tisdag 13 december 2011

Davidstjärnan är inte Kosher!


Vår värld är näst intill helt baserad på lögner. Många av oss har kanske tagit några steg fram för att "vakna" och inse många bedrägerier. Men inte förens vi är beredda att gå bakåt i historien i vårt sökande efter sanningen upptäcker vi verkligen hur illa det hela ligger till. När man upptäcker att det vi fick lära oss sedan vi var små var en lögn. När mycket som vi fick lära oss i skolan visar sig vara halvsanningar eller rena lögner. Om det nu handlar om ekonomi, politik, historia, vetenskap eller religion som i det här fallet. Så inser vi nu att det är något som endast vi själva som individer kan ta i tu med helt på egen hand. Vi kan inte lita på våra lärare, läkare eller myndigheter. Ty vår värld är helt baserad på lögner, och utan alla dessa lögner skulle vår värld förmodligen rasa in i ett stort svart hål.

Davidstjärnan (eller Davids sköld på hebreiska) är kanske symbolen som främst identifieras med judar och judendom idag. Ytterst få känner till symbolens verkliga betydelse. Och kanske än färre vet att den egentligen går emot allt som ortodoxisk judendom står för. 

Jag vill vara tydlig med att säga att jag som kristen tror på en biblisk Israel. Dock bör kristna inse att den nuvarande Israeliska staten inte är den Israel som Bibeln talar om. Enklaste sättet att inse detta är då man upptäcker att den så kallade Davidstjärnan inte är en judisk symbol, utan att symbolen kom in i judendomen genom Kabbalan, den judiska mystisismen, som i sin tur tog symbolen från de hedniska. 

Genom att lägga denna sexuddade (hexagrammet) på någon hade man alltså lagt en förbannelse på någon.  Stjärnan är mycket relevant inom trolldom och häxeri. Det tyska ordet hex har faktiskt sin ursprung genom hexagrammet. Och det svenska ordet "häxa" kommer även ifrån tyskans hex.

Nu talar vi alltså om en triangel som pekar uppåt sammansatt med en triangel som pekar nedåt. Stjärnan har 6 uddar, 6 små trianglar runt om en 6-sidig kärna. 666. Bestens märke!

Det finns alltså ett land som existerar idag. Som bär med sig en förbannelse. Man har lagt en förbannelse över det Heliga landet och över israeliska folket på ett mycket bedrägligt sätt. De flesta judar idag bär denna symbol och är helt övertygade om att det är en judisk symbol. På samma sätt identifierar människor, vars hjärtan är drivna av hat mot judar, denna hedniska symbol med det judiska folket.

Symbolen kunde man finna bland hedniska tempel hos romarna i antiken och inom katolska kyrkor under medeltiden. Men inte i synagogor och nämndes inte inom rabbinisk litteratur! Sanningen är att Davidstjärnan inte ens är en Biblisk symbol.

Det var först under 1600-talet i Tjeckien som symbolen sammankopplas med judar. Det var först under den första Sionistiska kongressen år 1895 som symbolen skulle officiellt representera judendomen. Sionisterna som egentligen är en ateistisk front för den judiska Kabbalan och som styrs av frimurare var med och la en förbannelse över judarna. Sionismens fader skrev följande i sina meoarer:

"It is essential that the suffering of Jews ... become worse... this will assist in realization of our plans... I have an excellent idea... I shall induce anti-Semites to liquidate Jewish wealth... The anti-Semites will assist us thereby in that they will strengthen the persecution and oppression of Jews. The anti-Semites shall be our best friends". Som ni ser så visar Sionismens fader en anhängare av anti-Semitism och en marionett åt Påven precis som en anna väl känd sådan.

 Det är viktigt att påpeka att Kabbalan har sina idéer sprungna ur den Babyloniska Talmuden. De flesta judar är själva helt ignoranta när det gäller detta. De förstår inte hur det går mot Torahns lära. Ortodoxiska judar har dock genomskådat bedrägeriet. Se hur riktiga judar bränner Bestens märke.Min förhoppning är att judar kan upptäcka sanningen och se igenom bedrägeriet. Även vi icke-judar och särskillt kristna måste börja genomskåda bedrägeriet. Vi kristna har en skyldighet att söka sanningen. Bibeln har en del att säga om den tiden som kommer. Och det är dags för oss att upptäcka alla bedrägerier, som högtider och symboler som vi egentligen kallar kristna, men som egentligen är hedniska. Vi måste avslöja det Saturnaliska element som styr vår värld!


Men vem är det då som bär denna Märke, som Bibeln varnar oss om? Jag kommer bara på en individ. Titta mycket noggrant i följande bild.


Jag kommer att återkomma med mer i ämnet. Ty vi kristna är kanske mer bedragna än judarna. 

1 kommentar: