torsdag 15 maj 2014

Plagiaten och frontfigurerna.

Lettres Provinciales, skriven av Blaise Pascal skulle börja det hela.

Introduktion.


"There is an overwhelming amount of documentation and references to prove that the jews are not the problems of the world but that they have been set up time and time again by the entity that are the problem of the world."

- Spiritually Smart

Jag tar upp det här ämnet nu, dels för att folk har mejlat mig många frågor kring detta. Men också för att det givetvis är ett viktigt ämne. Jag kan bara utgå ifrån att detta har att göra med att folk inte längre läser böcker. Det finns mycket positivt som har kommit med internet och ”informationssamhället”. Många har börjat ”vakna”. Men majoriteten hamnar dock i ”otakt”, om jag får uttrycka mig så. Jag tror att mycket har att göra med människors intellektuella lathet. De väljer att tro på det de hittar utan att ifrågasätta det. Så kanske det kan bli ibland när viss information blivit så lättillgänglig.

Många som ofta säger sig vara emot den Nya Världsordningen (NWO) vet ytterst sällan vad de pratar om. Och här har den globala eliten en fördel. De har rent av slagläge. Det är även min övertygelse att de flesta så kallade ”alternativa medier” är ändå kontrollerade. Antingen medvetet, eller omedvetet. Det sistnämnda blir normen, när man inte vet vad det är man försöker bekämpa. Och därmed blir man ett lätt byte för den globala eliten. Den som försökte bekämpa NWO, visar sig sen ha själv utnyttjats av samma elit. Varför då? De visste ju att det fanns en elit. Men de förstod aldrig dess agenda, eller hur de går/gick till väga.

När man tar upp det här ämnet som jag kommer att redogöra för, så måste jag konstatera, att det är riktigt, att ämnet är infekterat. Men den är infekterat på grund av samtliga fel anledningar. Det handlar alltid om sidospår. Folk får därmed aldrig reda på sanningen, trots att det är ett kontroversiellt ämne som nu diskuterats i flera generationer på universitetsnivå.

Sions Vises Protokoll anklagas av olika, dels för att vara en förfalskad dokument, dels för att vara en verklig dokument som pekar ut judar som roten till allt ont. Sanningen är varken den ena eller den andra. Men det är dessa två alternativ som folk får, och jag förmodar att eliten vill se en ökad polarisering i den här frågan. Det passar in i deras planer som handsken.

Just därför är det här ett viktigt ämne. Många idag nöjer sig med att ha kollat på några klipp på YouTube, några dubiösa hemsidor som tar upp ämnet, och då anser de att de är frälsta. De är inte intresserade av att ta in mer information, som skulle kunna bestrida det man redan bestämt sig för.

Sions Vises Protokolls ”officiella” publikation.

Peter Stolypin inledde en hemlig utredning.

Den officiella publikationen av Sions Vises Protokoll är lika mytomspunnen som ursprunget till protokollen själv. Men normalt hänvisar man till tre publikationer, samtliga i Ryssland. Av de Svarta Hundrade (1903), av professorn, mystikern och prästen Sergej Nilus (1905) och George Butmi (1906). De Svarta Hundrade var ett gäng rojalister i Ryssland som inledde pogromerna på judar i Ryssland efter publiceringen. Sergej Nilus ska dock ha publicerat delar redan år 1901. Så det är oftast Nilus som man brukar kröna som den ursprunglige utgivaren av protokollen.

Hur Nilus ska ha fått tag i protokollen är också mystiskt. Han hävdade att han hade fått dem från en städerska som upptäckt protokollen då hon jobbade åt en förmögen frimurarfamilj i Biarritz, Frankrike. Inget som kunde bevisas dock. En hemlig utredning gällande saken utfördes av Peter Stolypin (Tsarens närmaste beskyddare). Stolypin konkluderade att texten hade inte skrivits i Ryssland utan mycket riktigt i Frankrike bland det han kallade för ”antisemitiska element”. Intressant med tanke på att mordet på just Stolypin hävdas (av en del) ha utfört av ”judiska konspiratörer”. Något som dock ej kunnat bevisas. Intressant i sammanhanget är även att Nilus hade tidigare bott i Frankrike, närmare bestämt Biarritz.

Biarritz, är intressant nog också en novell, skriven av den preussiska underrättelsetjänstens agent, Hermann Gödsche, år 1868. Det är här som ”Rabbinens tal” först dyker upp, i ett avsnitt kallat ”I den judiska kyrkogården i Prag”. Gödsches novell var fiktiv. Men så småningom skulle pamfletter av novellen som dök upp först i Ryssland, att tolkas som fakta. Detta skedde fyra år efter publiceringen på tyska, år 1872. Gödsche som själv var en erkänd antisemit, skulle inte ha några problem med denna tolkning. Men han skulle hinna dö innan spridningen av denna tolkning blev riktigt stor. Klimaxen av denna tolkning skulle komma år 1896 i Frankrike, då Francois Bournand menade att ”Rabbinens tal” hade ägt rum år 1880. Så vi kan se att en kraftig antisemitisk ton fanns under den här epoken, alltså innan Sions Vises Protokoll publicerades ”officiellt”.

Gödsches novell skulle dock i sig visa sig vara ett plagiat från än äldre skrifter. Biarritz var i praktiken ett plagiat från den franske komikern och satirikern, Maurice Jolys 1864 verk, Dialoger. Verket var menat som en attack mot Napoleon III från rojalisten Joly. Som preussisk agent blev Gödsche även tidig känd för att ha sysslat med plagiat.

Ständigt finner man kopplingen Ryssland-Frankrike. Matvei Golovinski, den ryska agenten som skulle anklagas för att ha plagierat fram Sions Vises Protokoll, hade själv verkat i Frankrike. Som vi tidigare konstaterat, så hade Peter Stolypin i sin interna utredning slagit fast att protokollen hade inget med Ryssland att göra, utan att protokollen hade ursprungligen kommit från väst, närmare bestämt Frankrike. Tsaren själv skulle ta avstånd från alla som försvarade protokollen. Och menade att även om grupper (rojalister) ville försvara honom, så var det förkastligt att göra det genom ett plagiat.


Mystikern Sergej Nilus.

Efter att Sions Vises Protokoll ”officiellt” publicerats i Ryssland, skulle den senare även översättas till engelska. En engelsk korrespondent bosatt i Moskva, Victor E. Marsden, förbluffades över protokollen. Innan han dog hann han översätta Protokollen till engelska, och därmed fick en bredare publik genast tillgång till protokollens innehåll. Tidigt kom spekulationerna ifall protokollen hade lästs vid den Första Sionistiska Kongressen i Basel år 1897. Detta tillbakavisades dock av bland andra George Butmi, en av de första utgivarna av protokollen i Ryssland. Sergej Nilus hävdade motsatsen, men ändrade sina historier så pass många gånger, att ingen tog honom längre på allvar. I synnerhet då många icke-judar hade varit på plats i Basel och förklarade att Butmi hade rätt, då Kongressen var öppen för vem som helst att komma, och inte ens motståndare på plats hävdade något sådant.

Lika snabbt som protokollen publicerades, skulle den även avvisas. Redan från början skulle två falanger öppet debattera saken. En som framhöll protokollen som ”bevis” för en ”judisk konspiration” och den andra som påpekade att den var en förfalskad dokument som inte kunde tas på allvar. Även om kanske de flesta skulle mena att det är en förfalskad dokument, fortsätter denna diskussion än idag. Problemet med denna paradigm, är att man inte ser skogen för träden. Sanningen är att protokollen är snarare ett plagiat än en förfalskning. Och detta är mycket relevant!

Den judiska konspirationsteorins ursprung.

Abbe Baurrel SJ (fransk jesuit).

Den kanske första öppna anklagelsen av en ”judisk konspiration” kan man härleda till perioden mitt under den brinnande franska revolutionen. Abbe Baurrel SJ var en fransk jesuit som såg till att kontrollera oppositionen (de reaktionära) mot revolutionen. Inledningsvis var han mycket högljudd med att anklaga frimurare för att ha orkestrerat revolutionen. Men frimurare befann sig på båda sidor av den här konflikten. Så det blev svårt för fader Baurrel att få gehör för detta. Han skulle då senare ändra sina anklagelser efter revolutionen och hävda att det istället var judarna som skulle ha legat bakom det hela. Denna anklagelse kom ungefär 100 år före Sions Vises Protokoll blev ”officiellt” publicerad.

Tidigare hade andra typer av anklagelser kommit mot judar. Detta på grund av judiska mystikers kabbalah ritualer. Tack vare Frank Jakob (Frankism på 1700-talet) och Sabbatai Zvi (Sabbatianism på 1600-talet) skulle judiska synagogor ta sig an den hedniska sexuddiga stjärnan, som egentligen har ingenting med sann judendom att göra! Frankismen och Sabbatianismen skulle sprida sig snabbt bland judar i Europa och Mellanöstern och dessvärre erövra den sanna judendomen och ersätta den med kabbalahn och hednisk judisk mysticism. Den judiska klanen Mayer-Bauer (innan de adlades av SMOM och blev till Rothschild) var och är än idag följare av Frankismen och även Sabbatianismen.

Men även om en jesuit i Paris som Baurrel är själva ursprunget till Sions Vises Protokoll, så bör man förstå grunden i hur protokollen är skrivna i. Ty det som står i protokollen har skett och sker. Men vilka ligger bakom det? I synnerhet då det finns tidigare skrifter med samma upplägg, utgångspunkt och tes. År 1871 skulle ledaren för Illuminati, den italienske frimuraren Giusseppe Mazzini få ett brev från sin amerikanske vän, tillika frimurare, Albert Pike. Brevet är känd som ”Three World War Letters”. Där man redan 1871 förklarar utförligt hur de tre världskrigen ska gå till. Det vill säga att det finns även äldre skrifter (före protokollens ”officiella” publikationer) som talar om hur saker och ting i framtiden ska gå till, om det nu handlar om krig, eller ekonomiska kriser eller någon annan form av manipulation.

Men det finns ytterligare ett element som vi måste räkna in. 1773 skulle SMOM, (Den Suveräna Militära Orden av Malta) aka Malteserorden, inleda planerna för att bilda den Bayerska Illuminatin, som idag är känd som Illuminati. Baron Rothschild och Adam Weishaupt skulle bli frontfigurer för Alessandro Cagliostros stora projekt. Illuminati. (Dessutom är det alltid bra med två hofjuden (hovjudar) som frontfigurer).

De kodade dokumenten.

Alessandro Cagliostro (SMOM), den verkliga
fadern bakom den Bayerska Illuminatin!Cagliostro var mycket illa omtyckt av många i Europa. Därför behövde han frontfigurer för denna projekt. Men Cagliostro hade kunskap om hur man skulle gå till väga. Han hade lärt sig kabbalahn utförligt under sina resor till Mellanöstern. Och han hade även lärt sig mycket av muslimsk mysticism under sin tid i Mecka, Medina och Kairo. Han skulle även vara med och grunda de tidiga muslimska frimurarorden i Mellanöstern. Fylld med sin kunskap kring mysticism, kabbalism, alkemi och ockultism återvände han till Europa. I Malta skulle de med öppna armar välkomna honom med sin esoteriska kunskap in i SMOM. Allt detta skulle han så småningom erkänna i rättegången i samband med Halsbandsprocessen på 1780-talet, då den problematiske Cagliostro var en av de anklagade, och så klart mycket illa omtyckt av adeln runt om i Europa.

Adam Weishaupt skulle få veta hur han skulle få utforma Illuminati. Den första maj 1776 föddes då den Bayerska Illuminatin, i Ingolstadt. Det intressanta är att Weishaupt skulle omforma dokumenten på ett mycket avancerat sätt. Alltså även om man skulle få tag på dokumenten, skulle endast de initierade kunna läsa och förstå vad som stod skrivet. Allting var skrivet i kod. Namnen, platserna, bokstäverna och siffrorna.

Kurfursten av Bayern Karl Theodor.

Detta var något som Kurfursten Karl Theodor fick upptäcka. De flesta av mina läsare är nog bekanta med historien från Ingolstadt. Av Guds nåd, så slog det till en blixt ifrån himmelen som dödade en kurir, som bar med sig den Bayerska Illuminatins planer för att erövra världen, insytt inuti hans jacka. Men som tur var, så upptäckte den bayerska polisen detta. Handlingarna togs på fullt allvar, och Kurfursten Karl Theodor begärde prompt en polisutredning i denna konspiration, då han själv kände sig hotad. Kurfursten ville få tag på konspiratörerna!

Efter utredningen skulle även Kurfursten Karl Theodor upptäcka hur Illuminatins dokument varit kodade. Weishaupt själv hette till exempel Spartakus. Det var alltså hans kodnamn. Domaren Franz Xavier von Zwacks kodnamn var Cato. Professor Lorenz von Westenrieder hette Pythagoras. Friherren Adolph von Knigge fick kodnamnet Philip. Francios-Noël Babeufs var Gracchus. (OBS! Samtliga nämnda var med vid grundandet av den Bayerska Illuminatin!). Några av dessa skulle så småningom dras inför rätta av Kurfursten av Bayern, Karl Theodor.

Som sagt var även platser kodade. München hette Aten, Bayern hette Grekland, Ingolstadt hette Eleusis, Österrike hette Egypten. Även månaderna var kodade. Januari hette dimah, och februari hette bemah.

Alfabeten var dessutom kodad i så väl siffror som symboler. Siffrorna i sig skulle också kodas till bokstäver och symboler. Detta är egentligen en gammal praktik som man sysslar med inom frimurarlogen, och ju högre grad man kommer inom frimureriet, desto mer avancerade blir dessa koder. Så det är mycket kunskap som krävs för att kunna dechiffrera det som dessa illuminister antecknade ner i dokumenten. I rättegången skulle det avslöjas att Weishaupt skulle ha kodat dokumenten själv.
Maria Karolina av Österrike,
i ständig kamp mot Jakobinerna.

Kurfursten Karl Theodor var så orolig över uppgifterna, att han själv såg till att skaffa kopior av Illuminati dokumenten för att skicka dem till de andra monarkier i Europa. Men de andra furstar och monarker tog inte uppgifterna på allvar. Undantaget blev Maria Karolina av Österrike, stora syster till Marie Antoinette. I flera brev varnade hon sin älskade syster över illuministernas planer och samarbete med den franska pöbeln. Men Marie Antoinette, var inte särskilt oroad.

Maria Karolina hade vigt större delen av sitt liv med att bekämpa frimurarna. Hon kände mycket väl till hur de arbetade. Under 1770-talet gav hon order till Bernardo Tannucini av Neapel att återupprätta den gamla bannlysningen mot frimurarorden från 1750-talet.

Maria Karolina var oroad över sin lilla syster i Frankrike, och avskydde hur fransmännen behandlade henne. Hon varnade om de franska frimurarnas kopplingar till den Bayerska Illuminatin och till Jakobinerna. Men dessa varningar föll i döva öron. Marie Antoinette skulle därmed avrättas i Frankrike, i oktober 1793 (i samband med den franska revolutionen). Stora systern skulle då anordna allianser mot de franska republikanerna.

Maria Karolina misstänkte att Jakobinerna även skulle komma efter henne, och beordrade klappjakt mot alla som misstänktes ha kopplingar till dem. Hon förbjöd även det franska språket i hennes här, det som hon kallade det "monstruösa språket!". Hon förbjöd även många filosofiska verk från franska filosofer, som hon klassade som "hets". Hon såg till att ständigt mobilisera militärerna till förberedelse mot det ständiga hotet som kom från Jakobinerna.

Men hennes ansträngningar skulle bli verkningslösa. Ty de franska agenter (Jakobinerna) arbetade främst i det dolda och inte i det synliga. Maria Karolinas order som hamnade hos polismästarna i Italien tillhörde själva Medici-klanen, som var själva revolutionärer. De skulle endast utöva väl regisserade manövrar mot sina allierade Jakobiner. Maria Karolina av Österrike skulle misslyckas i sin kamp mot konspiratörerna.

Allt som allt kan vi konkludera att det finns en konspiration. Det som stod skrivet i Sions Vises Portokoll, Three World War Letters och i Illuminatis dokument, har skett. Alltså finns det en konspiration. Det finns någon som är med och manipulerar. Det tror jag att de flesta som känner till NWO är överens om. Frågan är då vem. För att förstå detta, måste vi gå än längre bak i historien. Detta kommer även att ge oss en större förståelse för vad som Sions Vises Protokoll egentligen handlar om.

Bourg-Fantaines Vises Protokoll

Cornelius Jansen.

Den 28:e oktober 1585 föddes Cornelius Jansen i det som idag är Holland. Han skulle påverkas mycket starkt av tidens växande kristna rörelser i Europa, men skulle aldrig övertygas helt av några av dessa. Cornelius Jansen skulle förbli lojal till den Hedniska Babylonska Katolska Kyrkan. Men inom den skulle han bli allt mer kritisk till jesuiternas växande maktposition. Han studerade vid det jesuitkontrollerade universitetet i Leuven (Löwen). Där, bland andra studenter, skulle de inspireras av en skolastisk tolkning som gick helt stick i stäv mot jesuiternas skolastik. Konflikterna skulle i decennier under 1600-talet ständigt öka inom den katolska kyrkan, mellan jesuiterna och Cornelius Jansen och hans följeslagare.

Efter Cornelius Jansens död år 1638, skulle dessa kallas för janseniterna, alltså de som följde jansenismen. Under i stort sett hela 1600-talet skulle den Katolska kyrkan skakas av de inre stridigheter mellan jesuiterna och janseniterna.

En av följarna av jansenismen var Blaise Pascal. Tidigt ett franskt underbarn, som snabbt lärde sig mycket och skulle bland annat bli en av historiens främste matematiker och även fysiker. Men senare i livet skulle han efter en uppenbarelse bli allt mer religiös, och lägga sig i de teologiska frågor som då härjade som mest i Frankrike. Det var två av de främsta läkare i Frankrike som tog hand om Pascals far, som båda var följare av jansenismen. Under tiden skulle Blaise Pascal, och även hans syster, Jacqueline, få lära sig om jansenismen. Både syster och bror skulle så småningom även bli janseniter.

Blaise Pascal skulle göra sig känd som en av jesuiternas främsta kritiker inom den Katolska kyrkan. Under pseudonymen Louis de Montalte, skulle han publicera Lettres Provinciales, en serie brev som helt klädde av och hånade jesuiternas troslära och teologiska som skolastiska grund. Det handlade om en serie på 18 brev som publicerades mellan 1656 och 1657. Genom dessa brev gäckade han med satir och humor, jesuiterna som så klart blev ursinniga. Breven avslöjade jesuiternas hyckleri och skulle kraftigt skada jesuiternas rykte. Kampen mellan jesuiterna och janseniterna skulle bara intensifieras inom den Katolska kyrkan.

Det är här som jesuiterna sätter sig ner och och dammar av gamla skrifter från 1400-talets Rom. Alltså skrifter som fanns även långt innan jesuiterorden ens hade grundats (år 1540). Här lägger man in janseniterna i texten. Men vad innehöll dessa dokument?

Jesuiternas svar till janseniternas Lettres Provniciales blev Bourg-Fantaines Vises Protokoll.  I denna protokoll som publicerades av jesuiterna, kunde man läsa hur janseniterna planerade att ta över världen. Att de skulle krossa den Katolska kyrkan, att de skulle avsätta samtliga monarkier, och att de skulle avskaffa alla nationer och, just det, skapa en Ny Världsordning (NWO)! Visst har vi hört den förut, va? Det är nämligen exakt samma plan som illuministerna har enligt den Bayerska Illuminatins dokument. Men än mer likt är Bourg-Fantaines Vises Protokoll, till Sions Vises Protokoll! Den som anklagar judarna för att ligga bakom den Nya Världsordningen (NWO).

Vilka är det då som ligger bakom den Nya Världsordningen? Ska vi tro på Sions Vises Protokoll från 1900-talet som säger att det är judarna? Eller ska vi tro på Bourg-Fountaines Vises Protokoll från 1600-talet som säger att det är janseniterna? Båda protokollen är så identiska, att de båda beskriver även en scen där gruppen (judar/janseniter) står utomhus och smider sina planer för att ta över världen och införa en Ny Världsordning (NWO). Judarna står samlade i hemlighet "I den judiska kyrkogården i Prag", medan att janseniterna står i samlade i hemlighet "I skogen i Bourg-Fantaine".

Avslutning


Via denna påstådda "konspiration" skulle jesuiterna så småningom övertyga Påven till att helt bannlysa jansenismen. På det här sättet skulle jesuiterna fullständigt krossa sina värsta fiender inom den Katolska kyrkan. I och med den Påvliga Bullan Unigenitus år 1713, skulle jansenismen officiellt bannlysas. Även om vissa rester av dess filosofi och idéer finnas kvar några decennier till, så skulle jesuiternas seger över janseniterna bli ett faktum.

Jesuiterna och SMOM har alltid varit hänsynslösa mot sina fiender. Och de förde länge en kamp sinsemellan, som jesuiterna till slut skulle vinna, i och med Napoleons seger i Malta. De rebelliska element inom SMOM skulle då fly till Ryssland, där Tsaren skulle beskydda dem. Jesuiterna skulle så småningom se till att den ryska revolutionen också skulle ta ner de sista rebelliska element inom SMOM. Samtidigt skulle bannlysningen av jesuiterna i Ryssland hävas, så fort hofjuden Lenin kom till makten. På sätt och viss är dagens geopolitiska kamp mellan Ryssland och Väst en kvarleva av denna kamp.

Jag vill avsluta denna artikel med att citera Dr. L. H. Lehmanns (förre detta Katolsk präst från Tyskland) verk Behind the Dictators. Hans verk avslöjar detaljerna i hur jesuiterna hade egentligen tänkt publicera Sions Vises Protokoll i Frankrike först, men att dessa planer misslyckades då Leo Taxil hade avslöjats som en bedragare, och att detta skulle underminera syftet med publikationen av Sions Vises Protokoll.

"Although first published in Russia in 1903, the Protocols of Zion had their origin in France and date from the Dreyfus Affair, of which the Jesuits were the chief instigators.  They were planned also first to take effect in France, by the overthrow of the "Judaic-Masonic" government of the French Republic.  But the discovery of the gigantic fraud of Leo Taxil, who had been openly supported by the Jesuits, the concluding of the Franco-Russian alliance, along with the Vatican's difficulties with the French government at that time, made it more opportune to have them appear first in Russia.

      These Protocols of supposedly Jewish leaders are not the first documents of their kind fabricated by the Jesuits.

      For over a hundred years before these Protocols appeared, the Jesuits had continued to make use of a similar fraud called "The Secrets of the Elders of Bourg-Fontaine"  against Jansenism-- a liberal French Catholic movement among the secular clergy.   The analogy between the two forgeries is perfect-- the secret assemblage in the forest of Bourg-Fontaine, the plan of the "conspirators" to destroy the Papacy and establish religious tolerance among all nations, the alleged plot against Throne and Altar, and the setting up of a world-government in opposition to the Catholic Church.  There is the same dramatization of the negative pole of the historic evolution of the world, in order to bring out, by contrast, the positive Christian (Catholic) pole, around which all conservative forces-- the monarchy, the aristocracy, the army, the clergy-- must gather to save the world from Satan's onslaught."

(Intressant att både Sions Vises Protokoll och Bourg-Fantaines Vises Protokoll var båda skrivna i Frankrike).

Att eliten vill anklaga judarna och sina hofjudar för allt ont i världen är ingen slump. Den som har läst de korrekta översättningarna till Bibeln förstår varför. Detta är något som med jämna mellanrum dyker upp. Den gamla ledaren för den amerikanska grenen av SMOM, Majorgeneralen Cherep Spiridovich, är en som tidigare flitigt citerats av de som gärna vill hävda att judarna styr världen. Han skrev boken The Secret World Government efter den ryska revolutionen. Hans anhängare skulle dock aldrig nämna något om att han var en Knight of Malta, eller att han skulle grunda OSJ American Grand Priory (Sovereign Order of Saint John of Jerusalem). Detta är bara ytterliggare ett exempel där man försöker blanda ihop korten.

Eliter är inte lojala till sin etnicitet, utan snarare till sin hemliga orden. Dessa är alla i förlängningen underordnade den Hedniska Babylonska Katolska kyrkan som idag domineras av jesuiterna. Det samma gäller även alla hofjuden (hovjudar), som endast är frontfigurer åt den verkliga eliten.

Så glöm inte, ALLA VÄGAR LEDER TILL ROM!

18 kommentarer:

 1. Idogt arbete med denna text.
  Historien börjar inte med jesuiterna. Och att agendajudar skulle gå jesuiters ärenden tror jag inte på. Jesus gick till hårt angrepp mot fariseerna, där tror jag även vi har våra "fiender".
  Som krydda har vi de som kallar sig judar men i själva verket är mongolturkar. Tala om att så ogräs bland den gida säden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1. Jesus var själv jude.

   2. Khazar teorin har debunkats sedan länge. Inte ens David Duke köper den längre.

   Radera
  2. Good news!!! Good news!!!, Do you want to live a rich,healthy and famous
   life. Do you want to get rich immediately and be out of suffering? Do you
   want the world to recognize you and listen to you when you speak? do you
   want to be in power and control? if yes, here is a good tip just join the
   “ILLUMINATI ORGANISATION”, you may ask “How Can I Join” , the answer is
   simple all you have to do is to contact us to ELEVATE YOURSELF FROM
   POVERTY..

   Do not hesitate to contact us.

   Phone number Text / Whatsapp: +1(706)804-2665

   Email : illuminati666officialcult@gmail.com


   BEWARE OF SCAMMERS, THERE IS NO SUCH THING AS REGISTRATION FEE AND YOU MUST
   BE ABOVE THE AGE OF 18YRS.

   THANKS....
   TEAM REGARDS
   PLAN ILLUMINATION ///

   Radera
 2. Till en början är det lätt att tro att världen är jude-kontrollerad för de är lite överallt. Men ju mer man sedan gräver i det desto mer osannolikt blir det.

  SvaraRadera
 3. Nån kommentar på denna artikeln om Kaballismen: Från Luria till bankhuset Rothschilds?
  http://www.eaec-se.org/articles/Ander/fran_luria_till_rothschild.htm

  SvaraRadera
 4. Enkelt sätt att gå med i illuminati brödraskapet i world.Kindly kontakt (Mr Rony) Illuminati onlineregistrering officer i USA genom sin e-post nu: illuminaticourt123@gmail.com och du skall få en idé chans att besöka satan och hans ombud efter registreringarna är klar av dig, ingen uppoffring av människoliv som behövs, ger illuminati broderskap längs rikedom och berömda i livet, har du full tillgång till utrota (eliminera) fattigdomen borta från ditt liv now.So kontakt (Mr Rony) haka fast onlineregister @: illuminaticourt123@gmail.com

  SvaraRadera
 5. VILL DU GÅ DEN STORA ILLUMINATI kallar agenten James på
  +2348110133466 Att ansluta sig till stora Illuminati broderskap och
  blir rikare när du går bror huven kommer du att
  ges två miljoner dollar omedelbart och du kommer att tjäna
  $ 10000,000,00.every och en kontant belöning på $ 900.000 och en ny Sleek drömbil värderas till $ 800.000 och ett drömhus köpte i det land där ditt eget val semester en månad helt ägnas åt din dröm turistmål. 2 veckor .. gå med idag och bli rikare och berömda e-post oss på jameshenryilluminate@gmail.com
  du kan också lägga till mig på WhatsApp o +2348110133466

  SvaraRadera
 6. Inte misslyckats med att se ljuset. Pengar, överhet, berömmelse och rikedom bli din
  titel på bara tre dagar efter initiering och få illed av din
  sjukdom
  om du har någon smädar dig. Om du är intresserad av att delta Illuminati
  broderskap
  huvudkontor på (U.S.A) .contact mobil linje sms 15184606425. För
  din online
  initiering. Oavsett var du är. Ingen avstånd ..... kan påverka arbetet
  av vår stora
  Lord Lucifer. Viber +15184606425 Vad app +234 813 548 9075 eller e-post
  illuminatipreist@priest.com
  nu och säga ja till dina drömmar. Hagel ljusbäraren ...

  HAGEL BAPHOMET ...

  FÖRDELAR ges nya medlemmar som går ILLUMINATI.
  1. En Cash belöning värd $ 1.000.000, 00USD efter initiering.
  2. En ny Sleek drömbil värderas till USD $ 33.000 USD
  3.En drömhus köpte i det land där ditt eget val
  4. En månad semester (fullt betalda) till din dröm turist
  destination.
  5.One år golf medlemskap paketet
  6.En V.I.P behandling på alla flygplatser i världen
  7.Ett total livsstil förändring
  8.Access till Bohemian Grove.
  9.Monthly betalning av $ 1,000,000,00 USD till ditt bankkonto
  varje månad som medlem 10.One månad booked.appointment
  med Topp 5 världens ledare och Topp 5 kändisar i världen.

  SvaraRadera
 7. Jag är välkommen till ILLUMINATI GLOBAL CLUB Är du affärsman, politiker, musiker, fotbollsspelare eller student och du vill vara rik, kraftfull och vara känd i livet. Du kan uppnå dina drömmar genom att vara medlem i Illuminati. Med det kan alla dina drömmar och ditt hjärtatillbehov vara fullt fungerande för att ansluta sig till världens mäktigaste hemliga samhälle Illuminati, kommandot accepteras över hela världen eller ring agenten på +2347082405418, du kommer att styras under hela processen och hjälper dig att gå med i ockulten . Att gå med i familjen Illuminati som ursprungligen kallades ORDER ILLUMINATE; utforska ändamålen av rikedom ... Jag lanserar en öppen inbjudan till alla som håller med på begreppet enskilda rättigheter att ansöka om att bli medlem i Illuminati Order. Ju fler medlemmar där är desto större blir dess inflytande. Gå med i världen av de lyckligaste och mest inflytelserika människorna i världen och bli den första som går med i ditt samhälle och sprida ordet av den berömda. Ring +2347082405418 för att gå med i familjen Illuminati. Berömda upplysta medlemmar Här är en lista över kända upplysta medlemmar (påstådda och beprövade bevis)? Aalyiah-illiminati? Adele-illuminati? Alicia-nycklar lampor? Barrack Obama-illuminati? Beyoncé Knowles-illuminati? Illuminati popen? Drottning Elizabeth II illuminati? George Soros illuminati? Ben Bernanke illuminati? George W. Bush illuminati? Jay-Z illuminati? Kanye West illuminati? Rihanna Illuminati? Bob Dylan Illuminati? Beyoncé illuminati? Lady Gaga illuminati? Jim Carrey Illuminati? Willow Smith illuminati? Nelson Mandela upplyst och många fler. För mer information kontakta james landets agent på +23407082405418 du skickar oss ett mail illuminatitoworldnation@gmail.com

  SvaraRadera
 8. My name is Mr Ander Rafa, I'm 49 years old and founded in Canada. I want to inform the public how I helped Illuminati's New World Order for the Obama Temple to regain my business posture after being dismissed for about a year and six months. I have been in pain and inconvenience since I was dismissed from the company I work called Canada Deposit Insurance Corporation in Ottawa (Headquarters) in Canada as an agency executive. I have been hopeless, economically down through that year. But one day when I surf the Internet, I came across Mr. Dennis Brian who testifies to how Patrick Illuminati agent, helping him join Illuminati, you can be famous, rich and successful in life by being a member of the Great Illuminati The brotherhood immediately contacted him and I explained everything to him and he recommended me and he helped me by initiating me to the Great Illuminati Brotherhood and he gave me all the guidelines and told me their place of worship. With the help of Mr. Patrick, I was able to go to the temple and where I joined, now I am so happy to become a member of Illuminati, I am rich and rich now. Thank you Mr. Patrick For your support. Illuminati is an excellent and powerful way to become popular in life. I know so many people can be on my lane and looking for help contact Patrick Patrick today via email: agentpatrick5@gmail.com OR Whatsapp him Via +2348055329159

  SvaraRadera
 9. Good news!!! Good news!!!, Do you want to live a rich,healthy and famous
  life. Do you want to get rich immediately and be out of suffering? Do you
  want the world to recognize you and listen to you when you speak? do you
  want to be in power and control? if yes, here is a good tip just join the
  “ILLUMINATI ORGANISATION”, you may ask “How Can I Join” , the answer is
  simple all you have to do is to contact us to ELEVATE YOURSELF FROM
  POVERTY..

  Do not hesitate to contact us.

  Phone number Text / Whatsapp: +1(706)804-2665

  Email : illuminati666officialcult@gmail.com


  BEWARE OF SCAMMERS, THERE IS NO SUCH THING AS REGISTRATION FEE AND YOU MUST
  BE ABOVE THE AGE OF 18YRS.

  THANKS....
  TEAM REGARDS
  PLAN ILLUMINATION ///

  SvaraRadera
 10. ILLUMINATI666 BROTHERHOOD? !!! KONTAKTA OSS PÅ +2348164316285 0R illuminatib50 @ gmail [dot] com eller whatsapp

  ÄR DU INTERESSERAD I FAMILIEN AV FAME ?? KOMMER RIKTIGT. Kraftfull och

  KÄND? GÅ MED ILLUMINATI I DAG OCH KOMMER RICH.ILLUMINATI BRÄLLER DIG

  Inom gränsen för världen där du bor i dag. DIN FINANSIELLA

  SKADOR ÄR ENDAST ENDAST OM DU GÅR MED. Vi stöder dig båda

  FINANSIELLT OCH MATERIALT FÖR ATT SÄKER ATT DU LEVER EN KOMFORTABEL LIV. KOM

  ILLUMINATI OCH FÅ DIN SELV EN HUS OCH EN CAR.

  1. A CASH REWARD OF USD $ 500, 000 USD

  2. En NY SLEEK DREAM CAR VÄRDAS PÅ $ 300, 000 USD

  3. Ett drömhus har sökt i landet av din egen val

  4. EN MÅNAD FESTIVAL (FULLT BETALAD) FÖR DIN DREAM TOURIST DESTINATION.

  5. ETT ÅRSGOLF MEDLEMSKAPPACKAGE A V. Jag. P

  6. Behandling i alla flygplatser i världen

  7. EN TOTAL LIFESTYLE ÄNDRAR TILLGÅNG TILL BOHEMIAN GROVE

  8. MÅNADSBETALNING AV $ 1, 000, 000 USD i din bankräkning varje månad.

  9. En månad bokad utnämning med topp 5 världsledare och topp 5

  FESTIVALER I VERDEN.

  Om du är intresserad av kontakten (illuminatib50gmail [dot] com)

  AGENTEN NU

   Och står för 666 kommandot av

  ILLUMINATI. . . . . .

  SvaraRadera
 11. ILLUMINATI666 BROTHERHOOD? !!! KONTAKTA OSS PÅ +2348164316285 0R illuminatib50 @ gmail [dot] com eller whatsapp

  ÄR DU INTERESSERAD I FAMILIEN AV FAME ?? KOMMER RIKTIGT. Kraftfull och

  KÄND? GÅ MED ILLUMINATI I DAG OCH KOMMER RICH.ILLUMINATI BRÄLLER DIG

  Inom gränsen för världen där du bor i dag. DIN FINANSIELLA

  SKADOR ÄR ENDAST ENDAST OM DU GÅR MED. Vi stöder dig båda

  FINANSIELLT OCH MATERIALT FÖR ATT SÄKER ATT DU LEVER EN KOMFORTABEL LIV. KOM

  ILLUMINATI OCH FÅ DIN SELV EN HUS OCH EN CAR.

  1. A CASH REWARD OF USD $ 500, 000 USD

  2. En NY SLEEK DREAM CAR VÄRDAS PÅ $ 300, 000 USD

  3. Ett drömhus har sökt i landet av din egen val

  4. EN MÅNAD FESTIVAL (FULLT BETALAD) FÖR DIN DREAM TOURIST DESTINATION.

  5. ETT ÅRSGOLF MEDLEMSKAPPACKAGE A V. Jag. P

  6. Behandling i alla flygplatser i världen

  7. EN TOTAL LIFESTYLE ÄNDRAR TILLGÅNG TILL BOHEMIAN GROVE

  8. MÅNADSBETALNING AV $ 1, 000, 000 USD i din bankräkning varje månad.

  9. En månad bokad utnämning med topp 5 världsledare och topp 5

  FESTIVALER I VERDEN.

  Om du är intresserad av kontakten (illuminatib50gmail [dot] com)

  AGENTEN NU

   Och står för 666 kommandot av

  ILLUMINATI. . . . . .

  SvaraRadera
 12. ILLUMINATI666 BROTHERHOOD? !!! KONTAKTA OSS PÅ +2348164316285 0R illuminatib50 @ gmail [dot] com eller whatsapp

  ÄR DU INTERESSERAD I FAMILIEN AV FAME ?? KOMMER RIKTIGT. Kraftfull och

  KÄND? GÅ MED ILLUMINATI I DAG OCH KOMMER RICH.ILLUMINATI BRÄLLER DIG

  Inom gränsen för världen där du bor i dag. DIN FINANSIELLA

  SKADOR ÄR ENDAST ENDAST OM DU GÅR MED. Vi stöder dig båda

  FINANSIELLT OCH MATERIALT FÖR ATT SÄKER ATT DU LEVER EN KOMFORTABEL LIV. KOM

  ILLUMINATI OCH FÅ DIN SELV EN HUS OCH EN CAR.

  1. A CASH REWARD OF USD $ 500, 000 USD

  2. En NY SLEEK DREAM CAR VÄRDAS PÅ $ 300, 000 USD

  3. Ett drömhus har sökt i landet av din egen val

  4. EN MÅNAD FESTIVAL (FULLT BETALAD) FÖR DIN DREAM TOURIST DESTINATION.

  5. ETT ÅRSGOLF MEDLEMSKAPPACKAGE A V. Jag. P

  6. Behandling i alla flygplatser i världen

  7. EN TOTAL LIFESTYLE ÄNDRAR TILLGÅNG TILL BOHEMIAN GROVE

  8. MÅNADSBETALNING AV $ 1, 000, 000 USD i din bankräkning varje månad.

  9. En månad bokad utnämning med topp 5 världsledare och topp 5

  FESTIVALER I VERDEN.

  Om du är intresserad av kontakten (illuminatib50gmail [dot] com)

  AGENTEN NU

   Och står för 666 kommandot av

  ILLUMINATI. . . . . .

  SvaraRadera
 13. JOIN THE ILLUMINATI666 BROTHERHOOD?!!!
  contact us on +2348035692248 or illumnatib53@gmail.com
  Are you a business man, or woman,are you a pastor
  or an artist,, do you want to be famous or you want
  to be rich or powerful, it is better you become a
  member of Illuminati and make your dream come
  true . this is the chance for you now to become a
  member of the temple KINGDOM and get what you
  seek from us.if you are ready to become a member
  of Illuminati and realize your dream then-: whatsapp
  us or email
  illumnatib53@gmail.com
  fill in the following as well-:
  NAME....................
  NEXT OF KIN...................
  ADDRESS.................
  MARITAL STATUS.............
  COUNTRY.........
  STATE..................
  OCCUPATION................
  MOBILE LINE............
  A NEW MEMBER WILL GIVEN THE SUM OF
  120MILLION DOLLARS, A CAR AND A HOUSE IN ANY
  PART OF THE WORLD. NOTE: WE ARE NOT FORCING
  ANYBODY FOR THIS. IF YOU ARE NOT INTERESTED
  PLEASE DON'T APPLY  SvaraRadera
 14. JOIN THE ILLUMINATI666 BROTHERHOOD?!!!
  contact us on +2348035692248 or illumnatib53@gmail.com
  Are you a business man, or woman,are you a pastor
  or an artist,, do you want to be famous or you want
  to be rich or powerful, it is better you become a
  member of Illuminati and make your dream come
  true . this is the chance for you now to become a
  member of the temple KINGDOM and get what you
  seek from us.if you are ready to become a member
  of Illuminati and realize your dream then-: whatsapp
  us or email
  illumnatib53@gmail.com
  fill in the following as well-:
  NAME....................
  NEXT OF KIN...................
  ADDRESS.................
  MARITAL STATUS.............
  COUNTRY.........
  STATE..................
  OCCUPATION................
  MOBILE LINE............
  A NEW MEMBER WILL GIVEN THE SUM OF
  120MILLION DOLLARS, A CAR AND A HOUSE IN ANY
  PART OF THE WORLD. NOTE: WE ARE NOT FORCING
  ANYBODY FOR THIS. IF YOU ARE NOT INTERESTED
  PLEASE DON'T APPLY  SvaraRadera
 15. Kontakta Mr David Mark på e-post joinIlluminati1122@gmail.com eller Whatsapp +2348140101327, Hej alla, jag heter Adams scott, är från Italien jag ger ett vittnesbörd om hur jag gick med i Illuminati-brödraskapet, jag försökte gå med i denna organisation för så många år nu, jag blev lurad av falsk agent i Sydafrika och Nigeria, jag var nere, jag kunde inte föda mig själv och min familj längre och jag försökte tjäna pengar med alla medel men förgäves, jag var rädd för att kontakta någon illuminati agent för att de har ätit upp mina pengar, en dag stötte jag på ett inlägg där någon gav ett vittnesbörd och tackade en man som heter David Mark för att han hjälpte honom att gå med i Illuminati-brödraskapet, sedan tittade jag på mannens e-post och telefonnumret som stod där. , jag var rädd för att kontakta honom eftersom jag blev lurad många gånger av bedragare och gick iväg med pengarna sedan blev jag väldigt förvirrad så jag bestämde mig för att kontakta personen som fick vittnesmålet och jag ringde honom och jag kommunicerade med honom på telefonsamtal före e han började berätta sin egen historia för mig om när han ville gå med han berättade allt jag skulle göra, sedan bestämde jag mig och ringde agenten David Mark och han berättade allt jag skulle göra och jag blev initierad, överraskande nog fick jag min fördelen med att vara en ny medlem i det stora Illuminati-brödraskapet Jag blev så glad, för er som försöker gå med i denna organisation är detta er möjlighet för er att gå med KONTAKTA MR David Mark på e-post joinIlluminati1122@gmail.com eller WhatsApp-nummer +2348140101327

  SvaraRadera
 16. PROCEDUR FÖR DET STORA TEMPLET AV PENGAR OCH KRAFT ILLUMINATI-MONTERING, GÅ MED I DET STORA ILLUMINATI BRODERSKAP AV KÄRLEK IDAG, via gmail (greastestilluminati4@gmail.com),
  whatsapp +234 705 048 2264 eller telegram +234 705 048 2264
  Är du en affärsman eller -kvinna, en politiker, en musiker, en student, vill du bli rik, känd, mäktig i livet? Gå med i IlluminatiFraternity-kulterna idag och få omedelbart den rika summan av. 1 miljon dollar i veckan när du blir medlem i föreningen och ett gratis hem. var du än väljer att bo i den här världen och du kommer också att få $350 000 som din månadsinkomst.
  FÖRDELAR TILL NYA MEDLEMMAR SOM GÅR MED I ILLUMINATI
  1. En kontant belöning på 1 000 000 USD USD
  2. En ny Sleek Dream-bil värderad för $150 000
  3. Ett drömhus köpt i det land du väljer.
  Ett möte reserverat med de 5 bästa i världen. Ledare och topp 5 kändisar i världen. Om du är intresserad, maila oss detta, (greastestilluminati4@gmail.com), whatsapp +234 705 048 2264 eller telegram +234 705 048 2264 för en omedelbar initiering online.


  ALLA ÄR HELT VÄLKOMNA.

  SvaraRadera