onsdag 16 november 2011

Kan EU avsätta Fredrik Reinfeldt?

Jag vet att det här kan låta mycket frestande för en del. Och för vissa en omöjlighet. Men utvecklingen i Europa säger något helt annat. Och det är mycket oroväckande. EU har i stort sätt gjort två blixt snabba coup d`état, två kvicka statskupp, utan våld och vapen.

För Papandreou fäller jag ingen tåre. Han gjorde inget för att kämpa för sitt land och bjöd villigt in bankmaffiorna att begå ett offentligt våldtäkt på det grekiska folket inför hela världen. Dock bör det vara grekiska folket som avsätter honom, inte EU! 

I Italien ser vi inte samma spektakulära protester som i Grekland. Och bland kontakter på plats har folk inte märkt av någon kris. Restaurangerna är fulla, det är kö för att boka en del flyg och folk köper fortfarande sina Ferraris. Många frågar sig vart krisen egentligen finns. Men EU eliten bestämde att Berlusconi skulle bort, nu fick de sin chans och den här gången blev det ingen bom. Återigen är det inte italienska folket som avsätter Berlusconi, utan EU! Men idag sker det ingen debatt om hur nationell suveränitet i Europa är under attack! 

Jag tror att nästa stora bublan kan bli studentbublan. 2012 kommer att bli ett intressant år i många avseenden. Spräcker studentbublan kan de rödgröna mobilisera sina gräsrötter tillsammans med studenter och fackföreningar mot Fredrik Reinfeldt. Och tydligen kan en sådan kris innebära att EU avsätter vår parlamentariskt valda Statsminister! Kom ihåg att EU-konstitutionen står över svensk lag och det är alltså EU-konstitutionen (Lisabonfördraget) som vi lever under idag, alltså inte under svenska grundlag. Så har det egentligen varit sedan den första december 2009. Och sedan grundlagsändringen som trädde i kraft den första januari i år har detta bara förstärkts! 

Nu ersätts både Papandreou och Berlusconi av var sin eurokrat på plats. En före detta vice president för ECB och en före detta EU-kommisionär. Vem kommer att ersätta Reinfeldt om han inte gör exakt(!), precis(!) som EU vill? Cecilia Malmström? Margot Wallström? Ja det låter illa det. 

Många läsare kanske anser att Fredrik Reinfeldt är en j*vla h*runge; Men han är VÅR j*vla h*runge, och endast vi bör kunna avsätta honom! 

Nigel Farage säger sitt om den nya formen av europeisk tyranni. 


Daniel Hannan säger sitt på samma poetiska vis som han brukar. Lamporna släcks över hela Europa. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar