torsdag 21 november 2013

5 MILJONER amerikaner spårlöst försvunna sedan Obama kom till makten - siffrorna förbluffar ryska FSB.NDAA. I höst publicerade forskare anknutna till ryska FSB siffror som förbluffar dem själva. De hävdar att 5 miljoner amerikanska medborgare är spårlöst försvunna. En trend som de har upptäckt som enligt dem ska ha skett de senaste 4,5 åren. Alltså sedan Obama kom till makten.

Forskaren som ledde studierna, Boris Borisov, menar att detta kan endast jämföras med den kinesiska kulturrevolutionen som på 60-talet såg till att upp emot 20 miljoner kineser spårlöst försvann eller dog. 2008 var Borisov även med och publicerade rapporten American Holodomor där man fastslog att 7 miljoner amerikaner dog under finanskrisen på 20-30-talet.

Men den här gången talar vi om människor som inte ens rapporterats som döda. Efter korrigeringar från födelsepyramider, folkbokföringar, FBI:s och CDC:s siffror, så kommer Borisovs rapport fram till att ungefär 5 miljoner amerikaner är helt spårlöst försvunna. Han har pratat med olika amerikanska experter som inte kunnat förklara siffrorna. Motsvarande siffror i EU-länder kommer inte ens i närheten.

En sista person som Borisov velat tala med innan publiceringen av hans rapport var Larry Grathwohl. Två dagar efter det att Borisov kontaktat Grathwohl, så dog Grathwohl i mystiska omständigheter under sommaren (18 juli).

Borisov var intresserad av att gå igenom siffrorna med Grathwohl med tanke på att han själv infiltrerat gruppen som Obama haft en nära relation till, nämligen den vänsterextremistiska terrororganisationen Weather Underground. Dessutom hade denna terrorgruppen för avsikt att inleda en massmord av amerikanska medborgare för att enklare kunna genomföra sin kommunistiska kupp över USA. I sin 1976 bok, Bringing Down America, förklarar Grathwohl hur kommunisterna skulle gå till väga med sina planer för massmord av alla som de inte kunde indoktrinera till att bli kommunister. De ansåg det nödvändigt att eliminera den kontrarevolutionära faktorn.

I sin rapport nämner även Borisov att samma element ur denna vänsterextrema terrorgrupp har nu ansvar över införandet av Affordable Care Act, (aka Obamacare). Så risken är stor att siffrorna ökar ytterliggare under resten av Obamas regeringsperiod. Borisov menar att Obama kan öka siffrorna upp till 25 miljoner döda/spårlöst försvunna, om han så önskar, innan han lämnar sin post som president. Samma siffra som Grathwohl nämner i sin bok.

Länk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar