tisdag 17 juli 2012

Västmakterna vs. BRIKS-länderna - Kommunister vs. Kommunister.

Av någon anledning verkar en del tro att det finns en "god" och en "ond" sida inom dagens internationell geopolitiska maktkamp. Men i själva verket har vi att välja mellan kommunism och kommunism, eller som G. Edward Griffin uttryckte det, mellan fabiansk socialism i väst och auktoritär leninism i öst. Men i grunden så är det ett val mellan två olika varianter av kommunism. Detta har altid varit elitens mål. Och de har alla en samlad och väl kontrollerad makt som spelar schack med hela världen som spelplan. Dessa kontrolleras genom säkerhetspolis och underrättelsetjänsten i respektive land som egentligen inte är lojal till värdlandet.

Idag har vi det man brukar kalla för det Anglo-Holländsk-Sionistiska falangen i väst och det Russo-Sino-Islamska falangen i öst. Alltså EU+NAU+Israel vs. Russland+Kina+Islam. Eller i ekonomiska termer Västmakterna vs. BRIKS-länderna. 

Kampen i sig är värdelös, förutom att det kan skapa offer (vilket i sig kan vara relevant för illuministerna), men i själva verket förespråkar båda blocken samma regionalism. Alltså samma kommunistiska koncept. Några exempel är de östasiatiska länders förslag om en eventuell gemensam valuta i framtiden. Kommunisten (och frimuraren) Hugo Chavez har också förespråkat det samma för UNASUR i Sydamerika, lika så har diktatorn (och frimuraren) Khadaffi förespråkat för Afrika. 

Det är samma mål oavsett vart du bor, eller vilken sida du är på, väst eller öst. Skillnaderna handlar om nyanser. Bakom stängda dörrar gör man egna överenskommelser. Något som skett nästan regelbundet mellan väst och Kina och även mellan väst och den muslimska världen, och på senare tid dragit igång mellan väst och Ryssland. 

Vi (konservativa) är måna om att bekämpa socialisterna som styr oss här i väst. Men låt oss inte glömma de socialister som styr i de främmande länderna. De är lika illa om inte värre. Om vi tar BRIKS som står för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika som ett exempel. Så märker vi att socialister eller rent av kommunister styr i dessa länder. 

Jag har tidigare skrivit om Lulas socialist parti som styr i Brasilien, samma gäller för Indien, medans Ryssland har egentligen inte ändrats särskillt mycket från Sovjet-tiden. Kina styrs av kommunist partiet och Sydafrika styrs av de rasistiska massmördande kommunister inom ANC. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar