torsdag 28 november 2013

Sossesvin i Dalarna skyller ifrån sig efter Thomas Quick-skandalen.

Sture Bergwall, Thomas Quick och MK-Ultra fall. 
En mycket modig centerpartist och landstingsledamot, Göran Engström (C), går till skarp kritik mot hur Sossarna i Dalarna gjort allt för att lägga locket på när det gäller den rättspsykiatriska vården i Säter i samband med fallet Thomas Quick.

Trots att fallet länge figurerat i media, så har Sossarna i Dalarna effektivt lagt locket på i fallet Thomas Quick. Gunnar Barke (S) menar att det är nonsens och kraftigt överdrivna anklagelser från oppositionen i Dalarna. Han påpekade att frågan debatterades i landstingsfullmäktige i september i år.

Detta har så klart inte att göra med varför Sossarna valt att lägga locket på. Att landstinget hade en interpellationsdebatt om bristerna inom rättspsykiatrin har inget med Sossarnas mörkande om vad som egentligen hände i Säters Rättspsykiatriska klinik. På den punkten förklarar Barke att det finns mycket information om fallet som är sekretessbelagt, och som därmed inte kan debatteras i landstinget.

Barke är ganska bekväm då han inväntar vad granskningen av Säters Rättspsykiatriska klinik kommer fram till. Vi kan väl förvänta oss att Sossarna kommer att se till att inga känsliga uppgifter kommer ut till allmänhetens kännedom, även efter den här granskningen.

Observera även att Public Service endast spelade in kritiken från Engström mot Sossarna, medans att Barke fick fritt bemöta kritiken och göra sina egna halmgubbar av Engströms argumentation.

Just fallet Quick har jag inte tagit upp tidigare. Men det är så smärtsamt uppenbart att detta handlar om ett MK-Ultra fall, för att täcka upp de kriminella handlingar som den maktfullkomliga socialdemokratiska maffian egentligen sysslar med. Sossen Göran Lamberts är en riktig skurk, som hittills har kommit undan med mycket för att hjälpa sina Sossesvin till kompisar. En annan Sosse (som nyligen blev kommunist) Claes Borgström är lika delaktig i försvarandet av den Sossemaffian.

Hur det här ska sluta är svårt att säga. Men jag tror knappast att hela sanningen kommer att komma ut i MSM. Thomas Quick har alla psymtomer av ett MK-Ultra fall. En individ med flera personligheter, därav en kunde tala engelska flytande, medans att de andra inte kunde. Jag har verkligen svårt att se hur Thomas Quick inte skulle kunna vara ett sådant fall. Då kan man så klart fråga sig vad som egentligen pågår inom Säters Rättspsykiatriska klinik.

SR, WhiteTV.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar