lördag 21 september 2013

EU hotar Kroatien med sanktioner.Knappt tre månader har Kroatien varit medlemmar i EU. Och redan nu hotar EU med ekonomiska sanktioner. Kanske kroaterna börjar ångra sitt beslut om att gå med i EU.

Anledningen till EU:s agressiva aktion mot Kroatien är att de varit för sena med att ändra lagstiftningen gällande utelämning av brottslingar efter internationell begäran. Det gäller alltså inte bara att böja sig till EU:s bestämmelser. Man måste även göra det i tid.

I och för sig, så hade den socialistiska regeringen lovat att hinna ordna lagarna i tid. Men så har det alltså inte blivit. En del spekulerar i om Kroatien försöker skydda krigsförbrytare från Jugoslavienkriget på 90-talet.

DW.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar