onsdag 19 oktober 2011

Den svenska sperman mår allt sämre.

   Det här är ett väldigt obehagligt ämne men det är något som måste uppmärksammas och diskuteras, innan det är för sent! Sanningen är att om vi inte lyckas informera svenska folket (och det fort) så kommer man inte att förstå vad som hänt. Och vi kommer att ha ett demografiskt problem som ingen kunnat förutse då detta räknas inte in i dagens prognoser av demografiska förändringar i vårt land.

Jag riktar mig främst till nationella och övriga värdekonservativa. Det här bör ses som ett folkhälsoproblem och ett hot mot vårt folks överlevnad. Jag anser även att rätten att reproducera sig är en okränkbar rättighet! Och vi har redan massivis med hinder till vår egen fortplantning. Det finns alltså både sociala och ekonomiska faktorer som blivit hinder till det som annars borde betraktas som naturligt, att ett samhälle förökar sig.

Utöver dessa faktorer har vi nu en medicinsk faktor som lär snart bli den mest akuta hinder till vår fortplantning och hela vår kultur och civilisation. Förutom skadliga kemikalier i luften, maten och dyckesvatten som finns. Finns det även kemikalier och kombinationer av kemikalier i våra kläder, i flaskor, konserveringsburkar, plastprodikter, leksaker, färgämnen, shampoo, solkräm, och övriga förpackningsprodukter så väl som övriga hygienartiklar mm! Det handlar om ämnen som är hormonstörande. Kemikalier som DDT, PCB, DEHP och tributyltenn.

Ja, det är skrämmande att det är bland saker man faktiskt använder varje dag som förstör en väsentlig del av våra reproduktiva organ. Det här har egentligen varit ett växande problem sedan efterkrigstiden. Allt fler män i synnerhet i väst är helt sterila (och även män i tredje världen, dock i mindre utsträckning).

Om man jämför spermiekoncentrationen från 1940 så har den år 1990 halverats! Naturskyddsföreningen som även gjort jämförelser i fertiliteten bland olika årskullar ser att chanserna är mycket större om man jämför män  födda tidigt på 80-talet och sent på 80-talet. Där det bland de som tillhör de senare årskullar löper sörre risk att vara helt infertila eller åtminstone ha fertilitetsproblem än de som var födda tidigare på 80-talet.

Nu tog jag bara upp en bråkdel av all information som egentligen finns gällande det här ämnet. En kanadensisk dokumentär från 2008 går in djupare i ämnet.

http://video.google.com/videoplay?docid=-3450754654538943

Även svenska Naturskyddsföreningen har gjort en föreläsning gällande ämnet. Här framför de skrämmande statistik om hur spermaproduktionen, främst bland unga svenska män ökat markant de senaste decenierna.

http://bambuser.com/v/1702847

Som ni kanske märker så återfinns inte dessa filmer på YouTube. Så det är extremt lite uppmärksamhet ämnet har fått både internationellt och inte minst här hemma i Sverige.

Miljörörelsen vill endast prata om klimatbluffen. Trotts att vi har riktiga miljöproblem och allvarliga folkhälsoproblem som är akuta! Men det är så klart meningen. Så som klimatbluffen begär att världen minskar i befolkning, så uppmärksammas det. Miljöproblem som är till fördel för anhängarna till klimatbluffen skall därmed inte avslöjas. För att förstå det måste man ta sig igenom Club of Rome, Agenda 21 och Kyotoprotokollet. Först då förstår man varför världseliten är besatt av att reducera världensbefolkningen. De är besatta till den grad att de är berädda att sterilisera oss.

Jag kommer självklart återkomma till varför eliten gör så. Men just nu måste informationen om vår växande infertilitet spridas till så många som möjligt! Den 18 november kommer Naturskyddsföreningen att hålla en konferens om just detta. Tiden är satt mellan kl. 9 - 17 + mingel 17 - 18. Platsen blir Norra Bantorget i Stockholm. Ordinarie priset blir 1200 kr, 600 kr för medlemmar. Priset inkluderar lunch och fika.

Det skulle glädja mig något stort om nationella, Sverigevänner och övriga värdekonservativa i Stockholmsområdet kunde närvara vid denna konferens. OBS! Sista anmälningsdagen är den 6 november! Kolla länken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar