torsdag 26 april 2012

Peter Schiff läxar upp Obama och hans anhängare om ekonomisk historia.Kommentarer är överflödiga. Staten använder sig av kvantitativa lättnader och stimulanspacket som en pundare använder sig av knark. Följ Peter Schiffs YouTube-kanal och Radioprogram för att lära dig mer om ekonomi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar