måndag 28 maj 2012

Hycklaren Sjöstedt ljuger inför sina anhängare om grundlagsändringens betydelse.

760 United Nations Plaza 
New York, New York 
10017 
United States 


Det är ifrån den adressen VPK:s nuvarande ledare skickades ifrån, för att fånga upp missnöjet och för att erbjuda mer av globalisternas socialism. FN-lakejen, Jonas Sjöstedt, har i och med sitt uppenbara uppdrag målat in sig i ett hörn. Ständigt och jämt, i både riksdagen och även bland kommentarerna på sin blogg vill han försäkra sina anhängare om att grundlagsändringen som drevs igenom av 7-klövern hösten 2010 och som trädde i kraft den första januari 2011 inte var av betydelse, och att den inte skulle ge bort vår nationella suveränitet till EU. Det var dock så klart långt ifrån sanningen och i grunden ett landsförräderi som hette duga, och 7-klövern bör aldrig förlåtas för det de gjorde mot Sverige vid det här tillfället.

Jonas Sjöstedt var då, och är än idag, en av de främsta som envisas om att förneka grundlagsändringens betydelse, trots att många av hans egna partikollegor vädjade för att vänsterpartiet skulle rösta emot den. Faktum är att grundlagsändringen var ytterliggare ett steg i avskaffandet av Sverige, då man befäste EU-medlemskapet i den nya grundlagen. Meningen är att EU ska så småningom ta över helt vilket är globalisternas målsättning och agenda. Det här agerandet förklarar också varför vänsterpartiet nu under Jonas Sjöstedts ledning valde att helt skrota kravet på utträde ur EU.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar