måndag 9 februari 2015

HELLRE DOLLARKOLLAPS ÄN KRIG I EUROPA!!!

Merkel hos Obama, inom Washington Korporationen.
Ifall det blir krig någon gång 2015-2016 i Europa avgörs just nu. Enligt Lissabonfördraget så kan faktiskt samtliga män (och kvinnor) mellan 20 och 50 år tvångsvärvas in i EU:s militär för ett krig (mot Ryssland). Det enda som behövs är ett rambeslut från den Europeiska Kommissionen. Hela processen kan ta ett antal månader. Så om nu Obama, Merkel och övriga eliter kommer fram till att det är ett krig i Europa de ska ha, så kommer detta förmodligen komma igång någon gång mot slutet av året, eller eventuellt nästa år.

Den här inställningen har Kiev-juntan redan implementerat där de tvingar alla mellan 20 och 50 år att värvas till den ukrainska militären för att skickas till fronten i Novorossiya. Det var därför Ukraina även tvingats till att skjuta desertörer, som försöker fly till Ryssland eller gå över till Novorossiyas sida. Många mammor i västra Ukraina har nu börjat demonstrera mot Kiev då deras söner tvingats till fronten.

Men inte nog med det för den fascistiska regimen i Kiev. De har nu även beslutat att även tvångsvärva kvinnor i samma åldrar för att skicka dem till fronten.

Och detta kan alltså även börja gälla för alla EU-medborgare. Har fått in många mejl från unga män, som under vintern tagit emot samma brev från Försvarsmakten. Där det är meningen att de kan kallas in till tjänst inom 6 månader, för en snabb träning (repititionsutbildning) under 1 månad (innan de i klartext skickas till fronten i Ukraina). Denna order kom från Försvarsministern Peter Hultqvist (S). Men som sagt, så kan faktiskt EU-kommissionen se till att detta även gäller samtliga EU-medborgare mellan 20 och 50 år (och alltså ur ett feministiskt "jämställdhets" perspektiv lär även kvinnor i samma åldrar dras in i kriget och skickas till fronten i Ukraina).

I Tyskland har nu försvarsmakten där, redan gett order om att "förbereda tyska folket för ett krig". Där kräver den tyska försvarsmakten att man omedelbart höjer försvarsbudgeten från dess nuvarande nivå på 1,3% av BNP till NATO:s krav på 2% av BNP.

Anledningen till upptrappningen har att göra med att George Soros skulle vilja ta över som chef över NBU (Ukrainas Centralbank). Därför har även Soros krävt ett fullskaligt krig i Europa. Så vi kan se den nazisympatiserande hovjuden George Soros som en av de främsta drivande krafterna bakom ett eventuellt fullskaligt krig i Europa. Han verkar ha lagt mycket prestige i kriget i Ukraina och verkar nu satsa hårt för att bli chef över NBU. Men då kan det krävas ett krig, där många unga européer skickas in till slakten.

Inget krig i Europa för George Soros och PetroDollarn!

Kanske Putin kan skicka sina spetznas för att avrätta Soros. Så det är bäst Soros ser sig över axeln. Ett krig i Europa skulle även skada Merkel. Hon borde vilja undvika detta. Bättre om Brzezinski dumpar Soros och satsar krafterna på Mellanöstern och ISIS, om han ändå måste ha ett krig för att rädda PetroDollarn i ytterligare några månader/år.

Men allra helst slipper vi ett krig och ser till att Dollarn kollapsar. Även om även detta kommer att orsaka stor skada, så är det att föredra före ett fullskaligt krig i Europa, så som George Soros önskar sig!

HELLRE DOLLARKOLLAPS ÄN KRIG I EUROPA!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar