onsdag 30 november 2011

Den 30:e november. En svensk version av "Thanks Giving".

Idag är jag tacksam. 

Tacksam för alla karoliner som offrade sitt liv för att försvara folk, hem och fosterland, och bevarandet av ett fritt och protestantiskt, svenskt, Sverige. För vår nationella suveränitet, vår kultur, vårt språk, vårt folk.

Mina tankar går till alla fäder och mödrar, bröder och systrar, söner och döttrar, som miste sin far, bror, son.

Idag är det tyvärr inte många som uppskattar karolinernas gärning för att försvara och bevara ett fritt Sverige. De skulle nog till och med förkasta hela idén, då de föredrar ömsesidig beroende istället för att bevara ett fritt Sverige för sina medborgare.

Inte heller svensk kultur är något man vill värna om då det i sig är ett hinder för socialismens internationalistiska dröm om en världsregering. Och för att uppnå det krävs det först relativism och identitetslöshet.

Anledningen till att Karl XII:s död är så symboliskt viktig för svensk nationell suveränitet är för att hans liv i mångt och mycket präglades av kampen för svensk nationell suveränitet. Vi befann oss i ett läge då vi var omringade av tre fiender som bestämt sig för att förinta oss. Om det inte vore för krigarkungen, kanske skulle Sverige inte ens funnits idag. Kanske svenskar skulle ha varit ett minne blott, om ens det. Efter att Ryssland eventuellt erövrat hela den skandinaviska kontinenten, skulle kanske vi ha splittrats eller förintats som folk under Stalins Sovjet. Vem vet?

Men idag har vi ett liknande hot dock en mycket tyst sådan. Fyllt med infiltratörer som har som mål att avveckla vår nationella identitet och på sikt även vår nationella suveränitet. Deras mål är att försätta oss i den internationella gemenskapen av träldom. Internationalister har som mål att avveckla alla nationella gränser, familjen, privat ägande och till och med Gud.

Vår uppgift är att göra det som krävs för att upprätthålla ett fritt Sverige, fritt från bestämmelser från EU eller FN. Därför är det av största vikt att vi sprider sanningen om vad globalisternas agenda i själva verket är. Och så som Karl XII:s liv präglades av kampen för ett fritt Sverige, så fortsätter vår kamp för vår frihet än idag.

Det är vi skyldiga karolinerna som offrade sina liv. Det är vi skyldiga oss själva. Det är vi skyldiga våra barn och barnbarn. Vi är skyldiga varandra att få leva i ett fritt suveränt Sverige.

Länge leve och Gud välsigne Sverige och svenskarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar