torsdag 17 oktober 2013

SD motionerar i Riksdagen för att avskaffa Illuminatis luciferianska högtid - 1:a maj.

Inget mer firande av Illuminatis födelsedag, om SD får som de vill. 


Det är patrioten Mattias Karlsson (SD) som skrivit en motion där han begär en utredning för att avskaffa Illuministernas luciferianska officiella firande i Sverige. Sedan 1939 har de svenska frimurarna officiellt kunnat utöva sina luciferianska riter varje år den 1:a maj, med andligt hjälp från horder av hjärntvättade ateister och diverse nyttiga idioter med röda fanor.

Om Sverigedemokraterna skulle få som de vill, skulle det bli ett hårt bakslag mot svensk frimureri. Karlsson tar upp en del av historiken kring 1:a maj firandet. Men inte alla detaljer. Han tar upp Haymarketkravallerna. Men faktumet är att dessa kravaller skedde inte ens den 1: maj, utan några dagar senare. I själva verket har Haymaketkravallerna inget med 1: maj att göra. Det är bara för att få fåren med de röda fanorna med sig. Den egentliga anledningen är luciferiansk, som jag förklarade förut. Förslaget från Andra Internationalen att välja just 1:a maj, kom just från frimurarna.

Karlsson påpekar mycket riktigt att det var kommunisterna själva som orsakade kravallerna mot polisen i Haymarket, och att lejonparten av de som firat dagen varit historiens värsta massmördare. Frimurarna kommer så klart att fortsätta att fira Illuminatis födelsedag, tillsammans med sina horder av får med röda fanor, även om SD:s förslag skulle gå igenom. Men utan Statens fulla stöd, vilket i sig vore historiskt. Även på internationell nivå.

Låtom oss be en bön för Karlssons välstånd. Att Gud skyddar honom mot frimurarnas ondskefulla försök att likvidera honom, som säkerligen är något de har i åtanke.

Läs Karlssons hela motion HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar