onsdag 7 augusti 2013

Jesuit-Påven Franciskus öppnar upp för homosexuella i den Romerska Kyrkan! - Välkomna till den Nya Världsordningen!Nu kanske vi förstår varför jesuiterna valde att ta över. Tiden var inne. Tror ni verkligen att ingenting hände den 21 december år 2012? Nej, världen gick aldrig under. Som jag tidigare förklarade, så påbörjades då övergången till den Nya Eran. Det ni bevittnar nu är början på slutet för den Romerska kulten. Jesuiterna kommer nu att långsamt inleda förgörandet av den Babylonska Romerska Kyrkan innifrån, till förmån för nyetablerandet av hedendomen. Det kallas för nyhedendom, det kallas för NEW Age, det kallas för den Nya Eran. Men det är i själva verket den Gamla Eran som nu är på väg tillbaka.

Ni som har läst Bibeln känner till Sodom & Gomorra. Eran av den hedniska dyrkandet. Bibeln & Jesus Kristus visade oss vägen ifrån detta. De hedniska och luciferianerna kunde inte hindra Kristendomens snabba framväxt, så de valde att kidnappa den istället.

De etablerade Vatikanus på Janusberget i Rom. Under medeltiden skulle den Babylonska Romerska kulten styra Europa med järnhand. Bibeln förbjöds och de enda "Biblar" som fick läsas var Vatikanens godkännda piratbiblar på latin. Det är detta som är den mörka perioden.

De riktiga översättningarna kom tack vare King James Versionen och Geneve Bibeln. Det är här de verkliga kristna skulle börja vakna från den Babylonska Vatikanens grepp. Men samtidigt bildas jesuiterna av Riddarordnarna i Spanien, samma ridderorden som sedan skulle omvandlas till frimurarloger. Jesuiterna är världens absolut mäktigaste säkerhetstjänst med deras Superiöre General i spetsen (Den Svarta Påven). Under 1700-talet tog Jesuiterna kontroll över Påvedömmet. Riddarordnarna har varit lydiga under dem sedan dess. Och det var bland dessa riddare som Alessandro Cagliostro kommer ifrån. Det var denne Cagliostro som var bakom frontfiguren Adam Weishaupt som bildade den Bavariska Illuminati. Cagliostro var den verkliga mästaren bakom det moderna Illuminati.

Och det är deras Luciferianska ideologi som förs vidare. Men som ni förstår är Illuminati och frimureri i själva verket fronter åt Jesuiterna. Ty det är Jesuiterna som nu kommer att föra fram den Nya Eran. Den Romerska Kyrkan kommer att börja tappa masken och visa sitt verkliga Babylonska "jag".

Jag tänker på alla de som lämnade sina respektive "kristna" församlingar för att gå över till den Romerska kulten för att de ansåg den var "mer konservativ". Nu kanske de börjar upptäcka den Romerska kultens verkliga syfte. Eller så fortsätter de att falla ner i de luciferianska groparna då de aldrig rört vid en Bibel.

Vatikanen och inte minste Jesuiterna och den Romerska kulten vill inte att du ska läsa King James Versionen eller Geneve Bibeln. De vill att du ska vara ignorant och tro på evolutionsteorin som också har sina anor tillbaka inom hedendomen. De vill att du ska acceptera homosexualismen.

Slutligen tror ni verkligen att ingenting förändrats sen den 21 december 2012? Se bara på vilken våg av nya lagstiftningar som gett homosexualisterna enorma framgångar i USA, Skottland, Frankrike mm. Och nu börjar självaste Vatikanen tappa masken. Börjar ni förstå att den homosexuella agendan har fått en ny fart år 2013, som kanske endast kan jämföras med året 1967.

Och vi kommer att se mer av detta. Ty detta är bara börjen till den Nya Eran. Välkommen till The Age of Aquarius, "vattnets era". Denna "nya tid" är det som Vatikanen kallade från början för Novus Ordo Seclorum på latin, alltså den Nya Världsordningen där den sekulära-humanismen (luciferianismen) tagit över. Nu kommer det att ske en "andlig evolution" enligt dem. Endast de "perfekta" som valt att sälja sin själ till Lucifer kommer att få komma in till Den Nya Världsordningen. Resten skall elimineras enligt Romklubbens Agenda 21. Och den Kristna Tron är deras främsta måltavla.

Valet är ditt. Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. Eller den så kallade sekulära-humanismen (luciferianismen) där man ställer människan före Gud och dyrkar sig själv och betraktar sig själv som en Gud, alltså den rena luciferianska doktrinen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar