onsdag 19 mars 2014

BILDERBERGARE VARNAR FÖR SD!Wallenbergmaffians boss, tillika Bilderbergagenten, Jacob Wallenberg varnar nu för SD. Det är uppenbart att SD:s tillväxt i opinionen börjar oroa den svenska eliten och diverse olika landsförrädiska element inom nationen.

Vid ett möte anordnad av Svensk Näringsliv, så varnade han dem för Sverigedemokraterna (SD). Han menar att partier som SD (i Europa) har en plan för att försöka förstöra så mycket som möjligt, av EU:s kommunistiska bygge.

Trots SD:s alla brister, så är det uppenbart att Jimmie Åkessons gäng är den enda kraften i Sverige som både står ut i kylan, men som samtidigt kan påverka och är ett verkligt hot . Så det är inte så konstigt att 7-klövern till varje pris vill hålla SD utanför inflytandet. Det är oerhört viktigt för dem.

Jimmie Åkesson bjuds inte heller till Nobelfesten, där globalisterna brukar få frotera sig med diktatorer och oligarker de samarbetar med för sina geopolitiska operationer. VPK och MP är så klart inget hot. Deras politiska program är som klippta och skurna för Bilderberg och inte minst Romklubben. De vill se höjda skatter (ökade konfiskeringar) och fler regleringar.

Det är ett grovt misstag att tro att eliten vill ha en fri marknad. Tvärtom gillar de ett kollektiviserat system, då det är mycket enklare att råna allmänheten. Det tydligaste exemplet är det socialistiska pensionssystemet som byggdes upp av Sossarna. Skulle man ha ett mer individualiserad system, så skulle de tvingas råna alla, en för en. Vilket är mycket mer uppenbart och dessutom komplicerat.

Globalisterna är världens främsta kollektivister! De finansierade Hitlars Nazi-Tyskland, och Lenins Sovjet! Bilderbergarna är der RIKTIGA RÖDINGARNA!

DO.

13 kommentarer:

 1. Och rödingar är... taadaa... satanister.

  SD är ett av de sista hindren på vägen till den Sataniska världsordningen och liknande partier som SD (förutom de som är nyttiga idioter åt dessa t.ex. Svoboda eller direkta skapelser).

  Som Jesus så perfekt talade om Satan:

  John 10:10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

  och även två kapitel tidigare:
  John 8:44 Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

  tittar vi på vad dessa håller på med så är det ju stjäla, mörda och förstöra, bara titta på hur dessa svin har förstört Sverige.


  Den här Jacob Wallenberg, hur pass mycket boss är han i Sverige, jag menar Löfven, Sahlin, Reinfeldt, Bildt med flera topp-politiker verkar vara som små hundar som kommer så fort husse Jacob visslar?

  För övrigt är han en skam för namnet Jacob. Skönt att Gud har hans nummer och hans dagar är räknade som resten av satanisternas dagar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men SD vill ändå behålla fri abort till och med den 12. graviditetsveckan. Det nybildade Kristna värdepartiet däremot vill förbjuda abort helt förutom om moderns liv är i fara, se på http://www.kristnavardepartiet.se och http://edebol.dinstudio.se/blog_84_57.html .

   Radera
  2. Det är beklagligt men det är bara ta och skicka det här till de:
   http://silentscream.org/

   de flesta som sett den har bytt åsikt om abort och slutat tro på den idiotin.

   Låter bra det kanske något att rösta på, hur står de sig till den Babyloniska massinvandring är de för den så faller rösten bort direkt. Det står inget om det i principprogrammet.

   Vad är deras syn på islam? socialism?

   Radera
  3. Angående "Staten och civilsamhället" skiver de i sitt principprogram: "Historien lär oss att ett vitalt civilt samhällsliv är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Att staten tar över fler och fler funktioner innebär att ansvar flyttas från individer och små gemenskaper till en stor byråkratisk apparat. Detta skapar en sorts individualism som fokuserar för mycket på rättigheter och för lite på skyldigheter. Ett sådant samhälle präglas av egoism. Detta vill vi motverka genom att arbeta för ett starkt civilsamhälle med en stat som försvarar människovärdet och stödjer de naturliga gemenskaperna – men aldrig söker ta deras plats.

   Vår betoning på civilsamhället innebär vidare att vi
   vill att staten begränsas till att sköta försvar, rättsväsende och infrastruktur och till att skapa goda förutsättningar för vård, omsorg och skola. Staten ska endast i undantagsfall driva företag
   vill betona föräldrarnas ansvar och harmoniska familjer som förutsättning för en välfungerande skola
   vill uppvärdera lärares status
   vill underlätta för ideella föreningar utan vinstsyfte. Sådana ska i möjligaste mån skattebefrias
   vill tillåta privata aktörer också inom statens huvuduppgifter när så är lämpligt
   vill att socialtjänsten strävar efter ett gott samarbete med privata aktörer som kyrkor och humanitära organisationer".

   Enligt det ovanstående ser de ut att vara ganska libertanianska.

   Om familjen skriver de: "Vi är övertygade om att den naturliga familjen har en helt avgörande betydelse för individens, och i förlängningen samhällets, utveckling och lycka. Alla samlevnadsformer är inte likvärdiga. Det är i det intima umgänget mellan en man och en kvinna som barn blir till – barn som både behöver och har rätt till sina båda föräldrar. Vi är övertygade om att det monogama och livslånga äktenskapet bäst motsvarar barnens behov och önskningar. Vi tror också att livslång trohet ligger i vuxnas sanna intresse. Staten ska främja denna typ av livgivande och utvecklande gemenskap genom passande lagstiftning och beskattning.
   Vi är övertygade om att små barns anknytning till föräldrarna är avgörande för barnets mentala välbefinnande och grundtrygghet för resten av livet. Därför måste vi göra allt vi kan för att inte bryta eller ens äventyra denna anknytning.
   Vi vill införa system där föräldrar får ekonomisk möjlighet att själva ordna den barnomsorg som bäst motsvarar den egna familjens behov, med olika lösningar inom eller utanför hemmets väggar – så länge barnets anknytning till föräldrarna inte skadas eller äventyras. Det ska vara familjen själv, om man väljer att inte skicka barnet till dagis, som bestämmer vem av föräldrarna som ska vara hemma.

   I Sverige tar sig staten idag mycket stora friheter gentemot familjer. Många föräldrar och barn vittnar idag om övergrepp från socialtjänstens sida och om vanvård i familjehem och på institutioner. Vi vill tillsätta en statlig utredning av dessa förhållanden och reformera socialtjänsten så att den i framtiden enbart ska ha en stödjande och rådgivande funktion. Kriminella handlingar inom hemmets väggar ska vara föremål för rättsväsendet, med dess juridiska kompetens, inte för sociala myndigheter.
   Vi värderar familjen mycket högt men slår också vakt om den enskildes rättigheter. I linje med människovärdesprincipen är det en självklarhet att individens rättigheter aldrig får kränkas i familjens sammanhang. Vi vill kraftfullt motarbeta och höja straffen för s.k. hedersförtryck, vanvård samt barn- och kvinnomisshandel.".

   Om invandringen skriver de att de vill "arbeta för en värdig och ansvarig invandrings- och immigrationspolitik". Mer än detta hittade jag inte från deras hemsida.

   Radera
  4. Enligt Nasrin Sjögren, som är från Iran och är partimedlem i Kristna värdepartiet, är islam ondska, se på https://deulf.wordpress.com/2014/01/08/nytt-kristet-parti-grundat/ .

   Radera
 2. Problemet med KvP är att de tar ställning för mångkultur och emot nationalism.

  Jag kommer inte att rösta på dem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var kan jag hitta KvP:s ställningstagande för mångkultur och emot nationalism? Jag har försökt leta i Internet men det verkar inte vara helt lätt att hitta.

   Radera
  2. Jag hörde det live på radio, precis när de hade grundat partiet.

   Det lär de återkomma med.

   Jag kommer att gå igenom de småpartier som finns i Sverige sen inför valet i höst.

   Radera
  3. För min del är det fortfarande inte uteslutet att rösta på KvP. Förutom att KvP delar min abortsyn (vilket SD inte gör), ser KvP ut att lägga betydligt större vikt på barnfamiljers valfrihet inom barnomsorg (denna är egentligen min viktigaste fråga) än SD gör. SD har inte verkat vara så aktiv med denna fråga på de sista tiderna.
   Om SD lyfte barnfamiljers valfrihet inom barnomsorg till en fjärde mest prioriterad fråga vid sidan av att föra en ansvarsfull invandringspolitik, att ta krafttag mot brottsligheten och se till att de äldre får en trygg och värdig ålderdom, skulle det kännas betydligt bättre för min del vad kommer till SD. Det är också oklart för mig om SD menar, när de pratar om att höja vårdnadsbidraget till 6.000 kr, att ge 6.000 kr för varje hemmavarande barn eller att ge 6.000 kr för familjen oavsett om det handlar om bara ett eller flera hemmavarande barn. Det säger SD inte heller tydligt om de vill tvinga alla kommuner att införa vårdnadsbidraget.
   Dessutom hjälper den nuvarande svenska familjepolitiken samt fri abort oavsett om den gäller till och med den 18. eller den 12. graviditetsveckan (även om det sistnämnda är något bättre än det förstnämnda), att genomföra Agenda 21 genom att minska nativiteten.

   Radera
  4. För min del är det fortfarande inte uteslutet att rösta på KvP. Förutom att KvP delar min abortsyn (vilket SD inte gör), ser KvP ut att lägga betydligt större vikt på barnfamiljers valfrihet inom barnomsorg (denna är egentligen min viktigaste fråga) än SD gör. SD har inte verkat vara så aktiv med denna fråga på de sista tiderna.
   Om SD lyfte barnfamiljers valfrihet inom barnomsorg till en fjärde mest prioriterad fråga vid sidan av att föra en ansvarsfull invandringspolitik, att ta krafttag mot brottsligheten och se till att de äldre får en trygg och värdig ålderdom, skulle det kännas betydligt bättre för min del vad kommer till SD. Det är också oklart för mig om SD menar, när de pratar om att höja vårdnadsbidraget till 6.000 kr, att ge 6.000 kr för varje hemmavarande barn eller att ge 6.000 kr för familjen oavsett om det handlar om bara ett eller flera hemmavarande barn. Det säger SD inte heller tydligt om de vill tvinga alla kommuner att införa vårdnadsbidraget.
   Dessutom hjälper den nuvarande svenska familjepolitiken samt fri abort oavsett om den gäller till och med den 18. eller den 12. graviditetsveckan (även om det sistnämnda är något bättre än det förstnämnda), att genomföra Agenda 21 genom att minska nativiteten.

   Radera
 3. https://deulf.wordpress.com/2014/03/14/sverigedemokraterna-liberalerna-gor-det-igen/

  SvaraRadera