fredag 12 juli 2013

Mångkultur tar över England och kör över engelska barn - vill att de sjunger på litauiska och polska.

Globalistisk mångkulturalistisk trams.
För att underminera nationen och självständigheten. 
Engelska föräldrar med barn i Peckover skolan i Wisbech, tillhörande Cambridgeshire har gått i taket. Anledningen är att deras 8-åriga barn kom hem gråtandes från skolan. De hade tydligen tvingats sjunga på litauiska och polska, trots att de själva inte ens fick lära sig vad de sjöng för något. Barnen upplevde det som obehagligt att de inte ens fick veta varför de skulle sjunga på ett främmande språk.

Föräldrarna Clare Eva och Tamara Meldrum har anordnat en protest mot skolan. De menar att barnen är fortfarande för små, och att skolan borde prioritera att lära dem engelska i första hand, i synnerhet i den åldern.

1 av 3 barn i Peckover skolan är invandrare, många från länder som Polen och Litauen.

Föräldrarna såg sig tvugna att poängtera att de inte var rasister. Men att de helt enkelt inte kunde tolerera sådant från skolledningen.

Till slut backade skolan. Barnen skulle inte tvingas in i deras multikulturella "festival" som de hade anordnat tillsammans med en "antirasistisk" orgaisation. Deras kommentar till händelsen är att de anser att det är viktigt att hylla mångkulturen och "mångfalden".

Daily Mail.

3 kommentarer: