onsdag 28 november 2012

En ny tyrann kopierar en gammal. Och så lite mer om USA:s historia.

Konstitutionsförbrytaren Abe Lincoln. 
Det finns många som redan dragit paralellerna mellan muslimen Obama och ateisten Lincoln. Meningen är att hänvisa till Lincolns "goda" inställning mot svarta i USA, då han är känd för att ha varit slavarnas "befriare". Obama som landets "första" svarta president (Obama är landets andra mullate president efter Warren G. Harding) blev resultatet av 1900-talets "medborgarrättsrörelse", som i sin tur ska ha varit en följd av "slutet" av slaveriet på 1800-talet. Det är i första hand till denna relation som de flesta anhängare av Obama, och den extremt ensidiga historiska bilden av Lincoln, håller fast vid inom etablissemanget så väl i USA som internationellt.

Men det finns en tydligare samband mellan Lincoln och Obama. Men den förstår man endast om man känner till sanningen till varför den amerikanska inbördeskriget drog igång. Tvärtom från de ni må ha läst i skolböckerna inom fördumningsindustrin (de offentligt finansierade skolorna), så hade faktiskt kriget mellan nord och syd i USA egentligen inget med slaveri att göra. Detta blev snarare en konstruktion som kom i efterhand då makteliten kunde flytta fram sina positioner så väl under och efter den amerikanska inbördeskriget.

En kopia. 
Det som sker idag i USA, som en motreaktion efter Obamas seger i valet, är att många nu begär utträde ur de förenade amerikanska staterna (USA). Tyvärr så sviker återigen de republikanska partiets etablissemang sina egna gräsrötter genom att gå emot strömmen. Många av dem har själva uttalat sig positivt till ett eventuellt utträde ur unionen. Men just nu när flera hundratusentals medborgare i samtliga delstater kräver ett utträde ur den marxistiska unionen, så säger de republikanska guvernörerna emot den här gången. Rick Perry den mest kända bland dessa, då Texas lyckades samla ihop flest signaturer under kortast tid.

Många amerikaner vill inte längre tillhöra den numera marxistiska unionen ledd av Obama. Enligt 10th amendment, har de egentligen helt självständiga delstater rätt att träda ur unionen om de så önskar. De är en del av den förenade amerikanska unionen av egen fri vilja.

USA:s självständighetskrig resulterade i ett utträde från den engelska kronan och London korporationen (aka New Jerusalem). 13 delstater var egentligen helt självständiga, men valde frivilligt att ingå i en union, där de kunde utträda så fort de väl kände för det. Idag har samma London korporation kontroll över Washington DC via the Federal Reserve. Nu vill medborgare i samtliga delstater att dessa bryter sig ur den numera utrikeskontrollerade unionen. Det hela handlar om att ta sin självständighet tillbaka.

Lincoln lärde amerikaner att frukta staten. 
Med Abe Lincoln, som år 1860 valdes till president, kom en mer progressiv politik med kraftigt höjda skatter och regleringar, med korporativa profitörer som gärna vill få subventioneringar och investeringar från staten. Det var den industriella utvecklingen i norra delstaterna som gärna ville se till att Abe Lincoln finansierade det hela. Mycket av det som finansierade det hela var skatteintäkterna som kom från tullarna vid hamnen. Södern hade överlägset fler hamnar, något som intresserade både industrialisterna och Lincoln. Inte bara för intäkternas skull, men även för att hålla undan utländska konkurrenter från den växande amerikanska industrins monopol över konsumenterna, så väl i söder som i norr.

Observera fascistklubbarna under Lincolns händer
i den berömda statyn av Abe Lincoln. 
Delstaterna i södern hade redan hunnit betala av alla sina skulder, medans delstaterna i norr var tungt skuldsatta efter massiva investeringar. Lincoln valde då att socialisera skulderna. Därmed blev skuldbörden fördelat över hela landet. De skuldfria delstaterna i södern var nu tvugna att betala av skulderna för delstaterna i norr. Efter det att delstaterna i söderna känt sig missgynnade av relationen med den federala statens progressiva politik, vill de utnyttja sin 10th amendment, alltså att lämna unionen, någet de enligt konstitutionen hade rätt till.

Lincoln och delstaterna i norr ville inte bära hela skuldbördan själva och dessutom förlora de oerhört viktiga hamnarna i söder som gjorde subventionerna till fabriksägarna i norr möjligt. Därmed blev det faktiskt nord som deklarerade krig mot syd. Södens mål var att värja sig från attackerna i norr, medans det federala norra USA:s mål var att erövra områden som följt den amerikanska konstitutionen. Därmed bröt Abe Lincoln mot den konstitution han hade fått i uppdrag att försvara. Med kriget skulle de mest brutala attackerna komma från nordens trupper, som hänsynslöst attackerade män, kvinnor och barn och brände, våldtog, kidnappade och bombade tidigare blomstrande städer i den amerikanska södern. Så här sa Generalen, William T. Sherman, en av Lincolns närmaste män under kriget:

"There is a class of people (in the South), men, women and children, who must be killed or banished before you can hope for peace and order." 

Sydstaternas flagga. 
Innan Lincoln, var det för amerikaner helt ointressant vem som egentligen var USA:s president. Presidenten var egentligen ganska maktlös. Men med Lincolns progressiva politik hade presidentposten samlat på sig betydligt mer makt än vad som var syftet från allra början, då USA:s grundare skrev den amerikanska konstitutionen. Inte nog med det faktum att Lincoln medvetet utförde folkmord på den amerikanska södern. Det fanns även många i norra USA som var kritiska till Lincolns agerande. Många regimkritiska röster både från pressen och från allmänheten fängslades direkt, många kritiska tidningar stängdes ner helt. Lincoln bröt därmed även mot the 1st amendment (yttrandefriheten).

Sanningen om Lincoln. 
Och inte nog med detta. För första gången i USA:s historia kommenderade staten sina medborgare att delta i en militär konflikt. Det vill säga att många amerikanska medborgare i norr tvingades till att delta i kriget mot sin egen vilja. Endast de förmögna männen kunde köpa sig undan denna "draft". Svarta soldater i norra armén användes oftast som kanonmat. Lincoln gick även emot konstitutionen då han helt sonika avskaffade habeas corpus.

Lincoln innebar andra försöket att skapa en central bank för hela USA. Den som patrioten Andrew Jackson hade kämpat för att besegra. det spöket var nu tillbaka. Idéen om en central bank är något som anti-NWO vänstern i USA (LaRoucherörelsen) än idag är starka anhängare av. Detta trots eliten alltid velat ha ett centralbankssystem i USA, och redan försökte tidigare med den brittiska agenten Alexander Hamilton (Det som Clay kallar för "The American System"). Detta går i stark kontrost från det både Jefferson och Washington med fler förespråkade, ty de kände igen systemet och hur lätt centralisering kunde utnyttjas av en maktelit. Här krockade det jeffersonianska systemet mot det hamiltonianska systemet. En kamp som fortsätter än idag. Ty bakom den etablerade högern och vänstern i USA, finns kampen mellan federalister till vänster (som Webster Tarpley och Lyndon LaRaouch) och konstitutionalister till höger (som Ron Paul, Tom Woods, Peter Schiff och Lew Rockwell). Vänstern ser staten som en positiv kraft i samhället, högern ser den som en negativ kraft i samhället. Och vi bör även lägga märke till att även den alternativa vänstern har använt sig av etablissemangets retorik för att anklaga libertarianer och konstitutionalister för rasism och en massa annat som påminner om Frankfurtskolans retorik.

Som alla vet, misslyckades andra försöket till en central bank. Det blev istället tredje försöket som lyckades då the Federal Reserve blev till år 1913. Idag, i och med den nya utbrytarrörelsen som nu växer efter Obamas seger uppstår en gammal konflikt på nytt. Även södern fick finansiell hjälp från Europa för kriget. Så även om Södern försvarade konstitutionen, så betyder det ändå inte att deras opposition även var helt omanipulerad.

I hela denna diskussion glömmer man dessutom att det knappast var en bråkdel av den amerikanska söderns befolkning som faktiskt ägde slavar vid tiden för krigets startskott. Man bör ha klart för sig att den amerikanska inbördeskriget hade inget med slaveriet att göra, och allt med den federala statens maktställning att göra. Kriget var egentligen helt onödig, om inte det hade varot för en maktelit i Washington som velat koncentrera mer makt i unionens huvudstad.Judge Napolitano förklarar.Ron Paul förklarar.Mordet på Lincoln och 14th amendment. 


Men tyrannin till trots, var Lincoln, precis som JFK, inte helt kontrollerbar, skulle makteliten snabbt upptäcka. Inbördeskriget hade uppmuntrats från båda sidor för att försvaga USA. Man lyckades med en del för att få USA nere i och med kriget. Men det fanns ett antal saker från Lincoln som eliten inte tyckte om. Dels att han genom sina greenbacks hotade att göra sig helt självständig som president från makteliten. Men framför allt för att han efter kriget var kritisk till rekonstruktionen. Officiellt skulle den så kallade rekonstruktionen finnas till för att försäkra situationen för de svarta slavarna. Men i själva verket innebar detta en olaglig rekonstruktion av den amerikanska konstitutionen. Lincolns motstånd till denna ändring ledde till slut till hans död, då han blev skjuten år 1865.

Mannen som skjöt honom var frimuraren John Wilkes Booth. Må jag påminna er här och nu att Booth tillhörande Boothsläkten, är släkt med Knight of Malta Tony Blairs fru (detta är ingen slump). Efter mordet på Lincoln, kunde den olagliga rekonstruktionen av konstitutionen gå vidare, något som till slut skulle resultera i the 14th amendment.

14th amendment, som trädde i kraft år 1868, skulle innebära en hel omkullkastande av den amerikanska konstitutionen. Ursprungligen, var det meningen att delstaterna skulle alla vara enskilda länder. En medborgare var alltså medborgare i sin delstat, inte en medborgare av själva unionen. 14th amendment förändrade detta, då man gjorde samtliga medborgare, till medborgare av unionen i första hand, och endast i andra hand medborgare av sin delstat.

En annan effekt av 14th amendment var att man, istället för att avskaffa slaveriet, expanderar den till samtliga annars frifödda medborgare. Medborgare är inte längre medborgare, men snarare undersåtar till unionen, som numera omvandlades till korporationen i Washington DC, som i sin tur numera är underordnad London Korporationen (aka New Jerusalem). Numera står det alltså skrivet att varken slaveri eller ofrivillig träldom skulle få tillåtas existera inom USA. Man var noga med att skriva just ofrivillig träldom. Ty frivillig träldom skulle alltså tillåtas under 14th amendment. Frivillig träldom är kan man säga nära besläktad med den form av träldom som råder i Europa och som historiskt varit den vanligaste varianten av träldom genom historien. Följande video förklarar.
Mannen som utformade 14th amendment var ingen mindre än jesuiten Jean-Pierre de Smet. Samma man som kontrollerade den tidiga mormonkyrkan och frimuraren Albert Pike. Sedan är det inget konstigt att Charles Chiniquy avslöjar i sin bok "Fifty years in the Church of Rome" at jesuiterna låg bakom mordet på Lincoln.

"After twenty years of constant and most difficult research, I come fearlessly today before the American people, to say and prove that the president, Abraham Lincoln, was assassinated by the priests and the jesuits of Rome" 

5 kommentarer:

 1. För den som vill läsa Charles Chiniquys bok Fifty years in the Church of Rome så finns hela här:
  http://jesus-is-lord.com/fiftyc.htm
  En annan av hans böcker är väldigt intressant för den som vill läsa mer om den oheliga bikten:
  The Priest, the Woman and the Confessional.
  kan läsas här: http://jesus-is-lord.com/chiniquy.htm

  Sen vet jag inte om du MHV känner till att Tony Blairs fru är en äkta häxa:
  Witchcraft and nail clippings: the weird world of Cherie Blair?
  http://redicecreations.com/specialreports/2005/09sep/cherieblair.html
  Tony Blair & Wife Perform Chant Ritual To
  Lizards/Pyramid In Mexico
  http://rense.com/general18/tonylizards.htm

  det är ganska intressant att efter detta så blev Tony Blair katolik.
  Tony Blair advised not to become a Catholic by Ian Paisley
  http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/tony-blair-advised-not-to-become-a-catholic-by-ian-paisley-14944749.html

  det i sin tur ledde till att Tony Blair blev pro-sodomit:
  Catholic Tony Blair Supports Legalizing Gay Marriage in UK
  http://www.christianpost.com/news/catholic-tony-blair-supports-legalizing-gay-marriage-in-uk-71209/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Cherie Blair hette Theresa Cara Booth från allra början.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Cherie_Blair

   Hon tillhör Boothsläkten, med en lång rad frimurare enda tillbaka till självaste John Wilkes Booth.

   Radera
 2. Svar
  1. Klockan går ju fel här dessutom, eller sitter du i USA möjligtvis?

   Radera