måndag 24 oktober 2011

Håkan Juholt, Vitryssland och nätverket.

Månadens största inrikesnyhet bör utan tvekan vara Juholt-skandalen. Men medans media dyker sig in i den moraliska fråga av denna bedrägeri och/eller försöker räkna ut hur mycket summan handlar om; Och sossar är förbannade för att de inte blir av med Juholt, eller att svenska folket blir förbannade då förundersökningen så väl som övriga överklaganden mot Juholt läggs ner. Så har ingen, vad jag vet, valt att titta lite närmare på vad Juholt sysslat med. Det första jag fick höra var att han var journalist och att han mest varit engagerad inom försvarspolitiken och att han var en "riktig socialdemokrat" (nu vet vi vad de menade med det där) från Kalmar län, närmarebestämmt Oskarshamns kommun. Det var i stort sätt allt vi fick lära oss. Inte konstigt att han var ganska okänd för de flesta, även för sossar.

Men om vi tittar på Juholts bakgrund kanske vi får bättre förståelse för varför han valdes till sossarnas nya ledare. Och kanske även varför han får stanna kvar och kommer undan trotts den nya krisen inom SAP. Jag har nämligen roat mig lite med att kolla upp Håkan Juholts nätverk och hans engagemang i en del frågor som tenderar att passa in i eliternas agenda.

Bedrägerifrågan tar främst upp frågan om lägenheten någon eller några bilresor och så en mycket intressant resa till Vitryssland av alla länder. Detta skulle ha skett 2006, alltså samma år som "Denim Revolutionen" i Vitryssland. Han ska även ha rest till Washington 2009.

Förr har man använt sig av skandaler för att täcka upp ännu värre skandaler. Eller även för att få sympatier bland folk som tycker att media hetsar alldeles för mycket mot sin kära ledare, då de kan betrakta bedrägerifrågan i sig som "något alla politiker gör", eller känner att "moderat-skandaler är värre", eller känner att de helst vill fokusera i de viktiga frågorna än eventuella personfrågor.

Och ja, jag anser att detta är fallet med Herr Juholt. Vi vet så lite om honom. "Hellre att han blir känd för denna lilla bedrägeri" än något värre, tänker de. Så var fallet med exempelvis Bill Clinton. Clinton är mest känd för för Lewinsky-skandalen. Det är ytterst få som hört talas om "China-gate" där Clinton varit inblandad i försläljningen av högteknologiskt och hemlighetsstämplad militärinformation, bland annat för att få kommunistiska Kina att finansiera sin 1996 valkampanj.Utifrån det mest mainstreem informationen som finns får vi reda på att Juholt var journalist mellan 1980 och 1994 för den socialdemokratiska tidningen Östran. En tidning som är baserad i Kalmar län.

OSSE-möte.
I riksdagen var han försvarspolitiker. Han var nämligen varit (en av) riksdagens delegater till NATO sedan 1995. Och sedan 1996 varit riksdagens delegat vid OSSE (på engelska OSCE), Organization for Security and Co-Operation in Europe.

(Observera den åttauddiga stjärnan på mattan i bilden till höger. Den åttauddiga stjärnan återfinns hos tempelriddarnas, muslimernas och de hedniska new age-ockultisternas symboler så väl som i Vatikanen.)

OSSE är ytterliggare en FN-organ. Den koncentrerar sig främst kring säkerhetsfrågor, men diskuterar även övriga frågor som brukar röra FN:s agendor. Mänskliga rättigheter, valobservation och vapen controll är några exempel.

Något som inte togs upp särskillt mycket av MSM, när vi först fick reda på att Håkan Juholt skulle bli partiledare för Sveriges största politiskaparti, var hans engagemang inom Oskarshamns arbetarekommun. För den som inte följt Juholt så noga blev detta först känt när Aftonbladet tog upp det i och med bedrägeriskandalen. Men som sagt så verkar MSM ha begravt den historien lika snabbt som den kom upp. Jag bestämde mig då för att titta lite närmare på denna organisation.

För den som inte vet så är en arbetarekommun det samma som en lokalorganisation för SAP. Jag fick fram följande info gällande Oskarshamns arbetarekommun genom "allabolag.se":

Registreringsår: 1974
Organisationsnummer: 832800-4430
Bolagsform: Ideella föreningar
Status: Bolaget är aktiv
Verksamhet: Politiska organisationer
F-Skatt: Aldrig registrerats

Även telefonnummer och besöksadress fanns på webbsidan. Utöver det kunde jag inte hitta info gällande Juholts aktivism inom denna arbetarekommun. Men i aftonbladets artikel lär vi oss att Tormod Nesset är arbetarekommunens projekansvarig. Det är nämligen så att Oskarshamns arbetarekommun haft ett "biståndsprojekt" som gällde just Vitryssland. Projektet sägs handla om att lära ut hur man organiserar ett parti bland annat.

Juholt ska enligt uppgift ha åkt till de tre städer som är anknutna till arbetarekommunens biståndsprojekt (Minsk, Brest och Moglev). Både resan till Washington och den till Vitryssland ska ha registrerats som "studieresor". Men det är uppenbart att det här inte var en "studieresa" då han uppger att syftet med resan var att "inhämta information" om läget inom oppositionen,(?) deras prioriteringar, analyser och önskemål om fortsatt stöd.

Är det bara jag som tycker att det låter mer som ett uppdrag än en "studieresa"? Tydligen hade Juholt åkt bil från Stockholm till Minsk med "kulbon" till lika bedragerskan Åsa Lindgren. Vi får även lära oss att han skulle "överlämna saker". Bilen var "full med material" till den politiska oppositionen i Vitryssland. Det märks tydligt att journalisten som skrev artikeln, Joachim Kerpner, inte är den vassaste kniven på aftonbladets redaktion, eller så valde man att helt enkelt inte ställa sig vissa frågor kring väldigt motsägelsefull element om vad som Juholt gjorde i Vitryssland. Det enda journalisten spekulerar kring är ifall Juholt hade med sig saker från Oskarshamns arbetarekommun. Enligt uppgift ska Juholt ha stannat på Hotel Belarus i Minsk endast fyra dagar.

Så Håkan har varit engagerad i en vitrysk "biståndsprojekt" i många år genom Oskarshamns arbetarekommun. Det är tydligen så att denna arbetarekommun bedrivit denna "projekt" sedan 1999 med hjälp av (eller i uppdrag av) Palmecentret.

Palmecentret bildades 1992 av SAP, LO och kooperativa förbundet m fl. Enligt centret arbetar de i, topp-Bilderberg-agenten, Olof Palmes anda. Deras verksamhet verkar i samma anda som de flesta stora FN-organ, dock mer inriktad i frågor om demokrati, fred, mänskligarättigheter. De finansieras till 10% av sin medlemmar och till 90% av Sida (Swedish International Development Agency). Sida är i sin tur en statlig myndighet under utrikesdepartementet. Myndigheten bildades 1965 för "internationell utvecklingssammarbete". Med andra ord betalar vi inte bara för Juholts resor, vi betalar även för övriga subversiva uppdrag, olika myndigheter varit inblandade i, runt om i världen.

"Iesus Homenis Salvator" (Isis Horus Set)
Ytterliggare intressant är ledningen för Palmecentret. Bland dem finner vi främst ordförandet Lena Hjelm-Wallén och generalsekreteraren Jens Orback. Intressant i sammanhanget är att Hjelm-Wallén varit i FN och svenska UNESCO-rådet. Väldigt engagerad inom SAP. På 80-talet var hon utbildningsminister och statsråd i utrikesdepartementet (biståndsminister). Mellan 1994 och 1998 var hon utrikesminister och även vice statsminister fram till 2002. Hon var även med i Europeiska konventet som författade EU-konstitutionen (idag Lisabonfördraget). Sedan 2002 är hon ordförande i Svenska Afghanistankommittén. Och hon har även tagit emot kungens medalj (jesuit pris) av Serafimerordens band. Där gör hon Reepalu, Ceasescu och af Ugglas m fl sälskap.

Jens Orback är en kapitel för sig. Den socialdemokratiske journalisten som jobbade på Public Service har slirkat ur sig en hel del utan att skämmas. Medvetet har han velat normalisera sexuella abnormaliteter. Han lät oss veta vad syftet bakom massinvandringen var. Och så avslöjade han för oss att socialdemokratins verkliga mål var och är globalistiska, dvs internationalistiska. (Läs kommentar 2 som avslöjar Jens Orbacks Newsmill inlägg om hur han begär en "Ny Världsordning").På Aftonbladet artikeln får vi veta att Palmecentrets tidning, Internationella socialdemokraten, gjort en intervju med Håkan Juholt gällande Vitrysslandprojektet. Det var i 2011 års första nummer som Håkan Juholt intervjuas. Intervjun sker dagen efter hans tal i Almedalen. Här får vi reda på att Juholt varit aktiv i en vitrysk projekt de senaste 15 åren. (Alltså sedan 1996, samma år som han blev riksdagens delegat vid OSSE). Intervjuaren skriver:
"Han beskriver hur demokratiprojektet handlar om allt från partiorganisation, till genderfrågor, hiv och aids, medicinska frågor, mödravård, ekologisk odling och vattenrening. Olika professioner, föreningar och organisationer har knutits till projektet." 
 Han fortsatte med att berätta att de hade utbildat fler än 150 politiker, administratörer, företagare, lärare och läkare från Vitryssland i Oskarshamn och långt över 500 personer på plats i Vitryssland.

I denna intervju får vi även veta att socialdemokraterna i Kalmar län arbetat med internationella frågor i över 25 år. I början handlade det mest om Sydafrika, men på 90-talet kom det mest att handla om Ukraina och Vitryssland.

Jag frågar mig nu om inte denna gren av socialdemokraterna varit med i CIA:s alla subversiva uppdrag för att störta utländska regimer, i något man kallar "färg-revolutioner". Följande korta dokumentär förklarar en del.


Intervjun med Juholt fortsätter med att han berättar om Oskarshamns socialdemokraters engagemang i frågan. De arbetar med Brest och Minsk, men det är tydligen staden Moglev (nära ryska gränsen) som är arbetarekommunens "främsta partner". Juholt förklarar att uppgiften är att knyta an kontakten mellan politiker och andra delar av samhället.

Så det Håkan Juholt gör är att hjälpa lära ut hur man organiserar ett parti? Och så vill man hjälpa dessa politiker knyta an kontakten med övriga samhället? Kanske det bara är jag som tycker det hela känns som en subversiv operation. En operation som media valt att inte ta upp.

Alaksandar Kazulin
På Aftonbladet artikeln nämns den vitryska socialdemokraten, Oxana Bernatskaya, som ska ha träffat Håkan Juholt. Jag var tvungen att leta upp information om denna Oxana Bernatskaya. Bland engelska källor finns hon på PES-sidan (från 2006 strax efter Vitryska valet). PES är det gamla S&D. Dvs sosse-gruppen i EU, som i sin tur är bunden till SI (Socialist Internationalen). Bland svenska källor finns det en del, men mest på Juholts gamla tidning, Östran.

Så väl Oxana Bernatskaya som Alaksandar Kazulin, socialdemokraternas partiledare i Vitryssland, var närvarande vid de svenska sossarna partikongress lördagen den 29:e oktober 2005. (Månader innan "Denim Revolutionen").

I Östran nämns ett antal socialdemokratiska vitryssar som befinner sig i Kalmar län i samband med detta:

Sviatlana Makarnka - mamma till handikappade barn.
Alena Kantseal - medarbetare i ett fotoprojekt.
Vladimir Laptsevitch - ordförande för socialdemokraterna i Moglev.
Aliaksandr Serdziukou - vice regionordförande och journalist på Free Radio Prag.
Yury Navikau - vice ordförande i den nationella fria fackföreningsrörelsen.
Mikalai Silavin - socialdemokrat.

Av dessa återkommer Aliaksandr Serdziukou i ett regimkritisk inlägg om fria fackföreningarnas svårigheter i Vitryssland, i fackförbundet Unions medlemstidning, Kollega.

Samtliga källor gör nedslag mellan 2000 och 2006. Vi får reda på att arbetarekommunen får 50 000 kr i bidrag för ett projekt för handikappade barn i Vitryssland. Annars skrivs det inte så mycket mer om utgifter. Vi får även lära oss en del om Bernatskaya. Hon är Moglevregionens ordförande i landets socialdemokratiska parti (BSP), samt ordförande för en kvinnoorganisation i samma region. Bernatskaya är även sångerska och sångpedagog.

Den vitryska delegationen får möjlighet att studera socialdemokratisk organisation, politik och sammarbeta med fackföreningsrörelsen, sägs det. De träffar företag, skolor och socialdemokrater i både Mönsterås och Oskarshamn. Och värd för detta är ingen mindre än Håkan Juholt.
Laila Naraghi
Enligt Östran, så började hela det här projektet när Tormod Nesset, arbetarekommunens projektansvarig, och Laila Naraghi besökte Moglev i maj 2000. Om Nesset hittar jag inte mycket mer än en FaceBook-sida. Men gällande Naraghi finns det en del. Laila Naraghi sitter som vice president i Ecosy (Young European Socialists). Hon förlorade valet till SSU-ordförande 2007 mot Jytte Guteland. Naraghi har studerat på Försvarshögskolan, sitter i socialdemokraternas rådslag om internationell politik och har en akademisk bakgrund inom statsvetenskap och krishantering. Kollar vi på hennes blogg, så lär vi oss att hon har jobbat på SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB, ett bolag som tar hand om det svenska radioaktiva avfallet) hos Folk & Försvar och vid Crismart (en organ inom Försvarshögskolan som inriktar sig främst inom krishantering). Naraghi har även visat sig vara en riktig krigshök.

Det är tydligt att den här ganska unga tjejen har redan hunnit nästla sig väl bland både försvarets och socialdemokraternas elit. Mest relevant om henne i det här sammanhanget är att hon jobbar som pressekreterare åt Jens Orback på Palmecentret. En mycket intressant individ måste jag säga. Det är tydligt att hon inte bara varit aktiv med att knyta kontakter inom Sverige men även internationellt. Imponerande! Men det är kanske via henne alla pusselbitar faller på plats.
Denim Revolutionens flagga.

Vi har Socialist Internationalen, Lena Hjelm-Wallén, Palmecentret, Jens Orback, Försvarshögskolan, Laila Naraghi, Oskarshamns arbetarekommun, och Håkan Juholt som tydligen var längst ner i matkedjan. Agerade Juholt parallelt med CIA:s "Denim Revolution"? Varför gräver inga journalister i Sverige kring detta? Nu pratar vi om en man som fortfarande är en statsministerkandidat. Juholts redovisning till MSM om vad han gjorde i Vitryssland är i sig märklig och extremt osammanhängande.

Denim Revolutionen misslyckades med sitt syfte. Lukasjenko-regeringen lyckades genomskåda denna "färg-revolution" och är än idag Vitrysslands diktator, som ger Ryssland första tjing och än håller sig fientligt inställt till väst. De vitryska sossarna förlorade valet 2006 och deras ledare Alaksandar Kazulin hamnade i fängelset efter slagsmål med polisen strax efter valet. Han släpptes fri två år senare efter påtryckningar från både EU och USA.

Men i och med Kazulins närvaro vid sossarnas partikongress 2005 så pass nära in på Denim Revolutionen, verkar det som att de svenska socialdemokraterna kan ha spelat en viktig roll för det som skedde i Vitryssland. Och det skulle innebära att Håkan Juholt var en central figur.

Varför hyllas han inte av socialdemokrater som en "hemlig agent för demokrati och solidaritet"? Varför sådan tystnad från sossarna i Kalmar län? Juholt skulle kunna beskrivas som vår tids 007. Men istället verkar det som att det här är något sossarna vill lägga locket på. Juholt har själv berättat om hans engagemang för att hjälpa fackföreningen Solidaritet i Polen på 80-talet som journalist. Men det visade sig vara en skröna. Varför ljuger en politiker om sånt här? Tormod Nesset sa att Juholt aldrig rest till Vitryssland inom projektets ram. Inom vilket ram var det då?

Jag blir mest förbannad för att vi i Sverige inte har journalister som ställer några frågor kring en statsministerkandidat! Jag vet att Reinfeldt är illa. Men denne Juholt är enligt mig mycket värre! Det finns mycket vi inte vet om honom. Han verkar dessutom vara lite av en kompulsiv lögnare och tenderar till att verka inkompetent som statsministerkandidat. Dessutom verkar han vara bästa polare med Miliband-Mandelson-Rothschild-maffian. Jag vet vart jag har Reinfeldt, jag vet inte vart jag har Juholt. Jag hoppas någon vettig journalist gör sitt jobb. Och jag hoppas att informationen jag publicerar idag är av nytta för att bättre förstå vem den här statsministerkandidaten är.

5 kommentarer:

 1. Mycket intressant käre metalbroder, har lagt till din blogg bland favoriter.

  SvaraRadera
 2. Intressant som sagt, mindre förvånande.

  Den leninist-marxistiska världsrevolutionen lever och är väl. Precis som då, styrda av samma maktsfärer.

  Sveriges politiska landskap bokstavligt kryllar av socialister, globalister och Bilderbergdrängar.
  Oavsett partitillhörighet propageras samma globalistiska agenda. Samma totala degenerering av nationalstaterna i Europa. Samma prioriteringar gällande främmande länder och folk. Allt på det svenska folkets sammanlagda bekostnad såklart.

  Skulle dessutom inte förvåna mig om det inom t.e.x (M) existerar "observatörer" från vänsterhåll.
  Niklas Wykman(MUF)har gett mig dåliga vibbar länge. Han protesterade starkt mot FRA och lovade att avgå om det drevs igenom. Nu sitter han som sakkunnig(?)på finansdepartementet??

  "Frågor som är kopplade till ekonomi är de som intresserat mig allra mest. Så har det varit hela tiden. Ekonomin är avgörande för välfärden, jämställdheten och integrationen"
  http://politikerbloggen.nyheterna.se/2011/01/25/41900/
  Inte låter detta som en moderat hållning.

  Tack för ett intressant blogginlägg.

  /pkgulag

  SvaraRadera
 3. Överljudsigelkotten25 oktober 2011 kl. 03:40

  Jens Orback får hjärnsläpp och tillskriver den amerikanska fackföreningsorganisatören Joe Hills ord "Sörj inte, organisera er!" till Anwar Sadat. Ja, det är inte alltid lätt att hålla isär alla socialister.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Joe_Hill
  Född i Gävle, svensk.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Anwar_Sadat
  En jobbig jävel, vinnare av Nobels fredspris!

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. Bra! Riktig journalistik.

  SvaraRadera