torsdag 23 juli 2015

Frankrikes president, Francois Hollande, vill gärna att EU får en egen regering.

Francois Hollande.
Länge har det funnits så kallade federalistiska krafter inom EU som strävat efter att göra EU till en egen nationalstat med en egen regering, budget och välfärdssystem. På universitetsnivå har man länge sett detta som en självklar utveckling.

Men aldrig har en regeringschef från ett enskilt medlemsland visat ett sådant förakt för idéen om nationalstaten som Frankrikes nuvarande president, Francois Hollande. Efter den senaste grekiska krisen så menar Hollande att den enda långsiktiga och hållbara lösningen för Eurozonen är att ombilda zonen till en egen regering med en egen budget. något han menar skulle förhindra det som hände nu i Grekland.

I praktiken blir så klart detta inte bara en regering över Eurozonen utan även över hela EU. Och Hollande har tagit globalisternas strävan nu ett steg längre. Det borde vara uppenbart nu för alla att varje kris egentligen bara används av globalisterna att införskaffa sig ännu mer makt. Det är alltid deras lösning. Mer centralisering, aldrig mer suveränitet, självbestämmande och självansvar.

Bloomberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar