tisdag 17 september 2013

Du kan inte vara både vänster och kristen.

Du kan inte vara både vänster och kristen. Låt mig upprepa det. Du kan inte vara både vänster och kristen. Att hävda att man är vänster och kristen är i sig en oxymoron. Det är att säga att man är både våt och torr, varm och kall, svart och vit. Att försöka blanda vänstern med Kristendomen är som att försöka blanda vatten med olja. Det går helt enkelt inte. Om du är vänster och kallar dig kristen, så är du helt enkelt oärlig, både mot dig själv och mot Gud. Om du verkligen tror att du är både och, så har du även lyckats lura dig själv.

I det här inlägget kommer jag att försöka förklara för folk varför det är så.

Som ni kanske redan vet så finner vi skiljelinjerna mellan vänster och höger främst i synen på Statens roll i samhället och synen på vad frihet innebär. Högern betonar frihetens värde, där individen ska vara fri från Staten. Vänstern betonar jämlikheten, där alla skillnader mellan människor måste bort. Några exempel kan vi se i att man strävar efter att män och kvinnor ska söka sig till samma jobb och ha exakt samma produktivitet. Ett annat exempel är att man vill att människor av olika etnicitet och ras ska utöva samma typ av idrott, eller fritidsaktiviteter. Vänstern ser därmed den fria marknaden som ett problem. Även fri association ses som ett stort problem. I längden så är även privat egendom ett problem, om man nu strävar efter att alla ska bli likadana överallt. Då kan man inte tolerera att någon äger något. Staten bör på något sätt kunna konfiskera eller reglera individens egendom för att det ska passa in i strävan om vad man anser är jämlikhet. Att alla blir exakt lika. För denna strävan så blir friheten ett stort hinder, ett stort problem.

Det som tidigare var frihetligt och privat finansierat, som skolan, fattigvården, sjukvården och äldervården, har idag tagits över av "Välfärdsstaten" (läs Ofärdsstaten), alltså den Nya Världsordningen. Den Nya Världsordningen vill att allting finansieras kollektivt. Då är alla med i tvångsinvesteringsbedrägeriet, ingen kommer undan.

Just skolan, fattigvården, sjukvården och äldervården var områden som Kyrkan skötte. Men i den Nya Sekulära Ordningen (Novus Ordo Seclorum) så är det Staten som tagit över dessa institutioner. Det som tidigare sköttes av Kyrkan och prästen, att viga ett par enligt Guds Ord, har nu antingen reglerats av Staten, alternativt helt tagits över av Staten, som i sin tur försökt omdefinera vad ett giftermål är för något. Så går det till i den Nya Världs Ordningen (Novus Ordo Seclorum). Det är alltså den sekulära Staten som tar över allt som tidigare hörde till det privata, så väl ekonomiskt som socialt. Det är i själva verket målet med progressivismen som vänstern representerar.

Och då kan man fråga sig varför det är så. Vi bör gå tillbaka historiskt för att förstå detta. Modern politik utvecklades under 1700-talet. Vi har högerns historiska seger i den amerikanska revolutionen, då en konstitution grundades baserad på Guds lagar, från en tradition av puritanska kristna som länge kämpat i England, Tyskland, Holland och Frankrike mot så väl papister som enväldiga protestantiska konungar. Den amerikanska konstitutionen är bara en bit papper. Den talar dock om för dig vilka rättigheter du har. Dessa är alltså dina omistliga rättigheter till Liv, Frihet och Egendom. Dessa rättigheter har du, ty dessa har Gud själv skänkt till dig, och endast Han kan ta dessa rättigheter ifrån dig. Ingen annan människa kan ta de ifrån dig.

I Bibeln kan vi läsa att Gud kände dig redan innan du var född, redan när du var i mammas mage så visste Gud vem du var. Du har ett liv, och har alltså rätt till den redan då, innan du födds. Att ta ifrån dig ditt liv, är att ta ifrån dig din framtid, att ta ifrån dig din frihet, är att ta ifrån dig din nutid, att ta ifrån dig din egendom, är att ta ifrån dig produkten av ditt liv och din frihet, alltså ditt förflutna. Därför bör samhällets enda roll vara att skydda dessa rättigheter.

Samhället, eller Staten, har alltså ingen rätt att garantera någon sjukvård, skolgång, äldervård eller fattigvård. Det vill säga att mat, vård, utbildning och tak över huvudet är ingen omistlig rättighet. Men dessa betraktas idag ändå som mänskliga rättigheter. Dessa idéer har sitt ursprung i en annan revolution.

Under 1700-talet hade vi även den franska revolutionen. Om den amerikanska revolutionen var högerns stora revolution, så var den franska revolutionen vänsterns stora revolution. Denna revolution var inte baserad på Guds lagar, och den föddes inte ur en tradition från kristna puritaner. Tvärtom handlar den franska revolutionen om det motsatta. Det är här den moderna progressivismen födds. Det är här den Gamla Världsordningen beslöt sig för att inleda processen mot en Ny Världsordning. Den sekulära Staten växer fram för att ta över och sätta käppar i hjulen för alla former av frihet. Allt i sin strävan att nå den perfekta människan i det perfekta samhället.

I Bibeln kan vi läsa att människan är fallen. Människan kommer alltid att göra fel. Och att människan kommer därmed aldrig att kunna bli perfekt, eller skapa det perfekta samhället (utan att förslava sig själv under den Nya Världsordningen). Högern föredrar därmed frihet, då människan ska själv få lära sig från sina egna misstag och ta sina egna risker. Vänstern vill inte se risker eller misstag, därmed begär vänstern kontroll. Mer kontroll för att "förebygga" risker och misstag som kan komma med friheten och en fri marknad. I slutändan försöker man omvandla samhället och människan till något som man själv anser är bättre. Med mindre misstag, och mindre risker, mer perfekt.

Vi bör även komma ihåg att den auktoritet ges till andra människor. Ty vad är Staten om inte en liten klick människor, en liten klick eliter och sociala ingenjörer. Den auktoriteten som endast Gud bör ha, ger vänstern till Staten, och därmed till ett antal människor, som är denna lilla elit. Man ersätter alltså Gud med människan.

Vad är just ateism, om inte att just ersätta Gud med människan? Om du frågar en ateist, så vill han inte tro på Gud, han föredrar oftast att "tro på människan". Vad är det, om inte att just ersätta Gud med människan?

Detta är luciferianism. Lucifer strävade också efter att få ersätta Gud med sig själv. De som kallar sig för "Sekulära Humanister" tror också på samma filisofi, och förespråkar även den. Det är det som den Nya Världsordningen egentligen handlar om.

Jag förväntar mig att polleten nu börjat trilla ner hos de flesta. Men jag ska knyta an detta till den moderna vänstern och kommunismen ytterliggare, med ett högst relevant historiskt hänsynstagande.

Frimuraren Karl Marx. Kommunismens fader. 

Vänsterns och kommunismens främsta figur som oftast hänvisas till i ideologiska diskurser är utan tvekan Karl Marx. Många, i synnerhet vänsterpartister här i Sverige, talar stolt om Karl Marx som deras ideologiska fader. Men vem var då denne Karl Marx, vad trodde han på, och vad grundade han sin ideologi på?

Karl Marxs föräldrar var judar som bodde i Tyskland på 1800-talet. De valde att konvertera till kristendomen på grund av möjligheter som företagare, som de hade förhoppningar på. Karl Marx växte alltså upp i ett kristet hem, detta trots att hans far tidigare varit en rabbin tillhörande den talmudiska judisk mystiker sekten.

I Karl Marx tidiga verk hyllade han Gud och Bibeln. Som ung skrev han till exempel dikten The Union of the faithfull with Christ. Men någonting hände senare. Även innan Moses Hess introducerade honom för socialismen. Karl Marx började komma ifrån sin tidigare kristna tro allt mer. Han hade plötsligt omvandlats till en hängiven ateist och kristofob. Han förkastade Gud och all form av religion. Han skulle börja kalla religion för "folkets opium". Han ansåg att det var numera nödvändigt att avskaffa all form av religion för att nå lyckan.

"The abolition of religion, illusory happiness of man, is a requisite for their real happiness." 

Det som hade hänt var att han hade blivit frimurare. Han skulle bli en frimurare av det 32 graden tillhörande Grand Orient (GODF, den absolut mest kristofoba av alla frimurarloger). Detta märktes tydligt i hans nya dikter.

"I wish to avenge myself against the One who rules above." 

I London umgicks han med övriga frimurare i den Första Internationalen. Där skulle han också skulle få umgås med andra kristofobiska frimurare som Mikhail Bakunin, Pierre-Joseph Proudhon (båda två anarkister) och Heinrich Hein.

De flesta kommunister kommer att tala om för er att Karl Marx var ateist. Och utåt sätt fördömde han och hans kamrater Gud, men innåt så var det faktiskt så att de fördömde en Gud som de alla trodde fanns på riktigt. Karl Marx och hans kamrater var alltså inte icke-troende, utan snarare satanister.

Efter Paris revolutionen år 1871 deklarerade kommunarderna med stöd av frimurarna att deras fiende var Gud. Och att hatet mot Gud skulle vara början för visdom för dem. Denna initiativ hyllades även av Karl Marx.

Karl Marx avsky mot Gud och Kristendomen kunde även läsas i hans dikter nu. I dikten med namnet Conjuration of Falling into Dispair läser vi följande.

"I´ll set up my throne above, cold and terrible will be the peak of it. Superstitious trembling is at it´s base, Master - Most black agony. The one who will look with healthy looks, will turn away, turn pale and deadly mute. Possessed by blind and cold deathness, will prepare a tomb with his happiness." 

Börjar inte detta påminna om någon annan som ville leda ett uppror mot Gud? Varför ville Karl Marx ha sitt eget tron så högt upp? Låt oss studera Karl Marxs drama Oulanem.

I dramat Oulanem sker det en satanistisk ritual ledd av en satanistisk präst-figur. Vid midnatt bränner deltagarna Bibeln i en bokbål. All typer av sexuella perversioner pågår med orgier och satanistisk dyrkan. I versen Nidler kan vi läsa följande.

"Hellish evaporations rise and fill my brains, until I will go mad and my heart will not change dramatically. See this sword? The King of Darkness sold it to me." 

Det som Karl Marx redogör här, är i själva verket en vanlig rit som frimurarna utför. Logens Mästare har alltså gett Karl Marx "Svärdet". "Svärdet" innebär ett uppdrag. Han betalar för detta genom att skriva på ett kontrakt med sitt eget blod. Vid det här ögonblicket har han hunnit sälja sin själ till Djävulen.

Vi återgår till Oulanem.

"For he is marking time and giving signs. Bolder and bolder I play the dance of death. And they too: Oulanem, Oulanem. This name sounds like death, sounds until won´t stop in miserable shapes. Halt! Now I have it. It rises from my soul, clear as air, hard as my bones. And still, you personified mankind, I may take you by the power of my mighty hands and crush with fierce force. In the meantime, as the abyss gapes before me and you in the Darkness, you will fall in it and I´ll follow you, laughing and whispering into you: Come down with me, friend!" 

I Bibeln står det skrivet att Djävulen slängdes ner från Himmelen. Nere mot Helvetet. Varför vill Karl Marx att mänskligheten ska följa med honom nere dit Djävulen och demonerna kastades ner?

Detta är sådant man lär sig i Frimurarlogen. Karl Marx har lett många in i ateismen. Och han skrattar än idag, ty han följer med alla dessa ateister nere. En ateist behöver inte tro på det, han har ju redan blivit förblindad av Karl Marx. Marx har därmed lyckats med sitt uppdrag. Och han följer med dessa ateister nere, och han skrattar. Han skrattar.

I en brevväxling med sin far förklarade Karl Marx att "nya gudar hade ersatt Kristus". Marx far svarade oroligt till sonen Karl om nya "kontrovertiella influenser". Influenser som Karl Marx far säkerligen kände till sen tidigare.

I ytterliggare en dikt skriver Karl Marx:

"I have lost heaven, and know that for sure. My soul, once faithful to God, now is destined for hell." 


Karl Marx skulle grunda kommunismen, ideologin som tagit död på flest människor under kortast tidsperiod. Och där den inte begått massmord, har den skapat misär. Som kristen, så borde detta räcka långt för att avsäga sig all sorts vurm för vänstern. Som kristen borde de starka banden mellan kommunism och vänstern med förtryck och våld vara tillräckligt för att stöta bort en från denna sinnessjuka ideologi. Som kristen borde Karl Marxs kristofobi och avsky för Gud och Kristendomen vara tillräckligt, för att du aldrig på något sätt, någon gång någonstans igen, skulle vilja förknippa dig med vänstern.

Men om du nu trots allt detta, kallar dig själv kristen och ändå väljer att förknippa dig själv med vänstern, så är du inte längre ärlig mot dig själv. Och du är framför allt inte ärlig inför Gud.

Som sagt, du kan inte vara både vänster och kristen. Låt mig upprepa det en gång till. Du kan inte vara både vänster och kristen.

9 kommentarer:

 1. Ett fel i din text. Djävulen är inte i helvetet i detta nu. Helvetet är ju inte som populärkulturen säger en plats där Djävulen styr, Bibeln är ju fullt på det klara med att Helvetet specifikt är skapat för Djävulen och de fallna änglarna, inte för människan (men som väljer att hamna där genom att inte välja Guds förlåtelse och gåvan med det eviga livet)

  Matthew 25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:

  Han kastas ner till Jorden men jag är inte säker på att det hänt ännu, han kastas nämligen ut i Revelation:
  Re 12:12 ¶ Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.
  Re 12:13 And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child.

  han är ju även döpt till:
  Ephesians 2:2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience:

  Alltså the prince of the power of the air.
  Vissa brukar ju använda denna vers för sina teorier att UFO är spirits eller fordon som Satan och CO flyger runt i...

  Just nu tror jag han har fullt upp med att anklaga oss vilket verkar vara någon av hans huvudsysslor (MHV gjorde si och MHV gjorde så):
  Revelation 12:10 And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.

  sen att han verkar fara mellan jorden och himlen för att anklaga oss verkar vara det som sker. Minns i Job hur Djävulen dyker upp:
  Job 1:6 Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them.
  Job 1:7 And the LORD said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the LORD, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.


  Satan kastas till Jorden och placeras i helvetet i 1000 år först när Jesus kommer tillbaka för 1000 års riket.

  Re 20:1 ¶ And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.
  Re 20:2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,
  Re 20:3 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

  Annars en bra text, ungefär som jag tycker själv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Okej, men jag misstänker att du missförståt mig.

   Jag skriver att Karl Marx vill att mänskligheten ska nere till Helvetet.

   Självklart håller jag med det du skriver. Men nu är det så att Karl Marx var så väl filisofisk luciferian som aktiv satanist. Och där med vill(e) han att mänskligheten skulle följa vägen mot Helvetet genom sitt eget val (så som även du påpekar).

   Radera
  2. Nej jag missförstod inte, det vara bara en korrigering av den här delen av din text:
   "I Bibeln står det skrivet att Djävulen slängdes ner från Himmelen. Nere till Helvetet. Varför vill Karl Marx att mänskligheten ska följa med honom nere dit Djävulen och demonerna kastades ner?"

   Detta har inte skett ännu och först kastas han som sagt till jorden där han kommer röja riktigt ordentligt då han bara har en kort tid på sig.

   Det är ett klassiskt missförstånd av många att Satan skulle vara någon sorts "Ruler of Hell", medans helvetet är skapat för att straffa specifikt Satan och hans kohorter.
   Människorna väljer ju att hamna där och därav har vi folk som Karl Marx och andra som försöker leda folk dit.

   Karl Marx var vad jag minns även Lutheran dvs. samma som Svenska kyrkan och Svenska kyrkan är ju kända idoldyrkare, han kan nog besatts i den kyrkan för att göra sin 180 graders, jag menar titta på "the state of the Swedish Church" så är inte jag förvånad över hur Karl Marx kunde bli som han blev.

   Radera
  3. Okej, nu hänger jag med. Djävulen är ju trots allt "The god of this Earth", alltså härskaren över det världsliga.

   Det är mycket riktigt.

   Men tolkningen av Karl Marx tycker jag ändå är riktigt. Jag ville betona Karl Marx luciferianska önskan om att få mänskligheten att följa med honom till Lucifer och demonerna.

   Radera
  4. Jag reagerade bara på biten att han kastas direkt ner i helvetet. Så är det ju inte som vi kan konstatera.

   Iaf i ämnet så skrev Mattias Karlsson (SD) en intressant liten artikel:
   Korset och skäran – Svenska kyrkan och vänsterextremismen
   http://www.exponerat.info/korset-och-skaran-svenska-kyrkan-och-vansterextremismen/

   Radera
  5. Nu har jag för övrigt omformulerat frasen så att det inte blir några missuppfattningar.

   Radera
 2. Jag kan kalla mig vad jag vill. Redovisningsskyldig är jag endast inför Gud.
  jag är kristen, frälst, född på nytt, andedöpt och döpt i Jesu Kristi namn. Började söka Gud i oktober 1984 och blev omvänd där någonstans.
  Jag tror definitivt på ett samhälle där det arbetande folkflertalet äger produktionsmedlen och inser att den första kristna församlingen levde i egendomsgemenskap.

  Vad man däremot INTE bör kunna göra och något jag TOTALT tar avstånd från är att starta partier som kallar sig exempelvis "kristdemokrater".
  Där försöker man skapa en separat sektor av den s k kristna etiken. Som om den skulle gå att lösgöra från Jesus Själv. Absurt.
  Man vill alltså ha kristendomens andrahandsverkningar men inte Jesus Kristus.
  Jag vägrar också att rösta och tar avstånd från allt som är borgerligt och höger. Det inkluderar SD, som bara är ännu ett arbetarfientligt parti.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 3. Vart finns det goda inom kapitalismen om att fattiga ska bli fattigare och rika blir rikare?

  "Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike" (Matt 19:23-24)

  Matt 6:19-21 Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

  Matt 19:21
  Jesus svarade: ”Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.”

  Mark 10:21
  Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.”

  Luk 18:22
  Då sade Jesus: ”Ett återstår för dig: sälj allt du äger och dela ut åt de fattiga, så får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.”

  SvaraRadera