fredag 8 februari 2013

Vilken häxa skrev på Chemtrailfördrag?

History.com tar upp ämnet Chemtrails i ett sällsynt program. 


Chemtrails historia är fortfarande något som ligger i dunkel. En del menar att Chemtrails kan spåras så långt tillbaka som till experiment från 1940-talet bland nazisterna i Tyskland och imperialisterna i Japan. Syftet skulle ha varit att med aluminiumpartiklar kunna förvirra radarläsare för att försvåra militära flygoperationer från fienden. Med andra ord var det en del av olika militära experiment som skedde då.

Efter 2VK fortsatte experimenten att utvecklas på olika håll i Sovjet, USA, Kanada, Malta med flera länder. Det handlade i första hand om mindre experiment. De mer kända kommer från USA som inleddes på 1950-talet. För de som är intresserade kan ni kolla upp Operation DEW, Operation LAC och Operation SHAD, som förmodligen är de mest kända. Experimenten på den tiden var dock relativt småskaliga och kan inte jämföras med de just nu pågående massiva Chamtrailsprojekt som körs i stort sätt över hela världen. De nämnda operationer har intressant nog även starka kopplingar till Operation Paperclip där nazi-tyska vetenskapsmän rekryterades av CIA. CIA gjorde även samma sorts rekrytering med imperialist-japanska vetenskapsmän.

En betydelsefull figur här verkar vara Dwight D. Eisenhower. Med bakgrund inom militären och aktiv även inom politiken, då även ledande figur för NATO, ville gärna se öppnare relationer med då Warsawapakten. I Genevekonventionen år 1955 förslog Eisenhower något som han kallade för "Open Skies". Eisenhower ville att ickemilitära flyg skulle kunna flyga över och observera varandra från ovan. De skulle alltså öppet även kunna observara sina "motståndares" militära aktiviteter. Enligt Eisenhower så ville han visa världen att båda sidorna arbetade aktivt för att undvika ett 3VK. Som vi vet, så var Kalla Kriget en bluff. Kremln var dock inte beredda för detta direkt år 1955. Men förhandlingar för detta skulle i alla fall påbörjas. Båda stormakterna kände tydligen till sina egna Chemtrailsexperiment. Eliten som kontrollerade båda stormakter hade för avsikt att harmonisera länderna med varandra, och flygen, både militärt och civilt, var inget undantag. Diskussionerna om "öppna relationer" mellan öst och väst var i själva verket en rökridå för att inleda intensifierade Chemtrailande i både öst och väst.

Först år 1989 skulle NATO komma fram med Open Skies Treatys första utkast. George H. W. Bush var drivande i den här frågan. Ungern och Kanada skulle ta initiativet med ett möte för detta redan 1990. Efter möten i både Ottawa och Budapest mellan NATO och Warsawapakten fanns det fortfarande detaljer som skulle redas ut. Med intensifierade möten via OSSE under sommaren 1991, skulle förhandlingarna kring fördragets alla frågetecken redas ut. Till slut skulle Open Skies Treaty vara klar för länderna från både NATO och Warsawapakten vara klara för att skrivas på. Det enda hindret som uppstod var att Warsawapakten hann kollapsa innan fördraget kunde skrivas på. Efter att ha haft långa förhandlingar i lite drygt två år valde länder inom NATO och före detta Warsawapakten att ändå skriva på.

I ett möte i Helsingfors, den 24 mars år 1992, skrev totalt 23 länders utrikesministrar på det som i själva verket var ett Chemtrailfördrag. Men fördraget kunde inte träda i kraft. Sovjet/Ryssland ville köpa mer tid, lika så Vitryssland. Fördraget skulle först träda i kraft 10 år senare, alltså år 2002 skulle den internationella Chemtrailande börja på allvar. Under dessa år skulle fler länder läggas till detta fördrag. Flera före detta Sovjet stater skulle med och även länder som varken var under NATO eller Warsawapakten. Bland dessa finner vi Finland och Sverige. Det är nu det hela blir intressant för våran del.

Sveriges så kallade "alliansfrihet" berodde på Finlands ditto. Av historiska skäl ville inte Finland ha en provokativ gräns till Sovjet. Samtidigt skulle Sveriges "alliansfrihet" också undvika att vårt enda buffertzon till Sovjet skulle sätts på spel. Efter Kalla Kriget var dock denna konflikt borta. Samtidigt har länder som Sverige och Finland inte haft en tillräckligt bra ursäkt för att lura folken in i NATO, då Kalla Kriget var över. Men ingenting hindrade länder från att skriva på Open Skies Treaty. Eftersom Finland varit initiativtagande i dessa möten skrev de på strax efter Sovjets kollaps.

Sverige skrev på detta Chemtrail fördrag någon gång mellan 1992 och 2002 då fördraget trädde i kraft. Någon av Sveriges tre kvinnliga utrikesministrar under denna period öppnade alltså upp för så väl amerikaner som ryssar med fler att kunna observera Sveriges militära aktiviteter och samtidigt passa på och spraya lite Chemtrails.

Dessa tre är:

1. Margaretha af Ugglas. Sveriges utrikesminister från 1991-1994 (moderat). Tillhörande elitklanen Stenbeck. Har varit aktiv inom SIDA sedan 1976. Och även aktiv inom FN.

2. Lena Hjelm-Wallén. Sveriges utrikesminister från 1994-1998 (socialdemokrat). Aktiv inom UNESCO, FN, Palmecentret, SIDA och Europeiska konventet som utarbetade det första utkastet av det som idag är Lisabonfördraget (EU-konstitutionen). År 2008 tilldelades hon Serafimordens band av Kungen.

3. Anna Lindh. Sveriges utrikesminister från 1998-2003 (socialdemokrat). Bilderbergare. Var drivande i tillämpningen av Romklubbens Agenda 21 i Sverige (framför allt kring Östersjöområdet). Arbetade intensivt för att föra svenska folket bakom ljuset inför euroomröstningen. Ända in till döden faktiskt. Något som etablissemanget försökte utnyttja.

Någon av dessa tre landsförrädande häxor skrev alltså på Open Skies Treaty. Sedan 2002 har vi sett hur antalet Chemtrails succesivt ökat och intensifierats i Sverige. Titta bara uppåt när det är klar himmel. Sedan 2002 har även Open Skeis Treaty expanderats. Numera är det EU (Europeiska Unionen) tillsammans med NAU (Nordamerikanska Unionen) som har hand om detta inom OSSE. Enskilda länders regeringars beslut har alltså blivit av mindre betydelse bara de senaste 10-20 åren då kontinentala Unioner tagit över den rollen. Bara ytterliggare bevis på hur betydelselösa Riksdagsval blivit då landet redan är bunden till massvis med internationella avtal och fördrag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar