt utan att Drottning Elisabeth släpper det igenom först. På samma sätt är Israel i själva verket fortfarande under Cityns (New Jerusalems) styre. Och enligt Cityn är det meningen att Israel ska spela en mycket speciell och apokalyptisk roll i framtiden. 

Loggan från OS i London 2012.
Nu kanske ni även börjar förstå varför London vid OS 2012 använde sig av anagrammet ZION. De brittiska oligarkerna anser sig vara de verkliga judarna. Och impostörerna kommer att krossas då tiden är inne för Islamofascismen och Arbetar-Sionismen att mötas i 3VK:et så som frimuraren Albert Pike skrev till sin italienske frimurare till vän, Giuseppe Mazzini, år 1871.

Därför bör ingen förvånas när elitister, till och med Arbetar-Sionistiska hovjudar, så som Henry Kissinger, säger att Israel inom en snar framtid kommer inte längre att existera. Alltså kommer Israel och det judiska folket att krossas av eliten. Det är en del av planen med Den Nya Världsordningen. Judarna måste krossas, så att de Brittiska-Israelerna kan få ta deras plats. Och genom att stödja antisemitiska teorier om konspirationen så stödjer man den verkliga eliten.

Med detta vill jag inte hävda att det inte finns rasistiska judar, men de är antingen lurade själva (nyttiga idioter), eller servila hovjudar som arbetar åt den verkliga eliten. Jag lär säkert få anledning att återkomma till ämnet flera gånger misstänker jag.

tisdag 15 december 2015

Piers Corbyn förklarar klimatbluffen.

Av alla klimatskeptiker så är Piers Corbyn inte bara bland de mest meriterade, han är även bland de mest radikala. Medan att många andra klimatskeptiker menar att människans påverkan på klimata förändringar är liten eller minimal, så menar Corbyn att människor inte påverkar klimatet det minsta. 

Den marxistiska meteorologen är bror till Labourpartiets nye partiledare, Jeremy Corbyn. Dock verkar Jeremy ha gått med på partietablissemangets linje i frågan om klimatbluffen. Men Piers verkar tro att han fortfarande kan påverka sin bror i rätt riktning. 

I helgen var han gäst och läxade upp vänstertomten George Galloway om klimatbluffen. Galloway var inte riktigt beredd att gå hela vägen, men kudos till honom för att ha med Piers Corbyn, särskilt nu i dessa COP21 dagar i Paris. 

Corbyn och Galloway diskuterade intressant nog även hur de flesta klimatskeptiska miljöer brukar domineras av högern och konservativa. Corbyn verkar vara ett mycket speciellt undantag. 

söndag 6 december 2015

Hur mycket bevis krävs det?


Sverige ger 700 miljoner till NATO-landet Turkiet som är öppet allierad med ISIS.
 
Ryska försvaret har släppt en mängd med bevis bestående av bilder kartor och kartläggningar som bara bekräftar det som folk i alternativmedia har tjatat om sedan minst ett år tillbaka. Trots detta så är inte nyheten någon snackis inom etablerade medier. Gång på gång måste man vända sig till alternativ media för sanningen. 

Förra året mördades den amerikanska journalisten, Serena Shim, som kanske var den första att avslöja Turkiets stöd till ISIS. 


Strax efter sitt avslöjande (och efter många hot från turkiska säkerhetstjänsten MIT), var hon med om en "bilolycka". Hon och chauffören hade tydligen överlevt och fördes med allvarliga skador till sjukhus. Väl där tog MIT över "ansvaret" för deras liv. Strax efteråt deklarerades Serena Shim död av den turkiska säkerhetstjänsten. 

För mer om Serena Shim kan ni kolla HÄR

SVT 29/11-2015.
Men informationen om Turkiets mycket speciella relation till ISIS har till viss del sipprat ut till MSM också i väst. I somras skrev The Business Insider om att du nu var "omöjligt att förneka länkarna mellan Turkiet och ISIS". Och i söndags (den 29:e november) hände det även här i Sverige, då i SVT:s Agenda. Då var Halil Karaveli gäst och skrädde inte orden. 

Men trots att det blivit allt svårare för MSM att låtsas som att det regnar, så gör de ändå det i alla fall, vilket får det hela att framstå som än mer bisarrt. 

Jag hittar inte en endaste krönika som på något sätt problematiserar att Turkiet stödjer ISIS. Utan återigen så är det bloggar och diverse alternativmedier som gäller. Det blir så patetiskt när de etablerade medierna inte klarar av att på något sätt ens förhålla sig till verkligheten. 

Man har tjatat i flera år nu om hur hemska ISIS är. Men när det väl gäller vill man inte tala om några lösningar alls. Nyckeln till det är så klart att sätta press på Turkiet. ISIS grundades av KSA:s Bandar Bush, men sedan 2013 då ISIS fick kontroll över sina första oljefält i Irak har ISIS mer eller mindre blivit en Frankensteinmonster. Nyckeln är att blockera ISIS smugglingsvägar in till Turkiet. Något som Ryssland nu försökt göra. 

Och det är här den senaste konflikten mellan Turkiet och Ryssland blossat upp. Ryssland flög aldrig i närheten av den turkiska gränsen. Men vi bör komma ihåg att Turkiet har nu en "korridor" enligt dem som sträcker sig 8 km i land och 15 km i luften från den turkiska gränsen inuti Syrien. Och det är mest sannolikt att det är den "gränsen" som Ryssland överskred. 

Detta var något som Webster Tarpley nyligen drog upp vid en debatt. som ni kan se HÄR


 
Så hur vi än vänder och vrider på detta, så blir det svårt att hitta ursäkter för Turkiet. Inte ens de mest inbitna russofober eller NATO-fanatiker har klarat av detta. Ändå förväntas vi alla lita på att Turkiet, landet som samarbetar med ISIS, ska hindra migrantflöderna, bara vi ger dem pengar och ger dem visum in till Europa, och på sikt släpper dem in i EU. Detta är så klart rent vansinne. 

AP.

tisdag 1 december 2015

Avbefolkningsagendan, förklaringen till massinvandringen, och den perfekta stormen.
Videon ovan kan vara vår tids absolut viktigaste som alla bör se. Många läsare må redan ha sett den, men kanske inte förstått varför den videon är så oerhörd viktig. Videon är från Publicistklubben i Sverige. Och där föreläser forskaren Hans Rosling om befolkningsutvecklingen i tredje världen. Han drar upp fakta och statistik om tredje världen som till sist får många svenska journalister att häpna och i vissa fall leder det till högljudda protester under frågestunden efter föreläsningen. 

Det Hans Rosling säger är sanningen. Läget blir långsamt men säkert bättre i tredje världen. Sjukdomar, fattigdom, och de traditionella besvären som man kanske fått för sig från tredje världen försvinner långsamt bort, trotts allt elände. Allra viktigaste av allt är att befolkningen i tredje världen är på väg mot en befolkningspeak. Detta är så klart mycket dåliga nyheter för oss som länge bekämpat den Nya Världsordningen. 

Hans Rosling presenterar dock dessa uppgifter med glädje. För honom och eliten är detta ett positivt besked. De har redan vunnit. De har lyckats med sitt mål att kraftigt reducera världens befolkning på sikt. Allt enligt FN:s Agenda 21 och Romklubbens önskemål. Nu behöver inte eliten dölja sanningen längre. De har redan vunnit den striden. Hans Rosling berättade för något år sedan att Al Gore gick fram till honom och nästan grät av lycka efter att ha sett Hans Roslings föreläsning. 

Myten har annars varit att vi lever i en "överbefolkad värld" och att "något måst göras!" (läs sterilisering, folkmord, destabilisering, ect.). Många har under flera år av hjärntvätt gått på överbefolkningsmyten. I synnerhet i väst har folk varit mycket hängivna och många valt att frivilligt inte ha barn, för att "rädda miljön" eller dylikt. I tredje världen där traditionella konservativa (överlevnads)värderingar varit starka, har eliterna haft svårare. Där har man istället fått köra med sterilisering via vacciner, folkmord via biståndsfinansierade diktaturer och destabilisering via finansiering av terror. Kampen för Agenda 21 har helt enkelt varit mycket mer aggressiv mot tredje världen. Västerlänningarna har å andra sidan varit så pass fogliga att de gått med på allt i stort sätt utan motstånd. 

Då kanske många frågar sig varför skedde detta på det viset? Om eliten varit besatta av att kontrollera världens befolkningsmängder sedan Thomas Robert Malthus publicerade An Essay on the Principle of Population på slutet av 1700-talet, så lär de ha känt till befolkningsutvecklingen med tanke på deras besatthet kring just det här ämnet. Och de gjorde det. På 1800-talet skulle industrialiseringen innebära en långsam men på sikt kraftig minskning av befolkning då varje generation framöver skulle få mindre barnkullar för varje generation. Industrialiseringen skedde dock främst i väst, inte i tredje världen. 

Om eliterna då var så besatta av befolkningskontroller, varför lät de inte även tredje världen industrialiseras och därmed få samma befolkningsutveckling som i väst? Svaret till det är mycket intressant, ty efter 2VK var just detta ett hett ämne inom City of London Corporation, IPPF, FN, Det Brittiska Parlamentet och The Population Council, i synnerhet i samband med 1949 års rapport från The Royal Commissin on Population baserad inom Cityn. 

Skulle man via industrialisering sänka tredje världens befolkning som man faktiskt egentligen önskade? Nej, istället lanserade man Romklubben, miljörörelsen och Agenda 21. Något som medvetet innebar ALLT för att hindra tredje världen från att utvecklas, få kraftverk, elförsörjning och industri. Varför då(?), kan man fråga sig. 

Svaret är simplare än vad man tror. Tredje världen är många gånger rikare än de redan utvecklade länder vad gäller naturresurser. Ett industrialiserat land med en stabil befolkning skulle ha inneburit för stora problem för eliten att utnyttja. Det fick helt enkelt inte accepteras. Se bara på hur FN behandlade Katanga på 50-talet i det smutsiga kriget i Kongo. 

Idag är i stort sätt alla länder i tredje världen slavar åt IMF, som när den helst vill kan plundra hur mycket den vill. Nu börjar dock plundringståget närma sig västerlänningarna. Därför släpps även invasionen fram. Den massinvandringen vi ser idag från tredje världen till väst kan lätt jämföras med folkvandringstiden. Något som kommer att orsaka stora problem för västerlänningar de kommande åren. 

Värst av allt, så spelar det ingen roll hur mycket statistik eller fakta som Hans Rosling rabblar upp. Hjärntvättade västerlänningar kommer fortfarande att tro på överbefolkningsmyten, och de kommer å ena sidan att avstå från att ha barn och å andra sidan kräva att andra inte heller har barn. Två val där alla förlorar. Förutom eliten så klart. För dem är det en win-win situation. 

Den groteska totalinvandringen är dessutom en perfekt storm nu. De europeiska länderna har redan gett upp sin suveränitet till EU. En internationell institution som haft som mål sedan dess början att avskaffa nationalstaterna. I praktiken är detta redan klart sedan Lissabonfördraget drevs igenom. EU har orsakat inre kriser sedan 2009, då folk med jämna mellanrum deklarerat att EU skulle ha dött. Det har nu gått 6 år sedan dess! Och EU lever och är än mäktigare idag än vad den var då. För varje kris har den bara blivit mäktigare. 
Drar man sig inte ur EU och FN, så har man dömt sina barn och barnbarn till evig träldom, under Den Nya Världsordningen.

måndag 31 augusti 2015

Vi är på väg in i den absolut farligaste perioden under Löfvens regering.

Löfven och LO beredda att ersätta svenskarna (arbetarna, väljarna) med robotar.
Det sägs att opinionssiffrorna för Sverigedemokraterna (SD) bara ökar och ökar. Detta är så klart fullt förståeligt då läget i Sverige blir successivt värre. Många gläds åt SD:s nya rekordsiffror. Men allt detta har kommit till en enorm kostnad. Värst av allt är att tåget har redan åkt. Det viktigaste valet i Sveriges historia var valet 2010. Det var då som SD skulle ha slagit igenom med full kraft och nått någonstans omkring 12-15%. Det blev istället bara lite drygt 5%. Det skulle bara räcka för att påverka debatten. Men inget mer. Agendan och politiken skulle fortsätta i full fart från elitens sida.

I valet 2014 fick SD det genomslag skulle ha fått 4 år tidigare. Då sa jag att 2018 är för sent. Att Sverige direkt behövde ett nyval (fort som fan!). Men istället fick vi Decemberöverenskommelsen (DÖ). Har vi tur så bildade den svenska eliten DÖ pga den politiska klassens inkompetens. Men har vi otur så bildades DÖ för att eliterna vet att vi är väldigt nära slutet, och att SD ändå inte kommer att få fler chanser att få påverka den politiska utvecklingen alls. Därför kände eliten att de hade råd att "tappa masken" inför hela Sverige.

Nyligen var LO-mannen Tobias Baudin ute och krävde ett ännu tätare samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Sveriges två stora elefanter som nu utmanas av SD. Utifrån Baudins perspektiv är det inte längre värt att låtsas som att Sossarna och Moderaterna inte är överens om att globalisering måste gälla till varje pris. Och för att detta ska kunna ske smidigt måste det Gamla Sverige krossas.

Skattehöjningarna som står på tur i höstens budget är inte klara än. Men behovet att täcka upp för Sossarnas ökade utgifter sägs uppgå uppemot 100 MILJARDER kronor enligt KI. Finansminister Magda Andersson är tydlig med att det är bensinskatten de riktar in sig på i första hand. Ett förslag som gick igenom remissinstansen utan några som helst hinder. Detta hänger ihop med Sossarnas krig mot landsbygden och även det, det Gamla Sverige, det lantliga Sverige. (Allt detta hänger ihop med FN:s Agenda 21)

Folk pratar mycket om morden på IKEA. Ett attentat som verkar ha drabbat även en del PK-bekanta som jag själv har. Jag förundras över hur chockade vissa människor blir. De har liksom levt i en PK-bubbla. Och när den bubblan spricker kämpar de i fosterställning för att se till att ingen omkring sig gått och blivit "rasist". Det är ingen idé att engagera dessa människor. Jag lutar mig bakåt och observerar dessa individer från avstånd.

Och på tal om bubblor har vi så klart bostadsbubblan, som verkligen inte får spricka. Men som vi alla vet kommer att spricka en vacker dag. Vilket kommer att drabba hela Sveriges ekonomi, och svenskarnas levnadsstandard. Jag undrar hur många svenskar som i vårt informationssamhälle inte valt att informera sig. Hur många vuxna svenska fäder kommer att befinna sig i fosterställning när de inser att de inte kan försörja sin familj.

Lars Bern.
Det enda jag kan garantera er är att det kommer att bli successivt värre. Och ja SD:s opinionssiffror må även fortsätta att gå upp. Men det spelar ingen roll längre. Detta är uppenbart. Patrioten och klimatskeptikern, Lars Bern, håller med mig om att det mycket väl kan bli så att inget val äger rum år 2018. I och med DÖ har parlamentarismen i praktiken avskaffats. Detta verkar inte påverka våra kära "antirasister" som kämpar emot fascism genom att själva implementera den. Nästa steg är väl rimligen att helt avskaffa demokratiska val. Ska Sossarna, som alltid varit Sveriges största parti sedan 20-talet, låta ett nytt och ungt parti ta över bara så där? Jag tror att Sossarna skulle idag i praktiken kunna avskaffa demokratiska val i Sverige i "kampen mot rasismen" och få en bred majoritets stöd. Tyvärr det här är sanningen. Visst folk säger sig vara för demokratin. Men om fel parti blir för stora, så är det ju bara rimligt att avskaffa demokratin. Ur PK-synpunkt är detta så klart fullt logiskt och rimligt.

Så här skriver Lars Bern:

"SD:s framfart i opinionen som den nya folkrörelsen kommer att fortsätta och om inte yrkespolitikerna ändrar sin strategi kommer partiet garanterat att komma ut som Riksdagens största parti i valet 2018 om det blir av vill säga? Med DÖ i färskt minne kan jag inte låta bli att misstänka att den politiska adeln kan frestas att köra över väljarna en gång till – och då dör definitivt den svenska demokratin. Idag har alliansen bara en möjlighet att stoppa det fortsatta blodflödet till SD och det är att bryta DÖ. Att fördjupa det samarbetet kommer bara att accelerera nuvarande trend."

Det är inget som säger att ett val kommer att äga rum år 2018. Det är alltså inget som ni ska ta för givet. En annan sak ni inte kan ta för givet under Stefan Löfvens regeringsperiod är den lilla rännil av yttrandefrihet som vi har kvar i det här landet. Alternativ media och alternativa bloggar som denna. Ta inte oss för givet.

Pressombudsmannen, Ola Sigvardsson, anser att yttrandefriheten inte är en Gudagiven oinskränkbar rättighet. Det säger en hel del om vår elits inställning till oss. Rättigheter utifrån deras socialistiska synpunkt är något som kommer från Staten, och som Staten kan dra tillbaka när det väl passar dem. Folk pratar mycket nu om Julia Caesar. Och det är riktigt illa. Men vi har redan upplevt värre saker i det här landet. Behöver jag påminna folk om behandlingen av bloggaren Corruptio? Jag tror inte att det är någon slump att Löfven tillsatte Dan Eliasson som ny chef för Rikspolisstyrelsen.

Skatteverket har redan försökt jaga alternativa medier som Avpixlat och Samtiden på ett eller ett annat sätt. En mer desperat regering med vikande siffror kommer så klart att bli allt mer desperat, och kommer därmed att spänna sina auktoritära muskler i sann Socialdemokratisk anda. 

Och det är just detta jag vill komma fram till. Ju större SD blir desto mer tyrannisk kommer Löfven att bli. Om det nu är via olika agenter som EXPO, RG, LO, fackföreningsrörelsen, Bonnier, eller direkt via Staten, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och SÄPO (som sedan den 1 januari i år är numera direkt underställd honom). SÄPO som dessutom valt att inrikta sig mot invandringskritiker ("mörka krafter") efter IKEA-morden.

Men tyvärr så är inte det, det allra mest skrämmande. Ty Bilderbergaren, Stefan Löfven, har en plan.


Inte nog med att levnadsstandarden för svenskarna kommer att sjunka drastiskt efter det att bubblan spricker. De sista jobben som finns kvar ska tas över av robotar. "En oundviklig utveckling" skulle vissa säga. Men problemet är att Löfven vill medvetet skynda på detta. Detta är hans lösning till alla våra problem. Genom att robotisera samhället, menar Löfven, kommer produktiviteten att öka. Men Löfven tänker inte på vart den svenska arbetaren ska ta vägen.

Det finns en aktör som har hjälpt Löfven att komma in på den här banan. Och det är LO. Fackföreningsrörelsen har gått i bräschen för robotiseringen, genom sina helt orimliga krav på småföretagare och de statliga arbetsmarknadsregleringar som gör det allt dyrare att anställa folk.

LO angriper gärna löngivarna utan att på något sätt ifrågasätta varför levnadskostnaden gått upp för folket. Den frågeställningen skulle dock så klart inte gynna deras sak. Därför gör de vad de kan för att vända anställda mot företagare. Och i slutändan kommer företagare inte att ha något val. Det blir för dyrt att anställa människor. Istället blir det robotar. Så arbetarna kan tacka LO, och de kan tacka Löfven, de kan tacka ARBETARPARTIET och ARBETARRÖRELSEN. För det är just den rörelsen och det partiet som såg till att jobben försvann bort till Kina och som nu kommer att se till att de kvarvarande jobben försvinner helt.

Det är det här som "Framtidspartiet" handlade om. Det är det här som "Innovationsrådet" handlade om. Löfven är den futuristiske Statsministern. Han ska föra in Sverige in i den Nya Världsordningen. Och han har lösningen redan klart för sig efter nästa stora ekonomiska kris.

Spänn på er bältet, ty många säger att något stort kommer att ske den här hösten.

torsdag 27 augusti 2015

Putin till Erdogan: "DRA ÅT HELVETE!"

Enligt läckor till Moscow Times är Putin förbannad. Men den ryska regeringen dementerar.

*Putin till Erdogan: "DRA ÅT HELVETE!" 

*Putin kräver ett slut på Turkiets stöd till ISIS 

*Putin lovar Turkiet ett "Stalingrad" 

*Erdogan stänger ner Turkish-Stream 

*Erdogan skickar dolda hot med islamistiska terrorattacker i Ryssland via Krim-tatarer


Enligt uppgifter från läckta källor som Moscow Times publicerade så är Putin förbannad på Erdogan på grund av Turkiets samarbete med ISIS.

Enligt de läckta uppgifterna ska Putin ha kallat Turkiets ambassadör, Umit Yardim, till ett möte i Kremlin. Där ska Putin ha krävt att Erdogan omedelbart upphör med sitt stöd till ISIS. Annars kommer Putin att se till att Erdogan upplever sitt "Stalingrad".

"Säg till din diktator, Erdogan, att dra åt helvete om han inte sätter stopp för sitt illa dolda stöd till ISIS, Ryssland kommer att upphöra med diplomatiska relationer. Vi är beredda att omvandla Syrien till ett Stalingrad åt Turkiet, deras saudiska allierade och alla ondskefulla små hitlers."

Putins presstalesperson, Dimitry Peskov, nekar dock påståendena från läckan och att Putin aldrig kallat Erdogan för en diktator.

Hur som helst verkar Erdogan ha tagit illa upp från uppgifterna. Han har redan stängt ner Turkish-Stream och har fördömt det han kallar för en "rysk annektering av Krim". Turkiska regeringsrepresentanter var nyligen vid ett möte i Ankara med Krim-tatarer som gick till verbal angrepp mot den ryska "annekteringen av Krim" som de anser tillhör Ukraina. Nu finns även risken att Erdogan kommer att stödja islamistiska element som finns på Krim för att infiltrera och utföra terrorattacker i Ryssland. Nyligen har turkiska och ukrainska diplomater suttit i intensiva möten.

Dimitry Peskov dementerar dock försämrade relationer med Turkiet och hänvisar till att Putin kommer att åka till Turkiet redan under hösten för att träffa Erdogan för att reda ut en del frågor kring Turkish-Stream.

VT, VN.

Erdogans dotter driver sjukhus som vårdar ISIS-jihadister.

Sümeyye Erdogan.
En turkisk sjuksköterska som jobbat vid ett sjukhus i sydöstra Turkiet hävdar att President Erdogans dotter leder ett sjukhus som i hemlighet vårdar ISIS-jihadister.

Sjuksköterskan är en visseblåsare och vill förbli anonym. Hon säger att hon jobbade som sjuksköterska på sjukhuset i staden Sanliurfa, nära gränsen till Syrien.

Dit kom MIT (Turkiska säkerhetspolisen) med flera konvojer fyllda med svårt skadade ISIS-krigare. Där vårdades jihadisterna i hemlighet. Och sjuksköterskan säger att hon tvingades vårda dem under tystnadsplikt. Hon pekar även ut presidentens dotter, Sümeyye Erdogan, som den ansvariga som driver sjukhuset, inklusive dess hemliga verksamhet.

Anklagelserna är dock inte alls långsökta, då Sümeyye har tidigare uttryckt sitt stöd för ISIS, då hon öppet sagt att hon velat åka till Mosul som volontär för att vårda ISIS-jihadister. Något som fick stor uppmärksamhet i turkiska medier.

Det är numera, mer eller mindre, erkänt att Turkiet köper upp billig olja från ISIS. Något som hjälper terrororganisationen finansiera sin verksamhet och dumpa priset på olja. Nu visar det sig även att Erdogans son, Bilal Erdogan, är inblandad i denna verksamhet via företaget BMZ Ltd. som säljer oljan vidare till utlandet och är en drivande aktör i dumpningen av oljepriserna.

AWD.

tisdag 25 augusti 2015

#BlackMonday är bara början.
Jag måste återigen ge det till Peter Schiff. I programmet ovan från i fredags så sa han att vi förmodligen skulle få en Black Monday på måndagen. Och precis så blev det. 

En kris som skulle fortsätta hela dagen, och även nu på tisdag fortsätter det. Men det här är så klart bara början. Istället för att The FED skulle höja räntorna (för att det, enligt "experter", går så himla bra för ekonomin nu), så ska The FED nu istället sänka ner räntorna till minus räntor och göra precis som Riksbanken här hemma i Sverige. Inte nog med det så verkar The FED nu äntligen vara på väg att lansera QE4. Exakt precis som Peter Schiff har sagt i flera år nu. 

PBOC, BOJ, The FED, Bank of England, ECB, Riksbanken, osv. Alla är på väg djupare ner i negativa räntor och gör allt för att skynda på sedelpressen för att desperat hålla bubblarna vid liv så att ingenting spricker. PBOC har redan kraftigt devalverat Yuan vilket fick kraftiga efterverkningar på tisdagen. 

Och denna kaos kan fortsätta tills alla Centralbanker sänkt räntorna så mycket det bara går, tryckt så många sedlar det bara går, tills inte ens det kommer att hjälpa. Och då är vi verkligen nära slutet av denna skuldbubblan. 

Det kan mycket väl vara så att det kan smälla någon gång under hösten, som många tidigare påpekat. Ifall eliterna tänker låta hela systemet fullständigt krascha, eller om de på något sätt täcker upp det hela med SDR:s återstår att se.


FT, ZH1, ZH2, ZH3, ZH4, NI

måndag 24 augusti 2015

Peter Mandelson försökte ställa in partiledarvalet inom Labour.

Peter "The Prince of Darkness" Mandelson (Labour).
Den ledande homosexuella globalisten inom Labourpartiet, Peter Mandelson, också känd som "The Prince of Darkness" i England, sägs nu ha försökt ställa in partiledarvalet för partiet, som är tänkt att äga rum i september. Anledningen är att kommunisten, Jeremy Corbyn, leder stort i de flesta mätningar. Och en del Labourpartister har fruktat infiltration av kommunister. Tusentals nya medlemmar har nu fått sina medlemskap indragna från partiet då de misstänkts för att ha varit kommunistiska infiltratörer. 

Mandelson ska tydligen ha varit aktiv för att få "Blairite-kandidaten" Liz Kendall att hoppa av. Hennes kampanj ska ha suttit ned med den radikalfeministiska kandidaten Ivette Cooper, för att diskutera en eventuell nedläggning av deras kampanjer till förmån för den mest moderate kandidaten Andy Burnham, då han ansågs ha den bästa chansen att besegra Corbyn. Men Coopers kampanj vägrade lägga ner, då de ansåg att Burnham varit för snäll mot Corbyn och inte gått tillräckligt hårt åt det som hennes kampanj anser är en kommunistisk infiltration. 

Förmodligen kommer Kendall att lägga ner sin kampanj innan partiledarvalet. Hon ligger i botten i mätningarna. Och pressen på henne att lägga ner har varit stor. Cooper och Burnham kämpar i mitten medan att Corbyn leder stort. 

Corbyn har tidigare gjort det klart att han stödjer ett fängslande av Tony Blair för hans kriminella handlingar vid kriget i Irak som han står anklagad för. Kanske är detta en desperat sista försök från Mandelson att försvara sin gamla marionett Tony Blair. 

Klassiska Bush (Neo-Con) är tillbaka. - Jeb Bush vill ha mer krig.


söndag 23 augusti 2015

Donald Trump: Vacciner är orsaken till autism.

Donald Trump.
Donald Trump verkar ta bra ställningstaganden i många frågor. På något sätt verkar han vara USA:s svar på Silvio Berlusconi. Han är emot USA:s inblandning i Ukraina, emot TPP, emot TTIP, emot massinvandring, emot de extremt låga räntorna, har hängt ut Bilderberg-lobbyister som Henry Kravitz och går även till angrepp mot vaccinindustrin, som han menar ligger bakom autism hos många barn.

Om han var president, säger Trump, skulle han ställa sig emot massvaccineringar, i synnerhet av små barn. Något som verkligen retat upp vaccinindustrin som tjänat mycket på massvaccineringar och inte minst tvångsvaccinering.

YNW.

fredag 21 augusti 2015

Min kommentar till Granskning Sveriges avslöjande om familjen Reinfeldt.


Jag har varit väldigt upptagen och inte haft tid att kommentera detta, som jag velat kommentera sedan det kom fram förra veckan. Och det gäller Granskning Sveriges (GS) avslöjande reportage om familjen Reinfeldt.

Det är egentligen två huvudämnen som jag ville ta upp och avhandla här. Ett är The Manchurian Candidate, och två är de svenska så kallade libertarianerna.

Många har tyvärr blivit besatta av ett hat mot Fredrik Reinfeldt som person, som om han enskilt skulle vara ansvarig för allt ont som händer. Att GS gjorde ett avslöjande reportage som förklarar mycket om Fredriks barndom verkar många se förbi helt.

Jag tror faktiskt att GS bara har skrapat lite på den absoluta toppen på en enorm guldberg av nyhetsvärde. Deras intervju med Fredriks pappa, Bruno Reinfeldt, är mycket avslöjande, och säger faktiskt mer än vad som sägs. Exakt vad som Bruno försökte göra för att rädda Fredrik från den svåra familjesituationen är svårt att säga, om han ens gjorde en ansträngning över huvud taget. Men den uppenbara boven i denna familjedrama är Birgitta Reinfeldt, Fredriks mamma och Brunos f d fru.

Hur en klassisk borgerlig högerman som Bruno kunde bli ihop med en så vänsterextrem och radikal kvinna som Birgitta kan vara svårt för många att förstå. Men jag vill påminna läsare att när det gäller spioneri och underrättelsetjänsters arbete, så har det alltid varit norm att skicka en agent på målet via just kärleken. Många har sedan visat sig ha varit gifta med och bildat familj med sin egen spion. Hela deras liv och kärlek visar sig sedan vara en bluff. Uppenbart, i det här fallet, är att LO eller någon liknande vänsterradikal institution haft Bruno som måltavla. Och Birgitta var agenten.

När Bruno och Birgitta sedan bildat familj börjar Birgitta genast indoktrinera barnen i sin radikala marxistiska inriktning. Det är här någonstans som GS verkar tappa tråden. Marxisterna är inte emot någon välfärdsstat. Tvärtom vill de att den ska växa så pass mycket att den inskränker in på bara skinnet hos varje individ. Birgitta och andra kulturmarxister är inget undantag. (Håll i den tanken ett ögonblick så återkommer jag till detta).

Birgitta hade i praktiken hjärntvättad Fredrik in i hennes kulturmarxistiska synsätt. Något som gjort att en del som arbetat väldigt nära Reinfeldt upplevt att han (som vuxen) agerat väldigt psykopatiskt. Mycket tyder på att Fredrik då kanske rent av var ett offer för någon form av Mind Control. Kanske är Fredrik Reinfeldt, rent av, ett MK-Ultra fall. Ett alternativ som vi nu inte kan stryka bort.

Ty vad var det Bruno sa i intervjun? Han menade på att Socialdemokraterna hade gett sig på familjen Reinfeldt och Fredrik i synnerhet på ett mycket grovt sätt. Så det är klart att Fredrik drivs av ett personligt hat mot Sossarna. Vem skulle inte det, om du skulle drabbas på samma sätt? Nu ville inte Bruno säga mer i intervjun, så vi vet inte om det var sjukvården, socialstyrelsen eller någon annan institution, som i vilket fall som helst domineras av socialdemokrater, som skulle ha varit boven. Uppenbart är att det finns mer att gräva i här.

Den typen av experimenterande och utnyttjande som Birgitta och Sossarna (via sina olika tentakler) utsatte Fredrik för är så klart oförlåtligt. Men det hela slutar ändå i att Fredriks revanschlust blir missriktad. Och istället för att förstöra ofärdstaten, så hjälper han bara till att förstärka den senare som politiker.

Ty med facit i hand kan vi se att välfärdsstaten faktiskt vuxit under Reinfeldt. Trots att vi haft en så kallad "borgerlig" regering så har Sverige ändå ett av världens högsta skattetryck i världen. Inga riktiga rejäla nedskärningar ägde rum. Tvärtom gick satsningarna (läs kostnaderna) för välfärdsstaten uppåt som en raket. Och jag har tidigare nämnt detta på den här bloggen. Göran Hägglund (KD) sa att regeringen Reinfeldt har satsat mer pengar och resurser på välfärden än någon annan regering innan. Och det är den absoluta sanningen! Regeringen Reinfeldt såg till att expandera välfärdsstaten. Det har aldrig satsats så mycket pengar på skola, vård och omsorg som under Reinfeldts regeringsperiod.

Vi bör även komma ihåg att det var Reinfeldt som störtade Bo Lundgren och skapade de Nya Moderaterna. Och de nya moderaterna skulle inte längre utmana och angripa välfärdsstaten. De skulle tvärtom förvalta Sossarnas verk. Det är i praktiken arvet efter Reinfeldt.

Reinfeldt öppnade upp för en stor invandring som i praktiken inneburit att vi kanske aldrig mer ser Moderaterna regera utan att på något sätt kompromissa med SD eller ingå i en bred 7-klöver regering. The Manchurian Candidate (Fredrik Reinfeldt) har bara saboterat och förstört för Moderaterna och borgerligheten.

Detta kan också förklara varför Reinfeldt inte blev vänsterpartist. Han blev moderat istället och förstörde partiet inifrån, förmodligen för all framtid. Och då kommer vi in på ytterligare ett element. Och det är de så kallade svenska libertarianerna.

Jag kan nämna två framstående svenska libertarianer som förespråkat massinvandring som ett exempel. Det är Fredrik Segerfeldt och Johan Norberg. I många ämnen är dom här två väldigt bra. Väldigt duktiga och väldigt kunniga. Jag älskar Segerfeldts attacker mot kulturvänstern och hela konceptet med presstöd till alla PK-tidningarna. Och Norberg skriver oftast riktigt bra kritik mot Riksbanken och den penningpolitik som drivs i Sverige. Men när det gäller invandringen är dessa herrar helt ute och cyklar.

Samma sak skulle man kunna säga om MUF på 80-talet. En radikal nästan anarkokapitalistisk gäng, ledda av Ulf Kristersson. Som förövrigt idag är arvtagaren efter Anders Borg inom Moderaterna. I det här libertarianska gänget drevs man av ett avsky mot Sossesverige. En avsky som även jag delar. Och en avsky som jag även har mött personligen med en hel del svenska liberaler som jag haft bekantskap med. Denna avsky är fullkomligt förståeligt. Problemet är att många av dessa liberaler/libertarianer har gått på en myt. Och de har gjort sig själva till Sossarnas marionetter på ett för dem mycket olyckligt sätt.

De började hata Sverige. Sossarna lyckades förknippa Sverige med Socialism och Socialdemokratin så pass mycket att svenska liberaler/libertarianer till sist valde att köpa Sossarnas berättelse om Sverige. Och jag tror att mycket av det här har med indoktrineringen via skolväsendet att göra. Något som Sossarna redan satte igång via 1946 år Skolkommission, då Sverige införde den östtyska skolmodellen (Die Einheitsschule). På det sättet har Sossarna kunnat ta ifrån svenskarna, och även liberalerna deras historia, deras berättelse om Sverige.

På 1800-talet inledde Sverige en enorm tillväxt tack vare liberala reformen inom ekonomin. Det var dessa reformer som skulle öppna upp för svenskars innovationer. Detta kombinerat med en gammal konservativ luthersk arbetsetik ledde till en långsam men ändå kraftig ekonomisk utveckling som skulle med tiden höja levnadsstandarden för alla svenskar. Under 1900-talet lade sedan Sossarna en blöt filt över det hela. Och mjölkade ur allt de bara kunde. Vilket till sist skulle kulminera i det oundvikliga 90-talskrisen och en klar ekonomisk försämring för Sverige. Något som Sverige egentligen fortfarande inte återhämtat sig ifrån ännu.

När Sossarna lyckades få svenska liberaler och libertarianer att förknippa Sverige med socialism och sosseri, så vände sig det här gänget, med MUF i spetsen, mot internationalismen. De var starka anhängare av EU och globalisering. Sverige hade ingen historia, ingen betydelse. Sverige var av inget värde längre för dessa liberaler.

Problemet var att de förväxlade Sossesverige med det riktiga Sverige. De blandade ihop den svenska Sosse-Staten med folket (svenskarna). Härmed kom en form av självhat och förakt mot svenskar och Sverige.

Kanske liberaler och libertarianer kan dra lärdom av att aldrig mer förväxla Staten med folket. Och att erkänna att människorna inte bara är tomma skal (tabula rasa) som kan fyllas i med vad som helst, utan att folket har en kultur, en historia och en tradition. Något som faktiskt är värt att bevara. Att ett hus måste ha väggar, så att inte taket rasar. Att svenskar även har många positiva egenskaper. Något som svenskar har, inte på grund av sosseriet, utan snarare tvärtom TROTTS sosseriet. Ett arv som svenskarna har kvar från tiden innan socialismen lyckades etablera sig i landet.

De stora förlorarna av massinvandringen är de borgerliga. De flesta invandrare som kommer till Sverige numera röstar 10 fler gånger på Sossarna än på de borgerliga. Många invandrare är värdeliberaler, men även de som inte är det, röstar på vad som kommer att ge dem mer i plånboken för minsta ansträngning. (Därför tror jag också inte att det är islamisterna som utnyttjar socialisternas godhet, utan tvärtom socialisterna som via deras sociala ingenjörskonst utnyttjar islamisterna).

De flesta invandrare idag kommer från en civilisation som historiskt sätt varit en diktatur eller ett kungadöme (och då snackar vi inte ens om några upplysta despoter). Invandrare utanför västvärlden kommer tyvärr att ta med sig mer tyranniska ideal. Vilket naturligtvis kommer att gynna vänstern och inte högern i Väst. Mönstret är tydlig i hela Europa, och även USA.

Om liberaler och libertarianer är intresserade av att försvara de värden som gjorde den klassiska liberalismen möjlig, så måste de faktiskt inse att vår västerländska kultur har ett unikt värde, och att den är värt att försvara. De kan inte fortsätta att betrakta individer som om de vore tomma skal, utan kultur, historia och traditioner. Då blir de ett lätt bytte för socialisternas kulturrelativism och nedvärdering av den västerländska civilisationen.

Som tur är, har många libertarianer på internationell nivå faktiskt börjat inse fakta. Men här i Sverige verkar de mest högljudda libertarianer inte inse att massinvandringen bara kommer att göra socialismen och i synnerhet ofärdstaten starkare och mer tyrannisk än någonsin tidigare.

GS, MK-Ultra.

torsdag 20 augusti 2015

Jeff Sessions kommer att utforma Donald Trumps invandringspolitik.

Den fantastiske republikanske senatoren, Jeff Sessions, är den som blir Donald Trumps rådgivare i invandringsfrågor och ska vara med och utforma hela Trumps migrationspolitik. 

Jeff Sessions har på senare tid nästan på egen hand kämpat emot TPP (Obamatrade) och TTIP. Han har även slagits hårt mot NeoCons inom det republikanska partiet som länge arbetat för ökad massinvandring. Några av dessa är numera presidentkandidater. Marco Rubio, Lindsey Graham och Jeb Bush, för att nämna några namn. 

Sessions är kanske USA:s främsta kämpe för nationell suveränitet. Han har inte bara varit emot massinvandringen, utan även emot handelsavtal som NAFTA som han menat eroderat USA:s nationella suveränitet. Kanske Trump inte bara lyssnar på Sessions gällande massinvandringen, utan även vad gäller handelsavtal, något som Trump också varit mycket kritisk emot. 

Trump har redan avslöjat att han tänker bygga en mur och att han ska utvisa samtliga illegala invandrare och kriminella invandrare, samt dra in alla sanctuary cities, städer där invandrare kan vistas fritt utan att utvisas.Hela Trumps invandringsplan kommer att vara klar och publiceras först i september.

Bill Still har mer i ämnet. 

onsdag 19 augusti 2015

Hillary leder inte?

Bernie Sanders & Hillary Clinton.
Om man tittar på opinionsmätningar över hela USA, så leder Hillary Clinton klart för nomineringen i det demokratiska partiet inför presidentvalet 2016. Men i nyckeldelstaten, New Hampshire så har socialisten Bernie Sanders nu ökat enormt. Så pass mycket att han numera leder i den delstaten. Sanders får hela 44% av stödet där, medan att Hillary får 37%. Förra månaden låg Sanders nere på endast 8%. Så det är tydligt att stödet för socialisten ökat markant på sistone.

Sanders har faktiskt börjat öka enormt den senaste månaden och ligger nu som klar tvåa i hela landet efter Hillary. Hillarys kampanj säger sig dock inte vara oroliga över Sanders opinionsframgångar. Hillary leder fortfarande klart sett till hela landet med sina dryga 49%. Sanders kommer inte i närheten sett till hela landet, han får 25%.

Hillarys kampanj säger sig dock vara mer oroliga över vad som händer ifall Joe Biden bestämmer sig för att lansera sig som kandidat. Hillary har tappat mycket stöd den senaste månaden från 63% till 49%. Och det märks att det är lite nerver hos Hillarys kampanj.

Republikanerna har redan haft sin första debatt, och har redan planerat in sin andra debatt till den 15:e september. Demokraterna sägs eventuellt ha sin första debatt, först i oktober. Hillary har inte råd att tappa för mycket stöd. Hon vill inte upprepa samma misstag från 2008 och betraktas som oduglig av The Royal Institute of International Affairs, som redan hösten 2013, i stort sätt redan bestämt att hon ska få ta över efter Obama.

Vox, RCP.

tisdag 18 augusti 2015

Kievjuntan pekar ut Donald Trump som agent åt Vladimir Putin.

Putin + Trump = SANT, enligt Kievjuntan.
En webbsida som drevs av professorer, statsvetare och SBU (Ukrainas säkerhetstjänsten), som verkat under Kievjuntans försyn, har samlat in listor på kända figurer som beskrivs som fiender av Ukraina och den fascistiska regeringen i Kiev.

Det handlar om en lång lista med militärer, politiker och kändisar. Sidan har numera tagits ner, men tack vare WayBackMachine har man kunnat hitta materialet. Några namn som nämns är till exempel Marine Le Pen, Steven Seagal, Gerard Depardieu och Silvio Berlusconi.

Ett intressant namn som även dyker ganska långt uppe på listan är Donald Trump. Trump som enligt webbsidan lyckades faktiskt hamna i top-10 listan av "Kreml-agenter". På webbsidan beskriver Kievjuntan Trump som "Ukrainas fiende" för att han vill som president i USA "ha goda relationer med Putin, har sympatiserat med honom, och för att han har kritiserat USA:s agerande i Ukraina.".

Ifall Trump verkligen är en agent åt Putin lär vara svårt att säga. Men klart är att Trump är kritisk till USA:s inblandning i Ukrainakonflikten. Senast i en intervju med NBC sa Trump att Ukrainakonflikten bör vara en europeisk fråga där inte USA ska lägga sig i. Han är främst kritisk mot Merkel som han menar hycklar då hon köper massvis med gas från Ryssland samtidigt som hon inte tagit tillräckligt med ansvar i Ukrainakonflikten. Trump anser att det är hennes sak och inte USA:s att handskas med. Ukraina blir alltså en fråga mellan EU och Ryssland (Merkel och Putin) utan USA:s inblandning.

Trump menar även att Obama har förstört relationerna mellan USA och Ryssland. Trump säger sig även vara intresserad av att ha mycket goda relationer med Ryssland och Putin. Ett meddelande han har upprepat i de senaste talen han hållit under sin valkampanj.

Ifall Trump är en agent åt Putin eller ej är dock fortfarande svårt att säga. En sak verkar dock ganska uppenbart. Kievjuntan har nog rätt i att betrakta Trump som en politisk fiende.

Sputnik, RFERL.

måndag 17 augusti 2015

Nu händer det! Kampen om Folkpartiet har börjat.

Birgitta Ohlsson & Jan Björklund att kämpa om makten inom Folkpartiet.
Nu är det klart. Höstens stora slag. Och slaget som i praktiken kommer att definitivt avgöra ifall det kan bli ett nyval eller inte. Det var det här jag varnade för. Och nu händer det. Höstens kamp inom Folkpartiet kommer även att avgöra Decemberöverenskommelsens (DÖ) framtid.

Nu står det klart att Birgitta "Avskaffa Sverige" Ohlsson kommer att utmana Jan Björklund om partiledarposten inom partiet. Ett slag som kommer att avgöras i höst. Det finns fortfarande en chans för fler kandidater att utmana fram till den 20 augusti. Men just nu tyder det mesta på att det bara blir en strid mellan dessa två. Något som gynnar Birgitta "Avskaffa Sverige" Ohlsson.

Medan att KD kommer att ta ställning ifall de ska behålla eller riva sönder DÖ, M diskuterar i samma banor, och C kommer att upphöra att kalla sig "feminister" och börja kalla sig "jämställdister" istället, och "libertarianer" istället för "liberaler", så verkar FP snarare gå i direkt motsatt riktning, i synnerhet om Birgitta "Avskaffa Sverige" Ohlsson vinner kampen om FP. FP är på väg till vänster och närmare Löfvens regering, samtidigt som övriga Alliansen är på väg mot motsatt håll.

Frågan är hur mycket närmare regeringen FP kan ställa sig, utan att ingå i regeringen. Birgitta "Avskaffa Sverige" Ohlsson är en rabiat feminist likt resten av regeringen inklusive kommunisterna. Och tillsammans med FP skulle då de Rödgröna ha en klar majoritet av Riksdagen på sin sida. Dessvärre röstade svenska folket i höstas för en radikalfeministisk och familjefientlig politik. Idag har vi därmed en feministisk majoritet i Riksdagen och detta kommer att synas mycket tydligare om Birgitta "Avskaffa Sverige" Ohlsson tar över som partiledare för FP.

Frågan är om DÖ ens kommer att behövas om Birgitta "Avskaffa Sverige" Ohlsson tar över som partiledare för FP. Dess enda syfte kommer endast att vara till för att förödmjuka övriga Alliansen. Därför utgår jag från att KD kommer riva upp DÖ. Allt annat vore att begå politiskt självmord. Vi får se hur självmordsbenägen ett parti som KD är. De har nämligen allt att vinna på att riva upp DÖ och allt att förlora på att inte riva upp DÖ. Även om Ebba Busch Thor inte sitter i Riksdagen och egentligen är föräldraledig, så blir det här ändå hennes riktiga prövning ifall hon är på riktigt eller inte.

Exponerat.

måndag 10 augusti 2015

Richard Dawkins EXPONERAD som nyhednisk teosofist!


Atombombsbluffen i Hiroshima och Nagasaki.I dagarna uppmärksammades att det var 50 år sedan USA påståtts ha detonerat atombomber i Hiroshima och Nagasaki. Kanske en av historiens största bluffar. Och en bluff som skulle bana vägen för upprätthållandet av hela Kalla Kriget

Det finns många videor som går in i detalj kring varför atombomberna var en bluff. Men jag tänkte här koncentrera mig i de historiska detaljerna, och inte minst jesuiternas roll i det hela. Intressant nog som upprättade jesuiterna sina baser i just Hiroshima och Nagasaki när de först kom till Japan på 1500-talet. Där skulle jesuiterna få vara kvar tills Shogunen, Tokugawa Ieyasu, skulle till sist utvisa dem år 1639. 

Denna inställning mot utlänningar överlag skulle hållas tills USA under kommendör Matthew Perry, tvingade Japan att öppna upp sig år 1853. Då kunde även jesuiterna återvända. 

Vad gäller atombomberna så befann sig jesuiterna på plats i Japan. Jesuiterna befann sig i en bunker. Men det förklarar inte varför de inte fick några strålningsskador. Jesuiterna hävdar att de bad till Jungfru Maria, och att det är därför de inte fick några skador från strålningen. 

Pedro Arrupe SJ.
Pedro Arrupe SJ som var jesuitledaren i Japan fick gör flera intervjuer om denna "mirakel" då jesuiterna snabbt kom upp från deras bunker och hjälpte folk i staden. 

Inget tyder egentligen på någon atombomb, utan att USA bombmattade Hiroshima och Nagasaki. Bomber som även skulle innehålla magnesium i en cocktail (dirty bombs) som skulle leda till skador, liknande strålningsskador, på den japanska befolkningen. 

Atombombsbluffen skulle även leda till att Kejsardömet Japan skulle kapitulera. Tojos diktatur skulle ge upp sin imperialistiska kamp. Detta trots att många högt uppsatta japanska generaler öppet skulle uttrycka sina ifrågasättanden och misstänkliggöra atombombsbluffen som en amerikanska psyops. Kejsaren och Tojo skulle dock inte lyssna. Vilket skulle slå hårt mot många av dessa japanska generalers stolthet, som senare skulle begå harakiri

Inte bara generaler, men många japanska soldater och hela plutoner ifrågasatte amerikanernas bluff som en psyops. Men Tojo och Kejsaren skulle ändå vika ner sig inför USA, och låta dem bygga militära baser i Japan, som finns kvar där än idag. 

söndag 9 augusti 2015

John "Bonesman" Kerry fortsätter att träffa Muslimska Brödarskapet i hemlighet.

John "Bonesman" Kerry.
Enligt egyptiska källor så träffades John "Bonesman" Kerry med representanter för den Muslimska Brödraskapet (MB) tidigare i Augusti. Mötet ska ha skett i hemlighet. Och egyptier är nu oroliga för om inte USA kommer att försöka störta den Egyptiska al-Sisi regeringen och återigen ge makten till MB.

MB har starka sympatier med ISIS. Och intressant nog har ISIS redan lyckats infiltrera Egyptens specialstyrkor. Om Kerry har en finger med i det spelet kan man spekulera i. Men MB kan vara på väg tillbaka till makten trots General al-Sisis ansträngningar.

JW, NT.

Trostkijistisk Labour-kandidat öppnar upp för att fängsla Tony Blair.

Kommunisten Jeremy Corbyn leder kampen om Labourpartiet.
Jeremy Corbyn kommer från Labourpartiets old school vänster. Han är en trostkijist, mer eller mindre öppen kommunist. Och nu leder han i mätningarna om att ta över Labourpartiet. Något som de mer reforminriktade socialister inom Labour inte gillar och menar riskerar att innebära en tredje förlust i rad för Labour. Som gammal fackpamp har han redan fått stöd från de mäktigaste fackföreningarna i England. Tydligt är att The Fabian Society ställer sig bakom honom.

Corbyn talar mycket om produktiva jobb, men samtidigt så köper han Romklubbens Agenda 21. Och han är också för massinvandring. Han har även gått till hårt angrepp mot Israel och hyllat Palestina. Corbyn är så vänster att vänsterextremisten, George Galloway, har sagt att om Corbyn blir Labours nya partiledare, så kommer han att lämna sitt parti, Respect Party, för att återgå till Labour.

Trots detta så är Corbyn en mycket intressant variabel inom engelsk politik. I synnerhet då han öppnat upp för att sätta Tony Blair i fängelse för hans delaktighet i krigsbrott. Så det är inte så konstigt att Tony Blair är uppriktigt rädd för den här kommunisten. 

Om The Fabian Society, som dominerar Labourpartiet, verkligen låter Corbyn jaga ner Blair och verkligen sätta dit honom, återstår att se. Men intressant är det i alla fall.  

lördag 8 augusti 2015

Arla lanserar: Landet PK-mjölk. #BojkottaArla!

Det Sverigefientliga danska (numera multinationella) företaget Arla lanserade en illa dold anti-SD-kampanj. Nu säger dom inte det rakt ut. Men det är uppenbart i deras senaste kampanj att de tar en tydlig politisk ställning, även om de säger till medierna att de "inte gör ett politiskt ställningstagande". 

Det handlar om att vara pro-homo, pro-mångkultur, pro-Agenda 21, pro-massinvandring, pro-NWO, pro-feminism, och ja, i stort sätt för allt som globalisterna står för. Det är rent sagt vidrigt, så jag varnar känsliga tittare för att det här är bland det absolut värsta av sentimental kulturmarxistisk propaganda som ni förmodligen någonsin sett. Själv blev jag äcklad! 

Vi bör även komma ihåg att det tidigare danska företaget, upphörde att vara ett nationellt företag för 3 år sedan, då den slogs ihop med tyska Milch-Union Hocheifel och engelska Milk Link för att bli norra Europas absolut mäktigaste inom mjölkindustrin. 

Jag uppmuntrar mina läsare att delta i #BojkottaArla-kampanjen. Gör vad ni kan för att sprida information om och identifiera Arla-produkter och se till att bojkotta dessa varor. Och lyft gärna upp alternativ till Arla som ni anser är eller kan vara bättre. Dessa elitister kan kanske ta ifrån oss våra röster, men än så länge kan folk fortfarande rösta med sina plånböcker. Ett betydligt mäktigare vapen mot eliterna! 

Pedofilepidemin fortsätter i Labour-kontrollerade Rotherham!
Ytterligare en rapport avslöjar att ytterligare 300 personer misstänks för att ha våldtagit åtminstone 1 400 barn under en 16 års period. 

Det är nu uppenbart att en större del av befolkningen i Rotherham nu känner till den tidigare pedofilskandalen då media först uppmärksammade det och Sarah Champion som leder Labour i Rotherham hade hjälpt till att dölja den tidigare skandalen. Alltså fanns inga ursäkter längre. Ändå valde en bred majoritet av befolkningen i kommunen att rösta på just henne i det senaste valet i våras. Alltså kan man inte tolka detta på något annat sätt än att befolkningen i den kommunen accepterar det som sker i deras ort. 

Inte nog med detta så har Yorkshirepolisen fått ytterligare kritik över deras passivitet gällande bekämpningen av pedofili i den senaste rapporten. Polisen i området verkar ha haft en mycket nära relation till Labourpartiet i Rotherham, vilken kan förklara varför detta kan få ske så systematiskt i just Rotherham.

Illegala afrikanska invandrare krossar en mindre ort i södra Italien!


lördag 1 augusti 2015

WHO godkänner Ebola-vaccin. - Är ni redo för propagandan?

Ebola-vaccinet sägs nu vara klar. Och enligt WHO "100% säker".
Ebola-vaccinet under namnet VSV-EBOV-vaccinet är nu klart enligt WHO. Och samma FN-organisation hävdar också att den är "100% säker" efter prövningarna i Guinea. Den kanadensiska regeringen tillsammans med den ökända och mastodonta läkemedelsföretaget, Merck, är de som står bakom den numera godkända vaccinet. 

Trots att WHO hävdar att VSV-EBOV-vaccinet är "100% säker" så vill de fortsätta prövningarna ytterligare. Samtidigt har Läkare utan gränser redan delat ut vaccinet bland sina medarbetare ute i fält för att vaccinera sig. 

WHO menar att snart kommer man att vara förbered för nästa eventuella utbrott av Ebola. Frågan är om folk är redo att köpa propagandan. Nedan får vi ta del av den intensiva propagandan som pågick 1976 för att få folk att ta svininfluensavaccinet. Något som skulle leda till att hundratals människor dog och tusentals människor fick neurologiska sjukdomar för resten av livet. Något som till och med 60 Minutes rapporterade om på 70-talet. 

Vi kan förvänta oss att propagandan blir lika intensiv vid nästa utbrott. 

Jeb Bush tror på klimatbluffen.


fredag 31 juli 2015

Turkiet lovar att fortsätta bomba kurderna.
Turkiet lovar att fortsätta bomba kurderna som krigar mot ISIS. Och nedan har ni en karta som förklarar varför Turkiet gör så.