fredag 28 oktober 2011

Occupy Wall Street är den Nya Världsordningens våta dröm!

Mycket bra sändning på "truth exposed radio" igår där Cody Hess, Matthew Medina och Mark Dice diskuterade OWS-rörelsen.

Som jag tidigare velat påpeka finns det en tydlig skillnad mellan Tea Party-rörelsen och OWS-rörelsen. Visst de har båda tagits över av eliten. Men den stora skillnaden är hur de började! Adbusters och olika George Soros grupper var de som initierade hela OWS-rörelsen, medans Tea Party-rörelsen startades av Ron Paul och konservativa sanningssägare. Där finns det en tydlig diskrepans!

Utöver de geografiska skillnader (alltså hur rörelsen ter sig beroende på vart man befinner sig) så är det tydligt att ungefär alla (alternativa medier) rapporter beräknar att omkring 90% av deltagarna är den Nya Världsordningens våta dröm. De vill ha öppna gränser, höjda skatter, krossa den fria marknaden, mer centralstyrning, gratis vård, gratis utbildning, en större stat som tar hand om individen från krubba till grav.

Något viktigt som påpekas i sändningen är att även om man pratat mycket om en falsk vänster-höger-paradigm. Så finns det en riktig höger och en riktig vänster. Och vänsterns idéer om extrem vänsterliberalism och socialism är illuministernas ideoligi! Detta kanske är något jag kommer att få återkomma till. Och så som Mark Dice säger. Om det kommer till det så är även jag en "högerpåge"!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar