fredag 6 juli 2012

Sverigedemokraternas fem falanger.

Jag skulle gärna vilja dela med mig av lite intressanta erfarenheter som jag tror många kommer att finna intressant. Följande är en bedömning jag kommit fram till på egen hand. Det gällar Sverigedemokraternas fem falanger (enligt mig). När jag talar om "falanger" så talar jag dock inte om falangerna inom partiet, utan jag talar istället om falangerna bland gräsrötterna på nätet.

Själv anser jag mig tillhöra dessa gräsrötter. Jag är dock inte medlem i partiet. Och även om jag haft kontakt med vissa SD:are, så är jag för långt ifrån att kunna ha insyn i hur det ser ut inom partiet. Däremot så känner jag att jag har en ganska stor förståelse av gräsrötterna, särskillt på nätet, då jag läst och själv deltagit i många debatter och diskussioner. Och det har självklart varit mycket lärorikt.

Jag kom fram till slutsatsen att det finns fem falanger som alla kan läggas under samma "SD-paraply". I valet 2010 gjorde SD ett kontrakt med alla dessa falanger. Ett recept som hittills har funkat även om den inte varit helt friktionsfri.

De fem falanger är:

1. Gråsossarna - SD:s vänsterfalang.

Prioriterade frågor för dessa är försvarandet av den inhämska arbetskraften, och bevarabdet av Välfärdsstaten. Frågor kring sjukvård, trygghet och gemenskap är viktiga. Man hyllar oftast de gamla socialdemokraterna och Per-Albin Hansson.

Av media felaktigt kallas: "Höger"populister.

Andrahandsval: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet.

2. Anti-Islamisterna - counter-jihad sympatisörer.

De anti-islamistiska är oftast kritiska till alla religioner, men i synnerhet Islam. De menar att religion endast är problematisk och att de därför vill bevara eller förstärka de sekulära element i samhället. Deras prioritet ligger i att vara motståndare till Islam oavsett vad frågan gäller även om det går emot partiets konservativa värdegrund. Många i den här gruppen ser även negativt på kristendomen, men majoriteten erkänner dock de kulturella element inom kristendomen som något som får bevaras.

Av media felaktigt kallas: Islamofober.

Andrahandsval: Folkpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna.

3. Etnopluralisterna - anhängare av det etniskt homogena samhället.

Den här gruppen bryr sig inte så mycket ifall invandring är bra eller dåligt ur ett ekonomiskt eller ett socialt/kulturellt synpunkt, då deras prioritet är istället att bevara den svenska särarten i ett homogent svenskt samhälle. Deras prioritet är kärnan i den "Nationella-rörelsen", att sätta stopp på massinvandringen och avveckla mångkulturen. Vissa inom denna grupp vill gå längre än så med krav på repatriering.

Av media felaktigt kallas: Rasister, Nazister.

Andrahandsval: Nationaldemokraterna, andra utomparlamentariska invandringskritiska rörelser.

4. Den Svenska Kristna Högern - SD:s värdekonservativa falang.

Prioriterade frågor är motståndet mot abort, HBTQ-maffian, feminism och värnandet av familjen, kristen kultur och tradition så väl som dess värderingar. Observera noggrant att medans KD går på Pridefestivaler och rensar ut de värdekonservativa inom partiet, så gör SD precis tvärt emot och anammar kristen tradition och kristen etik och moral. Något som etablissemanget verkar ha väldigt svårt att upptäcka. Väljarna verkar dock redan ha gjort det. KD är på väg ut medans SD fortsätter att summera väljarstöd.

Av media felaktigt kallas: Homofober, Bakåtsträvare, Reaktionära.

Andrahandsval: Kristdemokraterna.

5. Libertarianerna - SD:s högerfalang.

Den här gruppen prioriterar motståndet mot överstatlighet och är kanske Sveriges ivrigaste motståndare till höjda skatter. Därifrån kommer även kravet att öppet redovisa kostnaderna för det mångkulturella samhället och inte minst Sveriges dysfunktionella invandringspolitik. Den här gruppen prioriterar även motståndet mot etablissemanget i Stockholm. Gruppen är kanske dessutom den mest kritiska till allt som kommer från statligt håll. Och de ser massinvandringen som ett sätt för den svenska vänstern att rekrytera nytt valboskap, där kraven på bidrag höjs av invandrare som direkt hamnar i beroende av Staten och ser då Staten som en positiv kraft som ger dem saker gratis utan att ställa krav. Därmed skapas en "moral hazard" bland invandrare som hädanefter ser bidrag som en rättighet.

Av media felaktigt kallas: Fascister, Extremister.

Andrahandsval: Moderaterna, Centerpartiet, Det Klassiska Liberala Partiet.

Än så länge har SD lyckats hålla ihop alla dessa grupper. Och än så länge tyder inget på att de kommer att få några problem i den närmsta framtiden. Det som håller ihop dessa grupper är att de har oftast många gemensamma drag. Grupperna 2 och 4 även om de tycker helt olika i en del frågor är ganska överens om att problematisera Islam, dock från helt olika perspektiv.

Helt övergripande är det de alla har gemensamt. Motstånd mot EU, massinvandring, mångkultur, Islam. Lägg där till kritiken mot Sveriges höga skattetryck. Även till stor del den kulturkonservativa gemenskap man vill återställa och kanske framför allt motståndet mot vänstern överlag. Grupperna 5 och 4 är väldigt tydliga på den punkten.

En sak är dock säkert, ju värre mångkulturen, EU och massinvandringen blir, dessto bättre vänner kommer alla dessa falanger att bli.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar