tisdag 20 augusti 2013

Feminismens sinnessjuka målsättning för en Ny Världsordning och dess hedniska rötter.

Jag har tidigare förklarat hur den Svarta Adligheten via Tavistock Institute for Human Relations så detaljerat kontrollerar underhållningsindustrin. På det sättet kan man föra fram sin agenda mycket tydligt, men också väldigt subtilt, utan att massorna märker detta.

Ett exempel på detta finner vi i 2001 års musikalen Hedwig and the Angry Inch. Vid en sekvens i filmen, gör man en egen tolkning av Aristofanes berättelse ifrån Platons Symposium. Man kan kalla det en New Age-tolkning av detta.

Där sitter Osiris tillsammans med Shiva, Tor och Zeus och förargar sig övar att människorna är så starka. De har liksom två kroppar ihopklistrade vid ryggen. Med ansikten åt båda håll av huvudet, med två par armar och två par ben. Solens barn (sun, son) sönerna hade manliga kön på bägge sidorna. Jordens döttrar (moder jord) hade kvinnliga kön på båda sidorna. Månens barn var så klart androgyna med var sitt manligt och kvinnligt kön på var sin sida. Detta hör till måndyrkandets hedniska androgyna natur.

Observera gärna Horus öga (argus öga, Illuminatis öga) symbolismen vid slutet. Och att den androgyna sångaren tar en manlig tonart i sången samtidigt som den manliga sångaren tar en kvinnlig tonart.


Shiva är av två kön, och ser man igenom olika gudinnor/gudar som rider månen, oavsett om det gäller Kina, Indien, Amerika, Norden, Afrika eller Medelhavet osv. Så handlar det om en androgyn gud eller en gud som har en motsvarighet i det andra könet. Detta är även Allahs ursprung, så det är inte så konstigt att just månen blivit muslimernas främsta symbol. Deras heliga dag är Fredagen, samma dag som är nämnda efter de nordiska gudarna med var sitt kön Frej och Freja. Låt mig vara tydlig med att detta inte är något sammanträffande. Allt detta går tillbaka till hedendomen. Vi ser även katolikernas Jungfru Maria, som oftast står på en halvmåne. Det är samma androgyna gudinna. I själva verket är det Skökan från Babylon som rider halvmånen (besten, tjuren med dess horn). Samma sak finner vi i Europa som också rider besten, och är EU:s främsta symbol. Se gärna på dokumentären om den Saturnaliska tron som jag postade förut, för att bättre förstå detta.

Där har ni fått bakgrunden till feminismens verkliga rötter. Men för att förstå vad den globala eliten vill och varför de skapade feminismen, så är det viktigt att förstå varför de driver fram den androgyna agendan. Kom ihåg att allt handlar om kontroll, och om att förslava folk. Det är det som den Nya Eran handlar om. Ty i en Ny Världsordning finns inga män eller kvinnor. Alla är "hen". Och Sverige ligger faktiskt i bräschen för den här agendan. Med 64% ateister, är detta inget som borde förvåna någon. Det finns en oerhört tro på progressivismen i Sverige. Allt "gammalt" ska bort, och allt som tillhör det "nya" (världsordningen) är tydligen alltid positivt.

Sir Francis Bacon. Rosenkreuzare och alkemist. 
För att eliten via sin kommunistiska Stat, ska kunna ta över all individuell självständighet, måste de bryta ner familjen. Och ta över rollen som uppfostrare, som försörjare och på sikt även som surugatmamma och inte bara uppfödare. Den Nya Eran blir alltså en så kallad postgenus era. Staten har tagit över rollen som barnafödaren via den kommande artificiella livmodern. Även artificiell sperma är på gång. De så kallade "perfekta barnen" (indigo children) tillverkade i laboratorier kommer att bli normen i en Ny Världsordning. Detta kommer att ses som ett måste då spermakvaliten blir allt sämre, samtidigt som Romklubbens Agenda 21 kommit en bra bit in i sin befolknings reduktions projekt, i synnerhet efter vi passerat befolkningspeaken om några decennier.

Om vi återgår till själva politiken, så har den traditionella högern förespråkat frihet, medan att den traditionella vänstern förespråkat jämställdhet. Om vi går tillbaka till Bibeln, så vet vi att människan är fallen. Människan kan aldrig bli perfekt. Därför är utgångspunkten frihet före allt annat för högern. Men vänstern använder sig av sin syn på hur världen bör bli "perfekt", som en ursäkt för att skänka Staten makt över individen och omforma den, till det "perfekta". Med jämställdhet vill de ta bort alla skillnader, vad gäller klass, ras och kön. Därav konstruktionen av det tredje könet. Det perfekta androgyna könet. Det hela går ut på att skapa en ny människa, precis som nazismen och kommunismen önskat, så önskar sig den sekulära-humanismen (den egentliga hedniska ateismen) exakt samma sak.

Rosenkreuzare (Rosen och Korstes Orden).
Rörelsen som skulle infiltrera protestantismen. 
Vetenskapens strävan efter detta kan härledas tillbaka till alkemisterna, med Rosenkreuzaren Sir Francis Bacon (kunskapsdyrkare tillika luciferian) i spetsen.

"The artificial womb represents the completion of an even longer historic process that began nearly 400 years ago at the dawn of the scientific age. It was Francis Bacon, the father of modern science, who referred to nature as "a common harlot". He urged future generations to "tame, squeeze, mould" and "shape" her so that "man could become her master and the undisputed sovereign of the physical world". No doubt some will see the artificial womb as the final triumph of modern science. Others, the ultimate human folly." 

 -- Jeremy Rifkin. Presidenten för The Foundation on Economic Trends. Washington D.C..

Bacons uttalanden, kan tyckas vara konstiga, men om man sätter dem i rätt kontext, är det ingen tvekan vad det är denne alkemist tillika Rosenkreuzare syftar på. Transhumanism.

Isaac Newton (alkemist). 
Vetenskap, filosofi och religion har alltid varit nära besläktade. Detta förstod Bacon mycket väl som Rosenkreuzare och alkemist. Alkemi som är en form av trolldom. Utåt menade man att det handlade om att omvandla basmetaller till guld. Detta var egentligen en metafor, för vad de egentligen strävade efter. Istället ville de egentligen försöka omvandla (basmetallen) människan till (guld) Gud, att förena himmelen med jorden och på det viset skapa en Ny Människa för en Ny Era (alltså den luciferianska doktrinen och den Nya Världsordningen).

Sir Isaac Newton, ytterliggare en alkemist (kunskapsdyrkare tillika luciferian) skulle dölja sina budskap i rimmade verser. Bland annat hans syn på den androgyna människan. Det var en del i hans alkemiska strävan. Allting grundade sig i alkemisternas (vetenskapsmännens) besatthet i Guds hemligheter. För den, är vetenskapsmännen beredda att omvandla Guds skapelse, människa och natur till något annat. Att söka Guds hemlighet, är det som varit drivkraften bakom alkemisterna och den moderna vetenskapen, allting baserad på "upplysningen", Illuminismen, kunskapsdyrkan (luciferianismen).

Den artificiella livmodern. Det vi har att se fram emot när
den Nya Eran blir till. Feminismens slutliga seger kommer
att komma med den Nya Världsordningen och människans
slutliga träldom. 
Så som Rosenkreuzarna/alkemisterna önskar ta bort skillnaderna bland människor för att skapa den "perfekta" människan för en Ny Era, så har feminismen samma önskan specifikt vad gäller könet. För att uppnå detta måste dock kvinnans viktigaste egenskap, livmodern, elimineras då feministerna ser den som ett förtryck att kvinnan måste genomlida graviditeten och smärtorna som kommer när man föder ett barn (ett marxistiskt perspektiv så klart). Detta är enligt feminismen långt ifrån jämställt och därmed långt ifrån deras strävan. Den ultimata feministiska jämställdhetssegern kommer enligt dem att komma med den artificiella livmodern.

"The heart of womens oppression is the childbearing, child-rearing roles... To assure the elimination of sexual classes requires the revolt of the underklass (women) and seizure of control of reproduction... so the end goal of the feminist revolution must be unlike that of the first feminist movement, not just the elimination of male priviege but of the sex distinction itself; genital differences between human beings would no longer matter." 

-- Shulamith Firestone, 1970.

Här följer några citat från vetenskapliga artiklar som visar egentligen hur långt vi kommit i denna utveckling, och hur eliten nu diskuterar hur de ska introducera oss (massorna) inför denna Nya Världsordning (Nya Era, Modiga Nya Värld).

"So why has relatively little attention been paid to research that could lead to a major change in reproductive capacity? In fact, much work goes unpublished because of the uproar it might create among activists, politicians, and religious figures for its social implications."

Artikeln fortsätter:

"Beyond imagining new world orders, there are also some pragmatic reasons for why artificial wombs might be employed." 

-- Colleen Carlson, Harvard Science Review, Hösten 2008.

Följande artikel kommer från The Institute for Ethics and Emerging Technologies (IEET). IEET som i sin tur är en grupp som arbetar under The World Transhumanist Association (WTA). I IEET:s rapport med namnet Postgenderism: Beyond the Gender Binary, förklarar eliten rakt ut vad de håller på med, och vad deras verkliga agenda är. Vilket gör att vi nu bättre kan förstå varför eliten driver den nu pågående utveckling i sin androgyna agenda. De menar inte bara att denna framtid är möjlig, utan även önskvärd.

"Postgenderists contend that dyatic gender roles and sexual dimorphisms are generally to the detriment of individuals and society. Assisted reproduction will make it possible for individuals of any sex to reproduce in any combinations they choose, with or without "mothers" and "fathers", and artificial wombs will make biological wombs unnecessary for reproduction." 

Som jag nämnde tidigare, så ser feministerna och eliten detta som ett viktigt steg för jämställdheten, alltså att jämställa kvinnan med mannen, genom att "befria henne" från barnafödandet, som kommer att tas över av Staten. Men de menar även att män skulle "befrias" av sin manlighet för att bli mindre våldsamma. (Detta handlar så klart mer om att kastrera mannen, så att han aldrig vågar sig på att sätta käppar i hjulet för den globala elitens planer). Artikeln fortsätter:

"If the Left program of social reform is to succeed, Singer argues, we must employ the new genetic and neurological sciences to identify and modify the aspects of human nature that cause conflict and competition." 

Som jag tidigare förklarat ser de konflikt och konkurrens som ett problem. För att deras Nya Era av världsfred, ska kunna bli till, så måste de göra sig av med människornas fria vilja, i synnerhet männens virilitet.

Men elitens forskare erkänner också att förändrad genetik skulle inte räcka för att skapa den Nya Människan. Ty Gud skapade mannen och kvinnan annorlunda även i hjärnan. Detta inser transhumanisterna, och menar att det skulle vara nödvändigt med radikala förändringar i människans hjärna för att skapa den ack så önskade Nya Människan. Vi återgår till samma rapport från IEET.

"but only the blurring and erosion of biological sex, of the gendering of the brain, and of binary social roles by emerging technologies will enable individuals to access all human potentials and experiences regardless of their born sex or assumed gender." 

Vidare:

"trans- or post-humans would at least be able to transcend the limitations of biological sex and would eventually be able to transcend the biological altogether into cybernetic or virtual form." 

IEET-rapporten avslutas kusligt. Eliten förklarar tydligt hur långt de är beredda att gå för att göra sig av med det dom kallar för bondandet (bonding) av "heteronormativa" par. Att använda sig av droger för att förinta heterosexualismen ser de som en möjlig utgångspunkt.

"But the final liberation from dyatic, gendered, heteronormative relationships will likely come about through use of drugs that suppress pair-bonding impulses." 

-- Postgenderism: Beyond the Gender Binary.

Alkemi och kunskapsdyrkan. 
Fråga er nu varför det vetenskapliga etablissemanget försöker med allt vad de kan så tydligt förinta heterosexualismen? Börjar ni nu förstå vad elitens verkliga agenda med det tredje könet handlar om? Börjar ni förstå varför bara nyligen Tyskland accepterat registrering för ett tredje kön bland nyfödda? Börjar ni förstå varför eliten i Sverige redan börjat använda uttrycket "hen"?

Staten och Eliten har insett att heterosexualla par inte är önskvärda. Tillsammans bildar de familjer som kan stå sig starkare mot Staten. Detta kan inte Staten tolerera om den vill erövra individen och göra den beroende. Familjen måste brytas sönder och homosexualismen måste lyftas fram tillsammans med den slutliga androgyna agendan. Då har Staten tillslut erövrat det mest intima hos människan, dess reproduktion.

Denna progressivism som är så förhärskande i Sverige innebär att svensken är bland de mest förslavade. Tron på vetenskapen blir så okritisk att till och med GMO är det som en del föredrar, istället för Guds skapelse. Sanningen är att människan aldrig kommer att kunna nå den där "perfekta" världen, där allt och alla är tillverkade i laboratorier, utan att mänskligheten förslavat sig själv. Allt på grund av sin strävan efter att vilja bli som Gud, likt Lucifer.

Följande korta dokumentär heter Postgenderism: The Artificial Womb - Brave New World. Det är ett måste om man vill förstå vad det är som pågår och varför. Videon har tidigare tagits bort från YouTube, så passa på och se den, medan ni kan.4 kommentarer:

 1. Det är Transhumanism, man skulle kunna kalla det Baphometism, då Baphomet är en tvekönad demon, eller iaf försöker påstå sig vara det, tror personligen att det är en lögn men att lögnen används i detta syfte som du talar om.
  Lögner är ju något som dessa människor och andar verkligen älskar.

  Du ser samma trend bland religiösa där de försöker säga att Gud inte längre är Gud Fader utan att Gud har alla kön.

  Andra använder sig av metoden att säga att Den Helige Anden är kvinna vilket är en lögn även det, och där någonstans kommer även muslimerna in som fått för sig att Treenigheten Gud Fader, Helige Anden och Jesus inte alls är dessa tre manliga delar (Helige Anden benämns som HAN i Bibeln så det råder ingen tvekan om kön där)
  utan det är Gud, Maria och Jesus, dvs. samma tokerier som Katolikerna som också tror att Maria är någon sorts gudom numera, vilket inte är sant.

  För vad det till syvende och sist handlar om, så är det att förvanska mänskligheten, att förstöra Guds skapelse. Vi ser ju samma sak med alla dessa Monsanto abominationer, dessa olika växter med kackerlacksgener och annat. Den genetiska manipulationen, vi snackar spirituellt sjuka och sinnessjuka människor, sataniska helt enkelt.

  Har ju även smugit sig in med Shekinah Glory tramset där man försöker säga att The Glory of God är detsamma som Shekinah men ordet Shekinah förekommer inte ens i Bibeln, Shekinah är ett feminist ord som hänvisar till en feminin ande. Troligtvis det som vi känner som Mystery Babylon.

  SvaraRadera
 2. Detta knyter även samman med Babylon och Babels torn.

  Notera dessa verser:
  Ge 11:5 ¶ And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded.
  Ge 11:6 And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.
  Ge 11:7 Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.
  Ge 11:8 So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.

  såg ni i vers 6 där Gud säger "now nothing be restrained from them" lösningen för detta var då det temporära att se till så alla olika grupper fick helt olika språk, nu är ju språkbarriären bruten igen. Och genast ser vi hur man försöker göra sig själva till gudar, för det är ju någonstans att de försöker dels göra sig till gudar och dels försöker skapa sig evigt liv utan att behöva gå vägen via Jesus.

  Joh 3:14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
  Joh 3:15 That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
  Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
  Joh 3:17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
  Joh 3:18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
  Joh 3:19 And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
  Joh 3:20 For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
  Joh 3:21 But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God

  den vägen vägrar de gå.
  Och det knyter återigen tillbaka till Genesis 3.

  Ge 3:1 ¶ Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
  Ge 3:2 And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:
  Ge 3:3 But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.
  Ge 3:4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:
  Ge 3:5 For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.

  återigen så försöker de bli gudar.

  Och vi ser även hur Gud stoppar de från att äta:
  Genesis 3:22 And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:

  vilket öde, att leva för evigt i det fallna tillståndet.
  Så de kommer ju inte lyckas MEN det är återigen samma sak som utspelar sig, precis som man försöker bygga Babels torn igen.

  http://preparedcitizens.wordpress.com/2009/01/03/drawing-fire-and-ire-the-tower-of-babel-all-over-again/
  http://revolutionharry.blogspot.com/2011/06/mass-immigration-and-new-tower-of-babel.html

  SvaraRadera
 3. Minns förresten att webbsidan vaken.se hyllade Sir Francis Bacon genom att prydda sin framsida med ett citat från denne alkemist, tillika Rosenkreuzare och illuminist.

  Jag tror att det säger en hel del om dem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag var med i början när de startade sin sida och inne och läste lite hos de och så men de framgick ganska snart att de var någon sorts socialister.

   Vilket även framgick tydligt när de fick komma och tala om konspirationer på socialist tillställningar. Säkert influerade av LaRouche-rörelsen. För hur kan man missa att socialism är en del av det man påstår sig kämpa mot? :D

   Humor.

   Radera