måndag 3 mars 2014

Ny studie bevisar att bankmaffiorna medvetet manipulerat priset på guld.

Guld. 
Det som många tidigare misstänkt, bekräftas nu svart på vitt av en färsk studie, som nyligen publicerats hos Bloomberg. Det är samma personer som avslöjade Libor-skandalen som då publicerade sina uppgifter inför EU. Detta ledde till en rad andra granskningar kring bankväsendet. Bland dessa har de nu inför New York Universitetets Stern School of Business, publicerat de senaste uppgifterna.

Det handlar om inte mindre än 5 storbanker som under de senaste 10 åren medvetet gjort allt i sin makt för att dumpa priset på guld till absurda låga nivåer. Dessa är: Barclays, Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia, HSBC och Societe Generale.

Regleringarna mellan de 5 bankerna sker två gånger per dygn. En gång kl 10:30 på morgonen, och en gång kl 15:00. Vanligtvis tar inte konferenserna mer än 10 minuter, men i vissa fall kan de hållas i över en timme. Operationen genomförs via Rothschilds kontor inom City of London Korporationen, så det är London-tid som alltså gäller. Under dessa konferenser kan bankerna byta guld så väl som guldpapper och övriga derivater. På det här sättet hade även dessa banker en klar fördel, då de kunde i förtid veta prisets utveckling via dessa konferenser.

Studien granskade utvecklingen av guldpriset mellan 2001 och 2013, för att kunna se ifall de kunde finna några "oegentligheter", då priset på guld inte betedde sig som förväntat, och sedan se ifall detta hade att göra med bankmaffiornas manipulation. Åtminstone sedan början på 2004 har de funnit att bankerna medvetet manipulerat priset på guld, genom att medvetet dumpa den, till betydligt lägre nivåer än vad den skulle ha varit, om den inte hade manipulerats av bankmaffiorna. Det är framför allt under eftermiddagskonferenserna som de grövre manipulerandet skedde under dagen.

De 5 utpekade bankerna vägrar kommentera uppgifterna, men har inlett sina egna internutredningar. Tidigare anställda "ekonomiska experter" hos bankerna menar dock att de irreguljära siffror för priset för guld, behöver dock inte betyda att någon form av illegal manipulation har skett.

Bloomberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar