måndag 15 april 2013

Sverigedemokraterna säger ifrån elitens Agenda 21 (urbaniseringsagendan).Sven-Olof Sällström kommenterar regeringens vårproposition. 

– Sverigedemokraterna tänker i sin vårbudgetmotion presentera satsningar för att stärka möjligheten för människor och företag att bo, verka och utvecklas på svensk landsbygd. Regeringen har misslyckats kapitalt på detta område vilket gör att vi har ett Sverige som är i fullständig otakt med hög efterfrågan i storstadsområden och alarmerande låga sysselsättningstal på landsbygden. Detta är ett viktigt område om vi ska kunna bekämpa såväl ungdomsarbetslöshet samt minska behovet för människor att flytta till storstadsområden som redan lider av växtverk och problematiska situationer på bostadsmarknaderna. 

 MyNewsdesk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar