måndag 20 maj 2013

Det här är den brittiska modellen, Public Service, som så många hjärntvättade svenskar försvarar.

BBC är precis som SVT, Public Service. Det är Statens megafon för att sprida allt som hör till Statens intressen. Tyvärr så har många svenskar köpt bedrägeriet om att Staten är folket är samma sak, när de i själva verket är två helt skilda saker.

Med Public Service hamnar man oftast i en juridisk gråzon, där de gamla Common Law systemet som först kom med Magna Carta ersätts av Vatikanens Cannon Law (eller Admeralty Law enligt FN). Public Service medier i England har lika stora problem som här hemma i Sverige. Ingen litar på dem, vissa har redan börjat slänga sina TV-apparater. Och många sk*ter i att betala den enligt Common Law olagliga TV-avgiften.

Journalister, som blir allt mer desperata för att finansiera den statliga propagandamaskineriet har nu utan varning börjat besöka hus med polis för att intimidera boende. Detta är systemet som så många svenskar tyvärr försvarar. Det mest korkade är att de använder argument som att "de inte vill se reklam". Helt absurt! De föredrar alltså att ge en statlig korporation rätt att riva upp medborgares oinskränkbara rättigheter för att slippa se reklam! Idioter!

Med tanke på vilka problem SVT börjar uppleva, och med tanke på deras nya Webb-TV-avgift, så lär de gå ut på jakt på samma sätt. Istället för att ringa, ha med sig polisen för att med våld ta sig in i din egendom, för att se om du har en apparat som du har köpt, utan att ha ingått en kontrakt med Public Service systemet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar