torsdag 15 augusti 2013

Labourpartiet vill ha tillbaka "The Prince of Darkness".

Den homosexuelle, socialistiske, massinvandringsivrande, Bilderbergaren, tillika globalist, Peter Mandelson,
också känd som The prince of Darkness
Peter Mandelson (aka The Prince of Darkness) är namnet som dyker upp under sommaren bland labourpolitiker i England. De säger att de behöver en duktig strateg inför kommande val, någon som kan styra upp partiet för att ta tillbaka makten från Tory och Lib-Dems koalitionsregering.

Trots att missnöjet med den sittande regeringen i England är mycket stort, har Labourpartiet endast en knapp ledning i väljarundersökningen före sina rivaler inom Torypartiet. Nu lyfter labourpolitiker med Graham Stringer i spetsen fram Bilderbergaren Peter Mandelson som figuren som enligt dem ska säkra maktskifte vid nästa val i England. Någon måste ta tag i partiet för att de ska kunna återta makten. Och enligt dem är det den socialistiske elitisten Mandelson som ska göra detta.

The Telegraph.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar